Ξεκινά από αύριο η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων «Πόθεν έσχες»

Ξεκινά από αύριο η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων «Πόθεν έσχες»

Τι πρέπει να δηλώσουν οι υπόχρεοι στη δήλωση - Τι προβλέπει ο ισχύων νόμος για τις ποινές 

Ξεκινά από αύριο 15 Οκτωβρίου και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017, η διορία υποβολής για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (χρήση 2015), καθώς και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (άρθρ, 229 του ν. 4281/2014).

​Μεταξύ άλλων οι υπόχρεοι σε δήλωση Πόθεν Έσχες (γιατροί του ΕΣΥ, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, αιρετοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικοί, αστυνομικοί, δικαστές, διαιτητές κλπ), καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά αν νοικιάζουν τραπεζικές θυρίδες, αν φυλάνε σε μετρητά πάνω από 15.000 (όχι ο καθένας ανά άτομο ολόκληρη η οικογένεια) αλλά και πολύτιμα αντικείμενα (κινητή περιουσία) που υπερβαίνουν σε αξία τα 30.000 ευρώ.

Η διάταξη για την κινητή περιουσία φαίνεται ξεκάθαρα πως αφορά και στα κοσμήματα γιατί μετράει την αξία της και ως «σύνολο», που κατ΄εξοχήν εννοούνται ως άθροισμα ομοειδών αντικειμένων.

Τι δηλώνουμε στο ηλεκτρονικό «Πόθεν Έσχες»

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2015) περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:

i. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών , τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.
iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts).
v. Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.

vi. Τα κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.. Αν τα κινητά πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία του συνόλου των πραγμάτων. Η δηλούμενη αξία προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς ή από πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά το χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κινητά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική σύμβαση.
vii. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση

Υπενθυμίζεται ότι οι παραβάτες που δεν υποβάλουν δήλωση ή η δήλωση είναι ανακριβής θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο από 150 ως 400 ευρώ.

Εξοντωτικές ποινές

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις ποινές ο ισχύων νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται σε όποιον υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, την διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.

3. Ο υπαίτιος της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.

Πηγή: newmoney.gr

ΣΧΟΛΙΑ (11)

George

Έχω ένα ποδήλατο στην αποθήκη που δεν έχει κινηθεί για 5 χρόνια. Σε ποιό κωδικό το βάζω? Στην κινητή περιουσία ή στην ακίνητη?

Τανια

Εμενα αυτο το κειμενο δεν με καλυπτει καθολου γιατι αρχικα δεν αναφερεστε σε ποιους αφορα ολο αυτο.Βλεπω γιατρους δικηγορους δηλαδη ο απλος πολιτης πρεπει να κανει αυτη την δηλωση αν εχει περιουσια η οχι???Γραψτε ποιοι ειναι υποχρεοι και ποιοι οχι πολυ αοριστο...!

458

@||@. Θεωρούνται κινητά αλλά ταυτόχρονα και ακίνητα. Αξία? Ανεκτίμητη.

Γιάννης

Γιατί τόσο μικρές ποινές; Πολύ επιεική τον βρίσκω τον νόμο. Εγώ θα πρότεινα δις ισόβια σε όποιον από αμέλεια ξεχάσει να δηλώσει έστω και 1, φυσικά πλήρη κατάσχεση όλης της περιουσίας του, ενώ αν επιπλέον αποδειχθεί και δόλος, τότε μαζί και όλο του το σόι. Α, μετά αυτά να εφαρμοστούν και στο περιουσιολόγιο, που θα αφορά τους πάντες. Ντροπή.

oeo

φάτε σανό εν αναμονή των πόθεν έσχες 2014-2015 των βολευτών και δηλώστε τα δικά σας ... ΕΓΩ STROMABANK .. ΜΗΔΈΝ ΕΠΙΤΌΚΙΟ ΑΛΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

Βουλγαρία

αντε παιδιά ολοι τα λίγα που έχουμε να τα παμε στη γειτονική χώρα να μην έχουμε απο πανω μας( χαρατζηδες)και να μην χάσουμε οτι έχει απομείνει απο την αξιοπρεπεια μας.ολα γίνονται μονο για να μας εξευτέλισουν.μας βαφτησαν απατεώνες.......

George

Όλοι οι πολίτες πρέπει να υποβάλουμε δήλωση πόθεν έσχες ή μόνο όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες? Έγώ που δεν έχω τίποτα στο ονομά μου πρέπει να δηλώσω και εγώ μηδεν?

αρησ

μονο οσοι ανηκουν σε αυτην την κατηγορια δεν αφορα τον ιδιωτικο τομεα εμασ τουσ κοινουσ θνητους

ΕΣΚΟΜΠΑΡ

μα καλα ποσο μακακεσ ειστε εσεις του συριζα και ανελ μμμ πεσ τε μασ μα ειστε βουδια ,,,καταρχασ οσα εχουν δηλωμενα οκ και τελοσ τα αδηλωτα οσα και αν ειναι αυτα κατω απο στρωματα κτλ ποιος θα τα δηλωση μμμ θα τα τρωει σιγα σιγα και τα ετιμα θα τα αποταμιευη εν μερι) δηλαδη ενας ιατρος πχ προς βουλα γλυφαδα κηφισια κτλ που ειναι αρκετη και απο τους 100 ασθενεισ το λιγοτερο τον μηνα που περνη 80 ευρω και απο τουσ 100 κοβει αποδειξη στουσ 20 για τουα αλλους 80χ80=6400 που δεν εχει κοψει νομιζετε τα βαζη στην τραπεζα ,,,καλα δεν ομιλο για τα φακελακια μετα οταν εχει χειρουργεια τα 500 η 1000 αναλογα δηλαδα μαζι με τα 6400 αν προσθεσουμε και 20 χειρουργια που κανει τον μηνα εγω δεν λεω 1000 λεω για 500 που ειναι λιγα 20χ500=10.000 που ειναι μαυρα τα δηλωνει?οχι φυσικα και το ξερεται ,,,,ΣΥΝΟΛΟ 6400+10000=16400 ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΗΛΑΔΗ 16400Χ10 ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ =164000 ΧΙΛ.ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΤΣΙ ΤΗ ΠΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΑΡΟΣΕΤΕ?ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ

Ειλικρινή δήλωση!!!

Θα σας δηλώσω τα @@ μου να έρθετε να τα φορολογήσετε παλιοκαραγκιοζηδες....

γιαννης

ετσι καλα τα λεσ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

aktoploia

Σε μία χρονιά που οι εξελίξεις τρέχουν στην ελληνική ακτοπλοία, με τον Εμμάνουελ Γκριμάλντι να δυναμώνει την παρουσία του στο Αιγαίο μέσω των Μινωικών και την Τράπεζα Πειραιώς να μελετά τα ο μέλλον του Ομίλου Attica όπoυ ανήκουν η Superfast Ferries-Blue Star Ferries-Hellenic Seaways, ο κλάδος εισέρχεται σε πολύ δύσκολες θάλασσες.

Wyndham

Παραπάνω από ισχυρό είναι το ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού κολοσσού της Wyndham για τη χώρα μας με τον Δημήτρη Μανίκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Wyndham Hotels & Resorts για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής να δηλώνει ότι η «Ελλάδα είναι τάση. Μας ενδιαφέρουν όλες οι περιοχές, εντός κι εκτός Αθηνών, οπουδήποτε υπάρχει τουριστική κίνηση, δεδομένου ότι ο όμιλος διαθέτει αυτή την στιγμή 20 διαφορετικά concepts τα οποία μπορούν να ταιριάξουν στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη»

stathakis

Αναφέρεται και στην πορεία επίτευξης των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med και στα αποτελέσματα του προγράμματος Εξοικονομώ κατ' Οίκον

4
foto-danei-traz

Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων έφτασε στον «σκληρό πυρήνα» - Τον Σεπτέμβριο θα τεθούν νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για την αποκλιμάκωση των NPEs
με στόχο να υποχωρήσουν στο 18%-19% μετά το 2020 και στο 6,5% μέχρι το 2022

DEIS

Το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει αποχωρήσεις 6.000 εργαζομένων έως το 2022 και «κυνήγι» οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων λογαριασμών 1 δισ. ευρώ - Στο τραπέζι παραμένει η αύξηση των τιμολογίων ή η κατάργηση…

3