LIVE

Κορωνοϊός

Πλειστηριασμοί: Όσο-όσο «στο σφυρί» και κάτω από την εμπορική αξία τα ακίνητα

Πλειστηριασμοί: Όσο-όσο «στο σφυρί» και κάτω από την εμπορική αξία τα ακίνητα

Μετά από δύο άγονους πλειστηριασμούς για χρέη στο δημόσιο η τιμή κατεβαίνει ανεξάρτητα από την αντικειμενική αξία του ακινήτου - Και τρίτος με έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει πλειστηριασμό, με τις τιμές να πέφτουν ακόμα περισσότερο

Σε χαμηλές τιμές, πιο κάτω ακόμα και από την τρέχουσα αγοραία αξία, θα εκποιούνται στο εξής τα ακίνητα οφειλετών του δημοσίου, εφόσον γίνουν δύο πλειστηριασμοί
και δεν βρεθεί αγοραστής. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος η οποία ενημερώνει τις εφορίες της χώρας, για τις αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που συμφώνησε η κυβέρνηση και ψήφισε τον Ιανουάριο η Βουλή. 

Η εγκύκλιος (ΠΟΛ 1017/1-2-2018) μιλά ξεκάθαρα για «μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, εφόσον έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονοι πλειστηριασμοί από το Δημόσιο». Η φράση αυτή σημαίνει ότι, ενώ μέχρι το 2017 το δημόσιο απαγορευόταν να πουλήσει ακίνητο σε πλειστηριασμό σε τιμή κάτω από την αντικειμενική, πλέον μπορεί να το πουλήσει όσο-όσο. Χάνεται έτσι και το τελευταίο καταφύγιο προστασίας που είχε απομείνει για τους 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας στους οποίους δύναται και σήμερα ακόμα να ασκήσει αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης το δημόσιο.

Το πρώτο βήμα έγινε πριν δύο εβδομάδες, με τον νόμο 4512/17-1-2018  και την υπουργική απόφαση Τσακαλώτου που ακολούθησε, που καθιέρωσαν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς παντού και με τιμή εκκίνησης πλειστηριασμού από το δημόσιο σε τιμή κάτω από την αντικειμενική. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι στο εξής θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης βάσει της εμπορικής αξίας τους, που καθορίζεται από τον δικαστικό κλητήρα ή ιδιώτη πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων. Λόγω της κρίσης στην κτηματαγορά, η εμπορική είναι κάτω από την αντικειμενική, άρα τα ακίνητα θα εκποιούνται πλέον ευκολότερα.


Όσο-όσο σε όποιον να΄ναι
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η νέα εγκύκλιος ενεργοποιεί και μια άλλη διάταξη του νέου νόμου 4512/2018, με βάση την οποία στους πλειστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο, η τιμή εκκίνησης θα μπορεί να μειώνεται ακόμα περισσότερο! Θα ισχύει δηλαδή ό,τι ισχύει και για χρέη μεταξύ ιδιωτών.

Όπως τώρα αποκαλύπτεται, η «ευθυγράμμιση» του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έκρυβε το μέτρο της κυβέρνησης για περαιτέρω μείωση της τιμής εκκίνησης, εάν μετά από δύο πλειστηριασμούς δεν πιάνει τιμή το ακίνητο, ώστε να μπορεί να βγαίνει «στο σφυρί» και για χρέη στην εφορία, κάτω ακόμα και από την τρέχουσα -χαμηλή- εμπορική αξία του.

Στο τέλος-τέλος της εγκυκλίου με τις 14 σελίδες και τις 5.000 λέξεις, κρύβεται και ακόμα μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια: Την αίτηση για μείωση της τιμής εκποίησης του πλειστηριασμού για χρέη στο δημόσιο, μπορεί να την κάνει και οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννομο συμφέρον. 

Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να το προκαλέσει το υπουργείο Οικονομικών (αν δεν έχει την «πολιτική βούληση» να εκπλειστηριάζει κοψοχρονιά τα ακίνητα), ούτε να το ζητήσει ο ίδιος ο οφειλέτης (αν πχ ήθελε έτσι να πληρώσει και να γλιτώσει τα χειρότερα) αλλά μπορεί και ο οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον (πχ ένας τρίτος ιδιώτης που θέλει να πληρωθεί) να ζητήσει και να πετύχει να βγει το ακίνητο που εκπλειστηριάζεται από το δημόσιο, σε κατώτερη τιμή και από την εμπορική ακόμα.
 
Τι  ακριβώς ορίζει - επί λέξει- η εγκύκλιος:
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία μείωσης τιμής πρώτης προσφοράς στους διενεργούμενους κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς κατόπιν δικαστικής απόφασης
Στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 954 ΚΠολΔ καθώς και του άρθρου 966 του ΚΠολΔ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, κατόπιν:
α) άσκησης ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης, είτε από τον επισπεύδοντα είτε από τον καθ' ου η εκτέλεση είτε από οποιονδήποτε άλλο έχει έννομο συμφέρον (βλ. σχετικά παρ. 4 άρθρου 954 ΚΠολΔ).
Επισημαίνεται ότι :
 - Aντικείμενο της ανακοπής είναι η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης ή του προγράμματος πλειστηριασμού, ιδίως ως προς την περιγραφή του ακινήτου, την εκτίμηση και τη (μείωση) της τιμής της πρώτης προφοράς αυτού. Η ανακοπή ασκείται με κατάθεση αυτής το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.  Για την άσκηση της ανακοπής από τους πληρεξούσιους του Ελληνικού Δημοσίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα και πάντως το αργότερο ένα μήνα πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού, να αποστέλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ : την έκθεση κατάσχεσης ή το πρόγραμμα πλειστηριασμού κατά περίπτωση, τις απόψεις τους και την αιτιολογία για την τυχόν άσκηση της ανακοπής, έκθεση εκτίμησης του κατασχεθέντος πράγματος (αν το θέμα αφορά την εκτίμηση του πράγματος) κ.λπ. Η απόφαση επί της ανακοπής πρέπει να δημοσιεύεται μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της όγδοης ημέρας πριν από τον πλειστηριασμό και να αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου στην ιστοσελίδα Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (www.deltiotnomik.gr).
β) υποβολής αίτησης, υπό προϋποθέσεις, στο αρμόδιο δικαστήριο περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στις περιπτώσεις που, αν και διενεργήθηκε πλειστηριασμός, δεν εμφανίζονται εντούτοις πλειοδότες (βλ. σχετικά παρ. 2 έως 4 άρθρου 966 ΚΠολΔ).
Επισημαίνεται ότι :
Aντικείμενο της αίτησης είναι η μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, εφόσον έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονοι πλειστηριασμοί από το Δημόσιο.
- Για την άσκηση της αίτησης από τους πληρεξούσιους του Ελληνικού Δημοσίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να αποστέλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ιδίως: την έκθεση κατάσχεσης, τα προγράμματα πλειστηριασμών, τις κατακυρωτικές εκθέσεις των δύο προηγούμενων άγονων πλειστηριασμών, τις αποφάσεις μη έγκρισης κατακύρωσης στο Δημόσιο, τις απόψεις τους, την αιτιολογία για την τυχόν άσκηση της αίτησης, την έκθεση εκτίμησης του κατασχεθέντος πράγματος (αν το θέμα αφορά την εκτίμηση του πράγματος) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο που διαθέτει η υπηρεσία και συνηγορεί στη μείωση του τιμήματος (π.χ. τυχόν πράξεις μεταβίβασης ακινήτων της περιοχής ή άλλα εμπορικά συγκριτικά στοιχεία).
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (42)

MARON

Ποιος θα πάρει έστω και σε χαμηλή τιμή ένα σπίτι που πρώτα θα πρέπει να δικαιολογήσει που βρήκε τα λεφτά (πόθεν έσχες); Μονο κάποιος που μένει στο εξωτερικό θα βγει καθαρός από τον έλεγχο της Εφορίας. Ούτε ο ΕΝΦΙΑ, ούτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει τις αγορές ακίνητων. Οποιος πάει να αγοράσει, αυτόματα ελέγχεται για τη προέλευση των εισοδημάτων του και επειδή ΟΛΟΙ σχεδόν έχουν αδήλωτα λεφτά, θα πληρώσουν τρελα πρόστιμα. Οι Τράπεζες, με εισοδήματα των 500-600 EURO δε δίνουν πια θαλασσοδάνεια, άρα δεν υπάρχουν κεφαλαια αγοράς.Τα καλά σπίτια θα πουληθούν σε αλλοδαπούς η ομογενείς, οι γηγενείς σε δυάρια-τριάρια 30 χρόνων + η με το μπαμπά και τη μαμά. Λυπάμαι, αυτή είναι η πραγματικότητα.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

Ποιος θα χάριζε το χρεος σε εναν κακομαθημένο μπαταχτση, που σκόρπισε τα χρηματα σου σε λούσα, χορους, πάρτυ και σε κορόιδευε γελώντας πισω απι την πλάτη σου???. Ειμαι σίγουρη δεν θα του χάριζε κανεις ουτε ενα ευρω και θα τα έπαιρνε πολλαπλάσια πισω. Το χρεος ειναι εξοδα που κάνατε οι Ελληνες σε ενα άχρηστο και ανίκανο κράτος με χιλιαδες διορισμένους άχρηστους αργόσχολους ΔΥ, μίζες και υπερτιμολογήσεις έργων υπερ ημετερων, φαντεζί Ολυμπιακούς αγώνες για την διεφθαρμένη σας ελιτ, επιδοτήσεις σε εκβιαστικές συμμορίες-συντεχνίες που παρασιτοζωουν είς βάρος της κοινωνιάς κλπ κλπ. Το τίμημα του χρέους ειναι τα ακίνητα που ευτυχώς δεν κρύβονται κάτω απο τα στρώματα.Όποτε σοβαρευτείτε και αφήστε την βαλκανική κλάψα, δεν περνάει πια στους ευρωπαίους φορολογούμενους, οσο πιο πολυ κλαιτε, τοσο πιο πολυ σιγουρεύονται οτι σας αξίζει όσα περνάτε και ακομη περισσότερα.

SM

Έτσι πες τα κούκλα μου, αλλά ποιος σε ακούει? Αφού ο μέσος Έλληνας μια ζωή στο τσάμπα θέλει να να τη βγάζει και όταν έρθει η ώρα της πληρωμής αρχίζει και του ξινιζει.

Σωστη αλλα...

σωστα μας τα λες...αλλα η Ιστορια εχει πολλες παραμετρους. Επειδη την Ευρωπη την κυβερνα μια παρεουλα στις Βρυξελες και επειδη το χρεος της Ελλαδος ειναι και ευρωπαικο καλο θα ηταν να μην κοροδευομαστε. Εαν μια παρεα ειναι ολη η Ευρωπη, η ετσι θελουν να λενε, καλο ειναι να δουνε και λιγο την εξελιξη αυτης της ιστοριας μην αρχισουν ξαφνικα τα οργανα και απο παρεα γινει της τρελης και βεβαια χοντρος καβγας. Ας θυμηθουνε οτι το χρεος ειναι και μιζες (και απο ευρωπαικες εταιριες και σε ευρωπαιους πολιτες/πολιτικους, οχι μονο εντος Ελλαδος ), ειναι και μονοπολιακες πρακτικες(Siemens με ολυμπιακα εργα που δεν εγιναν, Hoctief με 600 εκ. στην πλατη μας, κλπ) και βεβαια ειναι και σε μεγαλο βαθμο ο νομισματικος & εμπορικος πολεμος μεταξυ Βορρα και Νοτου αλλα και πολλα αλλα, τα οποια δεν τα λενε ξεκαθαρα. Η αληθεια ειναι μια. Και αυτη ειναι οτι οταν θα χασει ο κοσμος σπιτια και περιουσιες τσαμπα (πχ. Αδικο ΕΜΦΙΑ) θα δουνε την αλλη πλευρα του κοσμακι και εντος, και εκτος. Μια αρχη απο καπου θα γινει και το Brexit αυτο μας ειπε. Ο κοσμακης οσο χαζος και να ειναι στην αρχη, τοσο κακος και τιμωρος στο τελος. Οσο για την Γερμανια, μετα απο 2 ΠΠ δεν θα επρεπε να υπαρχει ουτε σαν κρατος, ουτε καν σαν ιδεα. 2 φορες τους γλυτωσε ο φοβος των Μπολσεβικων....τωρα ομως?

Μαρία

Χίλια μπράβο κυρία μου, έτσι είναι! Παλιά όσοι χρωστούσαν και δεν πλήρωναν έμπαιναν στη φυλακή κι ήταν πολύ πιο μαζεμένοι, έτρεμαν τα χρέη. Γλέντησαν, γλεντάνε και θα γλεντάνε με τα δανεικά λεφτά κι όταν τα βρίσκουν σκούρα κλαίγονται! Εμείς που υποφέρουμε από όλα όσα πολύ σωστά αναφέρατε, τι φταίμε;

Greece, new Florida!

Τρίβουν τα χέρια τους τα διεθνή επενδυτικά fund που θα σκουπίσουν όλα τα ακίνητα της Ελλάδος για ένα κομμάτι ψωμί, καθιστώντας άστεγους όλους τους ψηφοφόρους που πίστεψαν τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά οι Αριστεροί θα πάρουν τα ακίνητα, αλλά θα τα δώσουν σε ξένους Καπιταλιστές.

Γιατι αστεγοι

δεν μπορουνε να ζουνε στο ενοικιο, οπως εμεις οι χαζοι;

ΝΙΚ

Οι αγανακτισμένοι ρε δεν έχουν ακίνητα ?

Η οικονομική κατάσταση σφίγγει.

Διαρκώς αυξάνουν οι πολυκατοικίες στις οποίες γίνεται "σφράγιση" του ανελκυστήρα (κυρίως πολυκατοικίες με <10 διαμερίσματα) ή κατήργηση της κεντρικής θερμάνσεως.

Τιμές κάτω

3 βραχυπρόθεσμα + 1 μεσοπρόθεσμο γεγονότα που θα μειώσουν και άλλο τις τιμές: 1. Αλλαγή κλίμακας ΕΝΦΙΑ. Αύξηση ΕΝΦΙΑ για το 2ο και μετά ακίνητο, ελάφρυνση έως κατήργηση (έως κάποια εμπορική τιμή) για το 1ο ακίνητο. 2. Μοντέλο Αυστραλίας στις συντάξεις. Εισοδηματικά και περιουσιακά (περιουσιολόγιο) κριτήρια για τς συντάξεις. 3. Ασφάλιση πολύ παλαιών (<αντισεισμικό 1985) κτιρίων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). 4. Θάνατοι λόγω γήρατος Ελλήνων, νέα κενά διαμερίσματα.

@

Και έτσι βγαίνει ειλικρινής ο Τσίπρας! Θα καταργήσει τελείως τον ΕΝΦΙΑ για το 1ο σπίτι εμπορικής τιμής μέχρι πχ 30.000 ευρώ.

Καποδίστριας

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο είναι 100 δις, με 4,3 εκατομμύρια Ελλήνων φορολογούμενων να αδυνατούν να αποπληρώσουν πλήρως τα χρέη τους, ενώ προβλέπονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για ελάχιστα ποσά που καθυστερούν να καταβληθούν, άρα εάν δεν γίνουν κατασχέσεις που θα καταστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, η Ελλάδα θα μείνει με άδεια ταμεία και θα βρίσκεται σε αδιέξοδο, παρά τα πλεονάσματα 4 % που παρουσιάζοντας έως τώρα, εφόσον εκκρεμεί μια ξαφνική αδυναμία πολλών πολιτών της μεσαίας τάξης από τους οποίους εισέπραττε το δημόσιο το σύνολο των προβλεπόμενων με βάση την υπερφορολόγηση εσόδων που προσμετρούνταν στον προϋπολογισμό ή θεωρούνταν βέβαιη η μικρή διάρκεια της καθυστέρησης στην παράλειψη μέρους των ζητούμενων χρημάτων ενώ διεξάγονταν 1000 κατασχέσεις την ημέρα για την είσπραξή τους με την ωρολογιακή βόμβα να είναι έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή και η αιφνιδιαστική στάση πληρωμών από μεγάλο μέρος της παράλυτης κοινωνίας να οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της πτώχευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραλάβει μία κατάσταση που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρώπη η οποία θα τον απαξιώσει σαν ένα πολιτικό που όχι μόνο θεωρούσε την παραμονή στο Ευρώ συμφέρουσα, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή, το κόμμα του ικανό να έχει εποικοδομητικές σχέσεις με αυτήν, τον κίνδυνο απομόνωσης να έχει εξαλειφθεί από τον ίδιο και το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα έτοιμο να αποδώσει εντός Ευρώπης περισσότερο από αυτό του Τσίπρα, αλλά η διάψευση όλων αυτών των προσδοκιών ταυτόγχρονα θα καταστήσει μονόδρομο την άνοδο των λαϊκιστών που καταδίκαζε, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει στιγματιστεί ως η κυβέρνηση της δραχμής που επέφερε μία εθνική τραγωδία όμοια της Μικρασιατικής Καταστροφής σε έκταση και αυτόν να έχει αποδειχτεί ανεπαρκής στην υπέρβαση της αποτυχίας του 39 % στο δημοψήφισμα, ώστε να είναι δεδομένη η κυριαρχία της Χρυσής Αυγής, πλήρως δικαιωμένης λόγω της αυτοκαταστροφής του πολιτικού συστήματος, η οποία θα μετατρέψει την Ελλάδα σε μία χώρα της Μέσης Ανατολής, όπου ο Τούρκος έχει υιοθετήσει ρητορική αντίστοιχη με αυτήν της Χρυσής Αυγής που θα έχει καθιερωθεί λόγω της κατάρρευσης του φιλελευθερισμού που εξέφραζε η γκρεμισμένη Ευρώπη, και η υπόλοιπη περιοχή έχει ακραίους Ισλαμιστές που θα νομιμοποιούσαν πλήρως κάθε αντιδημοκρατική συμπεριφορά από τη Χρυσή Αυγή, που θα είναι αναμφισβήτητα ο μόνος σταθεροποιητικός παράγοντας στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η ξεπεσμένη Δύση για την ασφάλειά της, αφού το Ισραήλ θα έχει αφανιστεί εγκλωβισμένο νωρίς.

Μετανάστης

Για υπάλληλο του υπεξ σε κόβω. Χωρίς παρεξήγηση, αν ο Καποδίστριας είχε την δική σου διορατικότητα δεν θα τον ήξερε κανείς.

Σύριζας

Ήταν δίκαιο έγινε πράξη

Πέτρος Π.

Kε Πλάντζο η εγκύκλιος λέει και κάτι άλλο σημαντικό, ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μπορούν να γίνουν και τώρα, δεν χρειάζεται δηλαδή οι κύριοι να περιμένουν μέχρι την 1η Μαϊου. Διαβάστε το κεφάλαιο Α1.

jason

Τους οφειλέτες, λοιπόν, των 5.000 ευρώ θα κυνηγήσει ανελέητα η κυβέρνηση και θα τους εκπλειστηριάσει το σπίτι για να πάρει ελάχιστα χρήματα, αφού το 65% 95% των εσόδων του πλειστηριασμού εισπράττει ούτως ή άλλως η τράπεζα ως πρώτος πιστωτής που έχει δεσμεύσει το ακίνητο. Το Δημόσιο, δηλαδή, που δεν έχει κανένα συμφέρον στο να εκπλειστηριάζει ακίνητα, καθώς είναι τελευταίο μεταξύ των πιστωτών σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, απλώς θα διευκολύνει τις τράπεζες να πλουτίζουν και τον κόσμο να μένει άστεγος. Παράλληλα με τους πλειστηριασμούς, οι κατασχέσεις από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών σε όσους χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο ποσά άνω των 500 ευρώ θα συνεχιστούν με αυξανόμενους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται περίπου 1.000 κατασχέσεις την ημέρα και για το 2018 υπολογίζεται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα για 700.000 οφειλέτες του Δημοσίου. Ερωτηματικά πάντως προκαλεί και η στάση της Νέας Δημοκρατίας που η αντίδρασή της στις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις είναι από χλιαρή ως ανύπαρκτη. Την ίδια στιγμή που ο πολίτης βρίσκεται σε συμπληγάδες μεταξύ πλειστηριασμών, κατασχέσεων, ανεργίας και υπερφορολόγησης, αποκαλύπτεται ότι τα πολιτικά κόμματα εκτός από στρατηγικοί κακοπληρωτές των δανείων τους είναι και συστηματικοί παραβάτες του νόμου! Αυτό γίνεται αντιληπτό αν διαβάσει κάποιος το πόρισμα των ελεγκτών της επιτροπής πόθεν έσχες, όπου καταγράφεται σωρεία παραβάσεων από όλα τα κόμματα στα οικονομικά τους βιβλία.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης