«Κόκκινα» δάνεια: Τώρα στήνουν Γραμματεία για τη διαχείρισή τους

«Κόκκινα» δάνεια: Τώρα στήνουν Γραμματεία για τη διαχείρισή τους

Ποιος θα είναι ο ρόλος της νέας υπηρεσίας - Θα παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλές - Θα λειτουργήσει δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης - Θα προσλάβει και 120 άτομα ενώ άλλοι 100 θα τοποθετηθούν με μετατάξεις 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης «κόκκινων» δανείων
συγκροτεί η κυβέρνηση μετά την τραγική διάσταση που έχουν λάβει τα ληξιπρόθεσμα δάνεια, τα οποία, με τα νέα νομοθετικά μέτρα, οδηγούν στο σφυρί την περιουσία φορολογουμένων που πάλεψαν μια ζωή για να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από ένα κεραμίδι.

Στο τιμόνι της νέας Γραμματείας θα τοποθετηθεί ειδικός γραμματέας με αρμοδιότητες και αποδοχές ανάλογες με αυτές του γενικού γραμματέα υπουργείου, ενώ για να λειτουργήσει ο νέος φορέας θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις, μετατάξεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Το έργο της Ειδικής Γραμματείας 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε γενικές γραμμές θα συμβουλεύει τους «κόκκινους» -και μη- δανειολήπτες για θέματα διαχείρισης οφειλών τους προς τις τράπεζες και θα έχει τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων. Ειδικότερα, η νέα Ειδική Γραμματεία:
■ θα συμβάλει στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των ιδιωτικών «κόκκινων» δανείων,
■ θα αναπτύξει ένα πλήρες ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους στο οποίο θα καταγράφεται και θα επεξεργάζεται ό,τι σχετίζεται με τα ιδιωτικά δάνεια,
■ θα έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help desk) για την άμεση εξυπηρέτηση των δανειοληπτών και όσων ενδιαφέρονται να λάβουν δάνειο,
■ θα λειτουργήσει δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης το οποίο θα παρέχει οικονομικές και νομικές συμβουλές για τη λήψη δανείων αλλά και σε όσους έχουν λάβει ήδη δάνεια, ανεξάρτητα εάν είναι δάνεια νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ.
■ θα δημιουργήσει ιστοσελίδα που θα παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση αιτήσεων προς τις τράπεζες και τους άλλους κρατικούς φορείς, ενώ θα παρέχει πληροφορίες στους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
■ θα προτείνει τη βελτίωση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και θα εισηγείται νομοθετικά μέτρα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ),
■ θα υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση των καθυστερούμενων δανείων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την αγορά ακινήτων,
■ θα συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων και των συναρμόδιων υπουργείων και του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Η στελέχωση

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στο ΚΥΣΔΙΧ. Της νέας Γραμματείας θα προΐσταται ειδικός γραμματέας με διετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται και θα εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις (και αποδοχές) που ισχύουν για τους ειδικούς γραμματείς των υπουργείων. Διετής θα είναι και η θητεία του αναπληρωτή ειδικού γραμματέα, η οποία και αυτή μπορεί να ανανεωθεί. Ο ειδικός γραμματέας θα διορίζεται με απόφαση του πρωθυπουργού και των υπουργών που συμμετέχουν στο ΚΥΣΔΙΧ, ενώ προϋπόθεση διορισμού είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για να λειτουργήσει ο μηχανισμός της νέας Ειδικής Γραμματείας, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών, απαιτούνται 225 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Για την κάλυψη των 100 οργανικών θέσεων θα πραγματοποιηθούν αποσπάσεις και μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με συμβάσεις αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις θα γίνονται κατ’ εξαίρεση, δηλαδή χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αντίθετα, οι προβλεπόμενες 120 οργανικές θέσεις των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών θα καλυφθούν με προσλήψεις προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και οι 4 προβλεπόμενες θέσεις νομικών συνεργατών θα καλυφθούν με την πρόσληψη δικηγόρων. Ακόμη προβλέπεται η χρησιμοποίηση ειδικών εμπειρογνωμόνων, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η εργασιακή σχέση που θα έχουν με τη νέα Ειδική Γραμματεία. Πανελλαδικά θα συσταθούν 30 Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών, εκ των οποίων τα 4 θα είναι στην Αττική, τα 2 στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε διάφορους νομούς της χώρας.

Γραφειοκρατική δυστοκία

Πάντως, η πρώτη κυβερνητική προσπάθεια για να συσταθεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απέτυχε. Και αυτό γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας επέστρεψε στους συναρμόδιους υπουργούς το Προεδρικό Διάταγμα που προέβλεπε τους κανόνες οργάνωσης λειτουργίας και τις αρμοδιότητες τής υπό σύσταση νέας Ειδικής Γραμματείας.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επέστρεψαν το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί «ξέχασαν» να περιλάβουν την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Η έκθεση αυτή απεικονίζει το ύψος της δαπάνης που προκαλεί η εφαρμογή στην πράξη του επίμαχου Διατάγματος σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η ύπαρξη της έκθεσης του ΓΛΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για να μπορεί το ΣτΕ να προχωρήσει στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του επίμαχου Διατάγματος. Ετσι, οι σύμβουλοι Επικρατείας έδωσαν προθεσμία ενός μηνός στην κυβέρνηση να προσκομίσει τη σχετική έκθεση του ΓΛΚ για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος. Οπως υπογραμμίζεται στη σχετική γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος, σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν επιστρέψει η κυβέρνηση το επίμαχο Διάταγμα στο ΣτΕ με την απαιτούμενη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσα σε 30 ημέρες, η γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς άλλο, θα επιστρέψει το επίμαχο σχέδιο στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών.

ΣΧΟΛΙΑ (13)

Για σταθείτε ρε

Για ποια νέα Γραμματεία και πράσινα άλογα τσαμπουνάτε όταν δεν υπάρχει σάλιο; Από που και ως που θα μας χρεώσετε με έξοδα και μισθούς υπαλλήλων για να στήσετε ένα τάχα μου μηχανισμό διαχείρισης κόκκινων δανείων, όσων βλακωδώς χρεοκόπησαν; Ποιόν ρωτήσανε ρε όταν δανειζόντουσαν επιπόλαια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αγοράζανε μεζονέτες με πισίνα και πολυτελή αυτοκίνητα, πέρα από κάθε λογική και δυνατότητα που είχαν; Ή μήπως αν κέρδιζαν, θα επέστρεφαν τα μισά στο κράτος; Αντί να κόψουν το λαιμό τους οι τράπεζες που έδωσαν τα δάνεια, πάτε εσείς να στήσετε μηχανισμό....ξελαφρώματος; Ποιος σας είπε ρε ότι ο λαός θέλει να πληρώσει τέτοια σπασμένα;

Λούλης

Κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ίδρυσαν οι προηγούμενοι. Είναι ένας καταπληκτικός δεξιός οργανισμός που ρυθμίζει τις επιδοτήσεις. Γιατί να μην ιδρύσουν και έναν ανάλογο καταπληκτικό κρατικό μηχανισμό και οι τωρινοί; Να μειώσουν λίγο και την ανεργία.

δημοσιο forevah

Στο τιμόνι της νέας Γραμματείας θα τοποθετηθεί ειδικός γραμματέας με αρμοδιότητες και αποδοχές ανάλογες με αυτές του ραπερ...

Λούλης

Μόνο αν διόριζαν εσένα για γενικό γραμματέα, θα έπαιρνες πίσω όλα αυτά που γράφεις; Έτσι δεν είναι; Ξέρω ξέρω, θα μου πεις εσύ αξίζεις πάρα πολλά, ενώ ο ράπερ τίποτα!

δημοσιο forevah

αν διόριζαν εμένα, θα παθαιναν πλάκα...ο καλυτερος συντροφος κομισαριος θα γινομουνα..οσο για τον ραπερ, τι να μας πει το γατακι...για ακου "Αφου η μονιμοτητα κυλαει μες στο αιμα, κι εγω τα ΞΥΝΩ ΜΟΝΙΜΑ, δημοσιο forevah"..πες αληθεια σαρεσε ε!

oeo

δεν φτάνει μόνο αυτό θα πρέπει να προσληφθούν άλλοι τόσοι για να επιτηρούν αυτούς που προσέλαβαν... και επίσης να αυξηθούν οι εισφορές στον ιδιωτικό τομέα και άλλο για να πίνουν φρέντο και όχι φραπέ .... επίσης θα πρέπει να περικοπούν και άλλο οι μισθοί και οι συντλαξεις ... μπράβο στον ΦΑΛΗΡΙΖΑ-ΔΙΟΡΙΖΑ..... εκτροφείο ψηφοφόρων

Λούλης

Ο φραπές είναι πλέον παλαιομοδίτικος. Τώρα είναι το φρέντο στη μόδα. Μαλλί, γυαλί και φρέντο. Και πέρα βρέχει. Αν δεν μπορείς να τα έχεις, μην ζηλεύεις άλλους που τα έχουν! Εγώ αυτή τη στιγμή απολαμβάνω τον φρέντο μου.

ΛΟΥΛΗΣ-ΣΩΓΑΜΠΡΟΣ

Εγώ πάντως απολαμβάνω την στιγμή που σε κυνηγά ο πεθερός σου με την μαγκούρα.

Λούλης

@14:23. Αντί να βρεις κι εσύ έναν φραγκάτο πεθερό σαν τον δικό μου, εσύ ασχολείσαι με τον δικό μου. Με ξέρεις αρκετό καιρό εδώ μέσα. Είδες ποτέ εμένα να με νοιάζει, τι κάνει ο δικός σου πεθερός; Σιγά μην καθίσω να ασχοληθώ με τον πεθερό σου. Εδώ καλά καλά ούτε εσύ δεν ασχολείσαι.

χαρης

Θα προσλαβει λεει 120 ατομα .. Θα διορισει ο ραπερ με την μερσεντες την πρωην γκομενα και μερικους ακομη για ν α τον ψηφησουν. Κομματικο κρατος ρουφιανων και τσατσων.

Λούλης

Τουλάχιστον θα γίνουν 120 προσλήψεις. 120 λιγότεροι άνεργοι. Κρατάμε αυτό και δεν μας νοιάζουν οι μπαταχτσήδες. Μπράβο στα παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Μαστρομήτσος

Τι σημασία έχει ρε Σάκη. Ο σκοπός είναι να προσλαβουμε άλλους 120.

Sakis

Όχι δημοσιογράφε δεν πάλεψαν μια ζωή . Με Δανεικά τα πήραν .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

aktoploia

Σε μία χρονιά που οι εξελίξεις τρέχουν στην ελληνική ακτοπλοία, με τον Εμμάνουελ Γκριμάλντι να δυναμώνει την παρουσία του στο Αιγαίο μέσω των Μινωικών και την Τράπεζα Πειραιώς να μελετά τα ο μέλλον του Ομίλου Attica όπoυ ανήκουν η Superfast Ferries-Blue Star Ferries-Hellenic Seaways, ο κλάδος εισέρχεται σε πολύ δύσκολες θάλασσες.

Wyndham

Παραπάνω από ισχυρό είναι το ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού κολοσσού της Wyndham για τη χώρα μας με τον Δημήτρη Μανίκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Wyndham Hotels & Resorts για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής να δηλώνει ότι η «Ελλάδα είναι τάση. Μας ενδιαφέρουν όλες οι περιοχές, εντός κι εκτός Αθηνών, οπουδήποτε υπάρχει τουριστική κίνηση, δεδομένου ότι ο όμιλος διαθέτει αυτή την στιγμή 20 διαφορετικά concepts τα οποία μπορούν να ταιριάξουν στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη»

stathakis

Αναφέρεται και στην πορεία επίτευξης των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med και στα αποτελέσματα του προγράμματος Εξοικονομώ κατ' Οίκον

4
foto-danei-traz

Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων έφτασε στον «σκληρό πυρήνα» - Τον Σεπτέμβριο θα τεθούν νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για την αποκλιμάκωση των NPEs
με στόχο να υποχωρήσουν στο 18%-19% μετά το 2020 και στο 6,5% μέχρι το 2022

DEIS

Το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει αποχωρήσεις 6.000 εργαζομένων έως το 2022 και «κυνήγι» οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων λογαριασμών 1 δισ. ευρώ - Στο τραπέζι παραμένει η αύξηση των τιμολογίων ή η κατάργηση…

3