Επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης στους ένστολους συνταξιούχους

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης στους ένστολους συνταξιούχους

Αντισυνταγματική κρίθηκε η παρακράτηση στις συντάξεις - Αυξήσεις φέρνει η κατάργηση

Λίγα 24ωρα πριν από την εκπνοή του έτους η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσέφερε διπλό δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους ενστόλους όλων των σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το δώρο περιλαμβάνει και αναδρομική έντοκη επιστροφή μη νόμιμα παρακρατηθεισών εισφορών.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστηρίο με απόφαση 128 σελίδων, αλλά και με πρακτικό της διοικητικής του Ολομέλειας που αριθμεί 109 σελίδες, έκρινε αντισυνταγματική την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων στρατιωτικών. Και οι δύο επίμαχες αποφάσεις είχαν ληφθεί με πρόεδρο τον Νικόλαο Αγγελάρα και δημοσιεύτηκαν στην εκπνοή του χρόνου. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο
είχαν προσφύγει ένας τέως υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και ένας τέως υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι και δικαιώθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο έτος το ίδιο δικαστήριο είχε δικαιώσει συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των ειδικών μισθολογίων, όπως δικαστές, γιατροί του ΕΣΥ, καθηγητές πανεπιστημίων κ.ά.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν οριστικά και αμετάκλητα, με ισχυρότατη πλειοψηφία (25 υπέρ, 9 κατά) ότι η εισφορά αλληλεγγύης είναι αντισυνταγματική, καθώς προσκρούει σε μια πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, αλλά και είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η δημοσίευση των δύο αυτών αποφάσεων σηματοδοτεί την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την αυτόματη αύξηση των συντάξεων, ενώ επιβάλλει την αναδρομική επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης έντοκα με τόκο υπερημερίας σε όσους έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού έκριναν το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε υπό το καθεστώς των μνημονίων, όπως είναι α) ο Ν.3865/2010 για τις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου, β) ο Ν.3986/2011 για τα επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, και γ) ο Ν.4002/2011 με τον οποίο τροποποιήθηκε η συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλύπτει και το έως σήμερα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής της εισφοράς αλληλεγγύης της υπουργίας του Γιώργου Κατρούγκαλου, όπως και την περίπτωση εκείνη που η κυβέρνηση επιχειρήσει είτε να διατηρήσει την επίμαχη εισφορά με άλλη ονομασία, είτε να νομοθετήσει ανάλογη εισφορά.

Οι Ολομέλειες αποφάνθηκαν ότι οι διατάξεις των Ν.3863/2010, 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011 με τους οποίους επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις, είναι «αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος». Δηλαδή είναι αντίθετες στις συνταγματικές αρχές: 1) της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη, 2) της αναλογικότητας, 3) της μέριμνας του κράτους για κοινωνική ασφάλιση και 4) της ασφάλειας δικαίου.

Σε άλλο σημείο των αποφάσεων σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης «δεν αποτελεί έκτακτο δημοσιονομικό μέτρο προς ελάφρυνση του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά διαρθρωτικού χαρακτήρα παρέμβαση, υπό μορφή πάγιου μηχανισμού χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης».

Κατά συνέπεια έπρεπε να υπάρχει «ώριμη, πλήρως και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη», από την οποία να προκύπτει «το αναγκαίο και πρόσφορο τόσο της επιβολής της εισφοράς στην κατηγορία των συνταξιούχων όσο και του ύψους της για τη βιωσιμότητα του συστήματος».

Η μη ύπαρξη της μελέτης αυτής «συνιστά παραβίαση της απορρέουσας από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος υποχρέωσης του νομοθέτη για τη διασφάλιση της αναλογιστικής και οικονομικής βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος αλλά και της συνταγματικής αρχής της ασφάλειας δικαίου».

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι η επίμαχη εισφορά «αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη».

Και τούτο καθώς «οι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι και στρατιωτικοί, όταν συνταξιοδοτούνται, συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία που δεν μετέχει στους κινδύνους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος υπό την ιδιότητα του ασφαλισμένου».

Τέλος, υπογραμμίζουν οι δικαστές ότι οι μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις, κατά το σκέλος εκείνο με τις οποίες επιβλήθηκε εισφορά αλληλεγγύης στις συντάξεις αλλά και αυξήθηκε με αυτές το ύψος της επίμαχης εισφοράς για τους συνταξιούχους, είναι «αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές».

Και αυτό γιατί «παρέχουν μείζονα προστασία από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που επιβάλλει συγκεκριμένη στάθμιση ως προς την τήρηση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του υπηρετούμενου με τα μέτρα επέμβασης στην περιουσία δημοσίου συμφέροντος και των θιγόμενων περιουσιακών δικαιωμάτων».

ΣΧΟΛΙΑ (23)

Ζ

Τελικά ξήγα ο Αλέξης.Και εγώ που είμαι ένστολος συνταξιούχος τον είχα παρεξηγήσει.Πλακα πλάκα δεν μας πείραξε καθόλου μας έδωσε και τα Χριστούγεννα το κάτι τις μας και τώρα μας δίνει και το επίδομα αλληλεγγύης και μάλιστα αναδρομικά.Να σαι καλά ρε Αλέξη τι Κούλης και παπαριές εσένα θα ψηφίσω.

Άγγελος

Με απόφαση του Ιουνιου 2015. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικές κατά πλειοψηφία τις περικοπές των συντάξεων κυρίων και επικουρικών του ιδιωτικού τομέα που έγιναν το 2012. Οι δικαστές έκριναν ότι η ισχύς της απόφασης δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, αλλά θα εφαρμοστεί από τη δημοσίευσή της και μετά. Όσον αφορά τις περικοπές των συντάξεων των ετών 2010 και 2011, η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθηκε ότι δεν παραβιάστηκαν οι συνταγματικοί κανόνες, καθώς οι περικοπές έγιναν κάτω από την πίεση όλως εξαιρετικών περιστάσεων και ήταν επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση της τότε κυβέρνησης, για άμεση αντιμετώπιση της κρίσεως. Κατά την οξύτατη δημοσιονομική κρίση στις αρχές του 2010 - σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας - υφίστατο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της οικονομίας και χρεοκοπίας της χώρας και η τότε κυβέρνηση προς αντιμετώπιση της κατάστασης έλαβε μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών, μεταξύ των οποίων ήταν και η μείωση των συντάξεων. Ούτε όμως οι περικοπές της διετίας 2010-2011, σύμφωνα με το ΣτΕ, είναι αντίθετες στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, καθώς δεν κλονίζεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος που τις υπαγόρευε και των περιοριζομένων με αυτές περιουσιακών δικαιωμάτων.

wtf

Ρε θα μας τρελανετε? Για τους στρατιωτικους, ενστολους, δικαστες, γιατρους κλπ κλπ ειναι παρανομη η παρακρατηση και για τους μισθωτους του ιδιωτικου τομεα ειναι νομιμη? Γιατι δεν βγαινει κανας φασιστερος να μας εξηγησει? Τι δικαιοσυνη ειναι αυτη? Αλα καρτ?Ετσι ειναι η αριστερη Δημοκρατια τελικα?

Μην αγχωνεσαι

Το 90% ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Αφορα ως συνηθως, κατι Στρατηγους και λοιπους. Οι υπολοιποι πενταροδεκαρες ή τιποτα .......

Ησυχαστε

Μη φωνασκειτε.Τιποτα δε θα πάρουν.

κοινος νους

δικαστικοι και στελεχη των ενοπλων δυναμεων δεν ζουν σε αυτή την χωρα? μηπως είναι επιδομα για τους φραπέδες που επιναν τοσα χρονια στην πλατη μας τα ενοπλα κοπροσκυλα?

οχι αλλο καρβουνο

δηλαδη στους υπολοιπους μισθωτους ειναι νομιμη

KOSTAS

Τα συνθήματα τελικά δεν βγαίνουν τυχαία.....το κράτος / σύστημα/ νταβατζής αντεπιτίθεται τη στιγμή που οι εργαζόμενοι των 400 ευρώ στον ιδ. τομέα ζούνε σε συνθήκες εξαθλίωσης....Τελικά οι προτεραιότητες των συριζανέλ για την εργατική τάξη επιβεβαιώνονται καθημερινά.

@

Σε λίγο θα μας φέρουν Ευρωπαϊκή αστυνομία να επιβάλλουν την τάξη.

ΑΜΧ 30

@ΑΑ,@ 8.33"Δηλαδή ή Χώρα πτώχευσε γιά όλους τούς άλλους εκτός από σάς ?Φοβερή ή παράγραφος ''ότι είστε ιδιαίτερη ομάδα καί δέν συμμετέχετε στούς κινδύνους τού κοινωνικοασφαλιστικού συσρτήματος''.Εξαιρέσεις όπως πάντα !

ΠΜ

Αναδρομική επιβολή νέας φορολόγησης. Πρέπει να καταργηθεί για όλους.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης