Θα γίνουν δικαστίνες χάριν στον καθηγητή της Νομικής;

Θα γίνουν δικαστίνες χάριν στον καθηγητή της Νομικής;

Οι δύο δικηγορίνες ήταν μέλη των δικηγορικών εταιρειών του καθηγητή και η μία έκανε την δικηγορική  άσκησή της στο γραφείο του - Μάλιστα, την υποδέχθηκε στις προφορικές εξετάσεις παρουσία όλων με το χαϊδευτικό της όνομα!

Θα γίνουν δικαστίνες χάριν στον καθηγητή της Νομικής;
Καθηγητής Νομικής Σχολής ως εξεταστής  στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έβαλε πλάτη κατά τις εισαγωγικές  εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν στην Σχολή δύο δικηγορίνες, οι οποίες ήταν μέλη των δικηγορικών εταιρειών που είχε, δηλαδή ήταν συνέταιροί του (μάλιστα η μια έκανε και την δικηγορική άσκησή της  στο γραφείο του).

Παρ΄  όλα αυτά, τόσο σύσσωμα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, όσο και η πλειοψηφία του  Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάνθηκαν ότι είναι νόμιμη και ηθική η συμμετοχή του καθηγητή στην εξεταστική επιτροπή και δεν υπάρχει ζήτημα ασυμβιβάστου, αφού εξ άλλου, το είπε και ο ίδιος ο πανεπιστημιακός διδάσκαλος ότι δεν τίθεται θέμα ασυμβίβαστου.

Ειδικότερα, δυο υποψήφιοι  που δεν πέρασαν στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταγγέλλοντας το γεγονός, όπως και άλλα παράδοξα του διαγωνισμού.

Κλείσιμο
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο παρ΄ όλα αυτά, έκρινε ότι δεν συντρέχει ασυμβίβαστο συμμετοχής του καθηγητή στην επιτροπή αξιολόγησης,  παρά τις σχέσεις που είχε με τις δυο συνεργάτιδές του στις δικηγορικές εταιρείες του. Οι σχέσεις αυτές όλως  συμπτωματικά διεκόπησαν μόλις δύο μήνες πριν τη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Μάλιστα, η μια εκ των δύο έκανε και τη  δικηγορική άσκησή της στο γραφείο του καθηγητή.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Πανεπιστημιακός διδάσκαλος, πρότεινε δυο από τα τέσσερα θέματα   των γραπτών εξετάσεων και βαθμολόγησε τα γραπτά των υποψηφίων, ενώ φυσικά συμμετείχε και στις προφορικές εξετάσεις.

Όμως, αντιτάχθηκε στην όλη αυτή  λογική η προεδρεύουσα του Τμήματος του ΣτΕ που εξέδωσε τις αποφάσεις, η αντιπρόεδρος Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η οποία  σε όλους τους τόνους ξεκαθάρισε ανεπιφύλακτα  ότι είχε κώλυμμα και δεν έπρεπε να συμμετέχει ο καθηγητής στην επιτροπή εξετάσεων, αλλά έμεινε μειοψηφία, μαζί με δύο ακόμη παρέδρους.

Χαρακτηριστικό της σχέσης του εν λόγω καθηγητή με τις δύο δικηγορίνες, είναι (όπως ελέχθη κατά την ακροαματική διαδικασία) ότι όταν η μία εκ των δύο εισήλθε στο χώρο της προφορικής εξέτασης, την υποδέχθηκε παρουσία όλων, όχι απλά  με το μικρό της όνομα, αλλά με το  χαϊδευτικό της.

Μάλιστα, μεταξύ των λόγων  που επικαλέσθηκε ο ένας εκ των υποψηφίων που προσέφυγε στο ΣτΕ, ήταν ότι κατά την προφορική εξέταση ο καθηγητής απευθύνθηκε προς την παλαιά συνεργάτιδα του  «σε τόνο προσωπικό και οικείο» κάτι που  «θα μπορούσε να επηρεάσει και   τα λοιπά μέλη της επιτροπής». Φυσικά και τα επιχειρήματα αυτά, απερρίφθησαν από τους συμβούλους Επικρατείας.

Ο εν λόγω καθηγητής ως μέλος   της επιτροπής του διαγωνισμού υπέβαλε δήλωση προς την επιτροπή στην οποία ανέφερε ότι  στις εξετάσεις που καλείται να διεξαγάγει προσεχώς επιτροπή «θα μετάσχει και δικηγόρος που συνεργάσθηκε μαζί μου στο παρελθόν, σε συνεργασία η οποία ουσιαστικά διεκόπη πριν από ενάμισι περίπου χρόνο, ήταν όμως και εταίρος σε δικηγορική εταιρεία της οποίας κύριος εταίρος ήμουν και εγώ, όπου και παρέμεινε τυπικά μέχρι την διάλυσή της, την 31η Δεκεμβρίου 2015. Θέτω το γεγονός αυτό υπόψη σας,  ώστε να κρίνετε αν συντρέχει λόγος ασυμβιβάστου της συμμετοχής μου σε αυτήν».

Ανάλογη δήλωση υπέβαλε   και για την δεύτερη δικηγόρο η οποία ήταν συνεταίρος σε άλλη δικηγορική εταιρεία του. Η επιτροπή του διαγωνισμού αποφάνθηκε  ότι «δεν θεωρεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμμα συμμετοχής». Μάλιστα η επιτροπή έλαβε την απόφασή της  «σε συνδυασμό με την προφορική δήλωση» του   καθηγητή  ότι «δεν θεωρεί ο ίδιος» ότι «συντρέχει στο πρόσωπό του νόμιμο κώλυμμα συμμετοχής».

Η πλειοψηφία του ΣτΕ, αφού κάνει λόγο για «την αρχή της αμεροληψίας», για «εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης, ώστε να δημιουργείται στους πολίτες η πεποίθηση για το αδιάβλητο», κ.λπ., σημειώνει:   «Για τη στοιχειοθέτηση,   της ιδιάζουσας σχέσεως ή του ιδιαίτερου δεσμού μέλους συλλογικού οργάνου προς κρινόμενο υποψήφιο δεν αρκεί οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική σχέση, αλλά τέτοια που, ενόψει των συντρεχουσών περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, είναι πρόσφορη να δημιουργήσει εύλογες υπόνοιες ότι το μέλος του οργάνου έχει ήδη σχηματισμένη και, συνεπώς, προκατειλημμένη γνώμη για τον υποψήφιο τον οποίο πρόκειται να κρίνει». Κατόπιν αυτών, αποφάνθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται η ύπαρξη ιδιάζουσας σχέσης του καθηγητή με τις δύο συνεταίρες του  και έτσι απλά, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους  τους ισχυρισμούς των δυο υποψηφίων που έμειναν  εκτός Σχολής.
 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση
 
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε 180 μοίρες αντίθετη άποψη από τους συναδέλφους της, τονίζοντας ότι η σχέση του καθηγητή με τις πρώην συνεργάτιδές τους συνιστούν ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση.

Η  αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, επισημαίνει ότι όπως προκύπτει  η «Ψ» ήταν μέλος της εταιρείας «Χ» από 25.7.2014 έως 31.12.2015, η σχέση δε αυτή της εν λόγω υποψήφιας με το μέλος της επιτροπής του διαγωνισμού   αποτελεί σχέση συνεργασίας μεταξύ ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της ή τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσεται   τη συνδρομή του στοιχείου της ιδιαίτερης προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ των συνεργαζομένων ελευθέρων επαγγελματιών».

Ενόψει αυτών, συνεχίζει η κυρία Σακελλαροπούλου, «η   σχέση του μέλους της επιτροπής του διαγωνισμού και της υποψήφιας,   η οποία είχε, σε κάθε περίπτωση, ικανή χρονική διάρκεια και λύθηκε μόλις δύο μήνες πριν τη συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, συνιστά ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση, από την οποία δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού του μέλους αυτού της επιτροπής του διαγωνισμού».  

Την ίδια άποψη εξέφρασε  η αντιπρόεδρος και για την δευτέρα υποψηφία «Ζ», με άλλες όμως χρονολογικές αναφορές. Πρέπει  να επισημανθεί ότι η δεύτερη υποψηφία ήταν και ασκούμενη στο γραφείο   του καθηγητή κατά τη  διετία 2010-2012.
 
Οι δυο  συνεργάτιδες θα δικάζουν υποθέσεις του καθηγητή
 
Όπως έλεγαν νομικοί, οι  δύο σπουδάστριες πλέον της Εθνικής Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και συνεργάτιδες του καθηγητή, πριν καν εισαχθούν στην Σχολή γαλουχήθηκαν στο  πώς λειτουργούν οι ανάλογες επιτροπές που πρέπει να έχει μπάρμπα στην Κορώνη για να είναι σίγουρη η εισαγωγή σου, πώς λειτουργούν και πράττουν οι ενασχολούμενοι στον χώρο της Δικαιοσύνης με όποια ιδιότητα και αν έχουν, πώς εκδίδονται  οι δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.  Σίγουρα, αυτούς τους απαράβατους κανόνες  θα ακολουθήσουν στη δικαστική τους καριέρα.

Φυσικά, όταν αποφοιτήσουν από τη Σχολή και ανέβουν στην έδρα, δεν θα δηλώσουν εξαίρεση όταν θα δικάζουν υπόθεση που δικηγόρος θα είναι ο καθηγητής και πρώην συνεταίρος τους, αφού  η επιτροπή του διαγωνισμού το είπε  ότι είναι όλα ηθικά και νόμιμα, ενώ παράλληλα  θα έχουν να επικαλεστούν και τις  αποφάσεις του ΣτΕ.

Έτσι, κάτω από αυτό το πνεύμα και από όσα διδάχτηκαν από τους παλαιότερους νομικούς (καθηγητές, δικαστές και δικηγόρους), οι δύο μέλλουσες δικαστίνες θα αποδίδουν  Δικαιοσύνη.......  στο όνομα του Ελληνικού λαού. 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης