Άδεια ειδικού σκοπού: Πώς θα χορηγείται - Αναλυτικά ολόκληρη η ΠΝΠ

Άδεια ειδικού σκοπού: Πώς θα χορηγείται - Αναλυτικά ολόκληρη η ΠΝΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα μέτρα για τον κορωνοϊό με θέμα τα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού στην Ελλάδα - Αναλυτικά τι προβλέπει

coronavirus-school-0
Πώς θα χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού, λόγω κορωνοϊού; Τι γίνεται αν ο ένας εκ των δύο γονέων εργάζεται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, τι γίνεται αν οι γονείς είναι χωρισμένοι, τι γίνεται αν ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται; Πέραν της άδειας ειδικού σκοπού, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ανοίγει τον δρόμο για πλήρη διευκόλυνση στην πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και συνοψίζονται ως εξής:

-Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.

-Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.

-Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

-Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.

-Αδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.

-Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

-Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης – Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

-Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.

Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

-Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

-Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

-Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.

-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
Προσωπικό κλάδων υγείας.

-Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

-Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

-Ματαίωση παρελάσεων.

-Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων. 

Διαβάστε ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Γονικές άδειες ειδικού σκοπού και επιδόματα

Η ΠΝΠ ξεδιαλύνει πλήρως το τοπίο όσον αφορά στην δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, στη δυνατότητα τηλεργασίας ή ακόμη και στη μείωση του ωραρίου εργασίας –αυτό αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους στους φορείς της γενικής κυβέρνησης- ακόμη και κατά 25%. Η ΠΝΠ είναι πολύ αναλυτική και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.


Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για καταβολή επιδόματος. Όλα τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα και αφού ξεκαθαρίσoυν τα οικονομικά περιθώρια που υπάρχουν. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται για έναν μήνα η λειτουργία όλων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για τις περιπτώσεις αναπήρων που θα περνούσαν από επανεξέταση και παρατείνεται για 3 μήνες από τη λήξη τους η πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας σε δικαιούχους που θα εξεταζόταν από ΚΕΠΑ.

Ποιους αφορά η άδεια ειδικού σκοπού;
Γονείς παιδιών:
1. που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
2. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
3. που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και
4. οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Ποια είναι η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού;
Είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Η άδεια μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Δηλαδή:
1. Για τέσσερις ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με μια ημέρα κανονικής άδειας
2. Για 8 ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με δύο ημέρες κανονικής άδειας κλπ.
3. Για 12 ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με τρεις ημέρες κανονικής άδειας κλπ.
Τι γίνεται αν εργάζονται και οι δύο γονείς στον ιδιωτικό τομέα;

Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

Τι γίνεται αν ο ένας γονιός εργάζεται στον δημόσιο και ο άλλος στον ιδιωτικό τομέα;
Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

Τι γίνεται αν εργάζεται ένας εκ των δύο γονέων;
Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Κλείσιμο

Τι γίνεται σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων;
Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση.

Ποια είναι η υποχρέωση του εργοδότη;
Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020.

Ποιος θα πληρώσει το κόστος της άδειας ειδικού σκοπού;
Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών,

Τι ισχύει αν ένας εκ των δύο γονέων είναι δημόσιος υπάλληλος;
Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Θα πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άδεια ειδικού σκοπού;
Για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας, οι τρεις ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές ενώ η μία ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.

Τι γίνεται αν κάποιος λήψει για λιγότερες από τέσσερις ημέρες;
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Πώς χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους;
·Αν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων ημερών ανά γονέα.

·Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως.

·Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου που απασχολείται στο δημόσιο απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας

·Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
·Την ειδική άδεια δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Μπορώ αντί για ειδική άδεια να εργαστώ με μειωμένο ωράριο;
Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας οι υπάλληλοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης αυτής της διευκόλυνσης ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

Μπορεί ο ένας γονιός να πάρει ειδική άδεια και ο άλλος μειωμένο ωράριο;
Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης: 

Κορωνοϊός: Τι κάνω αν πιστεύω πως έχω προσβληθεί
 

Κορωνοϊός - Καραντίνα στο Blue Star Μύκονος: «Ζούμε μεγάλη αγωνία» λένε οι επιβάτες


Κορωνοϊός - Κλειστά σχολεία: Έρχονται τα τηλε-μαθήματα και η εκπαιδευτική τηλεόραση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης