Υπουργείο Οικονομικών: Δεν δώσαμε ενέχυρο κρατική περιουσία €25 δισ στους δανειστές, εγγύηση είναι...

tsakalwtos_arhroooo
Επιστρατεύοντας μία νομική ερμηνεία, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιχειρεί να αντικρούσει την κριτική ότι με το προωθούμενο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη δίνει στους Ευρωπαίους δανειστές κρατική περιουσία συνολικής αξίας 25 δισ. ευρώ!

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το οικονομικό επιτελείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου επιβεβαιώνεται ότι πράγματι οι δανειστές ζήτησαν και πέτυχαν να λάβουν εγγυήσεις ότι τα δάνεια που δόθηκαν στην Ελλάδα με το 3ο Μνημόνιο θα αποπληρωθούν -ακόμη κι αν υπάρξει αντικειμενική αδυναμία εξόφλήσής τους- μέσω της παροχής εγγυήσεων στον ESM από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

«Με την συγκεκριμένη εγγύηση δημιουργείται ένας μηχανισμός προστασίας του ESM σε σχέση με τα μερίσματα (αν και εφόσον υπάρξουν) που θα λαμβάνει το Δημόσιο από την ΕΕΣΥΠ και μέρος των οποίων θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή της δανειακής σύμβασης. 
Για το λόγο αυτό η εγγύηση δεν είναι απεριόριστη, δεν αφορά δηλαδή το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση, αλλά περιορίζεται σε ένα ποσό (25 δις) το οποίο προσεγγίζει την θεωρητική αξία, σε βάθος χρόνου, που θα μπορούσε να εισπράξει το Δημόσιο από την Εταιρεία, ως μέρισμα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Για προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου, υπογραμμίζεται ότι η παροχή εγγυήσεων προς τον ESM ήταν μια υποχρέωση που είχε αναληφθεί από τον Αύγουστο του 2015, όταν ψηφίστηκε το 3ο Μνημόνιο. Το υπουργείο Οικονομικών, στη σημερινή ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι η πρόβλεψη για παροχή εγγυήσεων ύψους 25 δισ. στον ESM είχε εγκριθεί το καλοκαίρι του 2015 με 222 ψήφους, επί της ουσίας δηλαδή επισημαίνει ότι οι εγγυήσεις έχουν εγκριθεί τόσο από τη ΝΔ όσο και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. 

Λένε μάλιστα από το περιβάλλον του κ. Τσακαλώτου ότι «έχει ξαναδοθεί εγγύηση το 2012. Συγκεκριμένα: Με τη δανειακή σύμβαση του 2012, σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμβλήθηκε με τον EFSF (προκάτοχο του ESM)».


Διαβάστε το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών:

Ως συμβαλλόμενο μέρος στην δανειακή σύμβαση του Αυγούστου 2015 με τον ΕSΜ προστίθεται και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής». Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται σχετική πρόβλεψη της σύμβασης, σχέδιο της οποίας κυρώθηκε από τη Βουλή στις 14 Αυγούστου 2015 (ν. 4336/2015).

Συγκεκριμένα:

1. Στη Δανειακή σύμβαση που κυρώθηκε στη Βουλή στις 14 Αυγούστου 2015 (ν. 4336/2015) με πλειοψηφία 222 ψήφων και υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου μεταξύ του ESM και της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενης από το υπουργείο Οικονομικών και την οποία συνυπέγραψαν η Τράπεζα της Ελλάδας και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπεται ότι όταν συσταθεί ο νέος φορέας (ΕΕΣΥΠ) θα συμβληθεί και αυτός στη δανειακή σύμβαση και θα δώσει εγγυήσεις στον ESM για την υποχρέωση της Ελλάδος να εξοφλήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή μέσω της ΕΕΣΥΠ.

2. Στο ιδρυτικό νόμο της ΕΕΣΥΠ προβλέπεται ότι, κατά τη διανομή κερδών από την Εταιρεία:
α) ποσοστό 50% καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με το ν. 4336/2015, δηλαδή για την αποπληρωμή των δόσεων που οφείλονται βάσει της δανειακής σύμβασης και σύμφωνα με τους συγκεκριμένους όρους.
β) από το υπόλοιπο 50%, το 25% καταβάλλεται στο Δημόσιο για επενδύσεις και το 25% το χρησιμοποιεί η ίδια η Εταιρεία για επενδύσεις (ή το διακρατεί για να καλυφθούν πιθανές μελλοντικές ζημιές).

3. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης από τον εγγυητή (την ΕΕΣΥΠ):
• Δεν συστήνεται ενέχυρο επί των περιουσιακών στοιχείων της ΕΕΣΥΠ,
• Δεν εγγράφεται υποθήκη ή άλλου είδους εμπράγματη ασφάλεια επί των οποιωνδήποτε ακινήτων που έχουν περιέλθει στην Εταιρεία ή τις θυγατρικές της ή άλλης μορφής εξασφάλιση υπέρ του ESM.
Επομένως, κάθε ισχυρισμός ότι για την εξόφληση του δανείου μπαίνει ενέχυρο η δημόσια περιουσία είναι ανυπόστατος και παραπλανητικός.

4. Με την συγκεκριμένη εγγύηση δημιουργείται ένας μηχανισμός προστασίας του ESM σε σχέση με τα μερίσματα (αν και εφόσον υπάρξουν) που θα λαμβάνει το Δημόσιο από την ΕΕΣΥΠ και μέρος των οποίων θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή της δανειακής σύμβασης.
Για το λόγο αυτό η εγγύηση δεν είναι απεριόριστη, δεν αφορά δηλαδή το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση, αλλά περιορίζεται σε ένα ποσό (25 δις) το οποίο προσεγγίζει την θεωρητική αξία, σε βάθος χρόνου, που θα μπορούσε να εισπράξει το Δημόσιο από την Εταιρεία, ως μέρισμα.

5. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι έχει ξαναδοθεί εγγύηση το 2012. Συγκεκριμένα: Με τη δανειακή σύμβαση του 2012, σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμβλήθηκε με τον EFSF (προκάτοχο του ESM) ως εγγυητής και δεσμεύθηκε για την εκπλήρωση εκ μέρους της Ελλάδος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, άμεσα και μόλις ζητηθεί, αναλαμβάνοντας, ομοίως, την υποχρέωση αποζημίωσης του EFSF ως κύριος υπόχρεος σε περίπτωση που κάποια από τις υποχρεώσεις για τις οποίες εγγυήθηκε καταστεί ανεφάρμοστη, άκυρη ή παράνομη.

ΣΧΟΛΙΑ (10)

Άγγελος

Εγγύηση / Εχέγγυο / Ενέχυρο (collateral) είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που προσφέρει ένας δανειζόμενος σε ένα δανειστή με αντάλλαγμα την παροχή δανείου ή άλλη γραμμή πίστωσης. Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο ή κηρύξει πτώχευση, ο δανειστής έχει το νομικό δικαίωμα να κατάσχει το περιουσιακό στοιχείο (πχ ακίνητα, πολύτιμα κοσμήματα, χρεόγραφα, παραγωγικοί συντελεστές κτλ) και είτε να το κρατήσει στο χαρτοφυλάκιο του, είτε να το πουλήσει ώστε να περιορίσει τις ζημιές του. Διαλέγετε και παίρνετε, ενέχυρο ή εγγύηση είναι το ίδιο πράγμα.

jan

ραγιά, από αύριο θα ξαναπάς σχολείο για να μάθεις τι σημαίνει ενέχυρο και τι εγγύηση. το αλλάξανε οι άπλυτοι. άκουσες ρε τούβλο?

Άτροπος

Οι κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών βαφτίστηκαν από τους συριζαίους γκαίμπελς απλές "αφαιρέσεις ποσών", η τρόικα-κουαρτέτο "θεσμοί", το σκύψιμο στα 4 "διαπραγμάτευση", οι ελαστικές μορφές εργασίας με 300 ευρώ τον μήνα "μείωση της ανεργίας", οι ξεσπιτωμένοι από τους πλειστηριασμούς "μπαταχτσήδες", το προδοτικό ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας "λύση του μακεδονικού" κλπ. Τα μαυρόψυχα καθάρματα νομίζουν πως θα τη γλιτώσουν με κάκιστα επικοινωνιακά κόλπα των οπισθίων τους (που παραχώρησαν πρώτα-πρώτα στους δανειστές και μάλιστα με τρελή χαρά).

ΚΟΡΟΙΔΙΑ

Οχι γιαννης ...γιαννακης .... Στα 4 ειστε ρε ξεφτιλες και σας εχουν παρει και τα σωβρακα. Για τη καρεκλα και το χρημα ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ! Το σπιτι σας ρε ΠΡΟΔΟΤΕΣ να βγαλετε στο σφυρι και οχι την Ελλαδα!

D. Christidis

Φίλε, δεν είναι αυτοί στα τέσσερα. Εμάς έχουν βάλει. Και το άσχημο είναι ότι σε πολλούς αρέσει και θα τους ξαναψηφίσουν!

Θάνος

Ηταν (αγγλικό) δίκαιο και έγινε πράξη.

Vagelis

Ωραια Τσακαλωτε αφου εδωσε εγγυηση 25 δις εγω γιατι να συνεχισω να σε πληρωνω και μας ταράζουν τους φορους. Ας παρουν απο τα 25 που λες.

ΑΑ

Δε δώσανε λέει "ενέχυρο" αλλά δώσανε "εγγύηση".... Ξέρουν τι σημαίνει ενέχυρο; Μη χειρότερα δηλαδή...

Εθνομηδενιστικό τρολ

Γιατί θα πρέπει κύριε Τσακαλώτε μου να δίνεις αναφορά σε ό,τι κάνεις; Και ενέχυρο κρατική περιουσία €25 δισ στους δανειστές να έδωσες, καλά και έκανες. Δική σου προίκα είναι, ό,τι θέλεις την κάνεις στο κάτω κάτω.

giorgos.s

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΩΣΑΤΕ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΔΙΣ. ΠΟΥ ΑΜΦΙΒΑΛΩ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΟΠΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΔΩΣΑΤΕ .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

rice

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το ενδεχόμενο να αποπληρώσει η Ελλάδα πρόωρα το δάνειο του ΔΝΤ, επανέλαβε ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να λάβουν οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με άλλους επίσημους πιστωτές, εάν χρειάζεται

creative-greece

Θα απονεμηθούν σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της βιομηχανίας, του τουρισμού και της ναυτιλία διακρίσεις για τις επιδόσεις τους στον τομέα της εξωστρέφειας

retos_mk

«Ο ελληνικός τουρισμός έχει μπεί σε μία φάση ωριμότητας, δεν αντιμετωπίζουμε την αγωνία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο ένας παραπάνω τουρίστας έκανε τη διαφορά. Το μεγάλο ζητούμενο αυτή την στιγμή δεν είναι αν θα έρθουν πάνω από 30 εκατ. τουρίστες, αλλά πώς θα διαχειριστούμε αυτόν τον κόσμο».

novartis01

Η Δικαιοσύνη όλο και πάει χρονικά πίσω το θέμα της Novartis σε μια προσπάθεια να μπορέσει να «δέσει» προσωρινά κάποια στοιχεία, πλημελημματικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα ένα αυτά καταπέσουν στην συνέχεια

27