LIVE

Κορωνοϊός

ΜΚΟ και Δομές στο στόχαστρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Τι έψαξαν οι «αδιάφθοροι»

mko-domes

Στην πενταπλή επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Οικονομικής Αστυνομίας

Στοιχεία για τη διαχείριση και αξιοποίηση χρημάτων τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους συγκέντρωσαν οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που σάρωσαν τα γραφεία τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και δύο δομών που λειτουργούν δύο εξ αυτών.

Είναι ενδεικτικό ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 40 «αδιάφθοροι» της ΕΑΔ αλλά και της οικονομικής αστυνομίας ενω στο σχεδιασμό της συμμετείχαν και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας να μπει μια τάξη στο άναρχο τοπίο των ΜΚΟ στην Ελλάδα.

Οι πέντε ομάδες που έκαναν τους ταυτόχρονους αντίστοιχους ελέγχους στα γραφεία των ΜΚΟ και τις εγκαταστάσεις των Δομών πήραν μαζί τους από τιμολόγια και αντίγραφα κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών μέχρι συμβάσεις εργαζομένων, βιβλία συμβάντων και καταστάσεις μισθοδοσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ελληνική Αστυνομία η επιχείριση αυτή ξεκίνησε αφενός μετά τη συγκέντρωση δεδομένων από πλατφόρμες του δημοσίου όπως η ΕΡΓΑΝΗ και το TAXISNET και αφετέρου από την ανάγκη να υπάρξουν απαντήσεις στην κριτική και τα ερωτήματα της κοινής γνώμης για τη δράση ορισμένων ΜΚΟ. Οι ίδιες πηγές, μάλιστα, μιλούσαν για την αρχή του σχεδίου αυτού που θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των φορολογουμένων για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων σε ευαίσθητα πεδία δημόσιας πολιτικής, συνεκτιμώντας τα μηνύματα της κοινωνίας κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράση».

Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ως εξής:

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατόπιν σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής διενήργησε ελέγχους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). Ειδικότερα, πέντε Μικτές Ομάδες Ελέγχου αποτελούμενες από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής και στελέχη των ΕΛ.ΑΣ./Δ.Ο.Α. και ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε. διενήργησαν ταυτόχρονους επιτόπιους ελέγχους σε πέντε διαφορετικά σημεία δραστηριοποίησης Μ.Κ.Ο. και ειδικότερα στις έδρες τριών (Μ.Κ.Ο.) και σε Δομές που λειτουργούν δυο εξ’ αυτών, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των ελεγχόμενων φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία (ενδεικτικά αναφέρονται: εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας για κάθε δράση/έργο, αντίγραφο της κίνησης του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται για κάθε δράση/έργο, από την οποία προκύπτουν οι πληρωμές του δικαιούχου και πρωτότυπα τιμολόγια μετά των τραπεζικών παραστατικών – επιταγών κ.α.), στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ενδεικτικά αναφέρονται: βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, καταστάσεις δαπανών-μισθοδοτικές καταστάσεις, εβδομαδιαία προγράμματα σίτισης, στοιχεία για δυναμικότητα δομής και στοιχεία για τη μεταφορά ωφελούμενων μετά την αποχώρηση από τη δομή).

Α. Σχεδιασμός και Διενέργεια Ελέγχων:

Στην αποστολή συμμετείχαν πάνω από 40 συνολικά εξειδικευμένα στελέχη της Ε.Α.Δ., της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ο.Α. και της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε, που συμμετείχαν στις ομάδες επιτόπιων ελέγχων, στο συντονισμό των δράσεων από το Κέντρο Επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων ελέγχου.

Οι Μικτές Ομάδες Ελέγχου επιχείρησαν στη βάση ανάλυσης επικινδυνότητας και συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου με τη χρήση προτυποποιημένων ελεγκτικών εργαλείων και μεθοδολογιών αξιοποιώντας τις ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες που για πρώτη φορά δίνει ο ιδρυτικός νόμος της Αρχής, ο ν.4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους.

Β. Αντικείμενο και Μεθοδολογία Ελέγχων

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.

Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.

Γ. Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς

Ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των φορολογουμένων για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων σε ευαίσθητα πεδία δημόσιας πολιτικής, συνεκτιμώντας τα μηνύματα της κοινωνίας κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράσης. Η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ προχωρά στην υλοποίηση οριζόντιων ελέγχων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε βίντεο: Η «συμμορία του λεκέ» ξαναχτυπά - Ξάφρισε Κινέζες με Louis Vuitton στο Κολωνάκι

Αλέξης Γεωργούλης: Με τρεις δουλειές το 2018 αλλά... εισόδημα μηδέν

Ο εκπρόσωπος του πιλότου κατηγορεί Κόμπι και συνεπιβάτες για την πτώση του ελικοπτέρου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (5)

Είπον....

Η όλη ξαφνική κινητοποίηση ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ, μετά από τόσα χρόνια ΝΙΡΒΑΝΑΣ, δείχνει επαγωγικά ότι αυτές οι ΜΚΟ μάλλον χαλάνε "την μαγιά" στις αντίστοιχες στις οποίες η οικογένεια Βοργία έχει άμεση επαφή και σχέση και οφέλη.

Σούρδος

Αν θέλουμε να είμαστε σοβαρό κράτος, όλους αυτούς έπρεπε να τους είχαν δικάσει για ηθική αυτουργία στο αδίκημα της λαθρομετανάστευσης και υποκίνηση ταραχών και να τους είχαν απελάσει σαν ανεπιθύμητα πρόσωπα για όλη τους την ζωή.

Q

Αν ειχε γινει κατι τετοιο θα ειχε λυσσαξει το Τσιπρεικο και το Μητσοτακεικο γιατι ετσι κανουν αυτοι αμα τους πειραξεις την τσεπη. Ακουσε κανεις τιποτα κραυγες? ΟΧΙ? Τοτε μαλλον οι "αδιαφθοροι" διεφθαρησαν! Το δουλεμποριο δινει και παιρνει, οι "αλληλεγγυοι" δεν κρατανε καν τα προσχηματα, οποτε αμα ειχε γινει αυτο που λετε, τωρα θα επρεπε να υπηρχε ολοκληρο κονβοι απο κλουβες και να μαζευουν τους δουλεμπορους οπου τους πετυχαινουν.

17

Πήγανε και στην solidarity now?

μπραβο κυριακο

ακομα καλυτερο βεβαια θα ταν να τους στειλεις απο εκει που ηρθαν ολοι Δεν νεχομαι να βλεπω ισπανιδες αριστερες στη λεσβο να λενε στους ισλαμιστες εισβολεις καλωσηρθατε στην ευρωπη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης