LIVE

Κορωνοϊός

Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η στελέχωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης

maximou

Συνολικά ο αριθμός των εργασιακών θέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανέρχεται στα 440 άτομα, εκ των οποίων, οι 100 θέσεις είναι μετακλητών υπαλλήλων και οι 340 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δημοσιογράφων

Βασική αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΠτΚ) είναι η υποστήριξη του πρωθυπουργού στην άσκηση των καθηκόντων τους, έτσι ώστε «να διασφαλίζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου», αναφέρεται στον οργανισμό της ΠτΚ η σύνταξη του οποίου ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Η ΠτΚ υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό και συστάθηκε κατά τις επιταγές του νόμου 4622/2019 που αφορά το επιτελικό κράτος.

Ο οργανισμός και οι αρμοδιότητες της ΠτΚ καθορίζονται σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο επισημαίνεται ότι η λειτουργία της θα επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 184.800 ευρώ, ενώ θα στελεχωθεί με προσωπικό 440 ατόμων.

Πάντως, μεγάλος βάρος ρίχνει ο οργανισμός της ΠτΚ στο τομέα του Τύπου, της δημοσιογραφικής ενημέρωσης, αλλά και γενικά σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωση, ακόμα και τα πρακτορεία διανομής του Τύπου.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠτΚ θα συντονίζει τον σχεδιασμό και παρακολουθεί την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου, έτσι ώστε «να επιτυγχάνονται οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής». Παράλληλα, «σχεδιάζει και υλοποιεί την επικοινωνιακή στρατηγική της Κυβέρνησης και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση της κοινής γνώμης», ενώ «υποστηρίζει το υπουργικό συμβούλιο, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα» και τις άλλες διυπουργικές ομάδες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ακόμη, στο έργο της, προβλέπεται η λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρα για την καλή νομοθέτηση.

Η διάρθρωση της ΠτΚ περιλαμβάνει τις εξής Γενικές Γραμματείες:

α) Πρωθυπουργού,

β) Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων,

γ) Συντονισμού,

δ) Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και

ε) Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου.

Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού συγκροτείται από 16 τομείς-γραφεία. Μεταξύ των γραφείων που προβλέπονται στην εν λόγω Γενική Γραμματεία, εκτός του ιδιαίτερου γραφείου, είναι γραφείο: 1) Τύπου, 2) Επικοινωνίας, 3) Στρατηγικής και Πολιτικής Επικοινωνίας, 4) Στρατηγικού Σχεδιασμού, 5) Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, 6) Διπλωματικό, 7) Νομικό, 8) Οικονομικό, 9) Κοινωνικών Υποθέσεων, 10) Μακεδονίας, κ.λπ.

Ακόμη, προβλέπεται αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγονται, μεταξύ των άλλων, ο σχεδιασμός και η δράση κατά την διάρκεια πολέμου ή έκτακτης ανάγκης των υπηρεσιών της ΠτΚ, καθώς και η μέριμνα για την διαχείριση κρίσεων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΠτΚ.

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έχει ως αποστολή την υποστήριξη των κυβερνητικών μελών στον τομέα έγκαιρης και έγκυρης επικοινωνίας της κοινής γνώμης εντός και εκτός Ελλάδος για το κυβερνητικό έργο, καθώς και η υποστήριξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Παράλληλα, στην αποστολή της, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται η υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων σε θέματα ενημέρωσης, η διασφάλιση έγκυρης, αντικειμενικής και πολυφωνικής πληροφόρησης των πολιτών, η άσκηση των ρυθμιστικών και κρατικών εποπτικών αρμοδιοτήτων που αφορούν τον χώρο των ΜΜΕ, η παρακολούθηση και η εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Τύπου, κ.λπ.

Στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ενώ η διεύθυνση Ενημέρωσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας θα λειτουργεί σε 24ώρη βάση.

Την ίδια στιγμή στους «επιχειρησιακούς στόχους» της διεύθυνση εποπτείας της ίδιας Γενικής Γραμματείας, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται:

1) «η κατά το Σύνταγμα και το νόμο άσκηση κρατικής εποπτείας» στα μέσα ενημέρωσης, στην ΕΡΤ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ,

2) η επεξεργασία και διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης,

3) η ρύθμιση των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων διανομής του έντυπου Τύπου και των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης,

4) η εποπτεία των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων.

Το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για την τήρηση στοιχείων ως προς την έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και των άλλων εντύπων, όπως και για σύνταξη επετηρίδας του Ελληνικού Τύπου, για την εφαρμογή των διατάξεων ως προς την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και την διακίνηση του Τύπου γενικά, καθώς και την παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του, την σύνταξη καταστάσεων απασχολουμένων δημοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου του Δημοσίου τομέα, την παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζόμενους στο Τύπο για την άσκηση του έργου τους, κ.λπ.

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία περιφερειακού γραφείου Τύπου στη Θεσσαλονίκη με την μορφή αποκεντρωμένης υπηρεσίας που θα υπάγεται απευθείας στην διεύθυνση Ενημέρωσης και θα καλύπτει τοπικά γεγονότα, αλλά και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.

Συνολικά ο αριθμός των εργασιακών θέσεων της ΠτΚ ανέρχεται στα 440 άτομα, εκ των οποίων, οι 100 θέσεις είναι μετακλητών υπαλλήλων και οι 340 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δημοσιογράφων. Από τις 340 θέσεις προσωπικού οι 210 θα είναι θέσεις μονίμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και οι 130 θα είναι θέσεις εργασίας ,ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ειδήσεις σήμερα

H Τουρκία ζητάει και τα ρέστα μετά τη σύνοδο της Κορσικής: Να αποσύρει η Ελλάδα τα πλοία της γύρω από το Orurc Reis

Λέσβος: To protothema.gr στον νέο καταυλισμό - Διαμαρτυρία 2.000 μεταναστών

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα - Το πρόγραμμα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης