Το μέλλον της χώρας βασίζεται στη στήριξη της γονεϊκότητας

Το μέλλον της χώρας βασίζεται στη στήριξη της γονεϊκότητας

Με ποιους τρόπους μπορεί να αντιστραφεί το χαμηλό ποσοστό των γεννήσεων, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας.

eurobank_main_family

Sponsored content

Τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων αποτελούν μία από τις πιο πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία από το Ινστιτούτο Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, δημοσιευμένα στο The Lancet, έως το 2050, περισσότερες από τα 3/4 των χωρών του πλανήτη θα έχουν χαμηλά ποσοστά γονιμότητας. Πρόκειται για μία τάση που σχεδόν θα επικρατήσει έως το 2100, με το 97% των χωρών να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Οι θάνατοι θα υπερβαίνουν τις γεννήσεις, με λιγότερους ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν συρρίκνωση του πληθυσμού.

Η πορεία της γονιμότητας στη χώρα μας είναι άκρως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό γονιμότητας στην Ελλάδα είναι 1,32, ενώ θεωρείται ότι η πληθυσμιακή σταθερότητα μίας χώρας διασφαλίζεται με 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα. Η μείωση των γεννήσεων είναι εμφανής και κατά απόλυτο αριθμό, με τις γεννήσεις το 2022 να ανέρχονται σε 76.000 (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζοντας μείωση περίπου 50% τα τελευταία 50 χρόνια, και να προβλέπεται να φτάσουν στις 52.300 το 2050 και στις 26.100 το 2100.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, είναι απαραίτητες ολοκληρωμένες στρατηγικές και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των οικογενειών και την ενθάρρυνση της γέννησης περισσότερων παιδιών.


eurobank_family

Ο ρόλος της οικονομικής υποστήριξης
Η οικονομική ασφάλεια είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις για τη δημιουργία ή την επέκταση μίας οικογένειας. Για την αντιμετώπιση των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων, η προσφορά ουσιαστικών οικονομικών κινήτρων μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στις οικογένειες. Η άμεση οικονομική βοήθεια, όπως επιδόματα παιδιών, μπορεί να ανακουφίσει κάποια από τα οικονομικά βάρη που συνδέονται με την ανατροφή των παιδιών. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι ένα άλλο ισχυρό εργαλείο. Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των οικογενειών, ιδιαίτερα των πολύτεκνων, μπορεί να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους και να βελτιώσει τη συνολική οικονομική τους κατάσταση.


Ο ρόλος της υποστήριξης των εργαζομένων γονέων
Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον συχνά θέτει προκλήσεις για τους γονείς, καθιστώντας δύσκολη την εξισορρόπηση επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών. Για την υποστήριξη των εργαζομένων γονέων είναι σημαντικό να θεσπιστούν μέτρα που προάγουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι ευέλικτες ώρες εργασίας και οι επιλογές εξ αποστάσεως εργασίας μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να διαχειρίζονται τον χρόνο τους πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντάς τους να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους χωρίς να θυσιάζουν την καριέρα τους.

Οι πολιτικές για την άδεια μητρότητας και πατρότητας διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Η παράταση της διάρκειας της άδειας μητρότητας μετ' αποδοχών και η ενίσχυση της άδειας πατρότητας μπορεί να ενθαρρύνει και τους δύο γονείς να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα των παιδιών.

eurobank_paidikos_stathmos

Υποδομές και υπηρεσίες παιδικής φροντίδας
Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη για τις οικογένειες. Η επένδυση σε υποδομές παιδικής μέριμνας, όπως βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, μπορεί να μειώσει σημαντικά το βάρος των γονέων. Είναι σημαντικό αυτές οι εγκαταστάσεις να είναι ευρέως διαθέσιμες, οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας για να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα και έγκαιρη εκπαίδευση.

Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των οικογενειών είναι εξίσου σημαντικές. Η ολοκληρωμένη προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, μαζί με τακτικές παιδιατρικές υπηρεσίες, μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία και την ευημερία τόσο των μητέρων όσο και των παιδιών. Η επιδότηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης για οικογένειες μπορεί να μειώσει περαιτέρω την οικονομική πίεση και να ενθαρρύνει τις οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.


Εκπαιδευτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες
Επιπλέον, η υποστήριξη της γονεϊκότητας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να εξοπλίσει τους γονείς με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αποτελεσματική ανατροφή των παιδιών τους. Εργαστήρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση και συναισθηματική υποστήριξη στους γονείς, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών. Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού κοινωνικού περιβάλλοντος είναι εξίσου σημαντική. Η ενθάρρυνση μίας κουλτούρας που εκτιμά και υποστηρίζει τις οικογένειες μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Πρωτοβουλίες όπως εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού μπορούν να τονίσουν τη σημασία της οικογένειας και τα οφέλη από την απόκτηση περισσότερων παιδιών, αντισταθμίζοντας την κοινωνική τάση μείωσης των ποσοστών γεννήσεων.


Μία πρωτοβουλία για τη στήριξη των ελληνικών οικογενειών που έκλεισε τρία χρόνια 
Για να στηρίξει τις οικογένειες, ειδικά αυτές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, η Eurobank υλοποιεί το Πρόγραμμα Μπροστά για την Οικογένεια, μια καινοτόμα πρωτοβουλία με την οποία συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δημογραφικής πρόκλησης που αντιμετωπίζει η χώρα. Η πρωτοβουλία, που συμπληρώνει τρία χρόνια, εστιάζει στα ανατολικά σύνορα, από τον ακριτικό Έβρο ως το Καστελλόριζο, περιοχές εθνικής βαρύτητας που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους σε σχέση με άλλες περιοχές που είναι πιο κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διευρυμένο πλέγμα δράσεων σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και τραπεζικά και ασφαλιστικά προνόμια που προσφέρει η Τράπεζα, με κοινωνική στόχευση, για τους νέους γονείς.

Με δεδομένο πως το κόστος στέγασης συχνά λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας ειδικά για τη δημιουργία πολυμελούς οικογένειας, η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, χοτηγεί ένα νέο στεγαστικό δάνειο για οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά στις περιοχές του Προγράμματος, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους. Το δάνειο αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μόνιμων κατοίκων των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Λήμνου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω, Καρπάθου, Ρόδου, καθώς και στο Καστελλόριζο, για αγορά, κατασκευή ή επισκευή πρώτης κατοικίας, με επιτόκιο 1% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και μηδενικά έξοδα.

new_family_eurob

Μία πολύ σημαντική δράση του Προγράμματος, στα τρία χρόνια που τρέχει, είναι η στήριξη στο σωματείο Be-Live, το οποίο προσφέρει θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης δωρεάν, με ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης για την υπογονιμότητα. Έως σήμερα έχουν γεννηθεί, συνολικά, 36 μωρά με εξωσωματική γονιμοποίηση, για τα οποία η Τράπεζα, μέσω του Προγράμματος, κάλυψε όλο το φάσμα των δαπανών μέχρι τον τοκετό.

Παράλληλα, η Eurobank, κατανοώντας τη σημασία που έχει η επαγγελματική ασφάλεια για τους νέους ανθρώπους ώστε να παραμένουν και να δημιουργούν οικογένεια στον τόπο τους, υλοποιεί πρόγραμμα δημιουργίας εξ’ αποστάσεως θέσεων απασχόλησης στο EuroPhone Banking, την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα 75 νέες θέσεις εργασίας στον Έβρο και το Βόρειο Αιγαίο.

Επίσης, με τη στήριξη της Eurobank, το Σωματείο Μαζί για το Παιδί υλοποιεί δια ζώσης και διαδικτυακά ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, για καίρια ζητήματα όπως η ενδυνάμωση του γονικού ρόλου, ο σχολικός εκφοβισμός, τα όρια των παιδιών μέσα στην οικογένεια κ.ά.

Υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση και ενισχύοντας τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τις οικογένειες και ενθαρρύνει τη γέννηση περισσότερων παιδιών. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη δημογραφική και οικονομική σταθερότητα της χώρας μας, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης