Μάρτιος: Με καμουφλάζ στους φόρους και άρνηση πληρωμών στο κράτος το πλεόνασμα των €1,07 δισ.

Μάρτιος: Με καμουφλάζ στους φόρους και άρνηση πληρωμών στο κράτος το πλεόνασμα των €1,07 δισ.

Τα έσοδα από ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 150 εκατ. - «Κρεμάει» η υπερφορολόγηση σε φυσικά πρόσωπα και καπνικά προϊόντα, στάση πληρωμών και στα επιδόματα αλληλεγγύης - Η κυβέρνηση κλείνει τρύπες με κατασχέσεις... 

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,07 δισ. ευρώ παρουσίασε η εκτέλεση του Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 το οποίο ήταν μειωμένο έναντι του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,86 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και ελαφρώς κάτω του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 992 εκατ. Ευρώ.

Ωστόσο το αποτέλεσμα προκύπτει με τη μέθοδο στο «καμουφλάζ» στα αδύνατα σημεία όπως η υστέρηση φόρων από φυσικά πρόσωπα, το γκρέμισμα των εισπράξεων του ΕΦΚ σε καπνικά και αλκοόλ και η «στάση πληρωμών» στο κράτος που συμπαρασύρει πλέον εκτός από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα επιδόματα αλληλεγγύης (ΚΕΣ). 

Μείωση κατά 998 εκατ. ευρώ ή 8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017 παρουσιάζει το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση αποδίδει το γεγονός στο ότι  δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1,23 δισ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

Ωστόσο μείωση παρουσιάζουν και άλλες κατηγορίες άμεσων και έμμεσων φόρων όπως αυτός στον καπνό όπου υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις. Η μείωση του ΕΦΚ στον καπνό (και πιθανόν στο αλκοόλ) καθώς και στον ΦΠΑ καπνού (σύνολο υστέρησης 185 εκατ. ευρώ) οφείλεται στους νέους φόρους που οδήγησαν στους εισαγωγείς στην πρακτική της αποθεματοποίησης το 2016. 

Επίσης, το κενό στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9% καθώς και στις επιμέρους κατηγορίες ΦΠΑ καλύπτεται προς το παρόν από ρυθμίσεις και κατασχέσεις παρελθόντων ετών οι οποίες υπερβαίνουν το στόχο κατά 405 εκατ. ευρώ (άμεσοι φόροι ΠΟΕ). Ωστόσο αυτά τα έσοδα δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα.  

Tην ίδια στιγμή η «στάση πληρωμών» στο εσωτερικό του κράτους καλά κρατεί και αφορά εκτός από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κάτω του στόχου κατά 285 εκατ. ευρώ) και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΣ) όπου έχουν γίνει πληρωμές μόλις 43 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο όταν στο σύνολο του έτους πρέπει να πληρωθούν 760 εκατ. ευρώ!  

Η υποχρηματοδότηση του κράτους φαίνεται και από το γεγονός ότι οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 790 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

Μείωση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9%,

β) ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ ή 28,5%,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 144 εκατ. ευρώ ή 23,6%,

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 20,1%,

στ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 64 εκατ. ευρώ ή 23,6%,

ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.291 εκατ. ευρώ ή 95,4%.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 165,5%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 138 εκατ. ευρώ ή 39,4%,

γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 235 εκατ. ευρώ ή 46,2%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 34 εκατ. ευρώ ή 10,5%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 29,6%,

στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 48,6%,

ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 170 εκατ. ευρώ ή 69,3%,

η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 470 εκατ. ευρώ ή 43,7%,

θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,36 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 595 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 1,41 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10,77 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 863 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του  στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,01 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,07 δισ.. ευρώ μειωμένο κατά 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.  

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 2,78 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,27 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Μαρτίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) των φόρων στην περιουσία κατά 62 εκατ. ευρώ,

β) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 81 εκατ. ευρώ,

γ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,

δ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 49 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο ΦΠΑ καπνού κατά 28 εκατ. ευρώ,

β) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,

γ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 49 εκατ. ευρώ,

δ) στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1,28 δισ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 369 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (218 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου  2017 ανήλθαν στα 12,78 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,04 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (13,83 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,41 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά  99 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 315 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 97 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 43 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 366 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,87 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,68 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 

ΣΧΟΛΙΑ (21)

Ηλίας

Πάρτε το χαμπάρι, όσο αυξάνουν οι φόροι του κ. Τσίπρα άλλο τόσο θα αυξάνουν και οι συνεννοήσεις των συναλλασσόμενων πολιτών για μη πληρωμή φόρων.

🇬🇷Epwnvmus🇺🇸

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ρε αλήτες αυτα που χρωστάτε στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ!! Στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, οχι μονο τα δημοσιοΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ! Μας εχετε τελειώσει ΑΛΗΤΕΣ!!!

no name

Χα χα χα ξέρεις πόση σύνταξη μου έχουν κόψει;;;ο ιδιωτικός τομέας ,όχι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι για να ξέρουμε τι λέμε είναι τα λαμόγια της φοροδιαφυγής και σήμερα ακόμα είτε αμφιβάλλεις;;;ποιος του ιδιωτικού πληρώνει, ανέκαθεν, τους φόρους του;;;άντε λοιπόν ......

jan

η ανάπτυξη ήρθε, ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

John

Πάρτε το χαμπάρι ο Αλέξης σταμάτησε το φαγοπότι.

Λήλας

Μπορεί να αποφύγαμε το Frexit αλλα το Grexit δεν βλεπω να το αποφεύγουμε , τελικά.

xan4625

Το σημείο μηδέν έρχεται με γοργούς ρυθμούς.

Λουλη φιλε μου ζεις σε μια αλλη πραγματικοτητα.....

Λούλης

Θέλω να πιστεύω ότι θα απαντήσει αναλόγως και η κυβέρνηση. Κόψιμο λοιπόν όλα τα επιδόματα ανεργίας, αλληλεγγύης, πρόνοιας κλπ κλπ, εκτός από τα επιδόματα αναπηρίας. Πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι το κράτος δεν είναι παιδική χαρά. Πρέπει οι μπαταχτσήδες να λάβουν ένα γερό μάθημα, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αγορά!

@

κόψιμο σε όλα τα επιδόματα. το 90 % πηγαίνει σε Ρομά, Πακια και Τηγανοκεφαλους.

@Λούληηηηηηηηηηη

Υπέβαλες αίτηση για πρόσληψη στη ΔΕΗ σαν αρχαιολόγος?????....... Θα παράγεις.... έρευνα. Να, π.χ. η σημασία του φραπόγαλου στη παλαιολιθική εποχή στα ορυχεία της Πτολεμαίδας είναι κομμένη ραμένη στα μέτρα σου........ Πολύ παραγωγική έρευνα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ........Τρέξε με τα άλλα παλικάρια του Τσύριζα...... Για το μισθό σου μην ανησυχείς, θα μπει ένας έξτρα φόρος και θα πληρώνεστε πλουσιοπάροχα!!!! Εσύ θα φωνάζεις πληρώστε φόρους!!!!!!!!!!!!!......Ζήτω η διεύρυνση του δημόσιου τομέα, ζήτω τα φραπόγαλα στην παραλιακή..........

George

Τα επιδόματα αλληλεγγύης συμφωνώ κι εγώ να κοπούν και να δίνονται μόνο συσσίτια, όχι χρήμα. Εξάλλου, με τόση παραοικονομία, κανείς δεν γνωρίζει ποιός έχει πραγματική ανάγκη από όλους αυτούς που τα εισπράττουν. Επίσης, εκτός από τους ανάπηρους, εγώ βάζω και τα παιδιά. Είναι οι 2 κατηγορίες που είναι αυταπόδεικτα αδύναμες. Το επίδομα ανεργίας, δεν πρέπει να κοπεί γιατί προέρχεται από εισφορές εργαζομένων που πάνε σε ειδικό λογαριασμό. Όμως, πρέπει να εκλογικευτεί. Να δίνεται επί 2 μήνες για κάθε εργάσιμο χρόνο που προηγήθηκε της ανεργίας. Και αυτό να είναι ανάλογο του δηλωμένου μισθού. Έτσι, ούτε θα δουλεύουν κάποιοι 6 μήνες και θα παίρνουν άλλους 6 επίδομα, ούτε θα παίρνουν επίδομα 400 ενώ δήλωναν μισθό 300. Ας παίρνουν όλοι το 70% του μισθού που δήλωναν και ανάλογα με τα έτη που πλήρωσαν ώστε να είναι κίνητρο να μην αποκρύπτονται μισθοί.

Γαιδούρι

Η φωτογραφία του άρθρου, όλα τα λεφτά, κάτι πασοκόμουτρα με μούσια, γαμώ τα γέλια...:)))

μαριος φουντα

ουστ ουστ

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης