Φορολογικό νομοσχέδιο: Ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κίνητρα για επενδύσεις - Σε ποια είδη μειώνεται ο ΦΠΑ

kyvernitika-edrana0

Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές - Στα 300 ευρώ το όριο για τις συναλλαγές με μετρητά - Μείωση του  συντελεστή φορολογίας των  επιχειρήσεων από το 28% στο 24% - Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από την Πρωτοχρονιά του 2006

Στα 300 ευρώ από 500 ευρώ σήμερα μειώνεται το όριο χρήσης μετρητών με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, από τις οποίες προκύπτουν κέρδη για όλους. Στα 40 άρθρα του νομοσχεδίου, που ενσωματώνει όλες τις φοροελαφρύνσεις και τις θετικές ρυθμίσεις τις οποίες είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση, περιλαμβάνεται επίσης η πρόβλεψη ότι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερις ειδικές προβλέψεις, ώστε να προληφθούν αδικίες.

Οι ειδικές αυτές προβλέψεις είναι οι εξής:

1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ευρώ).

4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Όσον αφορά στο σημαντικό μέτρο τόνωσης της αγοράς ακινήτων μέσω της χορήγησης έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης υφιστάμενων ακινήτων, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκύπτει ότι η έκπτωση θα ισχύσει με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2021, το 2022 και το 2023 για τα εισοδήματα των ετών 2020, 2021 και 2022. Το συνολικό όριο δαπάνης που θα ληφθεί υπόψη ορίζεται στις 48.000 ευρώ. Οι δαπάνες θα μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες στα επόμενα 4 έτη, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

Το νομοσχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr από απόψε και έως τις 8.00 π.μ. της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου. Με στόχο την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,  τα νέα μέτρα που παρουσιάζει η κυβέρνηση κωδικοποιούνται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ως εξής:

Α. Βασικό πυλώνα των εισηγούμενων διατάξεων αποτελεί η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που τα τελευταία έτη επιβαρύνθηκαν σημαντικά, με την υιοθέτηση ευνοϊκότερων φορολογικών συντελεστών.

Οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:

-Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

-Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

-Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

-Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζονται οι μειώσεις από το φόρο εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:

-Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.

-Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

-Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

-Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και  τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον  μειωμένο  συντελεστή 13%.

Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

-Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

-Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως :

-Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

-Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:

1.Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

2.Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

Ε. Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν:

-Μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

-Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους  εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Επιπρόσθετα ,θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέρω:

1.Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.

2.Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί  δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).

3.Στον  φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ  (5.000 €).

4.Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

 Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (13)

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΑΝΕΙΑ-ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΑΡΑ , ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ 30% ΑΓΟΡΩΝ,ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ( ΚΑΙ ΠΟΣΑ) ΠΑΙΔΙΑ 'Η ΓΙΑ ΩΡΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΛΛΩΣΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ....). ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 67000 ΚΑΙ ΑΝΩ , ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 20.000 euro........ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΑΝ ΑΥΡΙΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ , ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΑΙΓΑΝΕ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΔΑΚΡΥ ΜΕΘΑΥΡΙΟ; ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ......

Κυρα- Σαράντω

Τι να σε πω Κούλη μ΄. Σηκώθηκα πρωίς-πρωίς σήμερις από τα μπουμπουνητά και τη βροχή και λέω από μέσα πως κάτι θα έκανε ο καλός μου ο Κούλης μ΄.

Φόρος

Τελικά επέμεινε ο Μητσοτάκης και ο φωστήρας Σταϊκούρας στο 30%. Είναι προφανές πως θέλουν να τσακίσουν και άλλο τη μεσαία τάξη. Το δε 60% όριο που ανακοίνωσαν στο καθαρό εισόδημα, είναι αστείο. Νέος φόρος Σταϊκούρα λοιπόν! Ζήτω η ΝΔ! Αντί να μετρούν όλα, και ας είναι όλα μόνο ηλεκτρονικά, τα έκανε έτσι για να βάλει χαράτσι.

Διαβάστε

Διαβάστε το καλύτερα. Δεν υπάρχει μείωση ορίου χρήσης μετρητών μέσα. Για τις επιχειρηματικές δαπάνες λέει.

Aristos

Άλλα περιμέναμε από εσένα Κυριάκοοοοοο, δράμα είσαι και εσύ την καρέκλα σκέφτεσαι.

jack

ΑΙΣΧΟΣ!!ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΛΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΜΙΑ!!ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΜΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ..ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΗΔΕΝ!!!

ΡΕ ΨΕΥΤΑΤΑΡΕΣ

ΠΟΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΦΠΑ? ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ? ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ,Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΡΔΟΣ,ΙΣΑ ΙΣΑ ΠΟΥ Η ΖΩΉ ΈΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ,ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ!

Μας δανείζουν

για να κάνει παροχές η κυβέρνηση με αντάλλαγμα να κρατήσουμε τους παράνομους μετανάστες.

Απορία

Όταν λέει "πραγματικό" εισόδημα, εννοεί αφού αφαιρεθούν οι φόροι; Γιατί αν δεν αφαιρεθούν οι φόροι, τότε αν έχεις πληρώσει το 60% σε δαπάνες που δεν χτίζουν το όριο, είναι αδύνατον να πιάσεις το υπόλοιπο 20%, μιας και αποκλείεται η φορολογία σου να είναι κάτω από 20%.

Αρκετα με την αυτοτελη φορολογιση των πονηρων .Ολα τα εισοδηματα απο παντου προσθεση στο εισοδημα

( Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά. ) Αρκετα με την απατη των μαζι τα μαζι τα φαγαμε και την αυτοτελη φορολογηση που θα καταργουσαν ταχα μου ταχα οι ( θεσμοι ) που εφερε ο ΓΑΠ και η παρεα του για να μας βαλουν σε ...ταξη ! Περιουσια δεν ειναι μονο τα ακινητα των κοροιδων που πιαστηκαν με εισοδημα και περιουσια εντος Ελλαδος και δεν προλαβαν να τα βγαλουν εξω ! Εμπρος λοιπον ΕΝΦΙΑ 1.5% καθε χρονο σε καταθεσεις , πινακες ζωγραφικης ,χρυσο, διαμαντια , μετρητα σε θυριδες ,σκαφη αναψυχης, περσικα χαλια ομολογα, μετοχες ,μερισματα ,τοκους αμοιβαια κλ ολων των Ελληνων στην Ελλαδα και στο εξωτερικο .Τα πρωτα 100.000 χιλιαδες περιουσιας αφορολογητα και μετα 1.5% αναλογικα σε ολους οπως λεει το συνταγμα και οχι οπως τωρα ( προοδευτικα ) και επιλεκτηκα δηλαδή δημευση της ακινητης περιουσιας των κοροιδων εσωτερικου ! Το ιδιο και στο εισοδημα . Τα πρωτα 5000 χιλιαδες ευρω αφορολογητα και τα υπολοιπα 55% φορο εισοδηματος οπως τα κοροιδα για να δειτε την γλυκα . Αναλογικα σε ολους οπως λεει το συνταγμα ! Η θα βαλουμε ολοι πλατη η κανενας αλλα οχι μονο η ακινητη περιουσια των κοροιδων ....εσωτερικου που δεν επιασαν ποτε δημοσιο χρημα στα χερια τους και δεν προλαβαν να τα βγαλουν εξω ! Αρκετα με την απατη των ταχα μου ταχα ....( θεσμων ) και συμμοριων λεηλασίας του δημοσιου και ιδιωτικου χρηματος και περιουσιας !Και βαλτε επιτελους ατομικο οριο φορων 50%( εστω με ανταποδοτικοτητα αμελέτητα Τουρκιας ) πχ γιατι δεν ειστε λαικη …. ( δεξια ) αλλα λαικη κομμουνα….( εκτος από την παρτυ σας φυσικα που ανήκετε σε άλλο ...θεο με αλλη οφσορ φορολογηση περαν των κοινων θνητων ) Να ζησει ο Σοιμπλε , ο Μοσκοβισι και ο Γιουνκερ με τις ( μεταρρυθμισεις ) τους στους Παπουα Νεα Γουινεα….!!! Μπαμ ..μπαμ...και δυο μπαλωθιες στο τελος….! Και αν φτιαξει ποτε αυτος ο τοπος του λαμογισταν θα πεταξουν τα γαιδουρια...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης