Θα γίνουν δικαστίνες χάριν στον καθηγητή της Νομικής;

Θα γίνουν δικαστίνες χάριν στον καθηγητή της Νομικής;

Οι δύο δικηγορίνες ήταν μέλη των δικηγορικών εταιρειών του καθηγητή και η μία έκανε την δικηγορική  άσκησή της στο γραφείο του - Μάλιστα, την υποδέχθηκε στις προφορικές εξετάσεις παρουσία όλων με το χαϊδευτικό της όνομα!

Καθηγητής Νομικής Σχολής ως εξεταστής  στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έβαλε πλάτη κατά τις εισαγωγικές  εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν στην Σχολή δύο δικηγορίνες, οι οποίες ήταν μέλη των δικηγορικών εταιρειών που είχε, δηλαδή ήταν συνέταιροί του (μάλιστα η μια έκανε και την δικηγορική άσκησή της  στο γραφείο του).

Παρ΄  όλα αυτά, τόσο σύσσωμα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, όσο και η πλειοψηφία του  Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάνθηκαν ότι είναι νόμιμη και ηθική η συμμετοχή του καθηγητή στην εξεταστική επιτροπή και δεν υπάρχει ζήτημα ασυμβιβάστου, αφού εξ άλλου, το είπε και ο ίδιος ο πανεπιστημιακός διδάσκαλος ότι δεν τίθεται θέμα ασυμβίβαστου.

Ειδικότερα, δυο υποψήφιοι  που δεν πέρασαν στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταγγέλλοντας το γεγονός, όπως και άλλα παράδοξα του διαγωνισμού.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο παρ΄ όλα αυτά, έκρινε ότι δεν συντρέχει ασυμβίβαστο συμμετοχής του καθηγητή στην επιτροπή αξιολόγησης,  παρά τις σχέσεις που είχε με τις δυο συνεργάτιδές του στις δικηγορικές εταιρείες του. Οι σχέσεις αυτές όλως  συμπτωματικά διεκόπησαν μόλις δύο μήνες πριν τη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Μάλιστα, η μια εκ των δύο έκανε και τη  δικηγορική άσκησή της στο γραφείο του καθηγητή.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Πανεπιστημιακός διδάσκαλος, πρότεινε δυο από τα τέσσερα θέματα   των γραπτών εξετάσεων και βαθμολόγησε τα γραπτά των υποψηφίων, ενώ φυσικά συμμετείχε και στις προφορικές εξετάσεις.

Όμως, αντιτάχθηκε στην όλη αυτή  λογική η προεδρεύουσα του Τμήματος του ΣτΕ που εξέδωσε τις αποφάσεις, η αντιπρόεδρος Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η οποία  σε όλους τους τόνους ξεκαθάρισε ανεπιφύλακτα  ότι είχε κώλυμμα και δεν έπρεπε να συμμετέχει ο καθηγητής στην επιτροπή εξετάσεων, αλλά έμεινε μειοψηφία, μαζί με δύο ακόμη παρέδρους.

Χαρακτηριστικό της σχέσης του εν λόγω καθηγητή με τις δύο δικηγορίνες, είναι (όπως ελέχθη κατά την ακροαματική διαδικασία) ότι όταν η μία εκ των δύο εισήλθε στο χώρο της προφορικής εξέτασης, την υποδέχθηκε παρουσία όλων, όχι απλά  με το μικρό της όνομα, αλλά με το  χαϊδευτικό της.

Μάλιστα, μεταξύ των λόγων  που επικαλέσθηκε ο ένας εκ των υποψηφίων που προσέφυγε στο ΣτΕ, ήταν ότι κατά την προφορική εξέταση ο καθηγητής απευθύνθηκε προς την παλαιά συνεργάτιδα του  «σε τόνο προσωπικό και οικείο» κάτι που  «θα μπορούσε να επηρεάσει και   τα λοιπά μέλη της επιτροπής». Φυσικά και τα επιχειρήματα αυτά, απερρίφθησαν από τους συμβούλους Επικρατείας.

Ο εν λόγω καθηγητής ως μέλος   της επιτροπής του διαγωνισμού υπέβαλε δήλωση προς την επιτροπή στην οποία ανέφερε ότι  στις εξετάσεις που καλείται να διεξαγάγει προσεχώς επιτροπή «θα μετάσχει και δικηγόρος που συνεργάσθηκε μαζί μου στο παρελθόν, σε συνεργασία η οποία ουσιαστικά διεκόπη πριν από ενάμισι περίπου χρόνο, ήταν όμως και εταίρος σε δικηγορική εταιρεία της οποίας κύριος εταίρος ήμουν και εγώ, όπου και παρέμεινε τυπικά μέχρι την διάλυσή της, την 31η Δεκεμβρίου 2015. Θέτω το γεγονός αυτό υπόψη σας,  ώστε να κρίνετε αν συντρέχει λόγος ασυμβιβάστου της συμμετοχής μου σε αυτήν».

Ανάλογη δήλωση υπέβαλε   και για την δεύτερη δικηγόρο η οποία ήταν συνεταίρος σε άλλη δικηγορική εταιρεία του. Η επιτροπή του διαγωνισμού αποφάνθηκε  ότι «δεν θεωρεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμμα συμμετοχής». Μάλιστα η επιτροπή έλαβε την απόφασή της  «σε συνδυασμό με την προφορική δήλωση» του   καθηγητή  ότι «δεν θεωρεί ο ίδιος» ότι «συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμμα συμμετοχής».

Η πλειοψηφία του ΣτΕ, αφού κάνει λόγο για «την αρχή της αμεροληψίας», για «εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης, ώστε να δημιουργείται στους πολίτες η πεποίθηση για το αδιάβλητο», κ.λπ., σημειώνει:   «Για τη στοιχειοθέτηση,   της ιδιάζουσας σχέσεως ή του ιδιαίτερου δεσμού μέλους συλλογικού οργάνου προς κρινόμενο υποψήφιο δεν αρκεί οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική σχέση, αλλά τέτοια που, ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, είναι πρόσφορη να δημιουργήσει εύλογες υπόνοιες ότι το μέλος του οργάνου έχει ήδη σχηματισμένη και, συνεπώς, προκατειλημμένη γνώμη για τον υποψήφιο τον οποίο πρόκειται να κρίνει». Κατόπιν αυτών, αποφάνθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιάζουσας σχέσης του καθηγητή με τις δύο συνεταίρες του  και έτσι απλά, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους  τους ισχυρισμούς των δυο υποψηφίων που έμειναν  εκτός Σχολής.
 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση
 
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε 180 μοίρες αντίθετη άποψη από τους συναδέλφους της, τονίζοντας ότι η σχέση του καθηγητή με τις πρώην συνεργάτιδές τους συνιστούν ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση.

Η  αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, επισημαίνει ότι όπως προκύπτει  η «Ψ» ήταν μέλος της εταιρείας «Χ» από 25.7.2014 έως 31.12.2015, η σχέση δε αυτή της εν λόγω υποψήφιας με το μέλος της επιτροπής του διαγωνισμού   αποτελεί σχέση συνεργασίας μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της ή τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσεται   τη συνδρομή του στοιχείου της ιδιαίτερης προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργαζομένων ελευθέρων επαγγελματιών».

Ενόψει αυτών, συνεχίζει η κυρία Σακελλαροπούλου, «η   σχέση του μέλους της επιτροπής του διαγωνισμού και της υποψήφιας,   η οποία είχε, σε κάθε περίπτωση, ικανή χρονική διάρκεια και λύθηκε μόλις δύο μήνες πριν τη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, συνιστά ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση, από την οποία δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού του μέλους αυτού της επιτροπής του διαγωνισμού».  

Την ίδια άποψη εξέφρασε  η αντιπρόεδρος και για την δευτέρα υποψηφία «Ζ», με άλλες όμως χρονολογικές αναφορές. Πρέπει  να επισημανθεί ότι η δεύτερη υποψηφία ήταν και ασκούμενη στο γραφείο   του καθηγητή κατά τη  διετία 2010-2012.
 
Οι δυο  συνεργάτιδες θα δικάζουν υποθέσεις του καθηγητή
 
Όπως έλεγαν νομικοί, οι  δύο σπουδάστριες πλέον της Εθνικής Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και συνεργάτιδες του καθηγητή, πριν καν εισαχθούν στην Σχολή γαλουχήθηκαν στο  πώς λειτουργούν οι ανάλογες επιτροπές που πρέπει να έχει μπάρμπα στην Κορώνη για να είναι σίγουρη η εισαγωγή σου, πώς λειτουργούν και πράττουν οι ενασχολούμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης με όποια ιδιότητα και αν έχουν, πώς εκδίδονται  οι δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.  Σίγουρα, αυτούς τους απαράβατους κανόνες  θα ακολουθήσουν στη δικαστική τους καριέρα.

Φυσικά, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή και ανέβουν στην έδρα, δεν θα δηλώσουν εξαίρεση όταν θα δικάζουν υπόθεση που δικηγόρος θα είναι ο καθηγητής και πρώην συνεταίρος τους, αφού  η επιτροπή του διαγωνισμού το είπε  ότι είναι όλα ηθικά και νόμιμα, ενώ παράλληλα  θα έχουν να επικαλεστούν και τις  αποφάσεις του ΣτΕ.

Έτσι, κάτω από αυτό το πνεύμα και από όσα διδάχτηκαν από τους παλαιότερους νομικούς (καθηγητές, δικαστές και δικηγόρους), οι δύο μέλλουσες δικαστίνες θα αποδίδουν  Δικαιοσύνη.......  στο όνομα του Ελληνικού λαού. 

ΣΧΟΛΙΑ (33)

Δημητριος

Ο συντακτης ειναι πλημμελώς ενημερωμένος.Δεν ειναι 2,αλλα 4 τα ατομα που ειχαν επαγγελματικη σχεση με τον εν λογω καθηγητη.Εκτος αυτου παρατηρηθηκε και το φαινομενο εκτοξευσης ενος υποψηφιου υιου προεδρου Εφετων απο την 38η(μη προσβασιμη)στην 20η θεση χωρις η επιδοση του στα προφορικα να το δικαιολογει

Μαρία Κ.

Και να ταν μόνο αυτά... Δυστυχώς για όσους έχουν έστω και την ελάχιστη εμπειρία από αυτόν τον "διαγωνισμό" είναι γνωστά πολλά περισσότερα. Βογκούν στα φροντιστήρια οι υποψήφιοι που βλέπουν τον κάθε αστοιχείωτο να περνάει με την πρώτη, ως εκ του θαύματος. Και μετά, μαθαίνουν ότι είναι κολλητός τάδε, παιδί του δείνα κλπ Εδώ, η συνεταίρος του καθηγητή, διαλαλούσε - στους ίδιους τους συνυποψηφίους της (!!!) - , μήνες πριν τον διαγωνισμό, ότι "εγώ τον Χ τον έχω σαν πατέρα μου, αυτός μου τα έμαθε όλα"και ότι αν(ξανα)μπει στην εξεταστική επιτροπή (την οποία έχει πάρει εργολαβία) θα δηλώσει οπωσδήποτε εξαίρεση...!!!!!Και μετά, άλλα λογια να αγαπιόμαστε... Ντροπή τους. Να τους χαίρονται τέτοιους δικαστές. Και να τους λουζόμαστε όλοι μας, ως πολίτες, ως δικηγόροι, είτε ως δικαστές. Εδώ είναι ΒΑΛΚΑΝΙΑ!!!!!

παράλληλοι

στην Τουρκία παράλληλο κράτος εδώ παράλληλη Συγγρού (την νυχτα) ότι θέλουν κάνουν ή Ελλάδα δική τους επιχείρηση οποίους θέλουν βάζουν και το αφτί τους δεν υδρωνει τους φτύνουν και λένε ψιχαλιζει .ακατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, λεφτά φιλενάδες, εξουσία .............αδεκαστοι, ,,,,,???????

1, 10, 100 καρανικες

Το δικαστηριο εδωσε το παρασυνθημα... στον επομενο διαγωνισμο φερτε φιλεναδιτσες, αγορακια, κομμματικους φιλους, συνεταιρακια. Νεα ηθη, νεο αιμα.

επιορκοι

βρε επιορκοι βρε απόβρασματα δώσανε εξετάσεις περίπου 1500 άτομα για 61 θέσεις όλοι λαμπρόί επιστήμονες αφήστε μια φορά να μπουν με την αξία τος οι άριστοι των άριστων μήπως δει άσπρη μέρα ο τόπος ου να μου χάθηκε γέλιοι γλυτσιαριδες

Ηθελα να γινω Μαθηματικος

Περαν ολων των αλλων, το Τμημα επρεπε να παραπεμψει στην ( αυξημενη) 7μελη του συνθεση αφου οι 3 εκ των 5 δικαστων εκριναν οτι υπαρχει κωλυμα συμμετοχης του καθηγητη. Στην ουσια η πλειοψηφια..... μειοψηφισε!!!!! Ειχαν πολυ γερο δοντι τα κοριτσια απ οτι φαινεται. Θα χει γουστο να τις δουμε και στο ΣΤΕ σε λιγους μηνες. Δυσωδια.

προσεχώς νεομεταναστης

και μετά απορούμε γιατί φεύγουν τα ποιο καλά μυαλά στο εξωτερικό είναι απλό έξω υπάρχει αξιοκρατία όχι αυτή η βρώμα και ξεφτίλα οποίος δεν έχει μπάρμπα μια μούντζα στην σαπιλα πίσω και όσο ποιο μακρυά αυτός θα σωθεί πίσω θα μείνουν να κάνουν κουμάντο αν αξιοκρατικά τα καμάρια τους και πάει σόι το βασιλειο

ένας διαγωνισμός για γέλια και για κλάματα

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπήρχαν γραπτά που ήταν με κόκκινο στυλό και έγιναν δεκτά με απόφαση της επιτροπής ''διότι μάλλον οι υποψήφιοι λόγω του άγχους μπερδεύτηκαν'', πέρασαν υποψήφιοι με επώνυμο ίδιο με εν ενεργεία δικαστές και συνοδοί υποψηφίων που μιλούσαν σε φιλικό και προσωπικό επίπεδο με μέλη της επιτροπής 10 λεπτά πριν την εξέταση των εν λόγω υποψηφίων .Κρίμα για όσους δώσανε με προσωπική προσπάθεια και κόπους, με ατελείωτο διάβασμα και με την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Κρίμα

κατι μας ειπαν τωρα

να ηταν η πρωτη φορα....οποιος εχει δωσει σε αυτες τις εξετασεις(που να μην εσωνα) , ξερει πολυ καλα τι παιζεται

esdi.visma

Nαι αλλά πείτε ρε παιδιά και ποιές είναι αυτές οι "κυρίες".Για παράδειγμα πείτε ότι η μια είναι η Φωτεινούλα η Σαραντοπούλου που έχει το θράσος να αξιώνει να γίνει και εκπρόσωπος των σπουδαστών πανω στη Θεσσαλονίκη!Αλλά όλοι αυτοί είναι ασύδωτοι και ο Δρόσσος- ημέτερος του Συριζα - έχει γίνει καθεστώς στις εξετάσεις αυτές αφού μετέχει εργολαβικά καθε χρόνο!Τα φαινόμενα αυτά δεν συνέβησαν ούτε πρώτη φορά ούτε δεν πρόκειται να μην ξανασυμβούν. Απλά αυτή τη φορά συνέβησαν εξόφθαλμα αφού κατά τις εξετάσεις καλούσε ο ''κύριος'' την εταίρα,με συγχωρείτε ετέρα των κορασίδων λεγοντας "Έλα Κική μου...!!!".Και όλα αυτά τα ανέχονταν οι δικαστές.Μια είναι η απάντηση απλα ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Santorini-kyklwma-plasta

Στα ίχνη του κυκλώματος βρέθηκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Θήρας, όταν εντόπισαν τέσσερις μη νόμιμους αλλοδαπούς, έναν άνδρα και δυο γυναίκες ηλικίας 23, 29, 32 και 40 χρόνων, που είχαν πάει στο αεροδρόμιο του νησιού για να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Γαλλία, με τη συνοδεία και την καθοδήγηση ενός 23χρονου διακινητή μέλους του κυκλώματος