Όλο και πιο δύσκολα θα βγαίνει το πλεόνασμα - ο κόσμος δεν έχει άλλα να δώσει

pleonasma_arthro2

Ο προϋπολογισμος εμφάνισε πλεόνασμα και στο πρώτο εξάμηνο, χάρη στη μείωση των κρατικών δαπανών -ακόμα και εκείνων που προορίζονταν για επενδύσεις. Στα έσοδα, όμως, δεν καταγράφεται πια η υπεραπόδοση που τροφοδοτούσε το πλεόνασμα.

Τα  στοιχεία που ανακοινώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν ότι ο κρατικός προϋπολογισμός πέτυχε μεν πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και ότι τα  έσοδα δεν αυξάνονται πλέον παρά μόνο οριακά, δείχνοντας ότι  ενδεχομένως ο κόσμος πλέον δεν έχει άλλες δυνατότητες κι έτσι στο εξής η επίτευξη του στόχου για πλεόνασμα θα γίνεται όλο και δυσκολότερη. 
Μέχρι τώρα, ο προϋπολόγισμός εμφανίζει τη λεγόμενη υπεραπόδοση, χάρη κυρίως στην μείωση των κρατικών δαπανών, για τις οποίες δεν καλύπτονται καν οι στόχοι, ακόμα κι αυτές που αφορούν στις επενδύσεις. Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. 
Από την πλευρά των εσόδων, υπήρχε κι εκεί υπεραπόδοση μέχρι τώρα, αλλά αυτή πλέον πιθανόν να εξαντλείται, αφού οι δαπάνες στο εξάμηνο ήταν αυξημένες μόλις κατά 0,6%$ έναντι του στόχου. 
Καθοριστικές για τα έσοδα τους τελευταίους μήνες ήταν οι εισπράξεις από πηγές όπως οι οφειλές προηγουμένων ετών, κυρίως δηλαδή από κατασχέσεις, αλλά τώρα πλέον η απόδοση των μέτρων αυτών θα εξαντλείται, αφού όσα μπορούσε να πάρει το Κράτος από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών τα έχει ήδη πάρει κατά το μεγαλύτερο μέρος. 
Αναλυτικά, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε  πρωτογενές πλεόνασμα 617 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Έτσι, το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται πάνω από το στόχο για πρωτογενές έλλειμμα 465 εκατ. ευρώ.


Για άλλη μια φορά ο στόχος επιτεύχθηκε με εσωτερική στάση πληρωμών στο κράτος καθώς οι δαπάνες ως το τέλος Ιουνίου του 2018 είναι μειωμένες κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μεγάλο μαχαίρι έπεσε στις δημόσιες επενδύσεις (εις βάρος της ανάπτυξης) καθώς οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 679 εκατ. ευρώ.


Τα έσοδα ήταν ελαφρώς αυξημένα: το ύψος των καθαρών εσόδων παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% έναντι του στόχου. Θετικά ήταν τα μηνύματα από το μήνα Ιούνιο καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού ξεπέρασε κατά 302 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο.


Αναλυτικά:


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.318 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.249 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.596 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 617 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 465 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.936 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21.960 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 131 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.712 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 87 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου.


Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.229 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.152 εκατ. ευρώ).


Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.248 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.538 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 302 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.


Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.413 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 260 εκατ. ευρώ.


Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 320 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (481 εκατ. ευρώ).Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018 ανήλθαν στα 24.278 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25.078 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23.321 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 122 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 165 εκατ. ευρώ.Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 507 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 203 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 245 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 679 εκατ. ευρώ.Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.042 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 139 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.880 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 163 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 162 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ (22)

ερωτήση

Και πως θα πληρωθούν τώρα οι καρανικες και πως θα παρουν επίδοματα οι αλλοδαποί μούσαφιρηδες?

Hanky- Panky

Αυτό που μου προξενεί θλίψη για την υποκρισία των πολιτικών είναι ότι ονομάζουν ** υπεραποδοση ** τήν υπερβολική αύξηση τής φορολογίας , καί τήν υπερ- αποστράγγιση τών περιουσιακών στοιχείων των πολιτών..!! Δηλαδή...... αντί * * υπεραποστραγγιση ** τήν αποκαλούν.......** υπεραποδοση **..!!!

@

Και πως θα μπουκώσει τώρα με επιδόματα τις "ευπαθείς" ομάδες;

Vagelis

Ο κοσμος εχει δεν εχει θα τα δωσει γιατι οι Συριζα-Ανελ με ευκολια τα υπεγραψαν. Να κοψουμε το κεφαλι μας να τα βρουμε τωρα η ψηφιζουμε καποιον που δεν ειναι με το κατεστημένο της ΕΕ.

H Ελλάδα απο άκρη σε άκρη αναστενάζει

Όλοι κοιτάνε πως να γλυτώσουν απο την αβάστακτη φορολογία (70 - 80 % μαζί με εισφορές και έμμεσους φόρους) όχι Κακοπροαίρετα αλλα γιατί δε μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Με τέτοια φορολογία δεν υπάρχει αύριο ούτε θα δούμε άσπρη μέρα. Θα σερνόμαστε στο 1-2% ανάπτυξη και θα ζούμε μέσα στη κακομοιριά.

kyriakos

Δώσε!!! Αλβανοτσαμη!!! Σκίσε τον λαό των βλαμμενων. Σε στηρίζει ακόμα!!!

...

Έτσι είναι και προσεχώς το ίδιο έργο με τον κουλη

5Zalis

εγω παντως δεν περιμενα τιποτα καλυτερο απο το τσουρμο του συριζα. χωρις επενδυσεις μην περιμενετε να παει τιποτα μπροστα. η φορολογική κοπωση σκοτωνει το μελλον. απλα, η αναχρονιστική πολιτική του συριζα οδηγει σε αδιεξοδο. με μαθηματική ακρίβεια. οπως επισεις και τα πολλαπλα ψηφοθηρικα ψεματα. μπορει κανείς να εξηγήσει, με διαυγεια, ποια ακριβως ειναι η στρατηγικη της κυβερνησης;

?????

Πληρωστε χοχολια!!!!!!! Χαχαχαχαα!!!!!

κοινος νους

μπραβο στην κυβερνηση!!!εβαλε επιτελους φρενο στην σπαταλη του δημοσιου χρηματος,διπλασιασε τις παροχες κοινωνικης πολιτικης,πετυχε τους στοχους του προυπολογισμου και με το παραπανω,το φαγοποτι εις βαρος του λαου απο τα γαλαζια λαμογια τελειωσε οριστικα!

ααχαχαχαχαχαχα

τι λες ρε μπαγλαμά συριζαίε γελάνε και οι πέτρες. Μείωσε την κρατική δαπάνη με τους χιλιάδες άχρηστους σαν εσένα που έβαλε στο δημόσιο από την πίσω πόρτα?

@Κοινός Τσυριζαίος

Πέτα ρε σύντροφε!!!! Μιά χαρά δεν περνάμε????. Που είδανε τη φτώχια???. Καρανίκας εδώ!

εισαι μοναδικος

Μαγαζακια βρεεεεεεε που τους χρωστάνε απο το κράτος ακόμα και 180 ευρώ και κάνουν να τα πάρουν 10 μήνες πως θα πληρώσουν φόρους αυτά τα μαγαζάκια επιταγές, λογαριασμούς και όταν δεν τους πληρώνεις σου παίρνει τα λεφτά το κράτος από την τράπεζα σου παίρνουν το σπίτι και αλλα ξυπνατεεεεεεεεεεεε ας κάνει και ο κόσμος στάση πληρωμών επιτελούς στο κράτος για ένα μήνα να δούμε τι θα κάνει θα γελάνε μετά από υπερρρρρρπλεονασμααααααααα

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

FOROI_AUTO

Ακόμα μία επιβεβαίωση για το newsauto.gr! Το ρεπορτάζ μας απο τις 8 Αυγούστου, που ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται σε κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης -και κατα προέκταση του... ηλιθίου φόρου πολυτελούς διαβίωσης στα +2.0lt αυτοκινήτων- επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά δια στόματος του Κυβερνητικού εκπροσώπου...

Tesla-Model3-boi-1000

Η παραπάνω διαπίστωση δημοσιεύθηκε από την Στατιστική Υπηρεσία της Νορβηγίας η οποία αποκάλυψε ότι η απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι διπλάσια αν ο υποψήφιος αγοραστής προέρχεται από το πλουσιότερο τμήμα του πληθυσμού.