Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα: Πώς «έδεσαν» το ζεύγος Τράγκα

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα: Πώς «έδεσαν» το ζεύγος Τράγκα

Ολη η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που δεσμεύει την περιουσία - Εκρυβαν 14 εκατ. στην τράπεζα των Ρότσιλντ στο Μονακό και τη Γαλλία και κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν 13,2 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο - Σε 20 χρόνια δήλωσαν μόλις 5,9 εκατ. ευρώ εισόδημα - Το μεγάλο κόλπο με τα δεκάδες ακίνητα

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
zeugos_tragka_thema_2xr
Καταπέλτη για τον Γιώργο Τράγκα και τη Μαρία Καρρά αποτελεί η διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με βάση την οποία δεσμεύεται η κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα μηνών, η διάταξη αποκαλύπτει με ενάργεια και σαφήνεια τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών, σε γνώση της συζύγου του, για να καλύπτει τις αγορές μεγάλης αξίας ακινήτων μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου offshore επιχειρήσεων οι οποίες στη συνέχεια μεταβίβαζαν τα ακίνητα αυτά στον Γιώργο Τράγκα και τη Μαρία Καρρά, παρακάμπτοντας με αυτό τον τρόπο τους ελέγχους του «πόθεν έσχες» των αγορών.

Με βάση τις έρευνες του κ. Βουρλιώτη, η περιουσία του ζεύγους σε ακίνητα και μετρητά ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ (με αντικειμενικές και όχι εμπορικές τιμές), ενώ τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματά τους από το 2002 έως το 2020, δηλαδή την περίοδο που αυτά αποκτήθηκαν, ήταν 5,95 εκατ. ευρώ!

Η απόκλιση και η μη δικαιολόγηση του τρόπου απόκτησης αυτής της μεγάλης περιουσίας με βάση το σκεπτικό της διάταξης Βουρλιώτη σημαίνει ότι υπήρξαν πρακτικές παράνομων ενεργειών, όπως η εκβίαση, η απάτη από κοινού του ζεύγους σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, η φοροδιαφυγή κ.λπ.
Μάλιστα ο κ. Βουρλιώτης στην ανάλυσή του που περιλαμβάνεται στην 9σέλιδη διάταξή του αναφέρει ότι η πραγματική περιουσία του εκλιπόντος είναι μεγαλύτερης αξίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού που δεν κατέστη δυνατόν επί του παρόντος να εντοπιστούν!

Πώς αγόραζαν χωρίς να φαίνονται

Κλείσιμο
Η διάταξη επισημαίνει ότι μετά από έρευνα που διενήργησε η Αρχή για τους Γιώργο Τράγκα, Μαρία Καρρά, Μάνοργκολντ Λίμιτεντ, Ι.Α. και Μ.Τ. διαπιστώθηκε ότι:
A. «Διαπράττουν τις αξιόποινες πράξεις: α) της εκβίασης, β) της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, γ) της απιστίας, με σκοπό την πρόκληση εν γνώσει βέβαιης ζημίας στην περιουσία άλλου άνω των 120.000 ευρώ, δ) της ηθικής αυτουργίας, ε) της φοροδιαφυγής και στ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, πράξεις οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 385, 386 και 390 Π.Κ., του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, του άρθρου 23 του Ν.2523/1997, του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, καθώς και του Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ισχύει.

Β. Ειδικότερα, ο Τράγκας Γεώργιος και η σύζυγός του Καρρά Μαρία από το 2002 έως το 2020 απέκτησαν αξιοσημείωτη περιουσία σε ακίνητα και μετρητά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.129.617,44€, κατείχαν δύο θυρίδες στο πιστωτικό ίδρυμα EDMOND DE ROTHSCHILD του Μονακό με άγνωστο περιεχόμενο και ράβδους χρυσού τουλάχιστον αξίας 2.500.000,00€.

Ειδικότερα, η ακίνητη περιουσία τους σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Γαλλία είναι συνολικής αξίας τουλάχιστον 11.691.970,41€, καθώς σε αρκετά από τα ακίνητα έχει υπολογιστεί η αντικειμενική και όχι η πραγματική αξία τους και οι καταθέσεις τους σε κοινούς ή ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στη Γαλλία και το Μονακό, βάσει των υπολοίπων στις 2/11/2021 ανέρχονται στο ποσό των 11.437.647,03€.

Επισημαίνεται ότι η πραγματική περιουσία εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερης αξίας, καθώς υπάρχουν υπόνοιες για την ύπαρξη επιπλέον περιουσιακών στοιχείων σε αρκετές χώρες του εξωτερικού που δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν. Από την άλλη πλευρά, τα δηλωθέντα εισοδήματά τους για τα αντίστοιχα έτη, δηλαδή από το 2002 έως το 2020, είναι 5.950.179,33€ εμφανίζοντας τεράστια απόκλιση από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία.
Ο τρόπος απόκτησης όλων των ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό πραγματοποιήθηκε με παρόμοια μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ακολουθήθηκε επαναλαμβανόμενη συστηματική πρακτική όπου τα ακίνητα αρχικά αποκτήθηκαν από εταιρίες του εξωτερικού, όπως Παναμά, Λιβερία κ.λπ., που προφανώς είχαν ιδρύσει οι ίδιοι, καθώς είχαν τον ίδιο Ελληνα εκπρόσωπο.

Η μεταβίβαση στα φυσικά πρόσωπα από τις εταιρίες πραγματοποιήθηκε το έτος 2010 σε τιμή αντικειμενικής αξίας και όχι εμπορικής - πραγματικής. Οι εταιρίες με τη σειρά τους έκαναν αμέσως διακοπή εργασιών στην Ελλάδα, αφού προφανώς είχαν συσταθεί αποκλειστικά για την αγορά και διαχείριση των συγκεκριμένων ακινήτων. Στις ΗΠΑ τα ακίνητα, επίσης, ανήκουν σε εταιρίες, των οποίων πρόεδρος, διευθυντής ή μοναδικό μέλος είναι ο Τράγκας Γεώργιος και ένα από αυτά ανήκει σε εταιρία που έχει έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με πρόεδρο, επίσης, τον Τράγκα Γεώργιο.

Εξαίρεση αποτελούν τα τρία ακίνητα στη Γαλλία, όπου στα δύο εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ο Τράγκας Γεώργιος και η Καρρά Μαρία με ποσοστό 50% έκαστος και στο τρίτο ακίνητο εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο Τράγκας Γεώργιος.

Βάσει όλων των προαναφερομένων στοιχείων σχετικά με την απόκτηση ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από τον Τράγκα Γεώργιο και τη Μαρία Καρρά, παρατηρείται ότι ακολουθείται μια συστηματική πρακτική απόκτησης και απόκρυψης των περιουσιακών στοιχείων μέσω εταιριών του εξωτερικού προκειμένου να μην αποκαλύπτονται τα στοιχεία τους και να διασφαλίζεται η ανωνυμία των πραγματικών δικαιούχων των ακινήτων και της αδικαιολόγητης προέλευσης των κεφαλαίων. Με την εν λόγω διαδικασία απέφευγαν την υποχρέωση αιτιολόγησης της προέλευσης των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά των ακινήτων, καθώς δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία αγοράς ακινήτων, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, παραπέμπει σε συνήθη πρακτική νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
n-006
NIKAIA Η αστραφτερή βίλα στην Côte d’Azur. Ο έρωτας του Γιώργου Τράγκα με την Κυανή Ακτή στεγάστηκε στην πανέμορφη βίλα με την αστραφτερή πισίνα και την πανοραμική θέα στη Νίκαια

Ιδιοποίηση ΦΠΑ €13 εκατ., έπαιρνε και σύνταξη από το 2004

Σε άλλο σημείο η έρευνα του κ. Βουρλιώτη επικεντρώνεται στα ψευδή «πόθεν έσχες» που υπέβαλε κάποιες φορές και όχι πάντα, ως όφειλε, το ζεύγος τη χρονική περίοδο 2002-2020 και αποδεικνύει, σύμφωνα πάντα με τη διάταξη, την πρόθεση απόκρυψης των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Οι καταθέσεις με τη μορφή εμβασμάτων συνολικού ποσού 81.615,55€, που δέχτηκε ο υπ’ αριθ. MC9230002032430000071593C62 τραπεζικός λογαριασμός του Τράγκα Γεωργίου από 07/11/2018 έως 11/02/2019 από την εταιρία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “Ε. CHANNEL” και αιτιολογία την παροχή υπηρεσιών για παρουσιάσεις του Τράγκα Γεωργίου, καθώς και οι υπηρεσίες του ως παρουσιαστής εκπομπής στο τηλεοπτικό κανάλι Βεργίνα TV από τον Ιανουάριο του 2021, δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ετών 2018, 2019 και 2021 για την απόκτηση των εισοδημάτων αυτών.

Σχετικά με τις εμφανίσεις και την παροχή υπηρεσιών του Τράγκα Γεωργίου σε ελληνικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης διαπιστώνεται ότι, προφανώς, εμφανιζόταν περισσότερες από 183 ημέρες τον χρόνο σε αυτά, αν υπολογιστεί ότι είχε καθημερινές εκπομπές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, όπως στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, με τον οποίο είχε συμβόλαιο έως τον Φεβρουάριο του 2021, και με το κανάλι Βεργίνα TV, στο οποίο απασχολούνταν από τον Ιανουάριο του 2021. Δηλαδή δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα για περισσότερες από 183 ημέρες το έτος, που προβλέπεται στο άρθ. 4 παρ. 1&2 του Ν.4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1&2 Αρθρο 1 του Ν.4646/2019 με ισχύ την 12/12/2019, προκειμένου να έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά παρ’ όλα αυτά δήλωνε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Προφανής στόχος ήταν το περιουσιακό όφελος από την απόκρυψη των εισοδημάτων και την αποφυγή υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Επιπλέον, με την ανωτέρω συμπεριφορά δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες ότι παράλληλα προβαίνει σε εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς εισπράττει τις συντάξεις από το 2004, ενώ, όπως διαπιστώνεται, εξακολουθεί να εργάζεται σε πλήθος μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του κατοίκου εξωτερικού.

Τέλος, δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες ότι ο ΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και η σύζυγός του ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ προχωρούσαν στη συστηματική δημιουργία εταιριών για την κάλυψη εικονικών συναλλαγών μεταξύ των εταιριών τους, αποκομίζοντας όχι μόνο σημαντικά οικονομικά οφέλη από αυτές και από την ιδιοποίηση του ΦΠΑ, αλλά δημιουργώντας παράλληλα οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον ύψους 13.242.044,08€. Συστηματική πρακτική τους με πρόδηλο δόλο αποτελούσε το γεγονός ότι κατά τη στιγμή δημιουργίας των οφειλών αποχωρούσαν από τη νόμιμη εκπροσώπηση των εταιριών, τοποθετούσαν στη θέση τους άλλους νόμιμους εκπροσώπους, οι οποίοι αναλάμβαναν την ευθύνη όλων των χρεών».

Τα βαριά ποινικά αδικήματα και η δέσμευση της περιουσίας

tragkas_in__1__2
O επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Στο «διά ταύτα», η διάταξη Βουρλιώτη και προκειμένου να προβεί στη δέσμευση της περιουσίας Τράγκα - Καρρά τονίζει:
«Συμπερασματικά, από το σύνολο των στοιχείων και ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν, αξιολογούμενα καθ’ αυτά και στο σύνολό τους, προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η συγκέντρωση τόσο μεγάλης περιουσίας σε σχέση με την επαγγελματική ενασχόληση ως δημοσιογράφου - εκδότη του προαναφερόμενου. Η συγκεκριμένη περιουσία, την οποία συστηματικά επιχείρησε και πέτυχε να αποκρύψει, αποτελεί προϊόν προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας, και δη των βασικών αδικημάτων του άρθ. 4 παρ. ζ’, ιστα’ και κ’ του N.4557/2018 [εκβίαση, απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε απιστία (αρ. 46, 385, 386 και 390 ΠΚ), φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο], στην τέλεση των οποίων συμμετείχε και η ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ, ενώ συνδρομή στη διάπραξή τους προσέφεραν και οι Α.Ι. του Μ. και Τ.Μ. του Γ. Το εγκληματικό προϊόν που φέρεται ότι αποκόμισαν από την ως άνω δραστηριότητά τους ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ότι το ως άνω εγκληματικό προϊόν οι ύποπτοι το ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νομίμως κατεχόμενα απ’ αυτούς περιουσιακά στοιχεία, το χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές δραστηριότητές τους και το κατείχαν επί μακρόν σκοπεύοντας στη νομιμοποίησή του, συγκαλύπτοντας έτσι την αληθή προέλευσή του και το απέκρυψαν προχωρώντας σε επενδύσεις στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η δέσμευσή του.

Επομένως, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι προαναφερόμενοι τέλεσαν πλέον των βασικών αδικημάτων και το αδίκημα της "Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα" (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α’, β’, γ’ και δ’ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. ζ’, ιστα’ και κ’, καθώς και με το άρθρο 39 παρ. 1α’, γ’ και δ’ του Ν.4557/2018). Επειδή, όταν το εγκληματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί, ούτε είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας (άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.4557/2018, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4816/2021 και ισχύει)».
a002
ΑΚΡΟΠΟΛΗ Και μόνο η θέα της Ακρόπολης από το μπαλκόνι του σπιτιού που είχε ο Γιώργος Τράγκας στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στον περιφερειακό του Φιλοπάππου, προκαλεί δέος

Ποια περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται

«Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση», τονίζει στη συνέχεια η διάταξη που εξέδωσε ο κ. Βουρλιώτης, «το εγκληματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί, ούτε είναι δυνατόν να κατασχεθεί, συντρέχει δε νόμιμος λόγος και κατεπείγουσα περίπτωση απαγορεύσεως της εκποιήσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσεως των περιουσιακών στοιχείων», διατάσσει οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε:
«I. Τη δέσμευση κάθε περιουσίας ιδίως δε κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ατομικά ή από κοινού με τρίτους, με δικαιούχο ή πληρεξούσιο και απαγορεύουμε τη χρέωση των λογαριασμών αυτών, μη αποκλειόμενης της πίστωσής τους, καθώς και την απαγόρευση του ανοίγματος των θυρίδων θησαυροφυλακίου με μισθωτή, συνδικαιούχο ή πληρεξούσιο τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:
1. ΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Ευθυμίας
2. ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ και της Ελένης
3. ΜΑΝΟΡΓΚΟΛΝΤ ΛΙΜΙΤΕΝΤ, ΑΦΜ: 999775881, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ιδιοκτήτης της εταιρίας με ποσοστό μετοχών 100% ο ΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επίσης, παρακαλούμε όπως σε περίπτωση εύρεσης τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών-επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων, οι οποίοι δεσμεύονται να μας αποστείλετε σχετικό πίνακα.

Τέλος, σε περίπτωση δέσμευσης μετοχών, επιτρέπουμε κατ’ εξαίρεση τη μερική ή ολική πώληση ή μεταβίβασή τους υπό τον όρο ότι το προϊόν της πώλησης ή μεταβίβασης θα κατατεθεί σε κάποιον από τους δεσμευθέντες λογαριασμούς των ανωτέρω προσώπων.
ΙΙ. Την απαγόρευση της εκποίησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης

1. της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας, ποσοστού 100%, ενός γεωτεμαχίου, άρτιου και οικοδομήσιμου εκτάσεως εμβαδού 3.040,00 τ.μ., με τα της επ’ αυτού διώροφης οικοδομής - κατοικίας αποτελούμενη από ισόγειο και Α’ όροφο, συνολικής επιφανείας 219,95 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Αντρειωμένου Πατήσια της Τοπικής Κοινότητας Επταλόφου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού του Δήμου Δελφών το οποίο ανήκει στον ΤΡΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη και της Ευθυμίας.

2. της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 37,5%, ενός γεωτεμαχίου εμβαδού 1.036 τ.μ. και με εμβαδόν τίτλου 1.078,99 τ.μ. με κτίσμα τριών ορόφων με συνολικό εμβαδόν 331,68 τ.μ., που βρίσκεται στη διεύθυνση ανώνυμος, στον Δήμο Αγρας και είναι εγγεγραμμένο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας.
t010
ΠΑΡΙΣΙ Παραμυθένιο το σκηνικό στη βίλα επί της οδού Βικτόρ Ουγκό, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι...

3. της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 37,5%, ενός γεωτεμαχίου εμβαδού 7.006,00 τ.μ. και με εμβαδόν τίτλου 7.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στη διεύθυνση ανώνυμος, θέση Κτήμα Λαζάρου Βρυτά στο Δήμο Βρυτών και είναι εγγεγραμμένο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 100,00%, οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 249,50 τ.μ., ισογείου με αριθμό Μ-3, κτιρίου 1 και ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 340/1000 με τον υπ’ αριθ. 12-18 προκήπιο - αύλιο χώρο εμβαδού 89 τ.μ., που βρίσκεται στη διεύθυνση Λευκάδος 5, στο Δήμο Κηφισιάς.

5. της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 100,00%, οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 121,64 τ.μ., ορόφου -1 με αριθμό Κ-2 του κτιρίου 003 και ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 317/1000 με λοιπούς χώρους (γκαράζ), που βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, στη θέση Αγιος Λάζαρος, στο Δήμο Μυκόνιων τα οποία ανήκουν στην ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ και της Ελένης.

6. της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 100%, της υπό στοιχεία Β-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας - διαμερίσματος 2ου ορόφου επιφάνειας 99,86 τ.μ. που βρίσκεται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 145,30 τ.μ. στην Αθήνα στη θέση Σερπετσέ.

7. της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 100%, ενός ελαιοκτήματος, άρτιου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως 6.100,00 τ.μ., με της επ’ αυτού οικίας συνολικής επιφανείας 336,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Ράχες της περιοχής Κουλούρας της Κτηματικής Περιφέρειας άλλοτε της Κοινότητας Γημαρίου Κέρκυρας τα οποία ανήκουν στην εταιρία ΜΑΝΟΡΓΚΟΛΝΤ ΛΙΜΙΤΕΝΤ (ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Τράγκας Γεώργιος)».

Η πρώτη σελίδα του Πορίσματος
Η πρώτη και η τελευταία σελίδα του Πορίσματος
Η πρώτη και η τελευταία σελίδα του ΠορίσματοςΕιδήσεις σήμερα:

Άνδρας στη Θεσσαλονίκη ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας γιατί… τον ξύπνησε με το απορριμματοφόρο

Έκλεισε ο Nord Stream 1: Ο εφιάλτης των ελλείψεων στην ενέργεια σηκώνει στο πόδι την Ευρώπη

Βίντεο: Οργισμένοι πολίτες στην Κίνα ζητούν τις καταθέσεις τους και συγκρούονται με την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης