Εξώδικο Πλωτάρχη Πολεμικού Ναυτικού για την απαγόρευση διέλευσης στον Σκορπιό

Εξώδικο Πλωτάρχη Πολεμικού Ναυτικού για την απαγόρευση διέλευσης στον Σκορπιό

Το εξώδικο κοινοποιείται στο Λιμενάρχη Λευκάδας και στην εταιρεία  ΜΥΚΗΝΑΙ, συμφερόντων του Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ – Ο πλωτάρχης ε.α. ζητά να  ανακληθούν οι αποφάσεις που απαγορεύουν τη διέλευση όσο η οικογένεια του Ριμπολόβλεφ βρίσκεται στον Σκορπιό 

Να ανακληθούν οι αποφάσεις Λιμενάρχη Λευκάδας, οι οποίες απαγορεύουν την διέλευση στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιού και Σκορπίδι για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου ζητεί με εξώδικό του ο    Πλωτάρχης ε.α.  του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτης Σταμάτης.

Παράλληλα, το εξώδικο κοινοποιείται και στην εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ, συμφερόντων του Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ.

Γιατί απαγορεύεται η διέλευση 

Η διέλευση απαγορεύθηκε κατόπιν αιτήματος της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δύο επίμαχα νησιά (ΜΥΚΗΝΑΙ) και για όσο  διάστημα   η οικογένεια του επιχειρηματία Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ βρίσκεται στο νησί, με το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποιο επεισόδιο εναντίον διάσημου επισκέπτη-καλεσμένου ενός ιδιώτη (Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ), όπως επισημαίνει ο Πλωτάρχης.   

Όμως, τα πραγματικά δεδομένα άλλαξαν, αναφέρει ο Παναγιώτης Σταμάτης, καθώς  εγκρίθηκε  από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων το επενδυτικό σχέδιο ήπιας ανάπτυξης, τουριστικών υποδομών VIP Club, στη νήσο Σκορπιό από την  εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε. Το επενδυτικό σχέδιο   προβλέπει να κατασκευαστούν 20 έως 22 βίλες εμβαδού από 500 έως 1.200 τ.μ., σπα, προπονητικό κέντρο και εστιατόρια.  

Ακόμη, επισημαίνει ο Πλωτάρχης ότι «όπως εξυφαίνεται έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις έκδοσης των  απαγορευτικών αποφάσεων, διέλευσης στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιού και Σκορπίδι» και ζητεί να ανακληθούν οι απαγορευτικές αποφάσεις του Λιμενάρχη.

Μάλιστα, ο Παναγιώτης Σταμάτης, δεν παραλείπει να αναφέρει ότι θα «προβεί σε κάθε απαραίτητη κατά νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων, που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της  υλικής και ηθικής βλάβης που  θα έχω υποστεί, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής, την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, καθώς και του ηθικού αυτουργού, δια των αρμοδίων εισαγγελέων για τυχόν  ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τις ανωτέρω παραλείψεις, ενδεικτικά  (330 ΠΚ και 259 ΠΚ)».
 
Το πλήρες κείμενο του  εξωδίκου έχει ως εξής:
 
 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
                ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ  - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ    

 
 
Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. Π.Ν. κατοίκου Αθηνών,  οδός .....,  αρ. .....      (panos_stamatis@yahoo.gr)
 
 
                                                           Π Ρ Ο Σ
 
Τον Λιμενάρχη Λευκάδας, Αντιπλοίαρχο ...... ΛΣ, οδός ....., αριθ. ..., Λευκάδα                   (lefkada@hcg.gr)
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εταιρία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.Ε., Οδός ......, αριθ. ...., Αθήνα , όπως νομίμως εκπροσωπείτε.      
     
       κ. Λιμενάρχα
 
1.  Όπως είναι γνωστό η εταιρία Μυκήναι Α.Ε. συμφερόντων του Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ, είχε αιτηθεί την λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας στην οποία ζητούσαν την έκδοση απόφασης που θα προέβλεπε, «την απαγόρευση διέλευσης κάθε επαγγελματικού και ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, πλήν αυτών που προσεγγίζουν το λιμένα με τη συναίνεση των ιδιοκτητών, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιός και Σκορπίδι, τόσο από τη δυτική όσο και από την ανατολική είσοδο του θαλασσίου διαύλου».  Μετά ταύτα εκδόθηκαν οι υπ. αριθ. Α.Φ.: 511.17/2013, Α.Σ.:1926/07-05-2013, Α.Φ.:51.4/205, Α.Σ.:2625/28-0502015, αποφάσεις Λιμενάρχη Λευκάδας, οι οποίες απαγορεύουν την διέλευση στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιού και Σκορπίδι.
2.-Πρόσφατα ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο,  ότι εγκρίθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων το επενδυτικό σχέδιο ήπιας ανάπτυξης, τουριστικών υποδομών VIP Club, στη νήσο Σκορπιό από την  εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε. Το επενδυτικό σχέδιο του Ριμπολόβλεφ προβλέπει να κατασκευαστούν 20 έως 22 βίλες εμβαδού από 500 έως 1.200 τ.μ., σπα, προπονητικό κέντρο και εστιατόρια.  
ΠΗΓΗ:http://www.protothema.gr/greece/article/738894/etsi-tha-einai-o-skorpios-tou-ribolovlef/
3.-Όπως εξυφαίνεται έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις έκδοσης των  απαγορευτικών αποφάσεων, διέλευσης στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιού και Σκορπίδι, εκτός και εάν σε κάθε 5άστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα επικρατήσουν σχετικές ή και παρόμοιες αποφάσεις, οι οποίες είναι αντίθετες με τα άρθρα 4 παρ. 1, 2, & 7, και  5 του  Ελληνικού Συντάγματος.
4.-Αφού οι ανωτέρω  αποφάσεις του Λιμενάρχη Λευκάδας, αν και  εκδόθηκαν εσφαλμένα με το σκεπτικό περί δημόσιας τάξης, επικαλούμενες ένα αόριστο και αβέβαιο ενδεχόμενο να προκληθεί κάποιο επεισόδιο εναντίον διάσημου επισκέπτη-καλεσμένου ενός ιδιώτη (του Ριμπολόβλεφ στον Σκορπιό), τα οποία μάλιστα ελήφθησαν κατόπιν αιτήματος της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δύο νησιά, για το διάστημα που η οικογένεια του επιχειρηματία βρίσκεται στο νησί, με τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει να ανακληθούν οι ως άνω αποφάσεις που χορηγείται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και απόλαυσης της ανοικτής θάλασσας που βρίσκεται μεταξύ των δύο νησιών στους ιδιοκτήτες του Σκορπιού για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, κάτι που, φυσικά, δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
5.-Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η αρμοδιότητα για ανάκληση διοικητικής πράξεως ανήκει στο διοικητικό όργανο το οποίο κατά τον χρόνο της ανακλήσεως είναι αρμόδιο για την έκδοση της ανακαλούμενης πράξεως (ΣτΕ 1428/2000, 3869/1989, 1579/1988, 4245/1980), ήδη δε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (φ. 45), ορίζει στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 ότι: «Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της». 
10.-Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επισημάνσεων οποιαδήποτε επίκληση δημόσιου συμφέροντος για την διατήρηση της απαγόρευσης, θα είναι αδόκιμη, μη νόμιμη και προκλητική.
Επειδή, φρονώ ότι κατανοείτε το τι σημαίνουν σε νομικό επίπεδο τα ανωτέρω.
Επειδή, προσβλέπουμε σ’ Εσάς για την τήρηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση της, στην εν λόγω περίπτωση.
Επειδή, οι νόμοι και το Σύνταγμα του κράτους μας υπάρχουν για να εφαρμόζονται και όχι να παραμένουν ανενεργοί, σαν «ακάλυπτες νομικές επιταγές». 
Επειδή, οι παραλείψεις σας, ενδέχεται να στοιχειοθετήσουν εκτός από «πειθαρχικά αδικήματα» και «ποινικά αδικήματα», μάλιστα με εγγύτατο νομικό χαρακτηρισμό (330ΠΚ και 259ΠΚ), καθώς επίσης και την ενώπιον δικαστηρίων «αγωγική απαίτηση» κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 105-106  του ΕισΝΑΚ.
Επειδή, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου
 
                                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
                                                    ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ, εντόνως για την ως άνω απόφαση Σας περί απαγόρευσής διελεύσεως στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ των νήσων Σκορπιού και Σκορπίδι.
ΣΑΣ ΚΑΛΩ  όπως ανακαλέσετε την ως άνω απαγόρευση, για τους λόγους που προείπα.
ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων, που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της  υλικής και ηθικής βλάβης που  θα έχω υποστεί, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής, την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, καθώς και του ηθικού αυτουργού, δια των αρμοδίων εισαγγελέων για τυχόν  ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τις ανωτέρω παραλείψεις, ενδεικτικά  (330 ΠΚ και 259 ΠΚ).
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Λιμενάρχη Λευκάδας Αντιπλοίαρχο ......., για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.
                                                                              Αθήνα 19  Μαρτίου 2018
 
                                 Ο Εξωδίκως καλών και διαμαρτυρόμενος
                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης