Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολόγηση εταιρικών κινητών και αυτοκινήτων

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολόγηση εταιρικών κινητών και αυτοκινήτων

Σκοπός να φορολογηθούν επιπλέον τα υψηλόβαθμα στελέχη - Δεν φορολογείται ούτε το υπερβάλλον ποσό της πάγιας εταιρικής σύνδεσης αρκεί να υπάρχει βεβαίωση του εργοδότη ότι οι κλήσεις γίνονταν για επαγγελματικούς λόγους

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη φορολόγηση εταιρικών κινητών και αυτοκινήτων
Διευκρινίσεις για το ποιες παροχές σε είδος θα φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και ποιες όχι, επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Οικονομικών με ανεπίσημο ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε. Μετά μάλιστα τη θύελλα των αντιδράσεων που προκλήθηκαν με αφορμή την εγκύκλιο Σαββαΐδου, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε και έκτακτη συνέντευξη τύπου.
 
Σύμφωνα με όσα τονίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσιεύματα περί «φορολόγησης παροχών σε είδος»:
 
ΓΕΝΙΚΑ
•             Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται η εφαρμογή του άρθρου 13 Ν. 4172/2013 και, άρα,  δεν πρόκειται για νέα νομοθεσία.
•             Κάποιες παροχές σε είδος φορολογούνταν και με το προϊσχύον καθεστώς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από το 1994
Κλείσιμο
•             Σκοπός του Νόμου είναι η φορολόγηση εισοδημάτων που δεν φαίνονταν στη Μισθοδοσία και η φορολόγηση με βάση την πραγματικη φοροδοτική ικανότητα. 
•             Για τους χαμηλόμισθους δεν τίθεται θέμα φορολογικής επιβάρυνσης, αφού οι παροχές αυτές προορίζονται «κατά κανόνα» για τα υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν και μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.
 
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
•             Δεν φορολογείται το ποσό του παγίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό συνδέσεων που έχει δοθεί σε κάθε έναν εργαζόμενο.
•             Δεν φορολογείται ούτε το υπερβάλλον ποσό του παγίου, με την προϋπόθεση ότι αφορά επαγγελματικούς σκοπούς, αρκεί να υπάρχει μία απλή βεβαίωση του εργοδότη (σσ: η εγκύκλιος ορίζει όμως πως και τα ποσά αυτά φορολογούνται αν πχ δεν εκδώσει βεβαίωση ο εργοδότης ή αν ψάξει και ελέγξει ποιες κλήσεις αφορούν προσωπικές ανάγκες του υπαλλήλου του κλπ χωρίς να προβλέπεται και διαδικασία αμφισβήτησης εκ μέρους του υπαλλήλου).
•             Δεν φορολογείται η παροχή συσκευών Η/Υ, tablets, κινητών και λοιπού εξοπλισμού για ένα τέτοιο εργαλείο ανά είδος. Δηλαδή, αν η επιχείρηση χορηγεί σε εργαζόμενό της έναν φορητό υπολογιστή, μία συσκευή τηλεφωνίας και ένα tablet, η παροχή των τριών αυτών εργαλείων εργασίας δεν αποτελεί εισόδημα.
•             ΔΕΝ φορολογείται η δαπάνη πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των πιο πάνω συσκευών
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:
•             σκοπός είναι η φορολόγηση των πολυτελών αυτοκινήτων των υψηλόβαθμων στελεχών (status cars).
•             δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι πωλητές, τεχνικοί κλπ εργαζόμενοι των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση αλλά φορολογούνται τα αυτοκίνητα που παρέχονται λόγω θέσης 
•             δεν  φορολογούνται τα αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive)
•             δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη μετακίνηση των πελατών τους
•             δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (mini-bus)
•             δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα πίστας των αεροδρομίων
•             δεν φορολογούνται τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού ή υψηλών προσώπων των επιχειρήσεων διαχείρισης των αεροδρομίων
•             Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται παροχή η δαπάνη των καυσίμων και συντήρησης των αυτοκινήτων (π.χ. διόδια, βενζίνη, ΚΤΕΟ, service, parking, αλλαγή ελαστικών κλπ)
 
ΔΑΝΕΙΑ
•             Δεν φορολογούνται δάνεια παντός είδους (τραπεζικά που χορηγούν οι τράπεζες στο προσωπικό τους, δάνεια με έγγραφη ή μη συμφωνία που δίνουν οι εργοδότες στους υπαλλήλους τους καθώς και προκαταβολές ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν δοθεί μέχρι 31/12/2013. Αυτό ισχύει ασχέτως του ποσού του δανείου ή του χρόνου αποπληρωμής του.
Τα ανωτέρω δεν φορολογούνται γιατί ΔΕΝ θεωρούνται παροχές.
 
•             Σε ό,τι αφορά τις παροχές, ΔΕΝ φορολογούνται παροχές ως 300 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, ακόμα και αν η συνολική αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και σε όσα στελέχη εταιριών η αξία της παροχής υπερβαίνει τα 300 ευρώ,  το όριο των 300 ευρώ λειτουργεί ως αφορολόγητο όριο και θα φορολογηθεί μόνο για το υπερβάλλον
•             ΕΞΑΙΡΕΣΗ: φορολογούνται μόνον τα αυτοκίνητα σε υψηλόβαθμα στελέχη, (όχι αυτά που παραχωρούνται για επαγγελματική χρήση) δάνεια, stock options και παραχώρηση κατοικίας ακόμα και αν είναι κάτω από 300 ευρώ ετησίως.
 
Γενικότερα επίσης
 
•             δεν φορολογούνται παροχές σε είδος, οι οποίες δίνονται σε όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεδομένου ότι οι συμφωνημένες αυτές παροχές καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης
 
Ειδικά  σε όλες τις περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας (ατομικές, συλλογικές κλπ) δεν έχουν την έννοια της παροχής και άρα:
•             δεν φορολογούνται οι κάθε είδους παροχές προς τους εργαζόμενους για την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
•             δεν φορολογείται η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας
•             δεν φορολογείται η χορήγηση γάλακτος
•             δεν φορολογείται η φύλαξη των παιδιών στο χώρο εργασίας
•             δεν φορολογείται η μεταφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους με μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, mini-bus) με δαπάνες της επιχείρησης
•             δεν φορολογείται η παροχή στολής εργασίας στους εργαζόμενους 
•             δεν θεωρείται εισόδημα και δεν φορολογείται η αξία των διατακτικών μέχρι έξι ευρώ καθημερινά (οι διατακτικές εξαργυρώνονται σε σουπερμάρκετ κλπ καταστήματα) 
•             δεν φορολογούνται ΓΕΝΙΚΩΣ οι ΠΑΡΟΧΕΣ που δίνονται για την εκτέλεση της εργασίας
•             δεν φορολογείται η χορήγηση θέσης στάθμευσης
•             δεν φορολογούνται οι παροχές που δίνονται για την κάλυψη δαπανών ή την αποκατάσταση ζημιών του εργαζόμενου στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης
•             δεν φορολογείται η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή σεμινάρια ή κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδέονται με την απόκτηση γνώσης ή εμπειρίας σχετικής με την εργασία του υπαλλήλου
•             δεν φορολογούνται οι συνδρομές σε επαγγελματικά περιοδικά και επιμελητήρια για τους υπαλλήλους της επιχείρησης
•             δεν φορολογούνται οι υποτροφίες που δίνονται από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για τη φοίτηση σε αυτά, ακόμα και αν υπότροφοι είναι τα τέκνα των υπαλλήλων των εκπαιδευτηρίων.
•             δεν φορολογείται η χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών για τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την κάλυψη δαπανών σε επαγγελματικό ταξίδι
•             δεν φορολογείται η παροχή οικίας σε υπηρετούντες στο Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου, δεδομένου ότι  μετακίνησή τους είναι εκ του νόμου υποχρεωτική
•             δεν φορολογείται η παροχή οικίας στους εργαζόμενους σε περίπτωση πρόσκαιρης εκτός έδρας μετακίνησής τους σε υποκατάστημα, εργοτάξιο  ή άλλη εγκατάσταση του εργοδότη

Διευκρινίσεις από τον Γιώργο Μαυραγάνη

Την ίδια ώρα, έτοιμη να παρέμβει «πυροσβεστικά» για όποια αδικία τυχόν προκύψει στην εφαρμογή των διατάξεων για το φόρο εισοδήματος που θα πληρώνουν υπάλληλοι που λαμβάνουν «παροχές σε είδος» για τις ανάγκες της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, εμφανίζεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

«Δεν πρόκειται για νέα νομοθεσία, η εγκύκλιος είναι χρήσιμη επειδή αποσαφηνίζει διατάξεις νόμων για να μην ανακύπτουν συνεχώς προβλήματα και να μη γίνεται κατάχρηση όπως συχνά συνέβαινε λόγω ασάφειας που δημιουργούσε ανασφάλεια και σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης και διαβεβαίωσε ότι «δεν τίθεται θέμα φορολογικής επιβάρυνσης για τους χαμηλόμισθους». 

Μετά το σάλο που προκλήθηκε, από το υπουργείο Οικονομικών και από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων άφηναν ανοικτό μάλιστα το ενδεχόμενο ακόμα και να υπάρξουν  βελτιώσεις στην εφαρμογή του νόμου, με μία επόμενη εγκύκλιο της ΓΓΔΕ ή όποιον άλλο τρόπο χρειαστεί (πχ μετά από διαβούλευση ειδικής Επιτροπής όπου μετέχουν και φορείς της αγοράς).

Με βάση τις νέες διευκρινίσεις, πάντως:

Εξαιρούνται από φόρο (έστω και αν υπερβαίνουν το όριο των 300 ευρώ ετησίως) οι παροχές που προβλέπονται στην επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση δεν φορολογούνται, πχ αν η επιχείρηση έχει συμφωνήσει να πληρώνει βρεφονηπιακό σταθμό και αυτό προβλέπεται σε επιχειρησιακή σύμβαση, αυτό δεν φορολογείται.

Τα εταιρικά αυτοκίνητα φορολογούνται όταν προσφέρονται λόγω θέσης (διευθυντές κλπ).

Το πάγιο του κινητού δεν φορολογείται, ενώ αν το  ποσό υπερβαίνει το πάγιο αρκεί η βεβαίωση του εργοδότη ότι ήταν επαγγελματικά τα τηλέφωνα που έκανε ο υπάλληλος, προκειμένου να απαλλαγεί από τον φόρο.

Από την άλλη, πάντως, ανοίγει πλέον ο δρόμος και για τη φορολόγηση των μειωμένων ή δωρεάν τιμολογίων ρεύματος, νερού κλπ σε εργαζόμενους και στελέχη ΔΕΚΟ και άλλων επιχειρήσεων (πχ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ).

Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης