Στασινός: Δικαίωση η ακύρωση απόφασης αναστολής έκδοσης αδειών δόμησης του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Στασινός: Δικαίωση η ακύρωση απόφασης αναστολής έκδοσης αδειών δόμησης του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Η συνέχεια του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί ως προς την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και της άρνησης ορισμένων δήμων να εκδίδουν οι ΥΔΟΜ άδειες δόμησης

stasinos-04541
Στην ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 13289/26.03.2024 «Διαταγής Δημάρχου» του Δήμου Βάρης-Βούλας, Βουλιαγμένης, περί της μερικής αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών βάσει των κινήτρων που δίνει ο νέος οικοδομικός κανονισμός, προχώρησε με απόφασή του ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 3852/2010, τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έχουν την υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση, αίροντας την απόφασή τους περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών στον Δήμο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης για την ακύρωση της «Διαταγής Δημάρχου», «Το υπό κρίση έγγραφο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Διαταγή Δημάρχου» δια του περιεχομένου του συνιστά αμιγώς διοικητική πράξη, καθόσον εισάγει ρύθμιση κανονιστική συνιστάμενη στην απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι οποίες ερείδονται στα άρθρα 10 παρ. 1, 15 παρ. 8 και 19 παρ. 2 περ. α’ του ΝΟΚ.

Η απαγόρευση αυτή είναι μη νόμιμη διότι δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου και ως εκ τούτου έρχεται σε προφανή αντίθεση προς την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Η επικαλούμενη από το υπό κρίση έγγραφο της 149/2024 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου δεν συνιστά νόμιμο λόγο απαγόρευσης έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις περιπτώσεις αυτές. Και τούτο διότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου απλώς και μόνο προτείνεται η αποστολή αιτήματος προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναστολή έκδοσης αδειών δόμησης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αναγνωρίζοντας κατά τον τρόπο αυτό ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ομοίως, η επικαλούμενη υπ’ αριθμ. 310/2024 απόφαση της 7μελούς Σύνθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν δύναται να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την έκδοση του υπό κρίση εγγράφου, δοθέντος ότι ουδέν δεδικασμένο παράγεται από το διατακτικό της απόφασης αυτής, καθώς πρόκειται για μη οριστική απόφαση που παραπέμπει στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου την τελική κρίση των επίμαχων πολεοδομικών διατάξεων. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης της Ολομέλειας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου θα παραχθεί δεδικασμένο από το οποίο θα υποχρεούται η Διοίκηση να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της”.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, διά του Προέδρου του, Γιώργου Στασινού, απέστειλε εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αλίμου με την οποία τους ζητούσε, για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς και πρόδηλης εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβούν άμεσα στην ανάκληση των αποφάσεων που έχουν λάβει περί αναστολής των οικοδομικών αδειών στην χωρική περιφέρεια των Δήμων τους, «επιφυλασσόμενοι άλλως για το σύνολο των εννόμων συνεπειών σας».

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Αναλύσαμε δημόσια γιατί είναι χρήσιμα, κρίσιμα και απαραίτητα τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού για περισσότερο κλιματικά ανθεκτικά κτίρια, με αύξηση συντελεστή δόμησης και ύψους.

Παρουσιάσαμε γιατί είναι παράνομη η απόφαση Δημάρχων για αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Ζητήσαμε ανάκληση ή ακύρωση των προσωπικών αποφάσεων των Δημάρχων. Η απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τεκμηριώνει την παρανομία και ακυρώνει ήδη την απόφαση του ενός Δήμου. Είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσει ακύρωση και των επόμενων. Αποτελεί δικαίωση για την πατρίδα και το μέλλον όλων μας η επιστροφή στη νομιμότητα στα θέματα δόμησης.

Κλείσιμο
Ακόμη, ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς κάποιοι μιλούν αβάσιμα για απόφαση του ΣτΕ που κρίνει τα κίνητρα του ΝΟΚ και ότι δήθεν τους υποχρεώνει να λάβουν μέτρα, ότι η απόφαση 293/2024 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρότι αναπτύσσει σκεπτικό επί διαφόρων θεμάτων, έχει, αυτολεξεί, ως εξής στο διατακτικό της:
«Διά ταύτα, Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως κατά το μέρος που ασκείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλίμου. Παραπέμπει κατά τα λοιπά την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το αιτιολογικό και Ορίζει εισηγήτρια…».

Εκεί ολοκληρώνεται το διατακτικό της απόφασης. Αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε με αυτό, διευκρινίζουμε: δεν υπάρχει απόφαση επί των θεμάτων ουσίας αλλά επί της διαδικασίας, δηλαδή η αίτηση της Επιτροπής του Δήμου Αλίμου απορρίφθηκε και θα αποφασίσει για το ζήτημα του ΝΟΚ επί της ουσίας η Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Είμαστε βέβαιοι ότι τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει ουσιαστικά, με βάση το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος τις διατάξεις του ΝΟΚ. Και θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, δηλαδή όσα αφορούν την αυτοδιοίκηση στην αυτοδιοίκηση, όσα αφορούν το κράτος στη διοίκηση και όσα αφορούν την επιστήμη στους μηχανικούς.

Όσον αφορά την «απάντηση» του Προέδρου της ΚΕΔΕ σε εμένα προσωπικά, θα μπορούσα να αποδομήσω πρόταση – πρόταση όσα ανακριβώς μου αποδίδει, όσα επιτηδευμένα αποκρύπτει ή ξεχνά και όσα ψευδεπίγραφα αναφέρει. Δεν το κάνω τώρα, αλλά θα απαντήσω εν ευθέτω χρόνω εκ μέρους των μηχανικών που θίγει ως επαγγελματίες συλλήβδην, καθώς εμείς δεν μιλήσαμε για όλους τους δημάρχους παρά μόνο για όσους παρανομούν. Μου αρκεί που σε μια ανακοίνωση 733 λέξεων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ δεν βρήκε ούτε μία πρόταση για να υπερασπιστεί τις συγκεκριμένες παράνομες πράξεις των συγκεκριμένων δημάρχων. Αρκεί που στην ίδια ανακοίνωση υπάρχει μόλις ένα (1) αντεπιχείρημα και μάλιστα μη επιστημονικό, απέναντι στα δεκάδες επιχειρήματα που παρουσίασε το ΤΕΕ, για τα κίνητρα του ΝΟΚ. Η ΚΕΔΕ άλλωστε έχει κάθε δικαίωμα να σχολιάζει και να εκφράζει θέσεις και απόψεις. Οι οποίες βέβαια είναι ακριβώς και μόνο αυτό: απόψεις, οι οποίες κρίνονται. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το ΤΕΕ. Με τη διαφορά ότι το ΤΕΕ έχει θεσμικά, βάσει νομοθεσίας, επιπλέον την υποχρέωση να παρεμβαίνει και να ενημερώνει για τεχνικά θέματα.
100 χρόνια τώρα το ΤΕΕ συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Οι Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί και το ΤΕΕ δεν φοβηθήκαμε ποτέ να προχωρήσουμε μπροστά και πετύχαμε πολλά για τον κλάδο, την κοινωνία και την Πατρίδα. Δεν θα φοβηθούμε ούτε τώρα, επειδή κάποιοι εξυπηρετούν μικροσυμφέροντα ή επειδή νομίζουν ότι κάνουν σαματά. Δεν θα επιτρέψουμε να πισωγυρίσει η χώρα στις εποχές του ρουσφετιού και των γνωριμιών για να κάνει ο πολίτης και ο μηχανικός τη δουλειά του».

Ειδήσεις σήμερα:

Eπίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ - 4 οι νεκροί, δείτε βίντεο με τη σύλληψη του δράστη

Με κομμένη την ανάσα για τον κίνδυνο άμεσης επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ - CNN: Η Τεχεράνη μετακινεί πυραύλους

Επέστρεψε η «Παμ» στο Scorpios Bar - Λύθηκε η παρεξήγηση με την ιδιοκτήτρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης