Τι αλλάζει στις πληρωμές με «πλαστικό» χρήμα

Σχεδιάζεται πρόσθετο αφορολόγητο για μισθωτούς,συνταξιούχους που πληρώνουν με κάρτες άνω του 80% των δαπανών τους - Στο τραπέζι και λαχνοί με δώρα ακίνητα ή επιστροφές ποσών

Κληρώσεις δώρων ακόμη και ακινήτων, για όσους υπερβαίνουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών με κάρτες ή μέσω τραπεζών, πρόσθετο αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους που πραγματοποιούν πληρωμές δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος άνω του 80% του εισοδήματός τους και έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες που εξοφλούνται μόνο με ηλεκτρονικό χρήμα προβλέπει -μεταξύ άλλων- το σχέδιο της κυβέρνησης για το πλαστικό χρήμα, το οποίο αποκαλύπτεται -για πρώτη φορά επισήμως- στον πολυσέλιδο τόμο του προγραμματισμού που παραδίδει ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος, Τρύφωνας Αλεξιάδης,
στην υφυπουργό κυρία, Κατερίνα Παπανάτσιου. 

Προβλέπεται ακόμα ότι κάθε πληρωμή μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα άνω των 500 ευρώ θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών.

Ωστόσο, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στον ακατάσχετο λογαριασμό.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στις σελίδες 32-36:

Α. Αναγνώριση δαπανών στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος

Με την διάταξη αυτή συνδέεται το ποσό έκπτωσης φόρου στη δήλωση φόρου εισοδήματος (αφορολόγητο) με το ύψος των δαπανών που θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Τα κύρια σημεία της πρότασης, αφορούν:

1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος.

2. Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (πχ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. 

3. Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.

4. Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (ενδεικτικά για κάθε 1000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).

5. Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.

6. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.

Β. Δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού 

Προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους.

Συμπληρωματικά, συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, στο οποίο παρουσιάζονται εκτενέστερα οι κύριοι άξονες δημιουργίας του Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού. 

Για την τεχνική υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των τραπεζών, την ΔΙΑΣ, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Γ. Διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων

Έχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης, σχετικά με την διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών, για την ηλεκτρονική διαβίβαση των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 

Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται η ηλεκτρονική διαβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών, των δεδομένων όλων των φορολογικών στοιχείων (π.χ. παραστατικά που σχετίζονται
με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των υπόψη παραστατικών (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) από τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα κ.λπ.

Δ. Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Πληρωμών, ανώτατα όρια χρήσης μετρητών και παροχή στοιχείων από παρόχους πληρωμών

Συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, το οποίο αφορά:

1. Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς
σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.

2. Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς δημόσιο, καταναλωτή προς δημόσιο).

3. Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

4. Αποστολή πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών από Διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

5. Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών (πχ. λοταρίες με Ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών
υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κλπ.).

6. Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις.

Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ»

1. Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με στόχο την μείωση των πάσης φύσεως χρεώσεων-προμηθειών, που επιβάλλονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Ήδη, μέρος αυτών προέβησαν σε σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο Απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.

3. Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, με κατάργηση του μεταβατικού καθεστώτος και έκδοση νέων αδειών.

4. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα εξειδικεύονται τα κίνητρα για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (πχ. Λοταρίες, έκπτωση φόρου μέσω συμψηφισμού κλπ).

5. Ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και
οπτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την οδηγία 29.2001.ΕΚ. Τα οφέλη από τον περιορισμό της ψηφιακής πειρατείας θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου, στην ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτόν, την αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε νέες παραγωγές. Παράλληλα θα εξαλειφθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και θα προκύψουν αυξημένα έσοδα από την φορολογία της συγκεκριμένης αγοράς.

ΣΤ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με το πρόγραμμα θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν εισοδήματα που έχουν αποκρύψει, χωρίς να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και χωρίς να τους παρασχεθεί φορολογική αμνηστία.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα αποσυμφορηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, προκειμένου να επικεντρωθεί σε υποθέσεις με μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, και αφετέρου θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους.

Κατατέθηκε αρχικό σχέδιο Εθελοντικής Γνωστοποίησης Κεφαλαίων, με βάση σχετική απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. με επιδιωκόμενο σκοπό, την κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των Θεσμών ώστε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί την εθελοντική γνωστοποίηση κεφαλαίων και θα εξασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία του μέτρου, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Στην παρούσα φάση, έπειτα από διαβούλευση με τους Θεσμούς, αποφασίστηκε το πρόγραμμα για την Εθελοντική Γνωστοποίηση Κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στο σ/ν που θα περιλαμβάνει και την Επέκταση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

Δείτε βίντεο: Τι αλλάζει στις πληρωμές με «πλαστικό» χρήμα


ΣΧΟΛΙΑ (28)

Οικιακή βοηθός σε 75χρονη

Πληρώνομαι 12.000 ευρώ το έτος καθαρά στο χέρι, αφορολόγητα, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Συν 7.000 ευρώ σε είδος (επιπλωμένο σπίτι, κοινόχρηστα, φαγητό, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ). Τα 12.000 ευρώ όπως είναι τα βγάζω ΟΛΑ εκτός Ελλάδος στην πατρίδα μου. Τι θα μού κάνετε;;; Πώς θα με πιάσετε;;;

.

ε αντε να γινεις και συ οικιακη βοηθος, μακακα

Λούλης

Εγώ προτείνω την κατάργηση των μετρητών και την εμφύτευση ενός μικροτσίπ στο κούτελο των κατοίκων της μπανανίας. Έτσι και αλλιώς είναι σανοφάγοι. Σιγά μην πουν, όχι. Μόλις μάθουν ότι πρόκειται για χρήματα, θα κάνουν σειρά για το μικροτσίπ στο κούτελο. Εδώ ο Γιωργάκης τους δούλευε ότι 'λεφτά υπάρχουν' και αυτοί πανηγύριζαν κουνώντας σημαίες. Ο Σαμαράς μία από τα ίδια. Ο Τσίπρας που θα έσκιζε και θα καταργούσε τα μνημόνια, αυτοί χόρευαν τσιφτετέλια αντικριστά στο σύνταγμα με σουβλάκια.

peter

το θεμα ειναι οτι τα χαιβανια θα το πιστεψουν οπως ολα τα αλλα μουσια που τους πουλησε ο αρχοντας του πανταμελες και θα ζητοκραυγαζουν παλι τα κοθονια

KOSTAS

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΤΙ ΓΛΕΝΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ!! ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ!!! ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Κ Ο ΑΝΑΡΧΟΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Κ ΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ!!!

στο ήδη αφορολόγητο που

φυσικά και υπάρχει, σχεδιάζεται και νέο. Ακου κάτι πράγματα που γίνεται στο προτεκτορατο.

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΑΣ

ΑΠΟ 20% ΕΩΣ ΚΑΙ 35% ΜΕΙΟΝ ΕΧΩ ΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑ. ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΖΟΚΕΡ ΧΑ ΧΑ ΧΑ

TEO

ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ ΕΝΩ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΛΕΨΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ.ΓΙΑΥΤΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΝΙΣΜΟΥΣ.ΜΟΝΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ. ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ο ΥΠ.ΟΙΚ. ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΕΤΕΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΧΕΔΙΑ.ΚΑΙ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛΣ.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΧΡΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜ.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ.ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΦΟΡΟΥΣ.ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Μανος

Απαιτουμε εκλογες εδω και τωρα δεν θα πληρωνουμε εμεις για τα δικα σας τα σπασμενα

Ισοτιμία

Αυτή τη στιγμή η ισοτιμία στην αγορά φυσικό προς ''πλαστικό'' ευρώ είναι στο 1 προς 1.2 *Δηλαδή με ενα ευρώ μετρητά αγοράζεις ό,τι θα αγόραζες με 1.20 πλαστικό. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να την κανουν 1 προς 2 και τελικά δε θα εισπράξουν τίποτα...

ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ.ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΚΛΕΦΤΟΚΟΤΑΔΕΣ.ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ ΠΑΝΤΩΣ.

oeoeoeoeoe

5. Ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και οπτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την οδηγία 29.2001.ΕΚ...θα μας κοψουν και τις ταινιες-σειρες?τι σχέση εχει αυτο με το πλαστικο χρημα?

@

Θα σε εντοπίζουν με το IP κ θα σου ρίχνουν πρόστιμο

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

pezoi-athina-ena

Ένας στους τρεις είχε λάβει δάνεια ύψους έως 50.000€ και ένας στους τέσσερις έως 100.000€ - Τράπεζα είχε δώσει στον ίδιο άνθρωπο 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά - Τι έδειξε για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια των Ελλήνων μεγάλη έρευνα της ΓΣΕΕ

uga_XL

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Globalworth του Γ. Παπαλέκκα έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συμμετέχοντας στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους μισού δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις στις δύο βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται την Πολωνία και τη Ρουμανία.