Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ισχύ από σήμερα σε ασφαλιστικές εταιρείες και security - Αναλυτικός οδηγός

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ισχύ από σήμερα σε ασφαλιστικές εταιρείες και security - Αναλυτικός οδηγός

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2022 στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ

kartaergasias
Ξεκίνησε από σήμερα, Πέμπτη, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε δύο ακόμη επιχειρηματικούς κλάδους, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κι αφού ολοκληρώθηκε ο διάλογος τόσο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσο και με την πλευρά των εργοδοτών.

Με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, οι 32.000 εργαζόμενοι στους δύο κλάδους (8.000 στις ασφαλιστικές εταιρείες και 24.000 στις εταιρείες security) θα δηλώνουν την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους και η δήλωση αυτή θα μεταδίδεται ψηφιακά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με τον τρόπο αυτόν, θωρακίζεται, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η τήρηση του ωραρίου εργασίας, η καταγραφή των υπερωριών, η διαφάνεια στους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και η διασφάλιση όρων ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται ήδη από το καλοκαίρι του 2022 στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Σταδιακά και ύστερα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, το μέτρο θα επεκταθεί στη βιομηχανία, τις ΔΕΚΟ, τον τουρισμό και την εστίαση.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Προχωρούμε σταθερά και ύστερα από διάλογο στην σταδιακή επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με στόχο να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μια μεταρρύθμιση προς όφελος των εργαζομένων, γιατί καταπολεμά την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, προς όφελος των επιχειρήσεων, γιατί συμβάλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και διασφαλίζει τη διαφάνεια στους ελέγχους, αλλά και προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος καθώς διασφαλίζει τα έσοδα από εισφορές και δημιουργεί προϋποθέσεις για επιπλέον μείωσή τους. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός που φέρνει δικαιοσύνη στην πράξη στην αγορά εργασίας».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη, σημείωσε πως «η πορεία ενσωμάτωσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους της οικονομίας συνεχίζεται αταλάντευτα και πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατά την πρώτη εφαρμογή της το καλοκαίρι του 2022.

Κλείσιμο
Μετά από ειλικρινή και διεξοδικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την πλευρά των εργοδοτών, προχωράμε στην ένταξη των επιχειρηματικών κλάδων, των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι μία ολική μεταρρύθμιση στο χώρο της αγοράς εργασίας που εφαρμόζεται σταδιακά, με σχέδιο, χωρίς αιφνιδιασμούς και αποτυπώνει ξεκάθαρα την πολιτική βούληση της κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για διαφάνεια, δικαιοσύνη και πάνω απ’ όλα ασφάλεια στον εργασιακό χώρο».

Χρηστικές πληροφορίες και διευκρινίσεις

Ενόψει της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες security, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με χρηστικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, καθώς και απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων που έθεσαν οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η Ψηφιακή Κάρτα.

Ενδεικτικά:

Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα ωρομέτρησης, εφόσον υπάρχει, με ή χωρίς QRCode.

Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης / λήξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (π.χ. πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη, διακοπή ρεύματος / τηλεπικοινωνιών, πρόβλημα σύνδεσης με το Εργάνη). Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και μόλις λήξει το πρόβλημα, να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση.

Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας καθώς και την ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο, ανήκει στον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ συνιστά αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (riskanalysis).

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων λόγω της φύσης της εργασίας τους (πχ περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας εκείνο που έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, είναι απαραίτητη η σήμανση της κάρτας, μεταξύάλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).

Η ευέλικτη προσέλευση γίνεται σε διάστημα μέχρι και 120 λεπτά από την έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου και συμπαρασύρει και την δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο μετά την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και όχι πριν.
Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εργαζόμενος χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν αντιθέτως προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετικήπροδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου.

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, π.χ. για αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κλπ, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας εκτός αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. (ΑΠ 317/65).

Οι υπερωρίες δηλώνονται με Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (και σε περίπτωση υπερβάσεων πέραν των νομίμων ωρών υπερωρίας πρέπει να αναφέρεται και η σχετική αίτηση ή εγκριτική απόφαση του ΑΣΕ).

Ειδήσεις σήμερα:

Μίλτος Τεντόγλου: Ξέσπασε το Twitter μετά τα 8,41 μ. - «Τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι»

Χρήστος Δάντης: Βίντεο από τη στιγμή που πέφτει από την πίστα την ώρα που τραγουδάει

Οικογένεια Λεβέντη - Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης