Προανακριτική Novartis: Στη Βουλή το κείμενο του εξωδικαστικού της εταιρείας με τις ΗΠΑ

Προανακριτική Novartis: Στη Βουλή το κείμενο του εξωδικαστικού της εταιρείας με τις ΗΠΑ

Η επίσημη μετάφραση του εξωδικαστικού συμβιβασμού της Novartis με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής - ΝΔ: Η μετάφραση εκθέτει για μια ακόμη φορά τους σκευωρούς

novartis-hellas-arthro
Στην προανακριτική της Βουλής διαβιβάστηκε η επίσημη μετάφραση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ αμερικανικών αρχών και Novartis και από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι η έρευνα εντόπισε δωροδοκίες αποκλειστικά σε ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και όχι σε Έλληνες πολιτικούς.

Ειδικότερα, στο επίμαχο κείμενο αποσαφηνίζεται ότι οι αναφορές σε «αλλοδαπούς αξιωματούχους» αφορούν εργαζόμενους σε δημόσια νοσοκομεία ή κλινικές. «Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λογω νοσοκομεία και κλινικες ασκούν κρατική λειτουργια. Τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε αυτα τα νοσοκομεία και κλινικες ηταν «αλλοδαποί αξιωματούχοι» υπό την έννοια του νόμου» επισημαίνεται.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παράγραφος με τίτλο «Δημόσιες Δηλώσεις απο την Εταιρεία και την Novartis AG». Σε αυτό το απόσπασμα τονίζεται ότι αν η Novartis με δελτίο τύπου ή με δηλώσεις στελεχών της αμφισβητήσει το περιεχόμενο της Συμφωνίας, το πόρισμα των αμερικανικών αρχών ή τα πραγματικά περιστατικά των ερευνών τότε θα υποστεί νέες διώξεις.

Επισημαίνεται δε ότι η εταιρεία και οι θυγατρικές της (όπως η Novartis Hellas) θα παρακολουθείται στενά και οφείλει πριν την έκδοση δελτίων τύπου να παίρνει την έγκριση των αμερικανικών αρχών για το περιεχόμενό τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου αμέσως μετά την υπογραφή του εξωδικαστικού συμβιβασμού Novartis εξέδωσε δελτίο τύπου το οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε «Υπογραμμίζεται ότι η σημερινή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενη δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την εσωτερική έρευνα της Novartis» που σημαίνει ότι το επίμαχο απόσπασμα είχε την έγκριση των αμερικανικών αρχών.

ΝΔ: Η μετάφραση εκθέτει για ακόμη μια φορά τους σκευωρούς

Πηγές της ΝΔ σχολίασαν αναφορικά με το περιεχόμενο της μετάφρασης: «Από τη μετάφραση του κειμένου προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο ορισμός του κρατικού αξιωματούχου στη σελ. 30 υπό τον τίτλο το ελληνικό σύστημα υγείας, ελληνικές οντότητες και αλλοδαποί αξιωματούχοι είναι: «Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικες κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργια. Τα φυσικα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτα τα νοσοκομεία και κλινικες ηταν «αλλοδαποί αξιωματούχοι» υπό την εννοια του νόμου»

Απο ολο το κείμενο της απόφασης προκύπτει ότι η Novartis κλήθηκε να πληρώσει για παράνομες πρακτικές σε συνταγογραφήσεις φαρμάκων και κλινικες δοκιμές από υπαλλήλους της, ιατρούς και παρόχους υπηρεσιών υγειας.

Ψευδώς ο ΣΥΡΙΖΑ διακινεί μια σελίδα αποκρύπτοντας συνειδητα τις αμεσως επομενες που αναφέρονται μονο σε ιατρούς και δίνουν τον ορισμό του αξιωματούχους που και παλι αφορα μονο ιατρούς.

Αγγλικά δεν ήξεραν και ήθελαν μετάφραση. Τώρα εκτός από σκευωροί, είναι και ψεύτες».

Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο του Συμβιβασμού με τίτλο «Ποινική Γνωστοποίηση και Αποδοχή της Ευθύνης» επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα πραγματικά περιστατικά που εντόπισε η έρευνα των αμερικανικών αρχών. Από αυτά προκύπτει ότι οι ευθύνες και οι δωροδοκίες εντοπίζονται αποκλειστικά σε Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας που καταγράφονται ως «ΠΥΥ».

Το επίμαχο απόσπασμα αναφέρει:

«Η φύση και η σοβαρότητα της άδικης συμπεριφοράς, όπως περιγράφεται στην Εκθεση Πραγματικών Περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την χορηγία παρόχων υπηρεσιών υγείας (“ΠΥΥ”) που χρησιμοποιήθηκαν απο δημόσια ιδρύματα στην Ελλάδα για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ως μέσον δωροδοκίας και άσκησης διεφθαρμένης επιρροής προς του ΠΥΥ προκειμένου να αυξήσουν τη συνταγογράφηση φαρμάκου εμπορικού σήματος Novartis και η παραποίηση βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών για την απόκρυψη πληρωμών που αφορούσα ανάρμοστα οφέλη και είδη αξίας και άλλων ανάρμοστων πληρωμών προς ΠΥΥ καθώς και η διάρκεια του παραπτώματος κα η εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων των μονάδων πωλήσεων και επιχειρήσεων της εταιρείας.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος με τίτλο “Δημόσιες Δηλώσεις απο την Εταιρεία και την Novartis AG”. Σε αυτό το απόσπασμα τονίζεται πως “Η εταιρεία και η Novartis AG συμφωνούν ρητά ότι δεν ιθα προβούν, μ/εσω σημερινών ή μελλοντικών δικηγόρων, διευθυντώνμ υπαλλήλων αντιπροσώπων ή άλλων προσώπων που είναι εξουσιοδοτηξμένα να μιλούν εκ μέρους της Εταιρείας ή της Novartis AG σε δημόσια δήλωση, στο πλαίσιο δίκης ή άλλως, που αντικρούει την αποδοχ’ή ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας ή της Novartis AG, όπως ορίζεται ανωτέρω, ή τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφγονται στη συνημμένη Δήλωση Πραγματικών Περιστατικών. Κάθε τέτοια αντικρουόμενη δήλωση, υπο τον όρο τω δικαιωμ’ατων αποκατάστασης της Εταιρείας και της Novartis AG που περιγράφονται κατωτέρω θα αποτελεί αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας και η Εταιρία και / ή η Novartis AG στο εξής θα υπόκεινται σε δίωξη, όπως αναφέρται στις παραγράφους 14 εως 16 της παρούσας Συμφωνίας”.

Γίνονται δε πιο ξεκάθαροι λέγοντας: η εταιρεία και η Novartis AG συμφωνούν ότι, εαν οι ίδιες ή οποιαδήποτε απο τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές τους (s.s. όπως η Novartis Hellas) ή συνδεδεμένες εταιρείες τους εκδώσει δελτίο τύπου ή διεξάγει συνέντευξη τύπου σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, η Εταιρεία και η Novartis AG θα συζητήσουν πρώτα με τον Τομέα Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο προκειμένου να προσδιορίσει: α) κατά πόσον το κείμενο του δελτίου τύπου ή οι προτεινόμενες δηλώσεις στην συνέντευξη τύπου είναι αληθείες και ακριβείς σε σχέση με τα ζητήματα μεταξύ του Τομέα Καταπολέμησης Απάτησς, του Γραφείου, της Εταιρείας και της Novartis AG και β) κατά πόσον ο Τομέας Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο έχουν αντιρρήσεις για το δελτίο ή τη δήλωση».

Ποιοι είναι οι «Έλληνες αξιωματούχοι» κατά τις αμερικανικές αρχές

Να σημειωθεί ότι το κεντρικό κείμενο του Συμβιβασμού συνοδεύεται απο τη «Δήλωση Πραγματικών Περιστατικών».

Κλείσιμο
Πριν την επισκόπηση των παράνομων πράξεων, οι συντάκτες του κειμένου παραθέτουν τους ορισμούς.

Ειδικότερα στο απόσπασμα με τίτλο «Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, Ελληνικές Οντότητες και Αλλοδαποί Αξιωματούχοι» τονίζεται: «Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργία. Τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία και κλινικές ήταν “αλλοδαποί αξιωματούχοι” υπό την έννοια του νόμου».

Το σύστημα δωροδοκίας ιατρών

Στην Επισκόπηση των Παράνομων Σχεδίων καταγράφονται αποκλειστικά παράνομες πράξεις απο παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα: 

- η εταιρεία μέσω των υπαλλήλων και αντιπροσώπων της, εσκεμμένα και σκόπιμα συνωμότησε και συμφώνησε να παρέχει διεφθαρμένως ανάρμοστα οφέλη και είδη αξίας σε υπαλλήλους νοσοκομείων και κλινικών κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου στην Ελλάδα (“Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας Ελληνικού Κράτους – ΠΥΥ’) και άλλους ΠΥΥ στην Ελλάδα με σκοπό να εξασφαλίσει ανάρμοστο πλεονέκτημα και να αυξήσει τις πωλήσεις συγκεκριμένου συνταγογραφούμενου φαρμάκου εμπορικού σήματος NOVARTIS στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Εταιρία χρηματοδοτούσε ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους προκειμένου να συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια ως μέσο δωροδοκίας και διεφθαρμένης επιρροής των ΠΥΥ προκειμένου να αυξήσουν τη συνταγογράφηση του Lucentis

- η εταιρεία καταχώρησε ψευδώς ως νόμιμα έξοδα διαφήμισης και προώθησης:  οι πληρωμές διαφθοράς σε σχέση με τα διεθνή συνέδρια β) ανάρμοστες πληρωμές προς ΠΥΥ σε σχέση με επιδημιολογική μελέτη

Στη συνέχεια παρατίθενται λεπτομέρειες για το Σχέδιο Διεθνών Ιατρικών Συνεδρίων ενώ τονίζεται ότι μεταξύ 2012 και 2015 περίπου, η εταιρεία πλήρωσε προκειμένου δημόσιοι και ιδιώτες οφθαλμίατροι να παρακολουθήσουν διεθνή «ιατρικά συνέδρια». Υπογραμμίζεται πως η novartis κατέβαλε περίπου 6.000 ευρώ για τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής κάθε Έλληνα ΠΥΥ.

«Οι πολιτικές της Εταιρείας Hellas ανέφεραν ότι ο σκοπός της αποστολής ΠΥΥ σε συνέδρια ήταν η παροχή επιστημονικής ή εκπαιδευτικής πληροφόρησης. Στην πραγματικότητα ωστόσο, οι υπάλληλοι πωλήσεων της Εταιρείας ενίοτε χρησιμοποιούσαν τα διεθνή συνέδρια προκειμένου να επηρεάσουν ανάρμοστα και να πείσουν τους ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους να αυξήσουν τη συνταγογράφηση του Lucentis».

«Για να πάρεις, πρέπει να συνταγογραφήσεις. Τέλος τα δώρα»

Μεταξύ άλλων περιγράφεται και περιστατικό κατα το οποίο η Novartis επιχείρησε να ασκήσει πίεση σε έλληνες ιατρούς που χαρακτηρίστηκαν ως «διαμορφωτές Κοινής Γνώμης στην οφθαλμολογία». Ειδικότερα: «ένα τέτοιο Σχέδιο Δράσης στόχευσε στον Ελληνα ΠΥΥ 1, που εργαζόταν στην Κλινική Ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους. Το σχέδιο δράσης ανέφερε πως ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas και άλλοι στην Εταιρεία σκόπευαν να σρησιμοποιήσουν ορισμένες “δράσεις” -συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών για συνέδρια στις ΗΠΑ- για να πείσουν τον Ελληνα ΠΥΥ1 να συνταγογραφεί το Lucentis. Ο “Στόχος” ήταν να “αυξηθεί” η “αφοσίωση” του Ελληνα ΠΥΥ 1 προς την Εταιρεία και να “αλλάξει η στάση του Ελληνα ΠΥΥ1 σχετικά με την συνεργασία […] Το Σχέδιο Δράσης ανέφερε επίσης ότι ο Υπάλληλος 1 της Novartis Hellas και άλλοι στην εταιρεία θα έπρεπε να μεταφέρουν το εξής μήνυμα στον Ελληνα ΠΥΥ 1: “για να πάρεις, πρέπει να συνταγογραφήσεις. Τέλος τα δώρα”».

Δωροδοκίες και επί ΣΥΡΙΖΑ

Οι αθέμιτες πρακτικές της Novartis προκειμένου να επηρεάσει Έλληνες ιατρούς επεκτείνεται σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές και κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

«Περίπου το 2015, ο Υπάλληλος της Novartis Hellas και ένας άλλος διευθυντής της Εταιρείας έγραψαν μια γραπτή παρουσίαση με θέμα την καλαθοσφαίριση για την ομάδα εμπορικού σύματος Lucentis. Η παρουσίαση πραγματευόταν τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εμπορικού σήματος Lucentis θα έπρεπε να προσεγγίσει τους ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους που προτιμούσαν προϊόν ανταγωνίστριας εταιρείας και τα πρόσωπα που σήκωσαν “άμυνες” κατά της χρήσης του Lucentis. […] Η παρουσίαση περιέγραφε πως η Εταιρεία σκόπευε να υπερνικήσει αυτές τις “αμυνες” με χρήση ανάρμοστων κινήτρων προκειμένου να “πείσει” τους ΠΥΥ του Ελληνικού Κράτους να συνταγογραφούν το Lucentis».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επικυρωμένα πρακτικά του ΔΣ της Novartis Hellas που εγκρίθηκαν απο τις αμερικανικές αρχές και επισυνάφθηκαν στο τελικό κείμενο του Συμβιβασμού.  Εκεί αναφέρεται ότι οι ανάρμοστες πληρωμές που έγιναν έναντι παροχής ωφελειών και ειδών αξίας αφορούν Έλληνες ιατρούς, ιδιώτες ή εργαζόμενους σε δημόσια νοσοκομεία.

Πιο αναλυτικά: «Επειδή η Novartis Hellas πραγματοποίησε συζητήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ποινικό Τμήμα, Τομέας Καταπολέμησης Απάτησς και το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ (Γραφείο) σχετικά με τα ζητήματα που ανέκυψαν σε σχέση με ανάρμοστες πληρωμές που έγιναν έναντι παροχής ωφελειών και ειδών αξίας προς παρόχους υπηρεσιών υγείας “ΠΥΥ” στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ΠΥΥ που εργάζονταν σε ελληνικά δημόσια ιδρύματα και την παραποίηση βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών για την απόκρυψη αυτών των ανάρμοστων πληρωμών, ωφελειών και ειδών αξίας».

Στο τέλος των συνημμένων εγγράφων βρίσκεται και η απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Περιφέρειας Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.  Σε αυτή επαναλαμβάνονται οι ορισμοί και εξηγείται ότι «Έλληνες αξιωματούχοι»  νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε κρατικά νοσοκομεία και κλινικές.

Επαναλαμβάνεται η επισκόπηση των γεγονότων και ο τρόπος με τον οποίο η Novartis επιχειρούσε να επηρεάσει έλληνες ΠΥΥ (μέσω συνεδρίων κ.α.) και στην παράγραφο 42 του κεφαλαίου των Κατηγοριών, αναφέρεται ότι η Novartis «προέβη με διεφθαρμένο τρόπο σε πράξεις για προώθηση προσφοράς, υπόσχεσης πληρωμής και εξουσιοδότησης για χορήγηση ειδών αξίας σε αλλοδαπό αξιωματούχο και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, αν και γημώρτιζε ότι το σύνολο ή μέρος αυτών των χρημάτων και ειδών αξίας θα προσφέρονταν, δίνονταν και υποσχόταν και όντων προσφέρθηκε, δόθηκε και υποσχέθηκε σε αλλοδαπό αξιοματούχο με σκοπό: α) να επηρεαστούν οι πράξεις και αποφάσει του εν λόγω αλλοδαπού αξιωματούχοι υπο την επίσημη ιδιότητά του/της β) να πειστεί ο εν λόγω κρατικός αξιωματούχος να προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση του νόμιμου καθήκοντός του γ) βα εξασφαλίσει ανάρμοστο πλεονέκτημα και δ) να πειστεί ο εν λόγω αλοδαπός αξιωματούχος να χρησιμοποιήσει την επιρροή τρου ενώπιον αλλοδαπής κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής προκειμένου να επηρεαστούν πράξεις και αποφάσεις της εν λόγο κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής, ώστε να συνδράμουν τη Novartis Hellas πεοκειμένου να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή να κατευθυνθεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Novartis Hellas».

Αν και απο το σύνολο του πολυσέλιδου φακέλου του Συμβιβασμού προκύπτει ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά παράνομες ενέργειες της εταιρείας προς ιατρικό προσωπικό, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται το σημείο (δ) του παραπάνω αποσπάσματος προκειμένου να εμπλέξουν και την πρώην κυβέρνηση. Καθίσταται σαφές ωστόσο απο την παράθεση των γεγονότων που πραγματοποιεί και το δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ πως οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που αποκαλούνται «αλλοδαποί αξιωματούχοι» δωροδοκούνταν απο την Novartis προκειμένου να επηρεάσουν αποφάσεις κρατικών υπηρεσιών και οργάνων όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία.

Σε διαφορετική περίπτωση και με δεδομένο ότι η περιγραφή της ανάρμοστης συμπεριφοράς της φαρμακοβιομηχανίας επεκτείνεται και για το έτος 2015, η ενδεχόμενη εμπλοκή θα αφορά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.


Δείτε εδώ το επίσημο κείμενο του εξωδικαστικού συμβιβασμούΕιδήσεις σήμερα: 

Μέρι Κέι Λετούρνο: Νεκρή η δασκάλα που αποπλάνησε ανήλικο μαθητή και μετά... τον παντρεύτηκε!

Νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις: Περαιτέρω βελτιώσεις κατέθεσε ο Χρυσοχοΐδης

Σε διαθεσιμότητα πέντε αστυνομικοί που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης