Σε 5 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ - Υποχρεωτικά POS και οι δικηγόροι

Σε 5 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ - Υποχρεωτικά POS και οι δικηγόροι

Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση του χαρατσιού για τα ακίνητα - Πώς ξεπέρασαν τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ότι οι δικηγόροι δεν υποχρεούνται να έχουν POS - Παράταση έως 31 Οκτωβρίου για τα Ε1 και 2 δόσεις μόνον για τον φόρο αγροτών - Επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο σε επιχειρήσεις

«Μπάι-πας» στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων που γνωμάτευσε αρνητικά για την υποχρέωση προμήθειας συσκευών POS από δικηγόρους επιχειρεί ​να κάνει ​η κυβέρνηση, αντικαθιστώντας τον όρο «καταναλωτής» με την λέξη «πληρωτής», προκειμένου για τους εντολείς-πελάτες των δικηγόρων.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε για να ψηφιστεί πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι. 

Η ίδια τροπολογία προβλέπει ​μεταξύ άλλων ​ότι:
 
- οι αγρότες που θα κάνουν διορθώσεις στα Ε1 έως 31 Οκτωβρίου 2017, θα πληρώσουν φόρο σε 2 διμηνιαίες δόσεις αντί σε τρεις

- τα οικονομικά έπαθλα στις κληρώσεις αποδείξεων από το υπουργείο Οικονομικών θα δίδονται χωρίς τον φόρο που ισχύει για κέρδη τυχερών παιχνιδιών

- ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις με πρώτη στις 29 Σεπτεμβρίου,

- καθιερώνονται διαδικασίες -εξπρές για επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τις δικαιούνται.

 
Σύμφωνα με την τροπολογία:
 
1. αντικαθίσταται ο όρος «καταναλωτής» με τη φράση «πληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα». Η συγκεκριμένη τροποποίηση ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωμής (επιχειρήσεις και επαγγελματίες), στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Η εναρμόνιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης.
 
2. απαλλάσσονται από το φόρο κερδών από τυχερά παίγνια, τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που θα προσφέρονται όταν ξεκινήσει (το φθινόπωρο πιθανότατα) το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. Στόχος είναι η τόνωση της αγοραστικής κίνησης και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Η προτεινόμενη απαλλαγή θεσπίζεται δεδομένου ότι τα έπαθλα της λοταρίας χορηγούνται ως κίνητρο από το Δημόσιο και συνεπώς η τυχόν επιβολή φόρου θα καταστρατηγούσε το λόγο της θέσπισής τους.
 
3.  Προβλέπεται ότι, ειδικά για το έτος 2017, η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
 
4.   Εκκρεμείς (κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση Νόμου) επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή ΦΠΑ, θα διενεργούνται άμεσαμ εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Και για τις επιστροφές αυτές πάντως, «δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται» με βάση κριτήρια επικινδυνότητας.
 
5.  Για τους αγρότες, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, από 1.8.2017 μέχρι 31.10.2017, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμου υποβολής, λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των σχετικών με τους κατ' επάγγελμα αγρότες κωδικών (037 και 038 του εντύπου Ε1). Αυτό γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει, χωρίς υπαιτιότητα των φορολογούμενων, με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία συμπλήρωσης και διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων των κατ' επάγγελμα αγροτών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αγροτών που έκαναν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας εντός του έτους 2016, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εν συνεχεία η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037 και 038 της δήλωσης. Η  δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 εκτείνεται από 1.8.2017 μέχρι και 31.10.2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπροθέσμου υποβολής. Τυχόν οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι δύο δόσεις, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης. 
 
6. Παύουν να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη οργανωμένη αγορά και τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα. Στο εξής, καθόσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές ως επενδυτές και όχι από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές, φορολογείται ως υπεραξία από τη μεταβίβαση των τίτλων αυτών. Αυτό ισχύει και για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.


Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε η πρακτική της κυβέρνησης - Η Βουλή κλείνει, πρέπει να ...προλάβουμε δικαιολογήθηκε η κυβέρνηση


Την έκρηξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης προκάλεσε η  βροχή τροπολογιών που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, απειλώντας μάλιστα με αποχώρηση.   Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 19 τροπολογίες εκ των οποίων οι 13 κατατέθηκαν σήμερα. 

Ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Καραθανασόπουλος, κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, ζήτησε να αποσυρθούν οι τροπολογίες, όπως και ο βουλευτής του Ποταμιού κ. Αμυράς. Όπως είπε ο κ. Καραθανασόπουλος δεν γίνεται να συνεχιστεί ο καταιγισμός τροπολογιών. “Έρχεστε εδώ να συζητήσουμε με διαδικασίες ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε. “Εμείς ως Ποτάμι αποχωρούμε και διαμαρτυρόμαστε την υποβάθμιση του κοινοβουλίου και καλούμε τη Βουλή και κυβέρνηση να σκεφτούν ότι στην αντιπολίτευση βγαίνατε στα κεραμίδια και πετροβολούσατε!”, είπε ο κ. Αμυράς. 

Μετά το Ποτάμι, την αποχώρηση του KKE, από τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, ανακοίνωσε και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος στην αρχή της συνεδρίασης είχε καταγγείλει την πρακτική της κυβέρνησης με τη βροχή των τροπολογιών.

Μιλώντας στην Βουλή  υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου,  παραδέχθηκε ότι «η Βουλή κλείνει και για αυτό έρχονται οι τροπολογίες και έχουν κάποια διαδικασία του επείγοντος, που πρέπει να τις προχωρήσουμε τώρα. Ίσως το Σεπτέμβριο να είναι αργά για κάποιες περιπτώσεις. Πολλά νομοσχέδια κοπήκανε και δεν μπήκαν στη διαδικασία και για αυτό έρχονται τροπολογίες». 

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι «υπάρχει μείζον ζήτημα για τον τρόπο που καθημερινά νομοθετεί η κυβέρνηση” και απεύθυνε ερώτημα  στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορούν να δέχονται μια τέτοια διαδικασία.  «Εσείς επιτελώντας το έργο του προέδρου, αυτή τη στιγμή, το δέχεστε ως διαδικασία;», ρώτησε τον προεδρεύοντα κ. Γιώργο Βαρεμένο. 

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ.  Γιάννης Κουτσούκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή το Σώμα «παραλαμβάνει» τροπολογίες και προειδοποίησε πως θα πρέπει να δοθεί χρόνος για να συζητηθούν και να αξιολογηθούν. Όπως δήώσε, οι μεταλλαγμένοι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμπεριέχονται στις διατάξεις του Ν/Σ που αφορούν την οδηγία 2016/881 για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, τα μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού 2016/1011, το Δημόσιο Λογιστικό, κ.λπ. ζητήματα που σήμερα υποστηρίζει η Κυβέρνηση, όταν ως αντιπολίτευση ξιφουλκούσε κατά τη Νομοθέτησή τους.

“Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάλλαξης, μιας πολιτικής ψευδολογιών, αποτελεί η διάταξη για τα δικαστικά έξοδα του πρώην Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Γεωργίου, ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής υποκινούμενης ψευδολογίας και μίσους, που κατέρρευσε μαζί με τους συκοφάντες και αμετανόητους, δήθεν μετανοημένους”, είπε ο κ. Κουτσούκος.

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Βαρεμένος επισήμανε ότι έξι από τις τροπολογίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο αφού συζητήθηκαν στην φάση της επεξεργασίας από την κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σε πέντε δόσεις ο ΕΝΦΙΑ

Οι τροπολογίες περιλαμβάνουν αλλαγές στη φορολογία των χρηματικών επάθλων που θα μοιράζονται στους  φορολογούμενους στο πλαίσιο της λοταρίας ηλεκτρονικών αποδείξεων, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε 5 μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο. Επίσης, με άλλη διάταξη υποχρεούνται οι δικηγόροι να διαθέτουν POS και να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές από τους πελάτες τους.

Επιτροπή για τις Αντικειμενικές

Προβλέπεται η σύσταση διαρκούς συντονιστικής επιτροπής για την αναθεώρηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων και την αξιοποίηση της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, η οποία θα προτείνει τον καθορισμό τιμών ζώνης και συντελεστών αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Ρυθμίζεται επίσης νομοθετικά η άμεση επιστροφή και - χωρίς έλεγχο επιστροφών - φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ για ποσά έως 10.000 ευρώ, που έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Mε ανάρτηση του στο Twitter, o Βουλευτής του Ποταμιού Παναγιώτης Καρκατσούλης έκανε λόγο για νομοθετικό ευτελισμό της Βουλής.


Οι 12 τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα είναι οι ακόλουθες: 

-Αρ. Τροπολογίας: 1153/184 27.7.2017 -  Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4270/2014 σχετικά με θέματα της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος.

-Αρ. Τροπολογίας: 1154/185 27.7.2017 -Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ο.Μ.Μ.Α.

-Αρ. Τροπολογίας: 1155/186 27.7.2017 - Στάθμευση οχημάτων σε χώρους του πολιτιστικού πάρκου "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"

-Αρ. Τροπολογίας: 1156/187 27.7.2017- Παραχώρηση χρήσης δημοσίου κτήματος

-Αρ. Τροπολογίας: 1157/188 27.7.2017 - Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 4308/2014

-Αρ. Τροπολογίας: 1158/189 27.7.2017- Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Αρ. Τροπολογίας: 1159/190 27.7.2017- Τροποποίηση των άρθρων 35 και 39α του Κώδικα ΦΠΑ

-Αρ. Τροπολογίας: 1160/191 27.7.2017- Ρυθμίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

-Αρ. Τροπολογίας: 1161/192 27.7.2017- Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του πδ 116/2004 (Α' 81)

-Αρ. Τροπολογίας: 1163/193 27.7.2017- Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υγείας.

-Αρ. Τροπολογίας: 1164/194 27.7.2017 - Σύσταση Διάρκους Επιτροπής με την ονομασία "Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων.

-Αρ. Τροπολογίας: 1165/195 27.7.2017 - Διατάξεις Αρμοδιότητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Αργά το απόγευμα κατατέθηκε ακόμα μια τροπολογία η οποία αφορά την ΕΛΣΤΑΤ.

ΣΧΟΛΙΑ (36)

O Χαμογελαστός

Καλά ο Καμμένος δεν ήταν που θα μας έβρισκε δικηγόρους για να μην πληρώσουμε τον ενφια??Αυτός δεν έλεγε στον Αυτιά ότι δεν θα πληρώσει και θα πάει στα Ευρωπαικά δικαστήρια?Σα δε ντρέπεστε λεω γω αλητήριοι.Αλήτες!!!!

Φυσικά και

πρέπει οι γιατροί και δικηγόροι να βάλουν pos , τα μαύρα τέλος.

Tasos Rallis

Οταν καιγομαι για μια υποθεση οσο πιο σοβαρη τοσο πιο πολλα λεφτα ασιαφορω πληρως για αποδειξεις απο δικηγορο εμενα πχ με νοιαζει να μην παω μεσα δεν θα πληρωσω μαυρα οσο οσο να γλυτωσω;;;;

George

Γι αυτό θα κοπεί αυτό με αποκλειστικά ψηφιακές συναλλαγές που έρχονται σύντομα. Αλλιώς κι ο δικηγόρος θα πληρώσει τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο όταν θα "καίγεται" με μαύρα και όλοι το ίδιο θα λένε ως δικαιολογία.

Μη ΚοΜούνι

Κι ύστερα ξύπνησες μπολσεβίκε! Φαντάζεσαι ορφανό του Χότζα πως η οικονομία και δη το εμπόριο ελέγχονται. Take a nap you SOB.

Κώστας

Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που κυνηγάει επιτέλους την αισχροκέρδεια των δικηγόρων.

Σύριζας

Λαμόγια δικολάβοι... θα φάτε καλέ. Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Μήπως θα κάνετε πάλι καμμιά αποχή;;;; μπουχαχα!!!!

Μεταναστης

Θα μας τρελανετε? Θελετε να μας πειτε οτι κακως εκανε η κυβερνηση και υποχρεωσε τους δικηγορους να βαλουν pos? Εχει γεμισει η ελλαδα με βιλες απο μαυρα λεφτα των δικηγορων.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

Η συντεχνιακη καστα των δικηγόρων ειναι απο τις βασικες αιτίες που η Ελλαδα εχει καταντήσει τριτοκοσμική χώρα. Μπραβο στην κυβερνηση του Τσίπρα που τους πληρωνει με το ίδιο νόμισμα που μια ζωη έκλεβαν την κοινωνία και δημιουργούσαν με το έτσι θέλω δουλειές για τους εαυτούς τους είς βάρος των πολιτών. Καλα να πάθουν, μαζι με τους δικαστες και το παπαδαριο ειναι απο τα πιο οπισθοδρομικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Χίλια Μπραβο στην κυβερνηση του Τσίπρα που ξεπληρώνει τους δικηγόρους με το ίδιο νόμισμα που έκλεβαν τους Ελληνες: με δικολαβιστικες λαμογιες. Αν τολμάτε κάντε άλλους 10 μηνες απεργία, αν σας βαστάει...

Εμπνευστής

Πως λέγεται στα ελληνογερμανικα η φράση "δεν την παλεύεις"? Ποιά κυβέρνηση Τσίπρα? Οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ! Δευτέρα κλαιγεστε στα δικηγορικά γραφεία να μην κόψουν όλη την απόδειξη για να γλιτώσετε το ΦΠΑ και Τρίτη ξιφουλκειτε κατά των δικηγόρων! Τώρα με την καρτουλα μανδαμ τέρμα οι κλαψες για το ΦΠΑ, ΤΕΡΜΑ και οι δικαιολογίες ότι δεν έχετε να πληρώσετε λόγω καπιταλ κοντρολ! ΟΛΗ η αμοιβή μπροστά, ΟΛΟ το ΦΠΑ στο κεφάλι. Φιλάκια πολλά!!!

Σανογιδοβοσκός

Πάλι ψέμματα μας λέει το ΠΘ! Αφού ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε!!!

Με το αφήγημα θα μείνετε

Μας έλεγε το δεξιό parade μα καλά πιστεύετε ότι θα δέχονται κάρτες? και έτσι κράταγαν τους Έλληνες (τους γνήσιους όχι τους Ιδιώτες) όμηρους τους επί 8 χρόνια! Πριν ακόμα γίνει υποχρέωση με μόνο τα Capital Control και κάποιες οδηγίες από 4,5 δις με κάρτες το 2014, πήγαμε το 2015 στα 10 δις , το 2016 στα 16 και φέτος είμαστε στα 20 δις (ήδη)! 64% των Ελλήνων (δηλαδή 90% των γνήσιων όχι των idiots) θέλει κάρτες...Του χρόνου αναμένεται να εκτιναχθούν οι αγορές με κάρτες στα 40 δις! Ξυδάκι η Χούντα πέφτει και θα μείνετε με την όρεξη!! Βάστα γερά Τσίπρα με 50% θα βγαίνεις για πολλά χρόνια ακόμα... αγόρι μου!

eagle12

ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ ALERT.... ALERT.... ALERT.... το παραπάνω σχόλιο γράφτηκε από ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ του Κυρίτση... ΜΗΝ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ,,, ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΤΕ

ANONYMOS

EINAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΣΕΙ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS!!!!!!) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΩ. Η ΥΓΕΙΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΝΔ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ!!! ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟ, ΑΥΤΟΙ ΠΛΑΚΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. ΓΙΑΥΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΣAΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ!!!!!! KAI ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΝΟΥΝ!!!!!!!

Zoomx

Γρήγορα να ψηφιστούν όλα γιατί έχει να πάει διακοπές ο Καρανικας

Λούλης

Εδώ εγώ και πήγα διακοπές, δεν θα πάει ο Κος Καρανίκας;

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

6r6rb_XL

Το 10% στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στον ορίζοντα της επόμενης τριετίας έχει θέσει ως στόχο η Engel & Völkers, πολυεθνική εταιρεία real estate, η οποία έχει δημιουργήσει ήδη από τις αρχές του έτους το νέο μητροπολιτικό της κέντρο στην Αθήνα.

snack1

Χαμόγελα στην Mars Hellas καθώς η θυγατρική της αμερικανικής πολυεθνικής, η οποία μάλιστα έχει και την ευθύνη της αγοράς της Κύπρου, της Μάλτας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, φαίνεται να καταφέρνει να εισέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης έπειτα από τα τελευταία δύσκολα χρόνια.