Μειώσεις στα τέλη ταξινόμησης ΙΧ φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει

kinish0

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών - Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης με στόχο την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων - Αυτοτελής φόρος 7% για τους συνταξιούχους που θα φέρουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε νομοσχέδιο του Yπουργείου Οικονομικών που επεκτείνετε το πλαίσιο non dom στους συνταξιούχους του εξωτερικού.

Στο σχέδιο νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις» προβλέπεται οτι εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση του συνταξιούχου αλλοδαπής για μεταφορά της έδρας του στην Ελλάδα θα φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 7% και με την καταβολή του φορου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωσης. Με άλλη διάταξη προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση 15% επι της υπεράξιας που θα αποκομίσει ο εργαζόμενος όταν πουλήσει τις δωρεάν μετοχές.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, στη διαμόρφωση ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος, σε στοχευμένες φορολογικές απαλλαγές, σε εξορθολογισμό της φορολογίας των οχημάτων που λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους και πολιτικές, με σκοπό να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, βάσει των πλέον πρόσφατων ελληνικών και ευρωπαϊκών δεδομένων. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εξώδικης επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικών διαφορών, που αποσκοπούν στην ταχεία επίλυσή τους, την αποσυμφόρηση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.

Εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των οδηγιών, οι οποίες αφορούν τη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο ΕΕ, την περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ (φορολογία εξόδου, υβριδικές συμφωνίες, ΦΠΑ). Με βάση τους νέους αυτούς κανόνες, επιδιώκεται να προσδιορίζεται ορθότερα το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλο κράτος μέλος, και να διαφυλάσσεται η φορολογική βάση της Χώρας.

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τη σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και για την επίλυση θεμάτων, τα οποία είχαν απασχολήσει σημαντικά το ΝΣΚ από την πλευρά της απονομής ουσιαστικής δικαιοσύνης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Mειώσεις στα τέλη ταξινόμησης ΙΧ

Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας.

Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.

Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, ήτοι με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.

Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 01.06.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων.

Με μεταβατική διάταξη και αναφορικά με τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης,παρέχεται εναλλακτικά,η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, που έλαβε υπόψη προτάσεις των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, διαρθρώνεται σε τρία μέρη:

  • Με το Μέρος Πρώτο (άρθρα 1 έως 10) επιδιώκεται η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, αφενός, με την παροχή φορολογικών κινήτρων και στοχευμένων φορολογικών απαλλαγών, και αφετέρου με την εξωδικαστική επίλυση των εκκρεμών φορολογικών διαφορών.
  • Με το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 10 έως 56) επιδιώκεται η ενσωμάτωση ενωσιακού δικαίου στην ελληνική νομοθεσία που συντείνει στον ορθότερο προσδιορισμό της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, στην επίλυση των φορολογικών τους διαφορών, στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και εν τέλει στη διαφύλαξη της φορολογικής βάσης της Χώρας.
  • Με το Μέρος Τρίτο (άρθρα 57 έως 61) επιδιώκεται η υποστήριξη της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η επίλυση θεμάτων για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την άσκηση κτηματολογικών αγωγών και άλλων σχετικών θεμάτων.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του νομοσχεδίου για ολόκληρη την ελληνική οικονομία και κοινωνία, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί κάθε κοινωνικό και οικονομικό εταίρο, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να συμμετάσχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

Η διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00.

Ειδήσεις σήμερα

Κορωνοϊός: Η πανδημία επιταχύνεται - «Προκύπτουν αποδείξεις ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω αέρα» - Συναγερμός από τον ΠΟΥ

Οικογενειακή τραγωδία στη Ζαχάρω: Τι αποκαλύπτει το σημείωμα που έγραψε ο 86χρονος παιδοκτόνος

«Εξ οικείων τα βέλη» για τον Τραμπ: «Η εξαπάτηση είναι τρόπος ζωής γι' αυτόν» λέει η ανιψιά του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (12)

KOSTIS

ΤΟ 2019 ΑΓΟΡΑΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ (***) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 36.870 ΕΥΡΩ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΄:ΦΠΑ 9.000 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗΣ 6.000.ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 15.000 ΕΥΡΩ. ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΨΙΧΟΥΛΑ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ .ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΕΣ.ΑΠΛΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ 7,5 ΔΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΘΕΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ -ΑΜΕΡΙΚΗΣ( Η ΤΕΣΛΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ) ΚΑΙ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΙΟΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΜΙΛΙΟΝΣ ΕΥΡΩ.

Γελοιοτητες

Παλι κοροϊδευουν τον κοσμο. Τα μονα που θα ειναι πιο φτηνα ειναι αυτα που ηδη εχουν ελαχιστο Τελος Ταξινομησης. Ολοι πρεπει να παρουμε κουβαδακια δηλαδη. Ωραια λογικη. Αν πας να παρεις λιγο πιο ακριβο το πληρωνεις ακομα και διπλασιο απ οτι ολοι οι υπολοιποι στν Ευρωπη. Γελοιοι.

Axaxaxaxaxa

Τρεξτε να αγορασετε αυτοκινητα Axaxaxaxaxa

Isnos

Η υπερφορολογηση συνεχίζεται. Εκτος του ΦΠΑ 24% «ελαφρύνσεις» σολα τάλλα . Καταντησε αηδία Και οταν μπηκε ο ΦΠΑ μας ελεγαν θα καταργηθούν ολοι οι αλλοι φόροι!! ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ το νασαι καλος λογιστής δε σημαινει οτι κάνεις για υπουργος! Παντου ημιμετρα πουθενα τομή ! Οπως και στα ακίνητα, τα οποία τα εχετε ..δηξει. Οσο για το 7% και μόνο στους συνταξιούχους, ποιος ηλίθιος θα φέρει τα κεφτά του εδώ; Με φόρο στο εισοδημα απο ενοίκια μεχρι 45%, που λέγατε οτι θα καταργήσετε; ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΑΠΕΤΥΧΕΣ, θα φας μαυρο απο εμας τους ΝΔδες!

άνον

Πρέπει κάποτε να τελειώσει ο πόλεμος των ελληνικών κυβερνήσεων στην αυτοκίνηση. Αμάξια που στο εξωτερικό κάνουν 25 χιλιάδες, εδώ κάνουν 40 λόγο φόρων και τέλους ταξινόμησης. Αντί για αντικίνητρα στα παλιά, πρέπει να δώσουνε μεγαλύτερα κίνητρα στα καινούργια.

gidi

...Για την επιλογή των ως άνω συντελεστών, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό... Δηλαδή θα φορολογούνται ως καινούργια. Για τα παλιότερα του 2018 +50% και τα παλαιότερα του 2016 +100%. Αυτό σημαίνει τρελή αύξηση στα τέλη ταξινόμησης. Ένα αμάξι που μπορεί να σου κόστισε 20-25000 ευρώ να το αγοράσεις μεταχειρισμένο, θα σου κοστίσει άλλα τόσα... Ξεφτίλες... Μια ζωή τα ίδια.... Συριζαίοι με μπλέ γραβάτα είναι οι τύποι και το δείχνουν με κάθε τρόπο...

gidi

Στο δικό μου εισαγόμενο euro 6 του 2015, το τέλος ταξινόμησης 3πλασιάζετε. Είστε γελοίοι.... Θα περιμένουμε το ιστορικό τέλος.... Θα περάσει κάποια στιγμή....

Γιώργος

Έτσι είναι. Πρέπει να αγοράσετε ότι φτιάχνουν οι Γερμανοί,αν δεν τα πάρετε δεν θα μπορείτε να κάνετε ρούπι. Το έστειλαν με email στα παλληκάρια της Βουλής για επικύρωση

Το ενα τριτο της αξιας του αυτοκινητου ειναι

Φοροι και δασμοι.ελεος ποτε θα μπορεσουμε να παρουμε ενα καινουργιο.ευρωπαικη ενωση καταλλα

ΣΔΠ

Αν σου είναι πολύς ο φόρος, τότε δες τι θα πλήρωνες Δανία και Νορβηγία...

Εύγε!

Συγχαρητήρια! Είναι σπουδαίο κίνητρο. Επιτέλους, έχουμε Κυβέρνηση που επιδιώκει να εισρεύσει χρήμα στην Ελλάδα!

αφιλότιμος

δλδ πως θα ''εισρεύσει'' το χρήμα σαϊνι;;; μαζί με το αμάξι θα στέλνουν και επιταγή οι αυτοκινητοβιομηχανίες; κοίτα λίγο τον εαυτό σου στον καθρέφτη και ρίξ΄του ένα βραβείο ανοιχτής παλάμης. πες και εύγε!....

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης