Το σκεπτικό της απόφασης για αύξηση συντάξεων σε τρεις πρώην δικαστές - Ακολουθούν 450 προσφυγές συνταξιούχων δικαστικών!

Το σκεπτικό της απόφασης για αύξηση συντάξεων σε τρεις πρώην δικαστές - Ακολουθούν 450 προσφυγές συνταξιούχων δικαστικών!

Πώς η απόφαση για επαναφορά της περικοπείσας σύνταξης τριών δικαστικών αφορά αμέσως άλλους 450 και δίνει δυνατότητα να διεκδικήσουν αυξήσεις άλλοι 4.000 συνταξιούχοι! - Τι λένε οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον πρώην αντιπρόεδρο του ΣτΕ Χρήστο Ράμμο, τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ρωμύλο Κεδίκογλου και τον πρώην πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαο Αγγελάρα

dikastiki-aithousa-arthrou
Δημοσιοποιήθηκε σήμερα (6/10) θεωρημένο το πλήρες κείμενο των τριών πιλοτικών αποφάσεων της μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κρίθηκε ομόφωνα ότι οι περικοπείσες συντάξεις των απόμαχων δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012.

Οι τρεις αυτές αποφάσεις (1330, 1331 και 1332/2023) της μείζονος Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου εκδόθηκαν μετά από αιτήσεις του πρώην αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και νυν προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου, του πρώην πρόεδρου του Αρείου Πάγου Ρωμύλου Κεδίκογλου και του πρώην πρόεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικολάου Αγγελάρα.

Πάντως, οι ομόφωνες αυτές αποφάσεις της Ολομέλειας (με μειοψηφία τριών δικαστών ως προς το χρόνο εφαρμογής των επίμαχων αποφάσεων) που εκδόθηκαν και αφορούν τους εν λόγω τρεις πρώην ανώτερους δικαστές, είναι πιλοτικές και έχουν μια «ουρά» 450 περίπου συνταξιούχων δικαστών που τους καταλαμβάνει το «δια ταύτα» των τριών επίμαχων αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δηλαδή, το αποτέλεσμα των τριών αυτών αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, πλέον των κ.κ. Κεδίκογλου, Αγγελάρα και Ράμμου, καταλαμβάνει και τους ακόμη 450 περίπου συνταξιούχους δικαστές που έχουν ήδη προσφύγει στο δικαστήριο των Αμπελοκήπων.

Κλείσιμο
Όμως, οι επίμαχες αυτές αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίνουν τη δικονομική δυνατότητα στους περίπου 4.000 συνταξιούχους δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να διεκδικήσουν με αιτήσεις-καρμπόν την αναδρομική επιστροφή των συντάξεων τους στα επίπεδα του 2012, όπως έχουν κρίνει το Μισθοδικείο και η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

Κατά συνέπεια και όσοι ακόμα συνταξιούχοι δικαστές προσφύγουν στην Δικαιοσύνη μετά τις επίμαχες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα δικαιωθούν.

Να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακολούθησε στην ουσία την απόφαση του Μισθοδικείου του 2021 (υπ. αριθμ. 255/2021) που είχε κρίνει ότι «το Σύνταγμα επιβάλει σταθερή αναλογία των συντάξεων και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών».

Τώρα, μετά την επίμαχη απόφαση του Μισθοδικείου (255/2021) οι τρεις δικαιωθέντες συνταξιούχοι δικαστές προσέφυγαν στις αρχές του 2021 στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας την υλοποίηση της απόφασης του Μισθοδικείου.

Οι υποθέσεις αυτές συζητήθηκαν στην μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 15 Ιουνίου 2022, με πρόεδρο τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό και πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά (συνταξιοδοτείται στις αρχές του ερχόμενου μήνα) και εισηγητή τον Κωνσταντίνο Παραθύρα.

Ακολούθησαν τρεις διασκέψεις των μελών της Ολομέλειας για το ζήτημα αυτό (30.11.2022, 5.12.2022 και 8.3.2023). Αρχικά οι αποφάσεις ήταν να δημοσιευθούν τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά δόθηκε αναβολή-παράταση και δημοσιεύθηκαν τελικά προ τριών ημερών.

Η απόφαση της Ολομέλειας ακολουθεί ομόφωνα τις σκέψεις της απόφασης του Μισθοδικείου, ενώ υπάρχει μειοψηφία ως προς το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης.

Αναλυτικότερα, τρία μέλη του δικαστηρίου και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Ιωάννης Σαρμάς, ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος και η σύμβουλος Θεολογία Γναρδέλλη, εξέφρασαν τη άποψη ότι η εφαρμογή των εν λόγω επίμαχων αποφάσεων πρέπει να αρχίσει ένα έτος και πλέον μετά την ημερομηνία δημοσίευσης τους, έτσι ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Κυβέρνηση, για «να δυνηθεί ο νομοθέτης, επανεκτιμώντας τα δημοσιονομικά δεδομένα, να ανεύρει τρόπο συμμόρφωσης με τα κριθέντα, ως προς τις αναδρομικές αξιώσεις» των συνταξιούχων δικαστών. Φυσικά η άποψη της πλειοψηφίας των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπερισχύει της μειοψηφίας των τριών δικαστών.

Ύψος συντάξεων των δικαστικών

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπ΄ αριθμ.1331/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ύψος της βασικής σύνταξης του προσφεύγοντα πρώην δικαστικού λειτουργού «βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ της εφαρμογής του ν. 4387/2016, θα ανερχόταν στο ποσό των 5.848,69 ευρώ, ενώ το τελικώς καταβαλλόμενο σε αυτόν ποσό, μετά τις κρατήσεις και μειώσεις, θα ήταν 3.072,15 ευρώ».

Η σύνταξη που εν τέλει κανονίστηκε σε αυτόν, «κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, ορίστηκε στο ύψος των 2.824,70 ευρώ, αναλυόμενο σε εθνική σύνταξη ύψους 384,00 ευρώ και ανταποδοτική σύνταξη ύψους 2.440,70 ευρώ (στοιχεία Απριλίου του 2021), μετά δε την αφαίρεση ποσού 152,53 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, και ποσού 282,47 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), καταβλητέο στον εκκαλούντα ήταν το ποσό των 2.389,70 ευρώ» και συνεχίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο:

«Δοθέντος δε ότι το ποσό της σύνταξης που του κανονίστηκε υπολειπόταν κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβανε με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ίσχυαν στις 31.12.2014, ο εκκαλών δικαιώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του ν. 4387/2016, το 1/4 της διαφοράς αυτής, ήτοι το ποσό των (3.072,15 ευρώ μείον 2.389,70 ευρώ = 682,45 ευρώ) 171,61 ευρώ, ως προσωπική διαφορά».

Τι έκρινε η Ολομέλεια του Ε. Σ.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της διοίκησης-Πολιτείας για επανακανονισμό της σύνταξης των τριών πρώην δικαστικών λειτουργών, που είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, διότι όφειλε η Διοίκηση- Πολιτεία να υπολογίσει τη σύνταξή τους μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες από το Μισθοδικείο ως αντισυνταγματικές σχετικές διατάξεις του νόμου 4387/2016, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

Με άλλα λόγια, κατά την μείζονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοστέες για τον καθορισμό του ύψους των συντάξεων των πρώην δικαστών, εισαγγελέων και μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) είναι οι προϊσχύσασες διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» (νόμος 4387/2016). Δηλαδή, οι συντάξεις των δικαστών επανέρχονται στα επίπεδα που ίσχυαν προ του 2012, με άλλα λόγια προ του καθεστώτος που είχε διαμορφωθεί πριν το νόμο 4093/2012.

Ανακοίνωση Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σε σημερινή ανακοίνωση του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αναφέρεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σε εφαρμογή των αποφάσεων του Μισθοδικείου έκρινε, μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού και επιδομάτων

Πάντως, οι διεκδικήσεις των εν ενεργεία δικαστών συνεχίζονται, καθώς οι δικαστικές Ενώσεις έχουν λάβει αποφάσεις για να διεκδικήσουν ομαδικά την επαναφορά της καταβολής των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος θερινής άδειας (13ου και 14ου μισθού).

Παράλληλα, τον περασμένο Ιούλιο (31.7.2023) με σχετικό Δελτίο Τύπου των δικαστικών Ενώσεων, γνωστοποιήθηκε ότι το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι «τα δικαστικά επιδόματα θα αυξηθούν».

Συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκε:

«Εκπρόσωποι έξι δικαστικών Ενώσεων πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των δικαστικών Ενώσεων επανέλαβαν τα οικονομικά αιτήματα, τα οποία ήδη είχαν θέσει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δικαστικών Ενώσεων, «ο Υπουργός και ο Υφυπουργός διαβεβαίωσαν ότι τα δικαστικά επιδόματα θα αυξηθούν, το δε ακριβές ποσό της αύξησης θα έχει προσδιορισθεί πριν από την κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, ήτοι έως τις αρχές του μηνός Οκτωβρίου 2023».Ειδήσεις σήμερα

Απίστευτο περιστατικό στα Σεπόλια: Χώρισαν και εκείνος για να την εκδικηθεί έριξε φόλα στον σκύλο της

Γιατί οι ΗΠΑ έριξαν το τουρκικό drone στη Συρία

Στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Γρανάδας ο Μητσοτάκης - Τι προσδοκά η Αθήνα

Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2023

Πώς ψηφίζω & Πού ψηφίζω: Μάθετε πού και πώς ψηφίζετε βήμα-βήμα
Οδηγός για τις Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 2023
Όλες οι Ειδήσεις για τις Δημοτικές Εκλογές 2023
- Δείτε LIVE τα αποτελέσματα των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών 2023
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης