Τελικά, τι είναι καλή και βιώσιμη διατροφή;

Τελικά, τι είναι καλή και βιώσιμη διατροφή;

New_delta_kedriki

Sponsored Content

Όταν ακούμε για μια εταιρεία, που έχει προσφέρει από την ίδρυσή της, μια σειρά από ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, που έγιναν εμβληματικά στην εποχή τους, τότε στο μυαλό μας έρχεται η ΔΕΛΤΑ. Μια εταιρεία που άλλαξε την ιστορία των τροφίμων στην Ελλάδα.

Την γνωρίζουμε εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα από τα μικρά γαλακτοπωλεία που έγιναν οι «ΔΕΛΤΑ της γειτονιάς», τις συσκευασίες Fresh Box και την εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της ομογενοποίησης στο γάλα, που έφεραν άλλο αέρα στις διατροφικές μας συνήθειες.

Φτάνοντας στο 2023 η ΔΕΛΤΑ, με όραμα να γίνει σημείο αναφοράς στην καλή και βιώσιμη διατροφή, βάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά θέλοντας να αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη της, ιδίως εκείνα που είναι λιγότερο προβεβλημένα.

DELTA_LOGO_with_tagline_copy1


Σπατάλη τροφίμων: ένα πρόβλημα που βλάπτει εισοδήματα και περιβάλλον


Κλείσιμο
Μεταξύ 33% και 40% είναι η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο. Το νούμερο είναι συγκλονιστικό, ειδικά αν σκεφτούμε ότι στη χώρα μας το κόστος αυτής της σπατάλης στοιχίζει έως και 1.000€ σε κάθε νοικοκυριό δημιουργώντας παράλληλα πάνω από 900.000 τόνους αποβλήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Για να λυθεί το πρόβλημα, χρειάζονται κινήσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, με βασικό γνώμονα την πρόληψη και την αξιοποίηση τροφίμων που είναι σε πλεόνασμα και κατάλληλα για κατανάλωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΛΤΑ, θέλοντας πάντοτε να αποτελεί μέρος της λύσης, εφαρμόζει ήδη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεχούς μείωσης της σπατάλης τροφίμων με παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.

Από δωρεές προϊόντων και τη δυναμική τιμολόγηση τροφίμων που είναι κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής τους αλλά παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση, μέχρι τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εντός και εκτός εταιρείας, και την αξιοποίηση προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ως ζωοτροφή, οι άνθρωποι της ΔΕΛΤΑ φροντίζουν διαρκώς να βρίσκουν λύσεις σε ένα σύνθετο πρόβλημα.

delta_trapezi

Σε αυτό το πλαίσιο:
• Εντός του 2022, αξιοποιήθηκαν 5 χιλ. τόνοι προϊόντων που δεν ήταν κατάλληλα προς κατανάλωση για ζωοτροφές, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το 80% των επιστρεφόμενων προς τη ΔΕΛΤΑ ζωικών υποπροϊόντων.

• Πραγματοποιήθηκαν 60 ενημερώσεις σε σύνολο 1.162 παιδιών, 4 έως 6 ετών, μέσα από επισκέψεις σε 38 νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.

• Από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο του 2022 που η ΔΕΛΤΑ εφάρμοσε πρόγραμμα δυναμικής τιμολόγησης σε συνεργασία με Ελληνική αλυσίδα supermarket πουλήθηκαν με εκπτωτικό κουπόνι πάνω από 10.000 λίτρα γάλακτος.

• Τέλος, εντός του 2022, η ΔΕΛΤΑ διέθεσε πάνω από 410 χιλιάδες δωρεάν προϊόντα σε κοινωφελή ιδρύματα και στους εργαζομένους της.
delta_trakter_2
Βιώσιμη και σύγχρονη πρωτογενής παραγωγή

Η ΔΕΛΤΑ δεν φροντίζει μόνο για το σήμερα, αλλά και για το αύριο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος να παραμένει πάντοτε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, με διαρκώς μειούμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιεί από το 2012 το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, ένα σχέδιο προώθησης σύγχρονων πρακτικών βιώσιμης κτηνοτροφίας με στόχο να συνδέει διαρκώς την εφαρμοσμένη έρευνα με την παραγωγική διαδικασία.

Εντός του 2023 υλοποιούνται ήδη δράσεις σε 5 άξονες προτεραιότητας:
1. Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για πειραματικές καλλιέργειες, με στόχο την προώθηση των καλλιεργειών μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, κτηνοτροφικού κουκιού και γλυκού λούπινου.

2. Προκήρυξη υποτροφιών για νέους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

3. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τους παραγωγούς με θέματα την ευζωία των ζώων και τη σωστή διαχείριση της φάρμας.

4. Χρήση μίγματος φυσικών αρωματικών ουσιών στις παραγόμενες ζωοτροφές, που συμβάλλει, μέσω της διατροφής, στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τις αγελάδες και συνεπώς στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

5. Περαιτέρω προώθηση της συμβολαιακής κτηνοτροφίας, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, η ΔΕΛΤΑ στηρίζει στην πράξη βιώσιμες παραγωγικές πρακτικές και σε διεθνές επίπεδο μέσα από τη συνεργασία του MILKO με τον διεθνή οργανισμό Rainforest Alliance για την προμήθεια κακάο από πιστοποιημένα αγροκτήματα.
delta_ergostasio
Ορθολογική χρήση πρώτων υλών και φυσικών πόρων

Μια καλή διατροφή πρέπει να είναι ταυτόχρονα βιώσιμη και υπεύθυνη. Γι’ αυτό στη ΔΕΛΤΑ, παρακολουθούν διαρκώς και ενισχύουν την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας, μέσα από μια φιλόδοξη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με σαφείς στόχους και συστηματικές δράσεις, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

Στην κορυφή της ατζέντας της ΔΕΛΤΑ για τη βιωσιμότητα βρίσκεται το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα «Value Chain Transformation Project» που υλοποιείται σε συνεργασία με την PwC και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να καταγραφούν οι επιδόσεις της εταιρείας και των προϊόντων της σε μια σειρά από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες σε σχέση τόσο με διεθνείς καλές πρακτικές όσο και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί ήδη δράσεις σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

1. Φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες
Ήδη από το 1995, η ΔΕΛΤΑ διαθέτει Διεύθυνση Ανάπτυξης Συσκευασίας (Packaging Development) για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και λύσεων συσκευασίας, τη συνεχή μείωση των πλαστικών συσκευασιών και τη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών και είδη εναλλακτικών υλών.

Αξιοποιώντας εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα στο 2022 μείωσε το πλαστικό κατά περίπου 40,31 τόνους, ενώ διακρίθηκε με την πιστοποίηση ΟΚ RECYCLED από τον οργανισμό TÜV AUSTRIA Hellas για την χρήση 90% ανακυκλωμένου χαρτιού σε 30 προϊόντα και 35% ανακυκλωμένου πλαστικού σε 10 προϊόντα. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η μείωση του παρθένου χαρτιού κατά 32 τόνους και του παρθένου πλαστικού κατά 30 τόνους.

Επιπλέον, όπου είναι εφικτό, ενισχύει την χρήση χάρτινων συσκευασιών από προμηθευτές πιστοποιημένους κατά FSC, καθώς και την χρήση ανακυκλωμένης πρώτης ύλης (rPET), ενώ μεγάλο μέρος των συσκευασιών διαθέτουν μη αποσπώμενα καπάκια ώστε να μειώσει τη διασπορά απορριμμάτων στη θάλασσα, στα δάση και σε όλο το φυσικό περιβάλλον.
delta_solar
2. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
Η πρόσφατη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο εργοστάσιο του Αγίου Στεφάνου Αττικής επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να εξοικονομεί χρησιμοποιούμενη ενέργεια κατά 10% και να την αντικαθιστά με καθαρή και βιώσιμη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Η συνολική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αφορά επιφάνεια 7.173 τ.μ. με ισχύ 1,8 mW, που κατατάσσει το έργο ανάμεσα στα είκοσι μεγαλύτερα έργα net metering σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύνδεση net metering και όχι αυτόνομων παραγωγών ρεύματος.

Παράλληλα, από το 2022, η ΔΕΛΤΑ χρησιμοποιεί ένα ειδικό περιβαλλοντικό Πρόσθετο Καυσίμων (Blue Marble) στο σύνολο των ιδιόκτητων φορτηγών της, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων σε ποσοστό άνω του 90% και τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και Μαύρου Άνθρακα (HC) σε ποσοστό άνω του 60%.

Έτσι η ΔΕΛΤΑ, με σαφείς στόχους και συστηματικές ενέργειες, αξιοποιώντας τους πόρους και την καινοτομία της, καθώς και την τεχνογνωσία δεκαετιών, δείχνει τον δρόμο της καλής και βιώσιμης διατροφής που κάνει πραγματική διαφορά στη ζωή μας και στην ευημερία του κόσμου μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης