Η ψηφιακή λεωφόρος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
dimosthenis_anagnostopoulos_blog

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Η ψηφιακή λεωφόρος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Υπάρχουν δράσεις ψηφιακών υποδομών που δύσκολα εμφανίζονται οι ίδιες στο προσκήνιο κάθε πολίτη, αλλά τα αποτελέσματα τους είναι αυτά που βιώνουμε στην καθημερινότητα μας

Είναι κάτι σαν οι ψηφιακοί δρόμοι που δεν είναι ορατοί δια γυμνού οφθαλμού, αλλά διευκολύνουν αφάνταστα την αστραπιαία μετάδοση τεράστιου όγκου δεδομένων κάθε μορφής.

Μια τέτοια περίπτωση συνιστά η ηλεκτρονική τιμολόγηση, που τα τελευταία χρόνια εισέρχεται δυναμικά στη ζωή των επιχειρήσεων και του Δημοσίου, επιταχύνοντας διαδικασίες και αναβαθμίζοντας τη διαφάνεια και ποιότητα των συναλλαγών. Πρόκειται για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών συναλλασσόμενων, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη εκτύπωσης, αποστολής και φύλαξης αυτών σε έντυπη μορφή.

Παραστατικά δεν είναι μόνο τα τιμολόγια αλλά και συνοδευτικά έγγραφα. H ηλεκτρονική τιμολόγηση περιλαμβάνει τόσο τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business – Β2Β) όσο και τις μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα (Business to Government – B2G). Η σημασία της για τη διευκόλυνση και προστασία των συναλλαγών έχει τονιστεί και με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου.

Η πανδημία με επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και η αύξηση του δημόσιου χρέους, ενέτειναν καθολικά την προσπάθεια για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Περισσότερες χώρες συνεπώς μεταβαίνουν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε πολλές περιπτώσεις ως υποχρεωτική. Ενδεικτικά, ανακοινώσεις έγιναν από την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και την Λετονία, ενώ μεταβάσεις έχουν προγραμματιστεί από Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία κ.α.

To πλήθος τους είναι συνεχώς αυξανόμενο. Τα αποτελέσματα της μετάβασης στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ιταλία αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής αποδεικνύουν τη σημαντικότατη βελτίωση σε φορολογικά έσοδα από ψηφιακό κλείσιμο κενών σε θέματα τιμολόγησης και φορολογικών δηλώσεων.

Σημαντικό είναι επίσης ότι δεν χρειάζεται πρόσθετη μέριμνα για την υιοθέτηση της ηλεκτρονική τιμολόγησης στη χώρα μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2020 ενισχύθηκε κατά 77% ο τζίρος των συναλλαγών του ηλεκτρονικού εμπορίου έναντι 10% στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό οφείλεται αφενός στην πανδημία και την ανάγκη ανέπαφων συναλλαγών και αφετέρου στη αύξηση των χρηστών του διαδικτύου που κάνουν αγορές (59% από 51%).

Επίσης, με πρωτοβουλία της ΕΕ, δημιουργήθηκε το PEPPOL, ένα πρότυπο προδιαγραφών για την ανταλλαγή τιμολόγια. Για την Ελλάδα, επίσημη αρχή PEPPOL είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό, με στοχευμένα έργα και δράσεις για να αλλάξουμε την τις υπηρεσίες αλλά και τις υποδομές που προσφέρουμε για επιχειρήσεις αλλά και το δημόσιο τομέα.

Στο πεδίο των B2G συναλλαγών, η ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ) ανέπτυξε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τις κατάλληλες εφαρμογές για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις. Δημιούργησε δε για πρώτη φορά Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών ώστε να καταγραφούν με συνέπεια όλοι δημόσιοι φορείς που συνάπτουν συμβάσεις. Έως σήμερα έχουν εγγραφεί περισσότερες από 2830 αναθέτουσες αρχές.

Ανέπτυξε επίσης νέες εφαρμογές για τον έλεγχο των τιμολογίων πριν από την επίσημη έκδοση τους. Αυτό περιορίζει σημαντικά τα σφάλματα που στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε έκδοση πιστωτικών τιμολογίων και θα επιβαρύνουν με το κόστος των διορθωτικών ενεργειών.

Διαθέσαμε επίσης ειδικές εφαρμογές για τις οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για την πληρωμή τιμολογίων και προσαρμόσαμε κεντρικά πληροφοριακά Συστήματα ώστε να συλλέγουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά πληρωμής και να μειωθούν οι χρόνοι πληρωμής των τιμολογίων.
Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων ήταν η ταχεία εκκίνηση της πιλοτικής έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων προς το Δημόσιο και η διαθεσιμότητα όλων των υποδομών για να τρέξουμε γρήγορα και να αποκομίσουμε οφέλη. Αλλά ο ρυθμός πρέπει να επιταχυνθεί και οι φορείς – ιδιωτικοί και δημόσιοι – να αντιληφθούν τα πολλαπλά οφέλη

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι ωστόσο και οι εξελίξεις στο πεδίο των B2B συναλλαγών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τις δράσεις myData και timologio έχει δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τον ψηφιακό έλεγχο των παραστατικών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών κάθε κλάδου, ενώ η ΓΓΠΣΔΔ παρέχει τις υποδομές για την υποστήριξη και αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών αυτών.

Το myData (my Digital Accounting and Tax Application) είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που εισάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις διευκολύνονται σημαντικά στη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών και μπορούν να εκπληρώνουν ευέλικτα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Κλείσιμο
Με την εφαρμογή timologio, δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών της επιχείρησης και ταυτόχρονης διαβίβασή τους στο myDATA.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, οι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα myData επιχειρήσεις έχουν ξεπεράσει τις 1,1 εκατομ. και έχουν διαβιβαστεί περισσότερα από 1,4 δισ. παραστατικά συνολικής αξίας πάνω από 848 δις. ευρώ. Επίσης, οι εγγεγραμμένοι στο timologio χρήστες ξεπερνούν τις 220.000 ενώ οι πιστοποιημένοι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης ανέρχονται στους δώδεκα.

Η σημασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι αδιαμφισβήτητη καθώς επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και διευκολύνει τις συναλλαγές. Πιο συγκριμένα, επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων, εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι, μειώνονται σφάλματα εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων.

Η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους Δημόσιους Φορείς επιταχύνει τις συναλλαγές, συμβάλλει στη μείωση του κόστους και την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και ενισχύει τη διαφάνεια. Επίσης, προωθείται η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ενισχύεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Εν κατακλείδι, όλα αυτά καθιστούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση πρόσθετη κινητήρια δύναμη για την οικονομία μας που ανοίγει μια νέα λεωφόρο που θα μας οδηγήσει στο μέλλον της οικονομικής και ψηφιακής στρατηγικής μας.
*Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην Πρύτανης στο Χαρoκόπειο Πανεπιστήμιο
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ