ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι αλλαγές Φίλη στα Θρησκευτικά

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι αλλαγές Φίλη στα Θρησκευτικά

Η Ολομέλεια θεωρεί ότι «κλονίζουν τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση» - Αφορά την διδασκαλία του μαθήματος στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο- Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει γονείς και θρησκευτικοί φορείς - Επίθεση από το υπουργείο Παιδείας: Η απόφαση του ΣτΕ ταυτίζεται με απόψεις σκοταδιστών

Κλονίζει τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση η από 7.9.2016 απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη
με την  οποία επήλθε ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις τάξεις Γ΄ έως ΣΤ του  Δημοτικού και του Γυμνάσιου και κατά συνέπεια είναι πολλαπλά αντισυνταγματική  και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
.
          
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιά, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελοπουλος, η Εστία Πατερικών Μελετών, γονείς κ.λπ. και ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη  απόφαση του τέως υπουργού Παιδείας καθώς με αυτήν πραγματοποιείται μια ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλοιώνοντας «τον από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ορθόδοξο χαρακτήρα του», ενώ παράλληλα είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στις διεθνείς συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.
          
Η Ολομέλεια του ΣτΕ σήμερα σε έκτακτη συνεδρίασή της δημοσίευσε την υπ΄  αριθμ. 660/2018 απόφασή της, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο. Με την απόφαση αυτή   ακύρωσε την επίμαχη υπουργική απόφαση. Διευκρινίζεται, ότι η ακύρωση του ΣτΕ  αφορά μεν το σύνολο της εν λόγω υπουργικής απόφασης, αλλά δεν αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στο Λύκειο, καθώς για το θέμα αυτό εκκρεμεί άλλη αίτηση ακύρωσης.
          
Οι σύμβουλοι Επικρατείας  αποφάνθηκαν ότι η απόφαση του Νίκου Φίλη, είναι  αντίθεση:
1) στο άρθρο 16   του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, γιατί με το πρόγραμμα σπουδών που εισάγεται για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο «φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής  συνείδησης των μαθητών στα ανήκοντα  στην επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,
2) Στην διάταξη του άρθρου 13  του Συντάγματος που κατοχυρώνει  ως απαραβίαστη την ελευθερία της  θρησκευτικής συνείδησης, γιατί  η προσβαλλόμενη απόφαση θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές και να κατατείνει στην εμπέδωση και συνέχιση  της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης, καθώς η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κλονίζει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση που πριν από την έναρξη του σχολικού βίου διαμορφώνουν οι μαθητές το πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Μάλιστα,  η εισαγόμενη με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ικανή να παρέμβει στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν  την κριτική αντίληψη  των ενηλίκων και να τους εκτρέψει από την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση και
3) Προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία προβλέπει  για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνος να διδάσκονται αυτοτελώς το μάθημα αυτό.
          
Σε άλλο σημείο οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι προβλεπόμενη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών κατά την απόφαση του Νίκου Φίλη δεν είναι ικανή να ανάπτυξη, εμπεδώσει  και να ενισχύσει όπως επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση των μαθητών, γιατί η διάταξη αυτή:
α) είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο,
β) δεν είναι αυτοτελής, αμιγής και διακριτική σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε  άλλα δόγματα ή θρησκείες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας και
γ) δεν είναι επαρκή από την άποψη του χρόνου που διατίθεται για το μάθημα των Θρησκευτικών.
           
Παράλληλα, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάζει σοβαρές ελλείψει ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, καθώς;
- Δεν γίνεται αναφορά στην Αγία Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα την οποία επικαλούνται στην επικεφαλίδα τους όλα τα Ελληνικά Συντάγματα και
- Στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται  ως ξένος, ως προσδοκώμενος Μεσσίας, ως δάσκαλος που όλοι θαυμάζουν, ως αγαπημένος φίλος, όχι όμως ως Σωτήρας του κόσμου.
          
Όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας,  με την απόφασή του  ο Νίκος  Φίλης  επικαλούμενος τη διεθνή επιστημονική συζήτηση καθώς τους στόχους διδασκαλίας των Ευρωπαϊκών μαθημάτων Θρησκευτικών, προσδιορίζει το μάθημα των Θρησκευτικών ως ένα διευρυμένο και με σαφείς θεολογικές προϋποθέσεις μάθημα, ενώ επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο μάθημα των Θρησκευτικών χωρίς καμία διάκριση ανεξάρτητα από τη θρησκευτική πεποιθήσεις τους.

Απόφαση που ταυτίζεται με απόψεις σκοταδιστικών κύκλων


Αποφασισμένο να συνεχίσει το έργο της ανανέωσης, του πλουραλισμού και του εκδημοκρατισμού των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών υλικών όλων των βαθμίδων δηλώνει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Όπως τονίζεται, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφορήθηκε από επιλεκτικές  διαρροές απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.

Το Υπουργείο σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο και αυτές κρίνονται ως προς τα αποτελέσματά τους και ως προς το σκεπτικό τους.

Η συγκεκριμένη απόφαση πηγαίνει την εκπαίδευση και την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω, καθώς ταυτίζεται και συντάσσεται με απόψεις ακραίων και σκοταδιστικών θεολογικών κύκλων. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει  το έργο της ανανέωσης, του πλουραλισμού και του εκδημοκρατισμού των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών υλικών όλων των βαθμίδων».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεταϊ Σημειώνεται δε, ότι η νέα διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών έχει ενσωματωθεί πλήρως και έχει γίνει απολύτως αποδεκτή από εκπαιδευτικούς και μαθητές γιατί αποτελούσε ώριμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας.

Το Υπουργείο, τέλος, θα τοποθετηθεί εκ νέου για το θέμα όταν κοινοποιηθεί η απόφαση»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (222)

Ιστορικός

Στις θρησκευόμενες κοινωνίες επιτυγχάνεται και υψηλή ηθική και επιστημονική πρόοδος . Η αθεια οδηγεί ΠΑΝΤΑ σε φτώχεια , διαφθορά και διάλυση

ΤΣΥΡΙΖΑ

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ - ΑΡΧΙΦΑΣΙΣΤΑΣ- ΠΑΛΙΟΦΑΣΙΣΤΑΣ-ΚΑΡΑΦΑΣΙΣΤΑΣ-ΧΟΝΤΡΟΦΑΣΙΣΤΑΣ( SIC)- ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ-ΑΡΧΙΧΟΥΝΤΙΚΟΣ-ΠΑΛΙΟΧΟΥΝΤΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΙΚΟΣ-ΧΟΝΤΡΟΧΟΥΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Victor

Ελληνικέ λαέ, ποιους πήγες και ψήφισες!!

Ρε Αλέξη

Πώς θα παει η ελλαδα μπροστα με υπουργους Παιδείας μια τον Μπαλτα, μια τον Φίλη και τώρα τον Γαβρογλου? Χατ τριν έκανες με τους άχρηστους.

Ορθολογιστής

κομμουνισμός απάτη 100 ετών, θρησκείες απάτη χιλιάδων ετών,δεν χρειαζόμαστε θρησκείες, χρειαζόμαστε αξίες και πολύ επιστήμη

Ελληνας γονιός

Μάθημα τα θρησκευτικά ΜΟΝΟ στο δημοτικό. Γυμνάσιο Λύκειο αντικατάσταση απο άλλο μάθημα. Αρκεί μέχρι τα 12 η κατήχηση. Και εννοώ ΟΤΙ πρέπει να γίνεται κατήχηση στο δημοτικό σχετικά με την Ορθοδοξία διότι αυτή είναι η κυριάρχη θρησκεία βάσει Συντάγματος (όποιος θέλει να το αλλάξει να το πει πριν ψηφιστεί και βλέπουμε αν θα ψηφιστεί ή όχι) . Η Ελλάδα είναι ορθόδοξη χώρα που αποδέχεται και τους μη θρήσκους (προσοχή εννοώ τους άθεους) οπότε τα παιδιά τους μπορούν να απαλλάσσονται και τις ώρες των θρησκευτικών να γράφουν διαγωνίσματα σε γλώσσα ή μαθηματικά (να δούμε πόσοι θα ζητήσουν απαλλαγή απλά για να κάνουν κοπάνα). Οι λοιπές θρησκείες μπορούν να διδάσκονται μόνο σε ειδικά σχολεία πχ. εβραικά, καθολικά, πρωτεσταντικά, βουδιστικά κλπ. Η μόνη θρησκεία που δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η διδαχή της είναι ο ισλαμισμός διότι διδάσκει το μίσος προς το διαφορετικό (θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ) και έχει πολλές ομοιότητες με τις θεωρίες του φασισμού-ναζισμού.

Κατηχητικά

Έξω οι θρησκείες από τα σχολεία.Ας φτιάξουν κατηχητικά με χώρους άθλησης και παιχνιδιού στα οποία θα διδάσκουν ιερείς,κι όποιος θέλει να στέλνει το παιδί του.Και θα αθλούνται/παίζουν,και θα διδάσκονται πιο υπεύθυνα.Τα υπόλοιπα είναι προσηλυτισμός.Να πιστεύει όπου θέλει ο καθένας,αλλά να ερευνά κιόλας.

Αντε

σταματείστε να ασχολείστε με τα θρησκευτικά... ο κόσμος δεν σας έβγαλε για τα εύκολα και για να κλέβετε εκκλησίες... υπάρχουν πολλά άλλα πιο σημαντικά να διορθωθούν και έχετε χάσει απειρο χρόνο

cs

Κακώς, κάκιστα, το ελληνικό Σύνταγμα αναφέρει στο άρθρο 16 του αποτελεί βασική αποστολή του κράτους η αναπτυξη θρησκευτικής συνείδησης. (οποιασδήποτε). Ειναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να πιστευει σε οποιο θρήσκευμα θέλει ή να είναι αγνωστικιστής ή άθεος. Δηλαδή ειναι δικαιωμά του να μην εχει θρησκευτική συνειδηση. Και δεν εχει καμια υποχρεωση να δηλώνει δημοσίως ή προς το κράτος τις θρησκευτικές του -ή μη- πεποιθήσεις. Κακώς, κάκιστα ομνύει εις το όνομα της αγιας τριαδος. και κανει αχρείαστες αναφορές σε επικρατούσες θρησκείες κλπ. Αυτό που οφείλει να διασφαλίσει ενα σύγχρονο δημοκρατικό σύνταγμα χωρίς βαρίδια του παρελθόντος, ειναι η πλήρης ανεξιθρησκία στα πλαίσια της ελευθερίας του ατόμου να εχει ελεύθερη έκφραση και αποψη, τόσο θρησκευτικά όσο και πολιτικά. Ερωτημα:Ποια ακριβώς θρησκευτική συνειδηση κατα το ΣτΕ και το συνταγμα θα έπρεπε να αναπτύξει το ελληνικό σχολείο στα χιλιάδες προσφυγόπουλα (κατα πλειοψηφία μουσουλμανικου δογματος) που επανδρώνουν πλέον τις σχολικές τάξεις ; Τι θα επρεπε να γινει πχ στα σχολεια της Θρακης ή των Κυκλάδων οπου υπάρχουν Καθολικοί;

Φασίστες και αγράμματοι οι ΤσιπροΚαμμένοι

Κομμουνιστικό γκρέμισμα αξιών, ας κάνει ο εθνομηδενιστής δημοψήφισμα. Το άρθρο 2 του Συντάγματος τροποποιείται οταν αλλάξουν τα πιστεύω του λαού (άρα δημοψήφισμα), σαφέστατα αγράμματε σύντροφε φασίστα, το Σύνταγμα δεν αφήνει τον κάθε αγράμματο υπουργό παιδείας κ. Φίλη να τροποποιεί κατά το δοθούν το Σύνταγμα. Συνεπώς, ας κάνει δημοψήφισμα ο Τσίπρας και για το όνομα της Μακεδονίας και για την επικρατούσα ή όχι θρησκεία. Μέχρι τότε σκασμός σταλινοφασίστες.

thalia

Xριστιανοταλιμπανέζοι ενωθείτε.

@13.01@

EΣΥ ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΑΝΤΑΜΕΙΨΟΥΝ !

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης