Προστασία Α' Κατοικίας: Νέος οδηγός επιβίωσης για την αίτηση στην e-πλατφόρμα

home_katoikiaj

Βήμα-βήμα από την αίτηση μέχρι την επιδότηση του Δημοσίου - Έτοιμα τα στοιχεία οφειλών και καταθέσεων για τους πρώτους 1.600 οφειλέτες

Μετά από πολυήμερη αναμονή -και ενώ η προστασία του ν.Κατσέλη έχει καταργηθεί- είναι έτοιμες πλέον για να προχωρήσουν προς την πρόταση ρύθμισης οι πρώτες αιτήσεις οφειλετών που ξεκίνησαν να συμπληρώνουν αίτηση στην νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασία Κύριας Κατοικίας. Εκεί αναρτηθηκαν και εμφανίζονται ήδη πλέον τα πλήρη στοιχεια των τραπεζών (χρέη, καταθέσεις κλπ) για περίπου 1.600 χρήστες της διαδικτυακής εφαρμογής οι οποίοι εχουν φτασει σε προχωρημενο σταδιο συμπλήρωσης της αίτησής τους, από το συνολο των περίπου 11 χιλιαδων χρηστών που εχουν ξεκινησει να την ετοιμάζουν.

Επιπλέον, στην ιστοσελιδα www.keyd.gov.gr της Γραμματειας Διαχειρισης Ιδιωτικου Χρεους αναρτήθηκε και ο ανανεωμενος Οδηγος Χρησης, με εικονες και βήμα προς βήμα οδηγίες, για το πώς συμπληρώνεται η αίτηση στην Πλατφορμα προστασιας Α' κατοικιας. Περιλαμβάνει τις ενέργειες του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, έως και την αποδοχή του σχεδίου σύμβασης ρύθμισης των δανείων τους.

Μεταξύ άλλων, στον οδηγό παρουσιάζονται αναλυτικά οι «οθόνες» και οι καρτέλες που θα βρουν οι «κόκκινοι» δανειολήπτες, προκειμένου να φτάσουν στον τελικό σκοπό τους που είναι να επιλεγούν για προστασία της κατοικίας τους, αλλά και για να λάβουν την συνεισφορά του δημοσίου στη μηνιαία δόσης τους.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό (http://www.keyd.gov.gr/kyria-katoikia-yliko/) στην καρτέλα «Επιλεξιμότητα» εμφανίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το όριο που είναι απαραίτητο κατά περίπτωση, και η τιμή που πληροί ο αιτών. Σε περίπτωση όπου το κριτήριο πληρείται, εμφανίζεται το σύμβολο (ü). Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το σύμβολο (û). Σημειώνεται ότι εάν είναι επιλέξιμος ο αιτών, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Επιλεξιμότητα: ü» στο κάτω μέρος τα Οθόνης.

Ακολουθεί περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα αναλυτικά σημεία εμφάνισής τους στην πλατφόρμα καθώς και τα όρια που πρέπει να πληρούνται ανά περίπτωση:

1. Εμπράγματο Δικαίωμα Κύριας Κατοικίας

Αντλείται αυτόματα από τη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσταίας Κύριας Κατοικίας (ΗΠΠΚΚ) σύμφωνα με το Ε1.

Στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία», στην ενότητα «Κύρια Κατοικία», υπάρχει εγγραφή Κύριας Κατοικίας και το πεδίο Μισθωμένη ή Δωρεάν Παραχωρημένη εμφανίζεται με (û).

2. Προσημείωση Κύριας Κατοικίας

Στη καρτέλα «Εξασφαλίσεις Κύριας Κατοικίας» στην ενότητα «Εξασφαλίσεις Κύριας Κατοικίας» τα στοιχεία της Κύριας Κατοικίας έχουν συμπληρωθεί.

3. Αξία Κύριας Κατοικίας

Πρόκειται για την «Αξία Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου», η οποία εμφανίζεται στην καρτέλα«Ακίνητη Περιουσία». Σε περίπτωση που στην καρτέλα «Οφειλές» δεν υπάρχουν εγγραφές που αφορούν τη Κύρια Κατοικία και δεν αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, σύμφωνα με το Νόμο, το όριο επιλεξιμότητας είναι €250.000. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές που σχετίζονται με τη Κύρια Κατοικία και αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, το όριο επιλεξιμότητας σύμφωνα με το Νόμο είναι €175.000.

4. Αξία Ακίνητης Περιουσίας (Πλην της Κύριας Κατοικίας) και Μεταφορικών Μέσων

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

· Στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» το πεδίο «Αξία Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Βάσει Νόμου» σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, ή τοπεδίο «Αξία Κτιρίων/Οικοπέδων Πλην Κύριας Κατοικίας Οικογένειας Βάσει Νόμου» σε περίπτωση που υφίσταταισύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη.

· Στην Καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» το άθροισμα των πεδίων«Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων» «Αξία Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.» «Αξία Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.» «Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και Ανεμόπτερων» σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος, ή το άθροισμα των πεδίων «Συνολική Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων», «Συνολική Αξία Επιβατικών Αυτοκινήτων Ι.Χ.», «Συνολική Αξία Σκαφών Αναψυχής Ι.Χ.» και «Συνολική Αξία Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων Ι.Χ. και Ανεμόπτερων» σε περίπτωση που υφίσταταισύζυγος.

Η αξία των ανωτέρω αθροιστικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000€, εάν το σύνολο των οφειλών που είναι επιδεκτικές ρύθμισης είναι μεγαλύτερο από 20.000 €.

5. Αξία Καταθέσεων και Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων

Στη Καρτέλα «Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία» το πεδίο «Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων» σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος ή/και εξαρτώμενα μέλη, ή το πεδίο «Συνολική Αξία Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων» εάν υφίσταται, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

6. Μέγιστο Ύψος Ρυθμιζόμενων Οφειλών ανά Πιστωτή που δεν περιλαμβάνει Επιχειρηματική Οφειλή

Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στην καρτέλα των Πιστωτών, στο πεδίο «Συνολικό Ποσό Οφειλής προς ρύθμιση» ανά Πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή το όριο είναι 130.000€.

7. Μέγιστο Ύψος Ρυθμιζόμενων Οφειλών ανά Πιστωτή που περιλαμβάνει Επιχειρηματική Οφειλή

Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στην καρτέλα των Πιστωτών, στο πεδίο «Συνολικό Ποσό Οφειλής προς ρύθμιση» ανά Πιστωτή. Στην περίπτωση αυτή το όριο είναι 100.000€.

8. Οφειλή Επιδεκτική Ρύθμισης

Ως προς το πεδίο «Οφειλή επιδεκτική ρύθμισης» οφειλή προς ρύθμιση, η πλατφόρμαελέγχει για κάθε οφειλή (τόσο στις αυτόματες εγγραφές, όσο και στις καταχωρημένες από τον αιτούντα) εάν πληρούνται οι κατωτέρω συνθήκες::

(α) Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την 31η /12/2018,

(β) Ένδειξη μη ύπαρξης εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου,

(γ) Σύνδεση εξασφάλισης με κύρια κατοικία αιτούντος και

(δ) Ένδειξη μη ύπαρξης ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.

9. Οικογενειακό Εισόδημα

Η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στο πεδίο «Οικογενειακό Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα» της καρτέλας «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα».Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη, συνεπώς τα σχετικά όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

10. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του ν.3869/2010 (Α΄130) λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής.

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης».

11. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του άρθρου 4 του ν.3869/2010 (Α’ 130) λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας.

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης».

12. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ακόμα και αν εκπέσατε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010.

Δήλωση ΑιτούνταΠροκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης».

13. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που δέχθηκε την αίτηση ακόμα και αντο σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010.

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης».

14. Η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 72.

Προκύπτει σύμφωνα με την δήλωση του αιτούντα στην καρτέλα «Βασικά στοιχεία» κατά το στάδιο «Δημιουργία νέας αίτησης».
Σε περίπτωση όπου το κριτήριο πληροίται, εμφανίζεται το σύμβολο (ü). Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται το σύμβολο (û).

Σε περίπτωση που εμφανίζεται η ένδειξη «Επιλεξιμότητα: û» στο κάτω μέρος της Οθόνης, ο αιτών μπορεί να εντοπίσει μεποιο/ α επιμέρους κριτήριο/ α κρίνεται μη επιλέξιμος. Για τον επανα-υπολογισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ο χρήστης δύναται να επιλέξει το πλήκτρο «Ανανέωση».

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Ορέστης

Γιατί εμφανίζονται ακατανόητα σύμβολα; û και ü ; Δεν θα μπορούσαν να μεταγλωττιστούν από τα προφανώς γερμανικά;

τακης

Εκτος απο την συζηγο πρεπει να συνιγορισουν και τα εξαρτομενα μελη ,εχω τεκνο 2 χρονων με αναπηρια και επιδει εχει ΑΦΜ λογο αναπηριας πρεπει να βγαλει κωδικους ταχις και να συνιγορισει ....θα του δωσο το αυτοκινητο να παει αυριο να το κανει .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

FOROI_AUTO

Ακόμα μία επιβεβαίωση για το newsauto.gr! Το ρεπορτάζ μας απο τις 8 Αυγούστου, που ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται σε κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης -και κατα προέκταση του... ηλιθίου φόρου πολυτελούς διαβίωσης στα +2.0lt αυτοκινήτων- επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά δια στόματος του Κυβερνητικού εκπροσώπου...

staikouas0

Ο υπ. Οικονομικών χαρακτηρίζει «βασική προτεραιότητα» τη φορολογική μεταρρύθμιση - Τον Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο για μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις, η πλήρης άρση των capital controls και η αποπληρωμή του 1/3 του χρέους προς το ΔΝΤ

43