Μετά την αριστεία ο Γαβρόγλου καταργεί και την αξιολόγηση

Μετά την αριστεία ο Γαβρόγλου καταργεί και την αξιολόγηση

Δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας για στελέχη εκπαίδευσης - Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις 20.000 θέσεις στην πυραμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης

Την κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου προωθεί το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας με το οποίο καταργεί την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. 

Η  νέου τύπου αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ενός ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. 

Μετά την υποχώρηση της αριστείας μπαίνει στο «στόχαστρο» και η αξιολόγηση ενώ πολλοί κάνουν λόγο για οπισθοδρόμηση της εκπαίδευσης χωρίς δυνατότητα βελτίωσης των εκπαιδευτικών. 

Γνώση ξένης γλώσσας μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

Μόνο για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων απαιτείται γνώση ξένη γλώσσας στα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης ενώ δεν απαιτείται η ξένη γλώσσα για καμία άλλη θέση στελέχους εκπαίδευσης. 

«Πήρε πίσω» την αξιολόγηση 

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου με το  τελευταίο άρθρο του σχεδίου νόμου για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ορίζει ότι καταργείται το προεδρικό διάταγμα το 152/2013 (Α΄ 240), στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

Ο κ. Γαβρόγλου «πήρε πίσω» στην ουσία την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, μια πρόθεση που είχε δηλώσει από την αρχή, χωρίς βέβαια ποτέ η αξιολόγηση να είχε λειτουργήσει ουσιαστικά.

Τα κριτήρια για τις 20.000 θέσεις στην πυραμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης

Το νομοσχέδιο, εισάγει νέο σύστημα επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις περίπου 20.000 θέσεις στην πυραμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

Τα κριτήρια είναι α) η επιστημονική συγκρότηση, β) η διοικητική και διδακτική εμπειρία, γ) η διοικητική και εκπαιδευτική επάρκεια και δ) η προσωπικότητα και γενική συγκρότηση. 

Νέο στοιχείο είναι ότι για την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποτελούν την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης, θεσμοθετείται Κεντρικό συμβούλιο επιλογής. 

Στο συμβούλιο θα μετέχει

-Ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕ.Π.), που θα ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρος. Επίσης, θα μετέχουν: 

- Τρεις πανεπιστημιακοί:
Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ),
Δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι θα ορίζονται από τον Υπουργό.
 
- Δύο ή τέσσερις αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών

Πώς θα αξιολογούνται τα στελέχη εκπαίδευσης 


Επίσης, μεταξύ των καινούργιων στοιχείων είναι ότι τα στελέχη εκπαίδευσης θα αξιολογούνται για τη θητεία τους από τα αρμόδια εποπτικά όργανα, τα οποία θα βαθμολογούν ως ακολούθως, όπως λέει το νομοσχέδιο:
 
- Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως «όλως εξαιρετική επίδοση» νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.
 
- Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
 
- Με τους βαθμούς 60 έως 74 τα επαρκή στελέχη.
 
- Με τους βαθμούς 50 έως 59 τα μερικώς επαρκή στελέχη.
 
- Με τους βαθμούς 40 έως 49 τα μέτρια στελέχη.
 
- Με τους βαθμούς 25 έως 39 τα ανεπαρκή στελέχη.
 
- Με τους βαθμούς 0 έως 24 τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη.
 
 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
 
α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
 
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
 
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,
 
δ) ανάληψη ευθύνης και
 
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.

Κεραμέως: Υπό διωγμόν η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Στην κατάργηση της αξιολόγησης αντιδρά η ΝΔ, με την αρμόδια τομεάρχη Νίκη Κεραμέως να καταγγέλλει ότι «η έννοια της αξιολόγησης βρίσκεται υπό διωγμόν» καταγγέλλει η αρμόδια τομεάρχης της ΝΔ, Νίκη Κεραμέως, που επισημαίνει ότι «η αξιολόγηση καταργείται, χωρίς να αντικαθίσταται από κάποιο άλλο σύστημα αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς». 

Η κυρία Κεραμέως επαναλαμβάνει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί την αξιολόγηση ως «απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες». «Αξιολόγηση παντού και για όλους. Για να επιβραβεύονται οι καλοί και να βελτιώνονται όλοι», καταλήγει. 

Αναλυτικά, στη δήλωσή της αναφέρει: 
 
«Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το οποίο θα τοποθετηθούμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα, η έννοια της αξιολόγησης βρίσκεται υπό διωγμόν. 
 
Η αξιολόγηση, όπως είχε προβλεφθεί σε Προεδρικό Διάταγμα του 2013, επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, καταργείται, χωρίς να αντικαθίσταται από κάποιο άλλο σύστημα αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, τον βασικό δηλαδή παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
Για τη Νέα Δημοκρατία, η αξιολόγηση όλων των κρίκων της εκπαιδευτικής αλυσίδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες του τις βαθμίδες. 
 
Αξιολόγηση παντού και για όλους. Για να επιβραβεύονται οι καλοί και να βελτιώνονται όλοι».

Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου

ΣΧΟΛΙΑ (100)

Κarletos

Εαν θελεις να εξαφανισεις ενα Εθνος ( ως γνησιος Εθνομιδενιστης ) φροντιζεις την υποβαθμιση του εκπαιδευτικου συστηματος ! Οσο περνα ο χρονος αποκαλυπτεται οτι τιποτα δεν ειναι τυχαιο.... Ειναι πλεον ξεκαθαρο οτι υπαρχει σχεδιο σε εξελιξη...και εχουν ηδη επιλεγει οι "προθυμοι" !!!

καλημερα

Το σχεδιο εφαρμοζεται απο το 75...τωρα ξυπνησες εσυ?

&&&

Τα ΣΥΡΙΖΟκριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις 20.000 θέσεις στην πυραμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης,ΕΙΝΑΙ: 1ον να ειναι χασιςοfriendly, 2ο αναρχικοι και 3ον αντιχριστοι !!!!.............................. (πτυχια δεν χρειαζονται, ουτε ξενες γλωσσες)! Θα προτιμηθουν οσες εχουν εμπειρια στις καταληψεις απεργιες και πορειες!

Λάμπρος

Προσεχώς ...η αμόορφωτη συριζομαφία,θα καταργήσει και τα σχολεία!

Αναστασια

Για δε μούτρα !!!,!,

Γιώργος Θαλασσινός

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της παιδείας ξεκινάει από το μοντέλο του ανθρώπου που μια κοινωνία πολιτών θέλει να φτιάξει με βάση τα πρότυπα του πεδίου του σύγχρονου πολιτισμού εντός του οποίου υπάρχει και διαβιεί δηλαδή εν προκειμένω του Ευρωπαϊκού. Θα περίμενε δηλαδή κανείς από την ελληνική κυβέρνηση να βάλει ένα στόχο για τη δημιουργία ενός ανθρωπίνου μοντέλου με εσωτερικότητα που λείπει από την ελληνική ομαδική κοινωνία και το οποίο είναι κυρίαρχο στη Αναγεννητική Δύση. Με βάση τον σκοπό αυτό θα ερχότανε μετά να καταστρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη υλοποίηση του ως άνω στόχου. Θα δημιουργούσε δηλαδή μια διδακτική διαδικασία με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ανθρωπίνου μοντέλου με εσωτερικότητα και δυνατότητα αναστοχασμού. Αντί αυτού τι παρατηρούμε; Παρατηρούμε μια κυβέρνηση η οποία ελλείψει σκοπού έχει αναγάγει σε σκοπό την διαδικασία με αποτέλεσμα να γυρνάει γύρω από τον εαυτό της χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εκτός από την παρακμή η οποία αναγκάζει όλο το πνευματικό και ζωτικό δυναμικό της χώρας να ξενιτεύεται.

123

Δεν υπάρχει πιο άχρηστος τύπος από δαυτον

ΖΗΤΩ Η ΤΡΕΛΛΑ

.........σε λίγο θα θεωρήσει περιττό και το πτυχίο...................έτσι να ανοίξουν τα επαγγέλματα και να μην νοιώθουν μειωνεκτικά οι απόφοιτοι ΔΕ........

@11:30

εδω ο φιλης νομιμοποιησε 2.500 πλαστα πτυχια! τα γνησια τα περιφρονουν οι αμορφωτοι συριζοταλιμπαν.

Δάσκαλος

Το 75% των καθηγητών και δασκάλων είναι για τα μπάζα. Όταν όλες σχεδόν οι ελληνικές οικογένειες αναγκάζονται να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστηρια αυτό σημαίνει ότι φταίνε για αυτή τη κατάντια οι ίδιοι που ευρίσκονται σήμερα στο υποτιθέμενο διδακτικό προσωπικό της χώρας. Και αυτό βέβαια δεν έγινε ξαφνικά από τούς αριστερούς όπως ισχυρίζονται κάποιοι αλλά εδώ και κάμποσες δεκαετίες.

ΔΑΣΚΑΛΕ...

Εξ ιδίων τα αλλότρια κρίνονται...Που και που να κοιτάς στον καθρέφτη...ίσως δεις και άλλα πράγματα...και δεν το λες σωστά...αφού είναι 74,92 πως λες 75...σφύριξες...

?????

γιατι ποτε υπηρχε αξιολογηση τι σκατα ουτε το δημοτικο δεν εχετε βγαλει???????????

Καθηγητής

Παιδιά ακουστε - είμαι καθηγητής σε ΑΕΙ εδώ και 35 χρόνια. Δεν ανήκα ποτέ σε πολιτικό χώρο - κανέναν, με όλα τα καλά και κακά που αυτό συνεπάγεται στην Ελλάδα. Σας μιλάω ειλικρινά, μεγαλύτερη καταστροφή απο αυτόν τον Γαβρόγλου δεν έχει περάσει ποτέ απο το υπ. Παιδείας. Ο ανθρωπος αυτός έχει περάσει απο πολύ καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού - έστω σαν επισκέπτης, έχει δει τα καλύτερα. Εδώ όμως στον τόπο του, θέλει και φέρνει τα χειρότερα, αυτά που σε καμια χώρα του κόσμου δε θα τα δεχόταν κανείς. Ολα τα κόμματα έπαιζαν παιχνίδια με την Παιδεία - όλοι οι υπουργοί έφερναν ο καθένας κι ένα νόμο πλαίσιο αλλά αυτός έχει στόχο την πληρη αποδόμηση. Εξισώνει τα παντα προς τα κάτω - αφαιρεί κάθε δικλείδα λογοδοσίας. Θα φύγει και θα χρειαστούν 20 χρόνια (δεν υπερβάλω) να συμμαζευτεί η κατάσταση, άν έχει τα κότσια ο επόμενος.

προβατάρης

μπεεεεεεεε!!!!! σαλάγα τα .....κ. καθηγητά(;;;) ΑΕΙ, είναι αναγκαίο πρώτα να μάθεις ο ίδιος σύνταξη και ορθογραφία και μετά να εκφράζεις άποψη για τον κ. υπουργό. Κατάλαβες; Ταύτα λέγω σοι.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kotzias

Με αφορμή τη δήλωση του τομεάρχη της ΝΔ ότι «Κοτζιάς και Καμμένος αλληλοεκβιάζονται» - Τον καλεί να ανακαλέσει τις κατηγορίες ή να τις αποδείξει - «Δεν απεμπολώ το δικαίωμά μου να κάνω πολιτικές εκτιμήσεις» του απαντά ο τομεάρχης της ΝΔ

kegeroglou

«Αν το πιστεύετε ακόμα, πώς βάλατε στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό του Πινοσέτ;» είπε ο γραμματέας της ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στον υπουργό Μεταφορών, υπενθυμίζοντάς του τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας για τον Γιώργο Παπανδρέου

4