Να μην ξαναπατήσουν στην Εκκλησία οι βουλευτές που θα ψηφίσουν το νόμο για τα καταστήματα τις Κυριακές

Να μην ξαναπατήσουν στην Εκκλησία οι βουλευτές που θα ψηφίσουν το νόμο για τα καταστήματα τις Κυριακές

Σεραφείμ προς βουλευτές: Καταπατήσατε το νόμο του Θεού!

«Λάβρος» ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ εναντίον όσων βουλευτών σκοπεύουν να ψηφίσουν τον επίμαχο νόμο για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη Πειραιώς, και η οποία ήδη προκαλεί πολλά σχόλια, ο Σεραφείμ προειδοποιεί ουσιαστικά τους βουλευτές που υπερψηφίσουν το νόμο να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους στην Εκκλησία, γιατί... θα έχουν καταπατήσει το νόμο του Θεού.

Όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο «παύουν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και θα τους απαγορευθεί οποιαδήποτε παρουσία τους σε οποιαδήποτε λατρευτική σύναξη της Μητρόπολης, διότι, καταπάτησαν το νόμο του Θεού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σε διαφορετική περίπτωση, απειλεί ο Σεραφείμ, θα έχουν την πολιτική τύχη της Μαριέττας Κουτσίκου-Γιαννάκου και του Γεωργίου Καλού...


Διαβάστε την ανακοίνωση του Μητροπολίτη

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ
Τελικά ὁ Ὑπουργός Ἀνάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. Ἔγινε ὁ Ἠρόστρατος πού στό Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου τοῦ 321 ὁ ἅγιος Ἰσαπόστολος καί Θεόστεπτος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας. Ἀλλά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἠρόστρατος δέν εἶναι μόνος του, οὔτε ἐνεργεῖ ἀπό ἰδίᾳ πρωτοβουλία. Ἔχει τήν συναίνεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καί δημιουργεῖ εὐλόγους συνειρμούς ἡ ταυτόχρονη ἀναγγελία τῆς προσκλήσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ὀμπάμα στίς 8 Αὐγούστου ἐ.ἔ. γιά τήν ὁποία ἀγωνίζετο ἐπί μῆνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν ΗΠΑ, ὅπως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά ἡ πρόσκλησις ἦρθε καί τό ἀντίτιμο πληρώνεται καί εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά νά ἐπιτευχθῆ διπλός στόχος ἀφ' ἑνός ἡ ἀπόμείωση τῆς Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας τῶν Ἑλλήνων καί ἀφ' ἑτέρου νά σαρώσουν ὅλα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑβραϊκῶν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές ἁλυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς τοῦ νομοθετήματος τοῦ κ. Χατζηγάκη καί τῆς συντροφίας του. Ἐντολοδόχοι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω κ.κ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐνέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δῆθεν τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους ἐνῶ ἐκείνοι μέ ἀδιάψευστα στοιχεῖα στήν διαπασών ὀρύονται ὅτι θά καταστραφοῦν καί πού θά ἀποδειχθεῖ σέ κάποια χρόνια ὅπως ἀποδείχθηκε ἡ ἄθλια ἐνέργεια τοῦ Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων ὅτι ἦταν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.

Ὁ ἑορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἑβδομάδος ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς ΠΔ εἰσῆλθε ὡς «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἰδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος κατά τήν ὁποία ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήση στούς Ἀποστόλους. Ἡ Κυριακή σάν κατ' ἐξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Ὁποῖος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν ἀφόρητη ὑποκρισία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως (Serm 15 deverbapost). Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἑορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ὡς ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὀνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α΄10).

Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὀνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι΄ Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ὁ ὁποῖος παρέμεινε σέ ὁρισμένες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ἰουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί». Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnesjudicesurbanaequepledesetatriumofficiacunctarumvenerabilidiesolisquiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.
Ὅλη αὐτή ἡ τόσο ἱερά ὑπόθεση, κατά τόν ἐκσυγχρονιστή Ὑπουργό κ. Χατζηδάκη «κρατᾶ τήν χώρα στό παρελθόν» ὅπως εἶχε δηλώσει καί ἔρχεται ὁ κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εἰσαγάγη στό μέλλον (!!!), ὑπενθυμίζων δυστυχῶς δι' αὐτόν μέ τίς ἐνέργειες καί τά λόγια του ἀναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι' ἀπαγχονισμοῦ τοῦ διδάχου τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) ὁ ὁποῖος ὑπερασπιζόμενος πέραν τῶν ἄλλων τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἐμισήθη θανασίμως ὑπό τῶν τότε Ἑβραίων τῶν Ἰωαννίνων. Ἔγραψε πρός τόν ἀδελφό του Χρύσανθο τό ἀποκαλυπτικό: «χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατό μου καί ἕνας ὄχι» καί ἦταν τραγική ἀλήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ ἱκανά ἀργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου ἐπέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος τοῦ μεγάλου ἐθνεγέρτου καί ἰσαποστόλου ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη «κρεμασθείς ἐκ δένδρου» τήν 24/8/1779. Αὐτοί οἱ συνειρμοί προκαλοῦνται ἐκ τῶν θέσεων τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καί βέβαια οἱ ἰσχυρισμοί του καταρρίπτονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀγορά δέν πάσχει ἀπό ὧρες λειτουργίας ἀλλά ἀπό ἔλλειψη ρευστότητος!!!

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πού πλέον ἀποτελοῦν casusbeli γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, Φαλήρου καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ἀνακοινώνει τά κάτωθι:
Καλεῖ ἄμεσα τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρη τό ἐπαίσχυντο αὐτό προδοτικό κατά τοῦ Γένους καί ἀπαράδετο νομοθέτημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικῶν δηλώσεων ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ὁ Β΄ καί ἡ Σεπτή Διαρκής Ἱ. Σύνοδος διά τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ.

Καλεῖ ἄμεσα τούς Βουλευτές καί ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα τῆς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραιῶς νά δηλώσουν ἄμεσα τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει ὁπωσδήποτε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί θά γίνη αἴτιο μεγάλων δεινῶν τῆς Πατρίδος.
Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.

Καλεῖ τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ἀναλογισθοῦν τήν πολιτική τύχη τῆς τ. Ὑπουργοῦ κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί τοῦ Πειραιώτη Ὑφυπουργοῦ κ. Γεωργίου Καλοῦ, τῶν «ἀρχιτεκτόνων» τῆς ἐκδιώξεως τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα μέ τήν πνευματικά ἐγκληματική Ἐγκύκλιο τοῦ εἰδικοῦ τους Γραμματέως κ. Ράμμα.

Παρακαλεῖ ἀδελφικῶς τούς Ἁγιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά πράξουν τά ὅμοια γιά τήν ἀποτροπή αὐτοῦ τοῦ κακουργήματος.
Συγχαίρει δημοσίᾳ τόν ἀκάματο ἀγωνιστή καί φρυκτωρό Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐζήτησε τήν ἔκτακτο σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας.

ΣΧΟΛΙΑ (238)

Μάρκος

Καλά τους έκανε! Οι μαυραγορίτες μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν ούτε ιέρο ούτε όσιο! Να μην δουν δηλαδή οι εργαζόμενοι μία ημέρα ξεκούρασης και ανάτασης, όπου μπορούν να ακολουθήσουν τα θρησκευτικά του ακαθήκοντα απερίσπαστα. Να τους την βγάλουν και αυτή τη μέρα ξινή οι εραστές του Μάμωνα! Ουστ! καπιτάλες μοναχοφάιδες χαραμοφάιδες! Βαμπίρ του ιδρώτα των εργαζομένων!

Ι.Μ

Για όλους τους χριστιανούς ορθοδόξους , ο Μητροπολίτης τους είναι ο πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής τους . Υπό το πρίσμα αυτής της σχέση τους , είναι θεωρώ αυτονόητη η υποχρέωση του Μητροπολίτη να καθοδηγεί και να ελέγχει πνευματικά τους πιστούς της Μητρόπολής του , οι δε πιστοί έχουν από τη μεριά τους καταρχάς την υποχρέωση να υπακούν , αλλά και κάθε δικαίωμα να ελέγχουν τον Μητροπολίτη τους , αν είναι πεπεισμένοι ότι σφάλει δογματικά. Εν προκειμένω , ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς , απευθυνόμενος στο ποίμνιο της πνευματικής "δικαιοδοσίας" του , υπενθύμισε κατά τρόπο δικαιολογημένα αυστηρό αυτό που προστάζει η ορθόδοξη πίστη και παράδοση αιώνων αναφορικά με την εργασία κατά τις Κυριακές . Εξυπακούεται δε ότι εντός του ποιμνίου περιλαμβάνονται και οι βουλευτές Πειραιώς , εκτός και αν έχουν δηλώσει ετερόδοξοι ή διαφωνούν δογματικά , οπότε το θέμα προφανώς δε τους αφορά . Επειδή όμως εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχει τέτοια δήλωσή ή διαφωνία τους , τότε είναι προφανές ότι οφείλουν να υπακούσουν και αν δε το πράξουν είναι ακόμη προφανέστερο ότι δια των πράξεών τους και την ψήφιση του ως άνω Νομοσχεδίου όχι μόνο θέτουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας , αλλά την αντιμάχονται κιόλας , οπότε και ανεξαρτήτως της όποιας δικαιολογημένης και επιβεβλημένης για τον πνευματικό σωφρονισμό τους "ποινής" ή απαγόρευσης του Μητροπολίτη , η παρουσία τους εντός της Εκκλησίας συνιστά τουλάχιστον υποκρισία , που είναι το λιγότερο αφού αφορά τους ίδιους , και σίγουρα σκανδαλισμό των υπολοίπων πιστών , που είναι και το σοβαρότερο . Τώρα , για όσους βγάζουν το αντιχριστιανικό τους μένος , να υπενθυμίσω ότι ο Χριστός δε βιάζει κανέναν , όποιος θέλει Τον ακολουθεί , με τους κανόνες Του όμως και από την στενή και τεθλιμμένη οδό . Δυστυχώς λεωφόροι με πολυκαταστήματα , ανοικτά και τις Κυριακές , που να οδηγούν μάλιστα και στον Κύριο μας δεν υπάρχουν. Αναφορικά τέλος με τα διάφορα "επιχειρήματα" σχετικά με τη χρησιμότητα της Εκκλησίας , την πληρωμή των ιερέων , να επισημάνω ανάλογα ότι αν δεν έχω παιδιά ούτε τα σχολεία μου χρειάζονται και συνεπώς δεν πρέπει να πληρώνω εκπαιδευτικούς , αν είμαι υγιής ή έχω ιδιωτική ασφάλιση ούτε τους γιατρούς πρέπει να πληρώνω , αν υπάρχει ειρήνη ούτε τους στρατιωτικούς πρέπει να πληρώνω κλπ . Χαλαρώστε λοιπόν και αν δεν μπορείτε να αναλογιστείτε τα πνευματικά σας χάλια , αναλογιστείτε τουλάχιστον τα οικονομικά . Άλλωστε αξιοπρεπής ζωή χωρίς καταστήματα τις Κυριακές εύκολα υπήρχε και θα υπάρχει , ζωή χωρίς χρήματα είναι σχεδόν αδύνατο.

g

Δηλαδή για να καταλάβω....ως εκπρόσωπος του Θεού στη γη ο Μητροπολίτης διατάζει τους πιστούς, αν δουλεύουν την Κυριακή, να μην εκκλησιάζονται. Δεν έχει δηλαδή δικαίωμα ο πιστός να εκκλησιάζεται αν δουλεύει την Κυριακή? Και αυτό δηλώνει ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη? Η Εκκλησία, υποτίθεται, δεν ανήκει σε μία φατρία μουσάτων, αλλά είναι χώρος που ΕΛΕΥΘΕΡΑ μπορεί να εκκλησιάζεται ΟΠΟΙΟΣ θέλει και ΟΠΟΤΕ θέλει. Δε θα μας πει κανένας παπάς, αυτόκλιτος εκπρόσωπος, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, και ΠΩΣ θα εκκλησιαζόμαστε. Ο χώρος του Ναού είναι ιερός και ΤΥΧΑΙΝΕΙ να είναι διαφορετικός από το σπίτι μας, τον κήπο μας, ή την παραλία αν θέλουμε. ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να εμποδίσει να μπει όποτε θέλει όποιος θέλει, και ίσα ίσα θα έπρεπε να προσελκύετε τον κόσμο και όχι να τον διώχνετε. Αυτές οι μεσαιωνικού τύπου γελοιότητες είναι που απομάκρυναν τον κόσμο από την Εκκλησία και σας έκαναν όχι εκπρόσωπους του Θεού, αλλά της χρυσής αυγής και των απανταχού ηλιθίων.

Πέτρος

Με συγχωρείς φίλε μου αλλα το παραδειγμά σου να συγκρίνεις τη μισθοδοσία των "ιερέων" με την μισθοδοσία των ιατρών ή των εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον άκυρο. Ξεχνάς την τεράστια περιουσία που έχει η εκκλησία της Ελλάδος που φτάνει να πληρωθούν όλοι οι τράγοι και να ταϊσουν και όλες τις ευπαθείς ομάδες του λαού μας -χαχαχα τι λέω τώρα ε?-. Οι ιατροί και εκπαιδευτικοί από ποιον άλλο φορέα εκτός απο το Ελληνικο δημόσιο μπορουν να πληρωθούν?

Σταθης

Αν και ειμαι αθεος πρεπει να παραδεχτω οτι ησουν ο ποιο σωστος και λογικος εδω μεσα. Μπραβο σου. Μακαρι να ειχαν την δικη σου νοοτροπια ολοι οι πιστοι και ολοι οι αθεοι. Αλλα διαβαζοντας τα σχολια διαπιστωνει κανεις οτι η πλειοψηφια αυτων ειναι πολυ χαμηλου επιπεδου. Αντι για μυαλο εχουν αχυρα στον εγκεφαλο.

Πέτρος

Ρε παιδιά ο τράγος δεν δουλεύει τις Κυριακές; Γιατί χωρίς να τα τσεπώσουν αυτοί δεν κάνουν ούτε χειραψία... Α ξέχασα ο ρόλος τους είναι να μας φέρουν στο δρόμο του "κυρίου" όλους εμάς τους "σατανιστές" τσεπώνοντας χιλιάδες ευρώ από το Δημόσιο χρήμα...

ΓΙΩΡΓΟΣ

Διάβασα την δήλωσή του δύο φορές και δεν μπορούσα να καταλάβω τι έτος διανύουμε.Είμαστε στο 2013 ή στον μεσαίωνα? Ρεκόρ γραφικότητας.

Οπισθοδρομικός και γραφικός αγράμματος

Έλεος πια με τους Άθεους εδώ μέσα! Που θα δώσουν και την τελευταία ρανίδα του αίματος τους για την αποελληνοποίηση των Ελλήνων, Τουρκέψτε όλοι πιά αφού δέν έχει σημασία για σάς το έθνος η θρησκεία και η Ταυτότητα της Χώρας. Ένας εβροπαίος λοιπόν εταξίδευε κάπου στην αφρική και βρέθηκε σε ένα χωριό, όπιου ένας Μαύρος κρατούσε στο ένα χαίρι το ιερό Ψαλτήριο και στο άλλο το κομποσχοίνι και προσευχόταν. Αμέσως ξεκίνησε να τον κοροιδεύει λέγοντας"με τι ασχολείσαι ταλαίπωρε, με την θρησκεία? Άδικα ταλαιπωρείσαι και γίνεσαι γελοίος...Εμείς τα έχουμε ξεπεράσει αυτά στην Ευρώπη (και περνάμε φίνα). -Ο Αφρικανός λοιπόν του αποκρίθηκε: ο άν αυτά είναι άχρηστα και οπισθοδρομικά δέν ξέρω, ένα μόνο γνωρίζω οτι εάν δεν ήμουνα χριστιανός, θα σε είχα ήδη σκοτώσει και θα έβραζες στο καζάνι του χωριου μου. ΚΑΓΓΕΛΟ Ο ΕΒΡΟΠΑΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ...

aria

το ωραιο ειναι ενω σου αρεσουν τα ανεκδοτα και τα παραμυθια και ειρωνευεσαι τους εβραιους ,εχεις αποδεχτει ως πραγματικοτητα τον μεγαλυτερο εβραικο ...μυθο!!!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω που είδες εσύ να γράφει εβραίος το παλικάρι;;;;; Α, και μην ξεχάσω, αν ήταν μύθος κοπέλα μου δεν θα τον πίστευε, θα είχε μείνει όπως η μαο μαο στον παγανισμό και δωδεκαθεισμό!! περαστικα...

ΚΑΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΦΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ...

Μύθος είναι λοιπόν για σένα η Θρησκεία μας και το σύμβολο της Πίστεως μας? Άδικα λοιπόν θυσιάστηκαν τόσοι μάρτυρες, άγιοι και όσιοι για το έθνος μας? Δέν θα τους ήταν πιο βολικό να τα ισοπεδώναν όλα όπως οι νεόπτωχοι και πλανεμένοι νεοέλληνες? Το σφράγισμα που μας περιμένει στην γωνία είναι Trendy για σας? Πότε θα ορθώσει ανάστημα η Εκκλησία, όταν το επιτρέψεται εσείς? την προτιμάται όμως υποτιμημένη και συκοφαντημένη. Ευτυχώς για σας, την Εκκλησία δέν την προστατεύει άνθρωπος αλλα ο Κύριος. Διαβάσε την αγία γραφή να ωφεληθείς λοιπόν...

Διογένης

Άλλος προτιμούσε να τουρκέψει για να γλυτώσει από τον πάπα...Μην χαλιέσαι για τους Τούρκους λοιπόν...Ο ''αγιος'' Κοσμάς ο Αιτωλός είπε ότι ήρθαν για το καλό μας και ο θεός τους έστειλε για να σώσουμε την πίστη μας άρα λοιπόν τα παράπονα σου στον Κύριο... Εκείνος τους έστειλε...

Γιαννης

Και οι καταστηματαρχες να του απαγορευσουν την εισοδο στα καταστηματα τους για ολες τις ημερες της εβδομαδας πλην Κυριακης!

ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΑΜΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ .ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΙ .ΣΥΜΠΑΘΑΤΕ ΤΟΝ .Ο....ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΚΙ Ο ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΕΔΕΣΕ ΤΟΝ ΓΑΙΔΑΡΟ ΤΟΥ .ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΟΥΣ ....ΤΟΥΜΠΕΚΑ .- ΔΙΑΒΑΖΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙ ΧΟΥΝΤΑΣ...-ΚΟΥΚΙΑ ΕΣΠΕΡΝΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ .Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ .ΑΝΑΜΕΝΩ ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑ ...ΕΔΩ ΑΝΕΧΘΗΚΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟΜΑΣΤΙΓΩΝΟΝΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΑΡΙΑΣ ..ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΒΕΒΑΙΑ ΟΣΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΟΝ ..ΑΚΟΥΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΒΡΕ ΤΙ ..ΚΑΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ...Ε ΔΕΣΠΟΤΑ ?

asxetos

καλά εδώ δεν έχουμε λεφτά να ψωνίσουμε της καθημερινές .....την κυριακή θα ψωνίσουμε ......

ΜΑΚΗΣ

Διαχωρισμος εκκλησιας κρατους αμεσα. Για να σταματησουμε να πληρωνουμε τον παπαρα με τα κεφαλαια που εχει ποσταρει 30 φορες την ιδια παπαρια.

Aldebaran

Αφού αρέσει στον μητροπολίτη να διδάσκει το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, να τον παραθέτει πρώτο ολόκληρο. Συγκεκριμένα: Έξοδος 31:15, "Έξι ημέρες θα γίνεται εργασία· και την έβδομη ημέρα, θα είναι σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· και όποιος κάνει εργασία την ημέρα τού σαββάτου, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε." Τι μας προτείνει λοιπόν; Να το τηρήσουμε κατά γράμμα, κι αν όχι ποιος είναι αυτός που θα μας προτρέψει το τι θα τηρήσουμε τελικά;

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

limeniko1

Νωρίτερα σήμερα ανέβηκε ανάρτηση που ενημέρωνε το κοινό ότι “Μετά το μνημόνιο θα φανεί το πραγματικό προφίλ αυτής της κυβέρνησης και αυτό”, όμως μετά από λίγη ώρα διεγράφη

8
giatroi

Πρόκειται για «φίλια πυρά», καθώς η σκληρή διαπίστωση για έλλειμμα διαλόγου γίνεται από συνδικαλιστές γιατρούς προσκείμενους στον ΣΥΡΙΖΑ που είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή διαμαρτυρόμενοι για τις πολιτικές στην Υγεία κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων