Πάνος Τσακλόγλου

Πάνος Τσακλόγλου


Στα χρόνια της κρίσης οι έννοιες «ανισότητα» και «φτώχεια» εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον δημόσιο διάλογο.

1
Πάνος Τσακλόγλου

Aναμφίβολα, ο μεγάλος χαμένος της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας εδώ και μία δεκαετία είναι η νέα γενιά.

1