miltiadis

Μιλτιάδης Νεκτάριος

H  χώρα ετοιμάζεται για μια συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας τα επόμενα 7-10 χρόνια, με βάση τα κεφάλαια των 72 δισ. που θα παράσχει η Ε.Ε. Για την επιτυχία αυτού του ιστορικού στόχου θα χρειαστούν πειθαρχία, συστηματικός προγραμματισμός και αποτελεσματική υλοποίηση, αλλά ο πιο σημαντικός παράγων είναι η αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου.

4

Το πρώτο μεγάλο βήμα για την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης έγινε με την έγκριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Βέβαια, όλοι στις Βρυξέλλες έχουν επιφυλάξεις για τις δυνατότητες της Ελλάδας να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια με αποτελεσματικό τρόπο. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα, αντί για έωλα επιχειρήματα περί αλληλεγγύης, θα πρέπει να κινηθεί επιθετικά: να παρουσιάσει και να υλοποιήσει μια εμβληματική μεταρρύθμιση που θα αναγκάσει τους Ευρωπαίους να άρουν όλες τις επιφυλάξεις τους για τις προοπτικές της χώρας μας.

7

Η πανδημία του κορωνοϊού υπενθύμισε σε όλους την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Τον κυρίαρχο ρόλο στα συστήματα υγείας παίζουν οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.

2

Η χώρα αντιμετωπίζει δύο ιστορικές προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την επιθετική πολιτική της Τουρκίας, η οποία κλιμακώνεται από μακρού χρόνου και φαίνεται ότι θα εκδηλωθεί έμπρακτα μεσοπρόθεσμα. 

6

Η οικονομική καταστροφή λόγω κορωνοϊού δημιούργησε την ιστορική ευκαιρία για την πολιτική μετεξέλιξη της Ε.Ε. Οι ισχυρές αντιδράσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας έδωσαν το άλλοθι στη Γερμανία να συμφωνήσει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για περισσότερα βήματα πολιτικής ενοποίησης τα επόμενα χρόνια. Το 2021 θα χαρακτηριστεί ως η αφετηρία της πολιτικής ενοποίησης της Ε.Ε., που θα διαρκέσει πολλά χρόνια, αλλά θα μετατρέψει την Ευρώπη σε παράγοντα παγκόσμιας ισχύος.

1

Tα πολλαπλά και µακροχρόνια προβλήµατα του πρωτογενούς τοµέα στη χώρα µας µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά µε τη δηµιουργία ενός και µοναδικού φορέα µετα- ποίησης και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

9

Tο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ανταποκρίθηκε πολύ καλά στις απαιτήσεις διαχείρισης της κρίσης του κορωνοϊού. Αλλά αυτή η μεγάλη κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τη χώρα να υλοποιήσει επιτέλους τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν σε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης. 

Οι μεγάλες οικονομικές καταστροφές έχουν ιστορικά αποτελέσει την αιτία για την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Η τρέχουσα οικονομική καταστροφή που έχει προκληθεί από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού θα ξεπεράσει το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής του 1929 με βάση τις εκτιμήσεις των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών.

Το δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ε.Ε. είναι πολύπλευρο, δεν συνοψίζεται στη χαμηλή γεννητικότητα και δεν αρκεί η αύξηση των γεννήσεων για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού. 

6

Χρειάζεται µια νηφάλια αντιµετώπιση όλων των πτυχών του µεταναστευτικού ζητήµατος. Υπάρχουν τρία επίπεδα ανάλυσης για το εν λόγω θέµα: το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό.

11

Η τρέχουσα διακυβέρνηση έδωσε το δεύτερο δείγμα γραφής μετά την αθρόα διανομή επιδομάτων μέσω του νέου Προϋπολογισμού αντί της ενίσχυσης των δημοσίων επενδύσεων: παρουσίασε μια ασήμαντη ασφαλιστική παρέμβαση. Σχετικά με το ασφαλιστικό ζήτημα της χώρας, πρέπει να απαντηθούν τρία ερωτήματα: (α) ποια ήταν ή κατάσταση στο τέλος του τρίτου μνημονίου, (β) τι έκανε η νέα κυβέρνηση και (γ) τι θα έπρεπε να έχει γίνει

2

Τα δείγματα γραφής της νέας διακυβέρνησης δόθηκαν με τον νέο Προϋπολογισμό στη σχετική συζήτηση στη Βουλή: η κυβέρνηση διάβαζε καταλόγους από παροχές και βοηθήματα και η αντιπολίτευση τα συνέκρινε με αυτά που η ίδια σωρηδόν μοίραζε προεκλογικά. Γίνεται πάλι το ίδιο λάθος: εφαρμόζουμε τις πολιτικές παροχών που μας έφεραν στην τελευταία κρίση η οποία, σημειωτέον, δεν έχει τελειώσει ακόμα.

7

Η νέα δεκαετία αρχίζει με σχετικά καλούς οιωνούς. Εχει πλέον σταματήσει η κατολίσθηση της χώρας και μια νέα διακυβέρνηση έχει αναλάβει την εδραίωση μιας κατάστασης κανονικότητας μετά από μια καταστροφική δεκαετία που ανέδειξε όλες τις αρνητικές πλευρές της κοινωνίας και της πολιτικής.

1