Οι δικηγόροι ζητούν να «παγώσει» η ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Οι δικηγόροι ζητούν να «παγώσει» η ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Στην επιστολής τους σημειώνουν επισπεύστηκε η ολιγοήμερη ανάρτηση του σχεδίου για διαβούλευση, με συνέπεια να μην υποβληθούν ουσιαστικά σχόλια από άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς

Να «παγώσει» η κύρωση από την πλευρά της χώρας μας της συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και να αρχίζει αμέσως ο διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς ζητεί με επιστολή του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής από τον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή. 
           
Αναλυτικότερα, ο κ. Αλεξανδρής ζητεί από τον κ. Κοντονή  να μην προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης της ως άνω συμφωνίας πριν γίνει συστηματική διαβούλευση και ουσιαστικός διάλογος με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (ΟΒΙ, ΔΣΑ, Επιμελητήρια και λοιπούς επιχειρηματικούς φορείς) και πριν σταθμιστούν οι συνέπειες της υπό συζήτηση συμφωνίας στην εσωτερική έννομη τάξη και την εθνική μας οικονομία.
          
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΔΣΑ θεωρεί αυτονόητο ότι θα έπρεπε να έχει κληθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να λάβει θέση σ' αυτό το καίριο θέμα που άπτεται, μεταξύ άλλων, της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων καθώς και δικηγορικής πρακτικής στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου (ένδικη προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας).
          
Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι επισπεύστηκε η ολιγοήμερη ανάρτηση του σχεδίου για διαβούλευση, με συνέπεια να μην υποβληθούν ουσιαστικά σχόλια από άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς.
          
Την εν λόγω επιστολή ο κ. Αλεξανδρής την κοινοποιείσαι  στον υπουργό και αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και   Αλέξη Χαρίτση, αντίστοιχα.
          
Το πλήρες κείμενο  της επιστολής, έχει ως εξής:
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 
Προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κύριο Σταύρο Κοντονή
Κοινοποίηση:
- Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Κύριο Δήμο Παπαδημητρίου
- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Κύριο Αλέξανδρο Χαρίτση
 
Θέμα:
Προτεινόμενη Κύρωση από την Ελλάδα της Συμφωνίας για την ίδρυση
Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
σχετικά  με  την  παραπάνω  Συμφωνία  για  την  ίδρυση  του  Ενιαίου  Δικαστηρίου Διπλωμάτων   Ευρεσιτεχνίας   και   την   ενδεχόμενη   Κύρωσή   της   από   τη   Βουλή σημειώνουμε τα εξής:
 
Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έπρεπε να έχει κληθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να λάβει θέση σ' αυτό το καίριο θέμα που άπτεται, μεταξύ άλλων, της δικαιοδοσίας των  Ελληνικών  δικαστηρίων  καθώς  και  δικηγορικής  πρακτικής  στον  τομέα  του εμπορικού δικαίου (ένδικη προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας). Επισημαίνεται μάλιστα, ότι επισπεύστηκε η ολιγοήμερη ανάρτηση του σχεδίου για διαβούλευση, με συνέπεια να μην υποβληθούν ουσιαστικά σχόλια από άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς.
 
Παρά  την  ενδεχόμενη  εύνοια  υπέρ  ολίγων  επιχειρήσεων  με  ιδιαίτερα  ευρύ χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών, τα νομικά και κοινωνικοοικονομικά  με ιο νε κτή μα τα  για τη χώρα μας υπερτερούν. Μερικά εξ αυτών έχουν συνοπτικά ως εξής:
 
α) Για το σχέδιο Συμφωνίας δεν έχει εκφέρει επίσημη γνώμη ο κατά νόμο αρμόδιος για   τη   χορήγηση   Διπλωμάτων   Ευρεσιτεχνίας   (ΔΕ),   Οργανισμός   Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ούτε έχει διεξαχθεί η απαιτούμενη τεκμηριωμένη μελέτη των οικονομικών   επιπτώσεων   της   Συμφωνίας   στην   εθνική   οικονομία   και   τις εδρεύουσες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες.
 
β) Κατά το ισχύον δίκαιο (Ν. 2943/2001, ΦΕΚ Α΄203/12.9.2001), αρμόδια για την εκδίκαση  διαφορών  επί  (ευρωπαϊκών)  διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας  είναι  ειδικά τμήματα  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  (ΣΤ1)  και  Θεσσαλονίκης  (εμπορικό  τμήμα). Ενδεχόμενη κύρωση της Συμφωνίας θέτει ζήτημα απώλειας του φυσικού δικαστή λόγω   της   κατάργησης   της   προαναφερόμενης   αρμοδιότητας   των   Ελληνικών δικαστηρίων και της εκχώρησής της σε εξωχώριο  φορέα.
 
γ)   Από   την   Ελλάδα   δηλώνονται   και   χορηγούνται   ετησίως   περίπου   20-30 ευρωπαϊκές/διεθνείς   πατέντες   μόνο,   ενώ   οι   προερχόμενες   από   χώρες   του εξωτερικού για επέκταση προστασίας στην χώρα μας είναι μερικές χιλιάδες. Η ζημιά σε  επίπεδο  ανταγωνιστικότητας  και  κόστους  για  τυχόν  εναγόμενες  Ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολλαπλή: Με την κατάργηση της νομοθετικής υποχρέωσης για κατάθεση  στον  ΟΒΙ  Ελληνικής  μετάφρασης  των  ξενόγλωσσων  εφευρέσεων  που διεκδικούν  προστασία  στην  Ελληνική  επικράτεια,  δεν  θα γίνεται εφεξής  εύκολα προσιτή  στους  επιχειρηματίες  η  εισαγόμενη  καινοτομία  αιχμής  σε  όλους  του τεχνολογικούς  τομείς.  Ποιά  άραγε  επιχείρηση  στην  Ελλάδα  θα  αναλάβει  να μεταφράσει με δικά της έξοδα εκείνα τα ΔΕ που συνιστούν τη στάθμη της τεχνικής στον τομέα εξειδίκευσής της, ώστε είτε να καινοτομήσει η ίδια, είτε να προλάβει τυχόν προσβολή ξένης ευρεσιτεχνίας και έτσι να αποφύγει τα δυσανάλογα έξοδα υπεράσπισής της σε δικαστήρια του εξωτερικού και μάλιστα με διαδικασία σε ξένη γλώσσα;
 
δ) εγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας, ιδίως ενόψει του ότι, με την Συμφωνία προβλέπεται δυνατότητα εισαγωγής διατάξεων σχετικά με το Τοπικό Δικαστήριο με υπουργική απόφαση και όχι με τυπικό νόμο.
 
ε)  Δύο  από  τις  τρεις  βασικές  χώρες  που  εύλογα  επιδιώκουν  την  κύρωση  της Συμφωνίας, δεν την έχουν κυρώσει επικαλούμενες σοβαρούς λόγους: η Γερμανία, όπου    ασκήθηκε    πρόσφατα    συνταγματική    προσφυγή    στο    Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της κύρωσής της, και το Ηνωμένο Βασίλειο που μετέθεσε την προγραμματισμένη συζήτηση (17/7/2017) στο Κοινοβούλιο ενόψει της  διαπραγμάτευσης  εξόδου  της  χώρας  αυτής  από  την  ΕΕ.  Επίσης,  έχουν  ήδη εκδηλωθεί    σοβαρές    και    επιστημονικά    τεκμηριωμένες    κοινωνικοοικονομικές επιφυλάξεις  (αρνητικές  επιπτώσεις  στις  εθνικές  οικονομίες  και  αρκετές  ομάδες εργαζομένων) και συνακόλουθη άρνηση κύρωσης της Συμφωνίας αυτής σε πολλές (βιομηχανικές) χώρες της ΕΕ, όπως Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία κ.α. Διερωτώμεθα μήπως  θα  έπρεπε  και  η  Ελλάδα  της  κρίσης  να  προβληματιστεί  σοβαρά  πριν προβεί στην λήψη ανεπανόρθωτων βλαπτικών νομοθετικών μέτρων;
 
Γ ια  το υς  λόγ ο υς  α υτο ύς  προτ ε ίνο υμε  να μη προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης της ως άνω Συμφωνίας πριν γίνει συστηματική διαβούλευση και ουσιαστικός διάλογος με  τους  άμεσα  ενδιαφερόμενους  φορείς  (ΟΒΙ,  ΔΣΑ,  Επιμελητήρια  και  λοιπούς επιχειρηματικούς  φορείς)  και  πριν  σταθμιστούν  οι  συνέπειες  της  υπό  συζήτηση Συμφωνίας στην εσωτερική έννομη τάξη και την εθνική μας οικονομία.
 
Με τιμή
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής
Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου  Αθηνών

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Σύριζας

Οι δικολάβοι συνεχώς βάζουν εμπόδια στο έργο μας αλλά δε θα τους περάσει. Ας κάνουν πάλι αποχή όπως πέρσι που τους γλεντήσαμε

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

giatroi

Πρόκειται για «φίλια πυρά», καθώς η σκληρή διαπίστωση για έλλειμμα διαλόγου γίνεται από συνδικαλιστές γιατρούς προσκείμενους στον ΣΥΡΙΖΑ που είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές στην Υγεία κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων