Πανελλαδικές 2024: Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για τα λύκεια - Το πρόγραμμα για γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία

Πανελλαδικές 2024: Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για τα λύκεια - Το πρόγραμμα για γυμνάσια, δημοτικά και νηπιαγωγεία

Οι μαθητές του Λυκείου θα λάβουν το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων

Πανελλαδικές: «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα και στα Γενικά Λύκεια
Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Μαΐου 2024  έχει οριστεί ως η τελευταία ημέρα μαθημάτων στα Λύκεια της χώρας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι απολυτήριες -ενδοσχολικές- εξετάσεις των μαθητών της Γ’ λυκείου θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, 20-27 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα «ριχτούν στη μάχη» των Πανελλαδικών στις 31 Μαΐου, μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ έχει οριστεί μεταξύ 30 Μαΐου έως 11 Ιουνίου.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου, αυτές θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 20 Μαΐου – 14 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα γυμνάσια έχει οριστεί η 29η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3 – 17 Ιουνίου 2024.

Τέλος, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 14 Ιουνίου 2024.

Οι αλλαγές στις φετινές Πανελλαδικές


Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 είναι οι εξής:

Κλείσιμο
Στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ. για τα αγόρια, που συμμετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες.

Επίσης, στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο, στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) του πανεπιστημίου Κρήτης μετονομάζεται σε «Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο).

Τέλος, σημειώνονται αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών καθώς επίσης και στη βαθμολόγηση και τον υπολογισμό των μορίων.

Η ειδική εξεταστική περίοδος

Προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου καθώς και για τους μαθητές της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.).

Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης και της επανεξέτασης

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα, που εξετάσθηκαν.

Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Οι έλεγχοι προόδου

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών ή στους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Η ειδική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου

Προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους μαθητές της Γ' τάξης, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Τι ισχύει για τις εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ είναι η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Το χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της χώρας είναι το εξής:

Πρώτη εξεταστική περίοδος

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

Τα αποτελέσματα αυτής της εξεταστικής περιόδου, πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα διεξαχθούν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας 20 Μαΐου και Παρασκευής 24 Μαΐου 2024. Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Η αναβαθμολόγηση των γραπτών και η επανεξέταση των μαθητών ΕΠΑΛ με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα, που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή και 2 εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλους από εκείνους, που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Η ειδική εξεταστική του Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για τους μαθητές της Α ́, Β ́ και Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου. Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024.

Προγραμματισμός εξετάσεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Το χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. είναι το εξής:

Πρώτη εξεταστική περίοδος

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024. Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου ξεκινούν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ολοκληρώνονται έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024. Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Η αναβαθμολόγηση των γραπτών και η επανεξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μέσα σε τρεις 3 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία θα ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τον Διευθυντή και 2 εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλους από αυτούς, που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Η ειδική εξεταστική του Ιουνίου

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για τους μαθητές της Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., θα πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου. Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Τί ισχύει στα Γυμνάσια

Τα μαθήματα στα Γυμνάσια, Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ (Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια), λήγουν στις 29 Μαϊου.

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ 3 και 17 Ιουνίου 2024. Τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Γυμνάσιο είναι 7.

Οι προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών

Σύμφωνα με όσα ισχύουν:

α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13.

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από 10 σε περισσότερα από 4 μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α ́ και Β ́ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ' τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.


Όλες οι αλλαγές που «κλείδωσαν» για Πανελλαδικές, Λύκεια και Πειραματικά σχολεία

Τί ισχύει για τους κατ' ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους

Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, ισχύουν τα ακόλουθα:

Εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.

Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής.

Οι κατ ́ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί.

Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Η αναβαθμολόγηση των γραπτών και η επανεξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σύμφωνα με όσα ισχύουν, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν.

Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τουςίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε 2 ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα, για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Τα γραπτά δοκίμια των «κατ ́ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία, που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 - με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών, που απουσίαζαν δικαιολογήμενα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.

Επισημαίνεται, ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Τί ισχύει στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, το σχολικό έτος λήγει στις 14 Ιουνίου 2024.

Ειδήσεις σήμερα:

Τι θα γίνει με τη Βόρεια Μακεδονία μετά το φάλτσο της Σιλιάνοφσκα - Τα κενά της Συμφωνίας των Πρεσπών

Εφοριακοί με scanner στο δρόμο θα «παγιδεύουν» παράνομους οδηγούς - Έως €10.000 τα πρόστιμα

Η υποδοχή του νικητή της Eurovision, η επιστροφή της Σάττι και η χώρα που ενδέχεται να μην ξανασυμμετάσχει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης