Όλες οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για το Μάτι - Στη δημοσιότητα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

mitsotakis_mnimosino_main

Περιέρχεται στην Κεντρική Διοίκηση η δυνατότητα παρέμβασης σε συνθήκες φυσικών καταστροφών - Συγκροτείται μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του Ματιού, του Νέου Βουτζά και της Κινέττας - Ανατίθεται στο ΤΕΕ να χαράξει ένα νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, δόθηκε στη δημοσιότητα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Μάτι.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε το άμεσο ξεμπλοκάρισμα των κονδυλίων για το Μάτι, αλλά και μέτρα ανακούφισης τόσο των εγκαυματιών όσο και των πυρόπληκτων της περιοχής, που έχουν χάσει τα σπίτια τους. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση δίνουν ξεκάθαρα έμφαση στο Μάτι, με τις προαναγγελθείσες παρεμβάσεις να ξεκινούν ευθύς αμέσως από τον Αύγουστο.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιέρχεται στην Κεντρική Διοίκηση η δυνατότητα παρέμβασης σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Αυτό θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα χρήματα του Ειδικού Λογαριασμού, με πρώτη προτεραιότητα τον άμεσο καθαρισμό του οικοπέδου, στο οποίο έχει συγκεντρωθεί τεράστια ποσότητα καύσιμης ύλης.

Με την ίδια ΠΝΠ συγκροτείται φορέας, μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σε αυτήν συμμετέχουν με εκπροσώπους τους: οι εθελοντές της τοπικής κοινωνίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Γενικό Λογιστήριο, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών και η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Αποστολή του νέου φορέα είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση του Ματιού, του Νέου Βουτζά και της Κινέττας.

Ακόμη, ανατίθεται στο ΤΕΕ να χαράξει κατά προτεραιότητα ένα νέο, πρότυπο χωρικό σχέδιο για ολόκληρη την περιοχή, ώστε να λυθούν προβλήματα δεκαετιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα, ζητώντας να έχει γίνει μέσα σε ένα χρόνο, ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη δεύτερη «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι.

Αναλυτικά η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι που υφίστανται για τους κατοίκους και το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, από την παραμονή αποβλήτων, απορριμμάτων και επικίνδυνων υλικών εν γένει, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 και να υλοποιηθούν άμεσα δράσεις που κατατείνουν στη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα σχετικά πορίσματα και τις εισηγήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει η άμεση και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων στις ανωτέρω περιοχές, ιδίως το με αριθμ. πρωτ. 47601/23.7.2019 έγγραφο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών

Στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, δύνανται, ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον, όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας, να εκτελούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών οι ακόλουθες αναγκαίες ενέργειες:

α) Απομάκρυνση απορριμμάτων, αποβλήτων και κάθε υλικού εν γένει, το οποίο, κατά την κρίση των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών ή συνιστά εστία κινδύνου για μελλοντική φυσική καταστροφή.

β) Έλεγχοι και αποξήλωση αμιάντου από οποιαδήποτε κατασκευή ή αντικείμενο.

γ) Κάθε αναγκαία ενέργεια αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Όλες οι απαιτούμενες από την προηγούμενη παράγραφο δράσεις, ιδίως μελέτες, έργα, υπηρεσίες, εξοπλισμός, εκπονούνται κατά προτεραιότητα χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατόν, με ανάθεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτάται στον δικτυακό τόπο των υπουργείων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύνανται να διενεργούνται περαιτέρω δράσεις αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών, να ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ενεργειών του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο Δεύτερο

Σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Συστήνεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Μάτι ξανά», σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των πληγεισών περιοχών και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, ενδεικτικά, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις
προς τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων και τη διενέργεια δράσεων αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών, οι οποίες τίθενται υπ’ όψιν των αρμόδιων δημοσίων φορέων για άμεση υλοποίηση, και ενημερώνει τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με υφιστάμενα προβλήματα των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετέχουν εκπρόσωποι των κατοίκων των πληγεισών περιοχών καθώς και εκπρόσωποι των κάτωθι νομικών προσώπων και φορέων:

α) του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,

γ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

δ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

στ) των δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερμίου και

ζ) της Περιφέρειας Αττικής.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς, τους πόρους και τη διαχείριση της εταιρείας και καθορίζεται η συγκρότησή της.

Άρθρο Τρίτο

Κατάρτιση ειδικού χωρικού σχεδίου

Ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον, όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» η σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά διαδικασία κατάρτισης και αρμοδιότητα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του σχεδίου την 23η Ιουλίου 2020. Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας παραγράφου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορεί να προβαίνει σε αναθέσεις κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων έργου, υπηρεσίας και προμήθειας.

Άρθρο Τέταρτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (37)

vicky

Μπράβο Κυριάκο!!! Δείξε ποιος πραγματικά είσαι. Η Ελλάδα θα πάει επιτέλους μπροστά! Οι Έλληνες ξανα χαμογελάνε και ελπίζουν γιατί βλέπουν τη σοβαρότητα σου, ότι είσαι διαβασμένος και με όρεξη για δουλειά. Επίσης αγαπάς την πατρίδα και θα το αποδείξεις. Είμαι σίγουρη ότι έχεις κι άλλους άσσους στο μανίκι..όπως εκανες με τον ένφια, μας προετοιμάζεις και έκπληξη για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μου αρέσει το στυλ σου. Υπόσχεσαι λίγα και κάνεις περισσότερα!!

Νίκος

Να δω να χαράσσει δρόμους να ανοίγει την πρόσβαση στις παραλίες σε όλες αυτές τις περιοχές και να τον χειροκροτήσω.

Bobos

Θα πρότεινα επίσης να ξεκινήσει το ξερίζωμα όλων των πεύκων ένα προς ένα & στη θέση τους να φυτεύεται άλλο το οποίο να μην "βοηθάει" την πυρκαγιά. Επίσης ο Πατούλης πόσο λίγος είναι....για μια φωτογραφία δίπλα στον Κυριάκο, πήγε & κατσικώθηκε ακριβώς από πίσω του. Έλεος πια!

Δόξα τω Κύριω

Επιτέλους ένας άξιος πρωθυπουργός που ενδιαφέρεται να αποκαταστήσει τους αυθαιρετούχους για τα δεινά που βρίσκουν από φυσικές καταστροφές

Οι γλίτσες, οι αριστεροί

€37.8 εκ. από δωρεές μεγαλοεπιχειρηματιών και εράνους πολιτών, τα έκαναν «μασούρι» επί ένα χρόνο και αποδέσμευσαν μόλις 6.8 εκ προεκλογικά. Όπως είπε ο Τσιπρέσκου: «τί να τα κάνετε. Θα τα τρώγατε». Θα τα έτρωγαν τα λαμόγια οι ΣΥΡΙΖΑοι πλαγίως σε βάθους χρόνου και τίποτα από αυτά που εξήγγειλε ο Κυριάκος δεν θα γινόταν!

Ακριβως

Ακριβώς αυτό.

Βαλεντίνη

Θα ήθελα να καταθέσω μία προσωπική άποψη. Μετά από κάθε φυσική καταστροφή, σεισμός, πλημμύρα, φωτιά, δεν είναι μόνο τα ντουβάρια που καταστρέφονται! Αυτό το ξέρουμε όλοι, μιλάμε από οικοσκευές, έπιπλα, ρούχα, όλο το νοικοκυριό που λέμε και δεν είναι αμελητέα ποσότητα αυτά, δεν γίνονται εύκολα, χρόνια κάποιος πασχίζει να κάνει το σπιτικό του!! Όπως, τα ακίνητα γενικά, που χρηματοδοτούνται από τράπεζες, ασφαλίζονται υποχρεωτικά κατά πυρός και σεισμού κυρίως, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι αντίστοιχο, για όσα ακίνητα είναι ανασφάλιστα; Ένα σχέδιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο για τέτοιες περιπτώσεις! Για φυσικές καταστροφές μιλώ! Τί θέλω να πώ, όσα ακίνητα, από καταστήματα, σπίτια και λοιπά είναι ανασφάλιστα, να δίνουν το χρόνο ένα ελάχιστο ποσό, 5 ευρώ, 10, 15 δέν ξέρω πόσα, γιατί δεν γνωρίζω πόσα ανασφάλιστα ακίνητα υπάρχουν στη χώρα, ώστε να συγκεντρώνεται ένα ποσό και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, να αποζημιώνονται τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις εις το έπακρον!! Δηλαδή άν μιλάμε για σπίτι, να αποζημιώνεται από κατασκευή, μέχρι κουρτίνα που λέμε, μέχρι πάπλωμα!! Δεν είναι ντουβάρια μόνο ένα σπίτι, όταν καταστρέφεται από τέτοιες ζημιές, ο κόσμος δεν έχει ρούχα να φορέσει, δεν υπάρχει ούτε μπρίκι για καφέ !! Δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό και τί μπορεί να αποδώσει, τί ποσό δηλαδή μπορεί να συγκεντρωθεί, ώστε ν' αξίζει τον κόπο!! Ας το σκεφτούν κι' αυτό! Όσοι έχουν δάνεια, πληρώνουν πολλά λεφτά για ασφαλιστήρια συμβόλαια και μάλιστα υποχρεωτικά, γιατί να μην είναι μ' αυτόν τον τρόπο όλοι ασφαλισμένοι και να μην χρειάζεται να γίνονται έρανοι και τα λοιπά, ούτε ο κόσμος να τυραννιέται!!! Όταν λέω αποζημίωση, ένα σπίτι π.χ που έχει κιονόκρανα και μαρμαροκολώνες ή χρυσές βρύσες, δεν εννοώ ότι θα αποζημιωθεί γι' αυτά (αυτό πιθανόν θα είναι και ασφαλισμένο από τον ιδιοκτήτη) τα στοιχειώδη, να μπορεί κάποιος να ζήσει μέσα, από την πλήρη ισοπέδωση! Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι μιλώ για κάποιο νέο χαράτσι ας πούμε, εγώ προσωπικά το βρίσκω λογικό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, μία προσωπική άποψη εξέφρασα... Σίγουρα η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να αποζημιώνει σ' αυτές τις περιπτώσεις, αλλά νά που η πολιτεία έχει φτωχύνει... Πόσα εκατομμύρια πληρώνουμε, για την ΕΡΤ παράδειγμα το χρόνο!!!! Κάτι αντίστοιχο, που θα πιάνει και τόπο, στο κάτω της γραφής....

Μαριος

Αντί για όλο αυτό το κείμενο, δεν θα ήτανε πιο λογικό να λέγατε κυρία μου ότι όλα τα σπίτια πρέπει να είναι ασφαλισμένα; Γιατί να πρέπει να πληρώνει ο φορολογούμενος την παράλειψη ασφάλισης;

Και η ιδιωτική ασφάλεια

Τι είναι ω ρε πατριώτ! Πυρκαγιά, καταστροφές, θεομηνίες...

Η ΠΝΠ αφορά Ανατολική Αττική

Δεν αφορά την Κινέτα που βρίσκεται στην Δυτική Αττική, η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει και για την Κινέτα !!

Κουλη

Όπως με το μακεδονικό το βρήκες μπροστά σου και έκανες κωλοτουμπα σε μια βδομάδα έτσι και με την τυμβωρυχια αυτή θα έρθει η Νέμεσις.Η επόμενη τραγωδία είναι θέμα χρόνου.Ηδη πήρες μια γεύση από Χαλκιδική με 7 νεκρούς.

Mgtow

Ο Κούλης πριν πάρει πόδι από την καρέκλα θα προσπαθήσει να ξεπουλήσει όσα περισσότερα μπορεί, όπως και ο προκάτοχος του. Ήδη άρχισε με μεγάλα λόγια και ψέματα του στυλ λεφτά υπάρχουν, φόροι δεν υπάρχουν. Όπου να ναι θα πει ότι θα σκίσει και τα μνημόνια και δέσαμε. Πάντως να λύσει τα ζητήματα που είπες όπως και πολλά άλλα που εκκρεμούν το ξεχνάμε ήδη. Να δημιουργήσει έξτρα διχασμό και μίσος στο λαό, ναι, αυτό θα το κάνει.

ΧΥΖ

Κάνε υπομονή ρε φίλε. Οκτώ χρονάκια είναι θα περάσουν.

Ετσι ακριβώς

Επικοινωνιακές φανφάρες στο όνομα των νεκρών. Λες και φονικές πυρκαγιές δεν πρόκειται να ξαναγίνουν! Αλλά δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τους λαϊκιστές παλαιάς κοπής..

Μ.Γ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΤΙΣ ΕΛΙΤ

ΕΙΣΑΙ ΑΠΛΑ ΓΡΑΦΙΚΟΣ. ΠΟΝΑΕΙ????

Eternity79

Δεν με νοιαζει αν εστω κ για ενα χιλιοστο ο λογος που τους σκεφτηκε ειναι η ψηφοθηρια, οπως λενε μερικοι υπανθρωποι κατ εμε...Γεγονος ειναι οτι χαθηκαν με εντελως αδικο και φριχτο τροπο τοσες ψυχες! Αλλιμονο σε αυτους που εφυγαν ναι, αλλα κ οσοι εμειναν πισω δεν υποφερουν λιγοτερο..Ο πονος της απωλειας πολυ δυσκολα γιατρευεται ειδικα οταν ξερεις οτι πεθαναν με το χειροτερο τροπο. Μπραβο λοιπον στον Μητσοτακη που ειναι ο πρωτος κ μοναδικος που σκεφτηκε τους οποιους εφικτους τροπους να τους βοηθησει! Οσο δε για τους υπευθυνους , δεν προκειται να εχουν καλο τελος καθοτι ολα εδω πληρωνονται...Δε μιλαω για ψηφους μιλαω για προσωπικα δραματα...

Vicky

Οι εκλογές τελειώσανε, έχει αυτοδυναμία και 158 βουλευτές. Θα κυβερνήσει με άνεση 4 χρόνια. Άνετα θα μπορούσε να τους γυρίσει την πλάτη. Δεν έχει πλέον κάτι να κερδίσει απ' τους πληγέντες...οπότε τι ακριβώς κέρδισε με το να τους βοηθήσει;;; Απλά έδειξε ότι έχει θέληση να είναι δίπλα στους πολίτες, να είναι ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και έχει μια ποιότητα που ξεχωρίζει. Ακόμη αρχή είναι..θα τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα κάνει. Θα είναι ο καλύτερος πρωθουπουργός μετά τη μεταπολίτευση και θα δούμε μια άλλη Ελλάδα σε 2 χρόνια. Το πιο σημαντικό..ο Κυριάκος έχει επαφή με τον έξω κόσμο, ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και τι λέγεται. Αυτό είναι και το όπλο του.

...

Επιτέλους άνθρωποι νορμαλ! Επέστρεψε και η αριστεία που είχαν καταργήσει οι ξεγάνωτοι τενεκέδες. Ο Θεός να ευλογεί τον κούκλο Πρωθυπουργό μας !

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης