Αλλαγές στην Παιδεία από το νέο «μίνι» νομοσχέδιο - Τα μέτωπα που ανοίγει η Νίκη Κεραμέως

kerameos

Η Νίκη Κεραμέως προσκαλεί για διακομματικό διάλογο τους τομεάρχες παιδείας των πολιτικών κομμάτων  - Ανατροπές σε Πανελλήνιες, Μεταπτυχιακά, σημαιοφόρους, Πτυχία κολεγίων

Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα, σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης, καθιέρωση ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας για φοιτητές μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων, στα πρότυπα του Erasmus, ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των πανεπιστημίων, ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα και καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και νέο πλαίσιο αξιολόγησης των πανεπιστημίων είναι θέματα που «ανοίγει» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Στα θέματα αυτά καλούνται απαντήσουν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για διακομματικό διάλογο οι τομεάρχες παιδείας των πολιτικών κομμάτων.

«Πρόθεσή μας είναι τους επόμενους μήνες να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στόχος μας είναι αυτή να αποτελέσει κεντρικό πλαίσιο συζήτησης, κατά την εκκίνηση του μεταξύ μας διαλόγου», επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα «μίνι» νομοσχέδιο ετοιμάζει η Νίκη Κεραμέως, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες η υπουργός Παιδείας κρίνει απαραίτητο την προώθηση αυτού του νομοσχεδίου και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιλυθούν θέματα που χρίζουν άμεσης επίλυσης.

Επίσης το υπουργείο προωθεί άνοιγμα εξωστρέφειας με τις ΗΠΑ με στόχο την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των Ιδρυμάτων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, και την προσέλκυση φοιτητών σε αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας προωθούνται επίσης διατάξεις που απλουστεύουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενισχύονται τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, ενώ για τους τίτλους σπουδών κολλεγίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες, το υπουργείο Παιδείας επαναφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Επίσης, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου η αλλαγή του τρόπου επιλογής του σημαιοφόρου στις παρελάσεις του δημοτικού σχολείου.

Ακόμη, η Νίκη Κεραμέως αναφερόμενη στα αποτελέσματα των επαφών της σε πρόσφατο ταξίδι στις ΠΑ, επισημαίνει ότι το υπουργείο θα προχωρήσει σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο απελευθέρωσης της δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων και ενίσχυσης των θερινών προγραμμάτων υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών. Η υπουργός πάντως, αναφερόμενη στις μετεγγραφές, οι αιτήσεις για τις οποίες κατατίθενται τώρα, υπογράμμισε ότι ο νόμος για τις μετεγγραφές θα εφαρμοστεί φέτος, ενώ σε βάθος χρόνου θα αναζητηθεί ύστερα από μελέτη ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών, αναφέρει.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο του 2ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με στόχο τη διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε θέματα εκπαίδευσης.

Η Νίκη Κεραμέως σε συνάντηση με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε οτι «επενδύουμε στην εξωστρέφεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, με διττό σκοπό: αφ’ ενός τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών αλλά και των ιδρυμάτων της χώρας για διεθνείς συνέργειες, αφετέρου την προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια προς όφελος της χώρας μας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε περαιτέρω τους ορίζοντες της χώρας μας και στα θέματα εκπαίδευσης, και να την καταστήσουμε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης».

Η κυρία Κεραμέως, σε συνέχεια της καμπάνιας εξωστρέφειας που ξεκίνησε συνεχίζει τις εντατικές προσπάθειες για την περαιτέρω στήριξη της θέσης της χώρας μας στο διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη.

Σε οτι αφορά στα κολέγια προωθείται η επαναφορά της δυνατότητας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών - μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Περαιτέρω, η διατήρηση της δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, η διευκόλυνση διαδικαστικά της διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων. μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται από τη σημερινή λειτουργία του ΣΑΕΠ, θέτουν ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν.

Στο μέλλον σε τέσσερις μήνες θα δίνονται οι ισοδυναμίες των πτυχίων κολεγίων που θα είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, ενώ τις αιτήσεις θα εκδίδει το νεοσύστατο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας (που είχε αντικαταστήσει το αρμόδιο ΣΑΕΠ) και την επαγγελματική ισοδυναμία τα επιμελητήρια, σύλλογοι ή επαγγελματικοί σύλλογοι του κάθε επαγγέλματος.

Σε οτι αφορά στα κολέγια ορίζεται ότι «η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της EE ή τρίτης χώραςμε αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις ή όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ειδικά για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού». ι. Επίσης, διευκολύνει, διαδικαστικά, τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων.

Σημειωτέων ότι οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που έχουν διαπιστωθεί στη λειτουργία του ΣΑΕΠ, κρατούν παγιδευμένους χιλιάδες απόφοιτους και θέτουν ευθέως ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη - μέλη από το ενωσιακό δίκαιο.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων, προς τον σκοπό της προώθησης και διευκόλυνσης της έρευνας και της διδασκαλίας και της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της κατοχυρούμενης στο άρθρο 16 του Συντάγματος ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Ειδικότερα, καταργούνται διατάξεις που αφορούν θέματα αμοιβών των μελών ΔΕΠ και εν γένει του διδακτικού προσωπικού των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες δημιουργούν υπέρμετρο διοικητικό φόρτο στις υπηρεσίες των πανεπιστημίων και, ενίοτε, αποτρέπουν ικανούς επιστήμονες από την διδασκαλία και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περαιτέρω, διευκολύνεται η προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με την απαλλαγή από τις διαδικαστικές υποχρεώσεις που έθετε το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο.

Τέλος, καθίσταται ευέλικτο και πιο λειτουργικό το πλαίσιο τροποποίησης των προϋπολογισμών των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά ήσσονος σημασίας αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (22)

ELENl

Τα γράφουμε τα ξαναγράφουμε και πάλι από την αρχή. Σε όλα έχουμε τα πρωτεία δυστυχώς ..και να πεις ότι είναι κάτι δύσκολο ? ΟΧΙ απλά δεν θέλουν να χαλάσουν οι σχέσεις με βουλευτές πρωτίστως όσο να πεις τον ψήφισαν στον νόμο που βγαίνει να μην κάνει και 2 3 πανεπιστήμια? παμε περιφέρειες τα ίδια και χειρότερα !!Μια Ελλάδα μικρη και έχουμε ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ!!! τα πανεπιστήμια ρεκόρ! φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ούτε γνωρίζουμε πόσα είναι? αν βάλουμε και τα ΤΕΙ χάσαμε τον μπουσουλα..και να πεις ότι βγαίνουν με γνώσεις το τίποτα απολύτως μηδέν σε όλα ..Τι κάνεις?μαζεύεις όλους τους πανεπιστημιακούς έχουν και αυτοί ευθύνες πολλές για όλα αυτά που γίνονται οι φοιτητές πως περνουν το πτυχίο τους ποιος τους το δίνει ?χωρίς να γνωρίζουν τα βασικά εξάλλου πρόσφατα το έγραψαν δεν γνωρίζουν αν είναι δυνατόν 1 δις πόσα εκ είναι .. έχουμε αυτήν την στιγμή από σχολές που τελείωσαν και κάθονται φοιτητές να στείλουμε σε όλοι την ΕΥΡΩΠΗ ! και όχι μόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Να μπουν πολύ αυστηρά κρητηρια και αξιολόγηση .Άμεσα όλοι οι καθηγητές να δώσουν στοιχεία πόσους φοιτητές χρειάζονται σε κάθε σχολή ?πχ λέμε νομική 50 το χρόνο και όχι χιλιάδες που βγαίνουν γεμίσαμε ούτε στο εξωτερικό δεν έχουν ζητήσει όπως παλιά.. Να γίνουν προγράμματα με εναλλακτικές λύσεις επενδύσεις καινοτομίες ! έχει τα πάντα ! Και εννοείτε κλείσιμο όλα τα περιττά πανεπιστήμια να μπει επιτέλους ένα τέλος σε όλα αυτά ! υπόψην να μην παρεξηγηθωί για όλα αυτά σαφώς και έχουν όλοι δικαιωμα στην μόρφωση? να το αξίζουν και όχι με κόλλα που γράφεις μόνο το όνομα σου και περνάς σε πανεπιστήμιο...

Κόναν

Όσοι πληρώνουμε Φόρους θέλουμε Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση !!! Δεν γουστάρουμε 1)να πληρώνουμε καθηγητές σε όλες τις επαρχίες για τζίρο σε σπίτια , καφέ , φαί ! 2) σχολές χωρίς μέλλον ! 3) Αιώνιους φοιτητές ! 4) ισόβιους καθηγητές που δεν πατάνε και χρησιμοποιούν τη θέση για να κονομήσουν στο ιδιωτικό τους επάγγελμα κ’ για να διορίσουν όλο το σόι τους σε δεύτερο χρόνο .(ΠΑΑ, θα ήταν η μέγιστη των μεταρρυθμίσεων ) 5)επαναδιαχωρισμός ΤΕΙ από ΑΕΙ ! Έλεος δεν είναι το ίδιο ! Άλλο αναβάθμιση κ’των δυο , άλλο υποβάθμιση των ΑΕΙ ! 6) να ανοίξει πάλι συζήτηση για κολλέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια !!! Είναι ντροπή η στάση των κομμουνιστών για χώρα της ΕΕ ! Στερεί πόρους από την χώρα και ξεπαραδιάζει τους Έλληνες που στέλνουν έξω τα παιδιά τους !

Kωστας

Δεν πληρωνετε αιωνιους φοιτητες. Μετα το ν+2 ισχυει χρονια τωρα πως χανουν καθε φοιτητική ιδιοτητα

Πλήρωσε

τους περυσινούς εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ και μετά μεταρρύθμισε ό, τι θέλεις και κλείσε όσα ΑΕΙ και ΤΕΙ θέλεις

κ

η αναγνωριση δεν θα προσφερει τιποτα ουσιαστικο....το μεγαλυτερο προβλημα στο ελλαδισταν ειναι η ισοτιμια και η αντιστοιχια.....αναγνωριζουν ισοτιμια και δεν αναγνωριζουν αντιστοιχια μμε αποτελεσμα να εχεις σχεδον αχρηστο πτυχιο αν δεν δωσεις δεκαδες μαθηματα.....ειναι ελληνικο καραγκιοζηλικι η αντιστοιχια

Panos

Η υπουργος ζει σε δικο της κοσμο.Μαλλον η χειροτερη υπουργος της κυβερνησης.

Petros

Όταν λες κάτι πρέπει να έχεις σοβαρά επιχειρήματα για να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι. Αλλιώς είναι " λέμε και καμμία @#€## να περάσει η ώρα".

Duff McKagan

Ο χειρότερος υπουργός είναι ο Κικίλιας.

Γιατί σας είναι τόσο δύσκολο

να κάνετε μεταρρυθμίσεις? Είναι κάποιου είδους δυσκοιλιότητα που υποφέρουν οι έλληνες?

χμμ...

την πεμπτη 17/10 που ήταν το συλλαλητήρο των φοιτητών, στην ομόνοια κάποιοι νεαροί τουρκοι ρώτησν ποιοι είναι αυτοι που διαμαρτύρονται. στη συζήτηση που ακολουθησε με τον έναν από αυτούς, έμαθα ότι στην Τουρκία για σχολή που προβλέπονται 4 χρόνια σπουδών, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα περάτωσης στα 7 χρόνια. αυτό όμως που με άφησε εκπληκτη, είναι όταν μου είπε ότι εκεί όποιος δεν θέλει να συνεχισει τις σπουδες του σε οποιοδήποτε τμημα, εχει δικαιωμα να πάει σε οποιο άλλο θελει!!! όταν του είπα ότι στην ελλαδα αυτο απαγορευεται, δεν το πιστευε. εκατομμύρια χρονια μπροστα απο μας οι τουρκοι.

Βασίλης

Πρώτον υπάρχει ανοικτό μέτωπο ακόμη με τους προϊσταμένους ΔΔΕ και περιφερειακούς που τους έχουν αφησει και κάνουν κουμάντο σε αισχρό βαθμό.προσπαθουν να βολεψουν τα κομματοσκυλα με απίστευτη προκλητικότητα ( οι ΣΥΡΙΖΑιοι δημοκράτες) κουνώντας το μεσαίο δάκτυλο . Δεύτερον,τον Φεβρουάριο διοργάνωσαν στα κρυφά μοριοδοτουμενο σεμινάριο για προϊστάμενους με αποκλειστικές συμμετοχές ΜΟΝΟ κολληταρια που ετοιμαζόταν για το ρεσάλτο σε όλες τις θέσεις.Αλλωστε είχε γίνει θέμα το γεγονός ότι ενώ ειχε κλείσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων την ξαναανοιξαν για δύο βδομάδες ώστε να προλάβουν ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ να καταθέσουν τα επιπλέον μοριοδοτουμενα ΧΑΡΤΙΑ. Ξυπνήστε

τίγρης

ευτυχώς που τοποθετήθηκε η Κεραμέως σε πόστο υπουργού παιδείας και δυστυχώς θρησκευμάτων, μπας και τα βάλει σε σειρά.

Προχωρήστε σε τομες και στην αβαθμια

Μπραβο σας

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης