Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Η υπέρμετρη φορολόγηση «σκοτώνει» τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

gsevee_forologisi_arthro2

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από το πρώτο 6μηνο του 2018 - Να τεθεί άμεσα επί τάπητος το θέμα του ριζικού ανασχεδιασμού της φορολογικής πολιτκής ζητούν οι βιοτέχνες και οι έμποροι

Στην υπέρμετρη φορολόγηση, που «σκοτώνει» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα την παραγωγή, καθώς και στα διαρθρωτικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται και τις συνέπειες της 8ετίας των μνημονίων στην πραγματική οικονομία, εστιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιώ Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), για το πρώτο 6μηνο του 2018.

Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ως θετική εξέλιξη τη βελτίωση των δεικτών και την έξοδο από την περίοδο επιτροπείας, αλλά τονίζει με έμφαση την υψηλή φορολόγηση, που καθιστά μη ανταγωνιστικές τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σημειώνει την ανάγκη να τεθεί επί τάπητος το θέμα του ριζικού ανασχεδιασμού της φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να γίνουν πιο ευέλικτες οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των επενδυτών, μικρών και μεγάλων.

Η έρευνα παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης. Τα συμπεράσματα αποτυπώθηκαν ως εξής:

«Το α’ εξάμηνο του 2018 συνδέεται σε ένα βαθμό με την αναμενόμενη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αποτελεί την 3η συνεχόμενη εξαμηνία έρευνα όπου είναι εμφανής η βελτίωση στους δείκτες οικονομικού κλίματος, που επιτυγχάνεται ωστόσο αργά αλλά σταθερά. Συμβαδίζει με την σταθερή βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών (μείωση της ανεργίας, επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, βελτίωση των όρων του εξωτερικού εμπορίου), αλλά και άλλων δεικτών (θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων, ισχυρές επιδόσεις σε ορισμένους κλάδους όπως του τουρισμού). Υπό την υφιστάμενη συγκυρία, η πρόβλεψη για προσέγγιση του 2,3% ως ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης το 2018 φαίνεται ρεαλιστική και επιτεύξιμη, ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή συντελείται σε ένα περιβάλλον διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε αβεβαιότητα αυτή την θετική πορεία.

Η έξοδος της χώρας μας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο η έξοδος αυτή βρίσκει την οικονομία μας κατά 25% συρρικνωμένη σε σχέση με την έναρξη της κρίσης, με διπλάσια ανεργία σε σχέση με το 2010 και με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα.

Αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα φαίνονται και από τα ευρήματα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

Α) Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμόσει την δραστηριότητα τους μέσα σε ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον και αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και την αργή τους επανάκαμψη.

Β) Έχει παγιωθεί ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού έκανε αισθητή την παρουσία της το καλοκαίρι του 2015, με αποτέλεσμα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επιβίωσαν στην πρώτη φάση της ύφεσης (2010-2014), να δυσκολεύονται να επανακάμψουν. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια δεύτερη εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Στην έρευνα οικονομικού κλίματος Ιουλίου 2018 καταγράφεται σαφέστατη βελτίωση των θετικών προβλέψεων, η οποία όμως αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από υφιστάμενες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Έτσι, παράλληλα με την ύπαρξη ενός αριθμού επιχειρήσεων που ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με την αναπτυξιακή δυναμική, παραμένει ασθενικό ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (περίπου 50%) που φαίνεται να διέπεται από τα χαρακτηριστικά της «επιχειρηματικότητας ανάγκης», αλλά συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι περισσότερο εμφανή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους απουσιάζει ένα συνεκτικό πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας και διασφάλισης της βιωσιμότητας τους, είτε μέσα από τη διεύρυνση της συμμετοχής τους σε ευρύτερα επιχειρηματικά σχήματα είτε μέσα από την υπαγωγή τους σε αλυσίδες αξίας και άνοιγμα σε νέες υπερτοπικές αγορές. Οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τέτοιες δυνατότητες υπέρβασης του στενού επιχειρηματικού ορίζοντα, αδυνατούν να ανταγωνιστούν στο υφιστάμενο περιβάλλον υπερφορολόγησης.

Είναι συνεπώς αναγκαίο στην «μετα-μνημονιακή» εποχή να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις που θα εστιάζουν στις ανάγκες της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης.

Την επόμενη περίοδο, η οικονομική πολιτική πρέπει να προσανατολιστεί κατά προτεραιότητα στα εξής:

Σταδιακή μείωση της υπέρμετρης φορολόγησης, με διαμόρφωση οδικού χάρτη μείωσης βαρών που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη.

Για τις μικρές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης, κίνητρα επενδύσεων και προώθησης τους σε μεγαλύτερες και περισσότερες αγορές.

Για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και παράλληλα με την αμείωτη προσπάθεια βελτίωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού, να θεσμοθετηθούν υποστηρικτικές δράσεις για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, την διάσωση και την παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας σε όσους επιθυμούν να επιχειρήσουν ξανά. Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος ρύθμισης οφειλών ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής και να ενισχυθεί η διατηρησιμότητα των ρυθμίσεων.

Για τις επιχειρήσεις που φαίνονται να είναι αδύναμες και κινδυνεύουν να κλείσουν, με σοβαρές συνέπειες για την απασχόληση και την επιβίωση των μελών, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός πάγιου μηχανισμού κοινωνικής προστασίας, που θα περιλαμβάνει δράσεις αξιοποίησης του παραγωγικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου κεφαλαίου, με παράλληλη κάλυψη των επαγγελματιών έναντι των κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού.

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας συνίσταται στο ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών – και αυτό δεν αφορά μόνο τις ΜμΕ – θεωρούν ότι το πιο βασικό εμπόδιο για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα είναι η υπέρμετρη φορολόγηση. Θεωρούμε ότι εκτός από τις ελαφρύνσεις που θα προκύψουν εξαιτίας των θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων είναι ανάγκη να ανοίξει πλέον η ατζέντα και ο διάλογος για έναν ριζικό ανασχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής. Ένας τέτοιος ανασχεδιασμός θα πρέπει να μεριμνά για: α) την υιοθέτηση και την θεσμοθέτηση κινήτρων για αποκάλυψη εισοδημάτων εκ μέρους των φορολογουμένων και β) εκτός από την στενή ταμειακή λειτουργία – απαραίτητη για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων – να ενισχυθούν με τρόπο ορθολογικό τόσο η αναδιανεμητική όσο και η αναπτυξιακή λειτουργία της φορολογικής πολιτικής».

ΣΧΟΛΙΑ (22)

Ι.Κάλφας Σουηδία

Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Η υπέρμετρη φορολόγηση «σκοτώνει» τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο Έλληνας παραπονιέται συνεχώς για την ακραία υπερφορολόγιση που τον υποβάλει το κράτος. Ένας Ευρωπαίος που διαβάζει καθημερινός αυτήν την Ελληνική γρίνια δεν κατανοεί τον μίζερο Έλληνα τι ακριβός επιδιώκει δια τους Εξής λόγους: Τι ακούει τι διαβάζει και τι συγκρίνει ένας Σουηδός . Η μέσο ορό φορολόγησης εισοδημάτων στην Ε.Ε είναι 36%. Στην Σουηδία είναι 43% και στην Ελλάδα 41% σύμφωνα με την στατιστική που καταγράφει OECD του έτους 2017 . Βέλγιο 54%. Γερμανία 50%. Ιταλία -Γαλλία 48%. Φιλανδια 43%. Πορτογαλια41% Ισπανία 39% Ελλάδα 41%. Ότι αφορά φορολογία για υψηλόμισθους Αυτό που λέγετε /Marginal tax/ οριακό φόρο τα πρωτεία τα έχει η Σουηδία 75%. Μετά ακολουθούν τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη από 70-50%. Για να ξέρει ο απλός πολίτης τι μιλάμε μερικά παραδείγματα: Ένας συνταξιούχος Σουηδός με εισόδημα 18000€/χρόνο πληρώνει φορώ 4000€/χρόνο. Ένας υπερχρεωμένος Έλληνας με το ίδιο εισόδημα πληρώνει 1860€/χρόνο . Ένας Σουηδός με ατομική η ΑΕ Επιχείρηση παίρνει το μισθό του από την εταιρία του 30000€/χρόνο η Εταιρία του επιβαρύνεται με 31,42% εισφορές κοιν. ασφάλισης και το κόστος ανέρχεται στα 41421€ και ο μικροεπιχειρηματίας με εισόδημα 30000€ πληρώνει γύρο στο 24-26% φόρο, δηλαδή του μένουνε καθαρά 22500 και όταν τα καταναλώσει θα πλήρωση ΦΠΑ 25%. Αν αυτός ο Επιχειρηματίας έχει και ένα κέρδος 10000€/χρόνο θα πληρώσει φόρο 22% και τα υπόλοιπα 7800€ είναι τις επιχειρήσεως αν θελήσει να τα πάρει ως εισόδημα το 30% θα του μείνουνε. Καλά θα είναι κάποιος να μου απαντήσει με τα ίδια δεδομένα πόσο φόρο πληρώνει ένας Έλληνας μικροεπιχειρηματίας που κλαίει και θρηνεί καθημερινός την μύρα του..

Nikos

Κύριε Κάλφα η ειρωνεία περισσεύει καθώς συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια. σε κάθε κράτος το ειδικό βάρος της φορολόγησης καθορίζεται όχι μόνο από το ύψος των συντελεστών, αλλά κι από τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος με την σειρά του. Περί αυτού δεν διάβασα να κάνετε σε κάποιο σημείο. Επίσης πόσα έξοδα εκπίπτουν στον Σουηδό μικροεπιχειρηματία? Αν αναλύατε σωστά τους αριθμούς θα διαπιστώνατε πως όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα δηλώνουν άνω των 20000ευρώ, η άμεση κι έμμεση φορολογική τους επιβάρυνση (καθώς μου αρέσει που κάνατε κι αναφορά στον ΦΠΑ, λες κι εδώ δεν έχουμε τον ίδιο συντελεστή) ξεπερνάει την Σουηδία. Πληρώνουμε φόρους Σουηδίας και παίρνουμε μηδέν υπηρεσίες (ιατρική κάλυψη, παιδεία). Τώρα αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε το σχόλιο σας στην βαθμίδα του κάφρου, μπορείτε να μου πείτε για το άθλιο σύστημα υγείας της Σουηδίας, την χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης, και τις απάνθρωπες κι αγχωτικές συνθήκες εργασίας στην Σουηδία. Πότε θα ξαναδοκιμάσετε στην εκεί χώρα την εξάωρη εργασία?

Γιάννης

Ο κύριος Νίκος μιλάει πολύ σωστά και μην ξεχνάτε τους παράπλευρους φόρους που μας γονατίζουν στην Ελλάδα.

όχι άλλο ακραίο σοσιαλισμό

Για μισό λεπτό,γιατί η Σουηδία να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση?Μια ακραία σοσιαλιστική οικονομία με υπερφορολογημένους κατοίκους που δεν διαμαρτύρονται είναι.Οκ,για τα λεφτά που πληρώνουν έχουν παροχές από το κράτος όμως υπάρχουν κι άλλα πιο φιλελεύθερα μοντέλα που μπορούμε να υιοθετήσουμε με μικρότερο κράτος φυσικά...

40aris

Η υπερμετρη φορολογηση και οι εξωπραγματικες ασφαλιστικες εισφορες σαν ελευθερος επαγγελματιας με αναγκασαν να κανω διακοπη εργασιων. Ζω με επιδοματα ως ανεργος και μαυρα μεροκαματα. Οποιος θελει τα πολλα - εισφορες/φοροι - χανει και τα λιγα .

Σώωωωωωωωωπα !!!

Χρειάζεται έρευνα για το αυτονόητο ; Η Τράπεζα δεν μας στηρίζει , κρατικοδίαιτοι δεν είμαστε , όλα τα κέρδη τα παίρνει το κράτος , άντε γειά!

@ανεργε βρες δουλεια να ξελαμπικαρεις

Εχεις δει πολλές φορές αδήλωτα εισοδήματα. Να μας πεις σε ποια μορφή τα είδες γιατί εμεις δεν... Απλά οτι δεν φτανει η αλεπού τα κανει κρεμαστάρια. Αλλα μάλλον ούτε αυτο το γνωρίζεις. Κάποιοι δουλεύουν σκληρά για να υλοποιήσουν τα όνειρα τους. Μάλλον τα δικά σου όνειρα ειναι διαφορετικά

Γεωμέτρης

Ακόμα να καταλάβετε ότι όλοι σας δουλέυετε για εμάς της παροχής υπηρεσιών?

και τις οικογενειες επισης...

Σε αυτη τη χωρα για να επιβιωσεις αξιοπρεπως πρεπει ή να μπορεις να κλεψεις την εφορια ειτε να εισαι βουλευτης, ειτε πλουσιος ειτε κομματοσκυλο. Οι υπολοιποι στον κεαδα

Μικ

Εντελως αχρηστοι και μετα αναρωτιομαστε για αυτα τα χαλια.

Άνεργος

Όλοι βλέπουν γύρω επιχειρηματίες-επαγγελματίες με πανάκριβα αυτοκίνητα-σκάφη, πολυτελείς κύριες-εξοχικές κατοικίες, μαύρες καταθέσεις-αδήλωτα κέρδη, παράνομο αδικαιολόγητο πλουτισμό, ανασφάλιστους-χαμηλόμισθους-απλήρωτους-αλλοδαπούς απασχολούμενους, ανεξόφλητα τραπεζικά δάνεια, ακατάβλητους φόρους-ΦΠΑ-τέλη-πρόστιμα-λογαριασμούς-εισφορές-ημερομίσθια, παραβάσεις οικονομικές-εργασιακές-υγειονομικές-πολεοδομικές, πολυέξοδη διασκέδαση-ψυχαγωγία, πολυδάπανη ένδυση-υπόδηση.

Κιτκατ

Μάλλον κάτι άνεργοι που δε θέλουν να δουλέψουν, τα βλέπουν αυτά.

Ch

Την φωτογραφία που την βρήκατε ρε παιδιά του Πρώτου Θέματος? Είναι αντιπροσωπευτική της ελληνικής επιχείρησης? Δεν είμαστε καλά....

Αυτό τα λέει όλα

την υιοθέτηση και την θεσμοθέτηση κινήτρων για αποκάλυψη εισοδημάτων εκ μέρους των φορολογουμένων .... πως προέκυψαν αυτά τα κρυμμένα εισοδήματα ΓΣΕΒΕΕ ξέχασες να μας πεις.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης