PROTOTHEMA

Ελλάδα

Για καλά διαβασμένους

Οι απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά

Οι απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά

Απαιτητικά αλλά κατανοητά τα σημερινά θέματα

Χωρίς προβλήματα κύλησε η πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, οι καθηγητές της ΟΕΦΕ είπαν ότι τα θέματα ήταν απαιτητικά με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας. Όπως εξήγησαν οι φροντιστές σε όλα τα προς εξέταση μαθήματα, τηρήθηκε εφέτος ο κλιμακούμενος βαθμός δυσκολίας, προκειμένου μέσα από τη διαβάθμιση να φανεί ποιος έχει μελετήσει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πάντως αν και δύσκολα, τα θέματα κρίθηκαν ως κατανοητά.

Σε ό,τι αφορά στα Αρχαία Ελληνικά οι καθηγητές της ΟΕΦΕ έκριναν ότι ήταν από τα δυσκολότερα μαθήματα  που έδωσαν έως σήμερα οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και η διαφορά με άλλες χρονιές είναι ότι εδωσαν για μετάφραση τρία αποσπάσματα, ενώ συνήθως έδιναν δύο, οπότε και ο υποψήφιος έπρεπε να έχει διαβάσει πολύ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι δεν πρέπει να δυσκόλεψε πολύ το γνωστό κείμενο καθώς έχει χρόνια να μπει, οπότε οι υποψήφιοι το θεωρούν ως «σος».

Η ερώτηση για την εισαγωγή εμπεριείχε μία λεπτομέρεια, όπως λένε οι καθηγητές της ΟΕΦΕ , οπότε κρίνεται για καλά διαβασμένους, ενώ οι ερωτήσεις του γνωστού κειμένου, ήταν συνδυαστικές και απαιτούσαν προσοχή.

Στο άγνωστο κείμενο, το προς εξέταση θέμα ήταν από τον Θουκυδίδη και χαρακτηρίστηκε ως δυσκολότερο, από το αντίστοιχο περσινό. Οι ερωτήσεις της γραμματικής και του συντακτικού ήταν δύσκολες ενώ και αυτό το μάθημα «έκρυβε» διαβαθμισμένη δυσκολία.

Δείτε τα θέματα στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δείτε τα θέματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Την Τετάρτη οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε τέσσερα ακόμη μαθήματα κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα σε Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου, με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας -μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων.

Για τους μαθητές, ωστόσο, που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και μέσα στον Ιούνιο.

Δείτε τις απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δείτε τις απαντήσεις στα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σχόλιο της Επιτροπής Απαντήσεων για τα Θέματα Αρχαίων

Τι λέει η Μαθηματική Εταιρεία και η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων


«Μαθηματικά για δυνατούς λύτες»

Όπως αναφέρει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σε ανακοίνωσή της για τα θέματα «κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και υπήρχε κλιμακωτή διαβάθμιση ως προς τη δυσκολία τους». Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, δικαιώνοντας το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και κυρίως την προσπάθεια των υποψηφίων

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εταιρείας:
 
«Τα ερωτήματα Β1, Β2 εξετάζουν βασικές γνώσεις. Το ερώτημα Β3 είναι, ίσως, το πιο δύσκολο από όλα τα θέματα, καθότι η επιτυχής αντιμετώπισή του απαιτεί λεπτούς αλγεβρικούς χειρισμούς. Το θέμα Γ απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους και κυρίως τα ερωτήματα Γ2 και Γ3. Το θέμα Δ αναφέρεται σε ένα μεγάλο μέρος της ύλης του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. Η επίλυση του θέματος αυτού απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία και βαθιά κατανόηση των εννοιών»
 
Όπως σχολίασε η Εταιρεία «Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης. Υπάρχει κλιμάκωση των θεμάτων ως προς τη δυσκολία, με εξαίρεση το ερώτημα Β3. Η καλή γνώση της ύλης προηγουμένων τάξεων ήταν απαραίτητη.  Τα θέματα ήταν εκτεταμένα και η σωστή διαχείριση του χρόνου από τους υποψηφίους ήταν σημαντικός  παράγοντας για την επιτυχία, ειδικά με το ερώτημα Β3»
 
Ωστόσο τη Εταιρεία αναφέρει ότι «τα θέματα είναι τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και απαιτούν ειδικές τεχνικές, που ίσως δεν προωθούν την έλξη και την αγάπη των μαθητών στα Μαθηματικά. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προτίθεται να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με μελέτη και διερεύνηση, για το περιεχόμενο και τον τρόπο εξέτασης των Μαθηματικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση».
 

Επίσης, σαφή χαρακτήρισε τα θέματα  των αρχαίων, η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων σε ανακοίνωση της. Οπως αναφέρεται σ' αυτήν: «Στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών, το μεν διδαγμένο συνδυάζει την 11η ενότητα, τη 15η (απόσπασμα) και τη 16η ενότητα από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, το δε αδίδακτο προέρχεται από τις Ιστορίες του Θουκυδίδη, βιβλίο έκτο, κεφάλαιο 28 (από το επεισόδιο των Ερμοκοπιδών). Τα θέματα είναι σαφή στη διατύπωσή τους και ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της σχολικής διδασκαλίας».
 
Ακόμη αναφέρει ότι το διδαγμένο κείμενο αναφέρεται στις έννοιες της πόλης και του πολίτη. Στις ερωτήσεις: Β1. Ζητείται η δομή ενός συλλογισμού, ο οποίος σχολιάζεται στο σχολικό βιβλίο ως μετάβαση από μία γενική πρόταση στην εξέταση των επιμέρους περιπτώσεων. Β2. Αξιοποιούνται, με τη συγκεκριμένη ερώτηση, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του κειμένου. Η πόλη, ως σύνθετη έννοια, παραπέμπει στην έννοια του πολίτη, για την οποία υπάρχει ασάφεια, κατά τον Αριστοτέλη, και την οποία τελικά ο φιλόσοφος προσδιορίζει σε συνάρτηση με τη συμμετοχή του στη νομοθετική και δικαστική εξουσία. Β3. Η ερώτηση με κεντρική έννοια την αυτάρκεια απαιτεί συνδυασμό ανάμεσα στο πρωτότυπο κείμενο και το μεταφρασμένο απόσπασμα. Έχει δύο σκέλη και η απάντηση μπορεί να στηριχθεί και σε σχόλια του σχολικού βιβλίου. Β4. Η ερώτηση αποτελεί αναπαραγωγή σχετικής παραγράφου στην Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου (σελ. 178-179)».
 
Στο αδίδακτο κείμενο αναφέρεται ως ενδεικτική μετάφραση: «Δεν καταγγέλλεται λοιπόν από κάποιους μετοίκους και από υπηρέτες τίποτε μεν σχετικά με τις Ερμές, αλλά μόνον ότι από νεαρούς σε κατάσταση μέθης και χάριν αστεϊσμού είχαν γίνει πρωτύτερα κάποιοι ακρωτηριασμοί άλλων αγαλμάτων, και ακόμη ότι τα Ελευσίνια Μυστήρια τελούνται σε σπίτια για χλευασμό (προσβολή)· γι' αυτά κατηγορούσαν και τον Αλκιβιάδη. Και αυτά αφού τα υιοθέτησαν (έλαβαν υπόψη) αυτοί που ήταν ιδιαίτερα εχθρικοί με τον Αλκιβιάδη, που τους εμπόδιζε να γίνουν οι ίδιοι με σιγουριά ηγέτες της δημοκρατικής παράταξης και επειδή νόμισαν ότι θα ήταν πρώτοι αν τον έδιωχναν, μεγαλοποιούσαν (το γεγονός) και φώναζαν ότι τάχα και τα μυστήρια και ο ακρωτηριασμός των Ερμών έγιναν με στόχο την κατάλυση της δημοκρατίας και ότι τίποτε από αυτά δεν συνέβη που να μην διαπράχθηκε με τη συμμετοχή του, παραθέτοντας, επιπλέον, ως αποδείξεις τη σύνολη αντιδημοκρατική συμπεριφορά του στις καθημερινές ενασχολήσεις (του)».
Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλη την έκτακτη επικαιρότητα πρώτοι!
Ακολουθήστε μας στα

νανα28/05/201300:21

Σχετικά με τα θέματα των αρχαίων ήταν όντως πολυ πιο δυσκολα σε σχεση με τα περσινα . Το γνωστό ήταν πιο βατό για όσους είχαν διαβασει αλλά στο άγνωστο έγινε πράγματι σφαγή... Ας μην παραπονιόμαστε ομως... Τουλάχιστον στη θεωρητικη δεν ειχαμε τις φασαριες που εγιναν στις αλλες κατευθυνσεις

Απάντηση
ΠΟΣΟ ΗΛΙΘΙΟΙ;::::::27/05/201322:54

ΚΛΑΙΓΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟΙ...ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ; ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΒΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟΝ;ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ...ΜΑ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ...ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ...ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΟ...ΑΪΝΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ...ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ..ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ" ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ....ΤΟΣΟ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ;

Απάντηση
nikos27/05/201322:21

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ... ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ :ΓΕΜΙΣΑΤΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ 5!!!!ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ..ΞΕΠΑΡΑΔΙΑΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΟΤΙ Ο ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΞΥΛΟ ΑΠΕΛΕΚΗΤΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΓΡΑΨΕ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ!!!!ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΑΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.... ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ.....ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΥΤΕ 5 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ..ΕΓΩ ΘΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ..ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Η ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ!!!! ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΑΓΓΛΙΑ Η ΗΠΑ..ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ!!!ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ..ΛΟΙΠΟΝ

Απάντηση
ένας γονιός 27/05/201322:14

Στη δύσκολη μετάφραση των Αρχαίων Ελληνικών(άγνωστο) που δόθηκε σήμερα, προβλέπω το 90% των υποψηφίων να κυμανθεί από 5-12 μόρια, με άριστα τα 20 μόρια. Συνάμα αρκετά δύσκολες ήταν και οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις. Οι τελευταίες επιδεινώθηκαν, εφόσον οι υποψήφιοι δεν έβγαλαν τη σωστή μετάφραση. Σε ό, τι αφορά στο γνωστό, όσοι διάβασαν καλά, δεν είχαν πρόβλημα.

Απάντηση

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

2500  χαρακτήρες απομένουν

* Υποχρεωτικά πεδία