Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS στα προσυμπληρωμένα έντυπα, οι προκλητικά χαμηλοί τζίροι και οι προθεσμίες

Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS στα προσυμπληρωμένα έντυπα, οι προκλητικά χαμηλοί τζίροι και οι προθεσμίες

Όλη η διαδικασία για τις «προκάτ» δηλώσεις - Email και εβδομαδιαία ενημέρωση στους φορολογούμενους - Υποχρεωτικά η δήλωση IBAN

eforia
Ξεκίνησε χθες η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος 2023, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την Παρασκευή 26 Ιουλίου. Χθες, εξάλλου, δημοσιοποιήθηκε και η λίστα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τις μέσες ετήσιες εισπράξεις από 382 επαγγελματικούς κλάδους. Πρόκειται δηλαδή για τον μέσο τζίρο που δήλωσαν στην εφορία επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλες παραμέτρους, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φόρου που θα πληρώσουν πάνω από 730.000 επαγγελματίες.

Αυτη η «ακτινογραφία εισπράξεων» ενισχύει το κυβερνητικό επιχείρημα οτι ήταν αναγκαία η επιβολή τεκμηρίου στους επαγγελματίες καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματίες δηλώσουν εισοδήματα που δεν συνάδουν με την επιχειρηματική τους δράση. Χαρακτηριστική εικόνα δίνουν, ο μέσος ετήσιος τζίρος κομμωτηρίων στα 15.156 ευρώ, ο μέσος τζίρος ταξί στα 16.281 ευρώ, ο μέσος τζίρος αρχιτεκτόνων στα 18.865 ευρώ. Εισπράξεις.... που οδηγούν σε καθαρά κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ! Επίσης 35.967 δικηγόροι εμφανίζονται με μεικτά έσοδα 22.890 ευρώ ο καθένας ενώ το μέσο ακαθάριστο εισόδημα για 23.471 γιατρούς ανέρχεται σε 46.640 ευρώ.

Συμπερασματικά από τον κατάλογο που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ προκύπτει οτι το μέσο ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που θα λάβει υπόψη η εφορία προκειμένου να υπολογίσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα κυμαίνεται από 4.000 ευρώ (ατομικές επιχειρήσεις από το χώρο της επισκευής ρολογιών και κοσμημάτων ) έως 1,2 εκατ. ευρώ (εταιρίες καπνού και καυσίμων).

Τα SOS για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Οσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν φέτος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τονισθεί οτι φέτος, για πρώτη φορά, πάνω από 1,3 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, αφού θα είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει. Οι φορολογούμενοι που, με βάση τα στοιχεία τους, έχουν επιλεγεί για την παραπάνω διαδικασία, θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ στο e-mail τους, στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE και στο myAADEapp.

Κλείσιμο
Εφόσον οι φορολογούμενοι αυτοί θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Ειδικότερα: 

 • α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση 
 • β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).


Για τη διευκόλυνσή τους, στην εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει δημιουργηθεί ειδικό ψηφιακό αρχείο, που περιλαμβάνει:

 • • τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη της η ΑΑΔΕ και
 • • το φορολογικό αποτέλεσμα, χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, που προκύπτει με βάση αυτά.


Η ΑΑΔΕ θα καταχωρήσει αποδείξεις και εισπράξεις απο AirBnB

Προσυμπληρωμένα, με δυνατότητα τροποποίησης, στις φορολογικές δηλώσεις θα είναι τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο έντυπο Ε2 και, τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1. Περαιτέρω στο E1 έχει ενσωματωθεί ο υπολογισμός του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρθρα 28Α έως 28Δ ΚΦΕ).

Νέα ψηφιακά αρχεία

Προσφέρονται δύο επιπλέον ψηφιακά αρχεία, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων:

1. Σύνοψη της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό), που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για τα εισοδήματα του φορολογούμενου και την ταυτότητα οφειλής για την εξόφληση του φόρου ή τις πληροφορίες για την επιστροφή φόρου. Επιπλέον, από τις 13/5/2024, η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου και η Σύνοψή της θα φέρουν QR Code, για την επαλήθευση της γνησιότητάς τους.

2. Σύνοψη του Ε1, που περιλαμβάνει μόνο τους συμπληρωμένους κωδικούς της δήλωσης
Επιπλέον, το Ε3 ανασχεδιάστηκε για ευκολότερη συμπλήρωση. Όπως και πέρυσι, εφαρμόζεται η προσυμπλήρωση, με δυνατότητα τροποποίησης, επιμέρους κωδικών του εντύπου, με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Εβδομαδιαία ενημέρωση των φορολογουμένων

Οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση (από το β’ 15νθήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εξαρτώμενα μέλη (στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1), θα ενημερώνονται άμεσα, μέσω της εφαρμογής, για την υποχρέωση του εξαρτώμενου μέλους να υποβάλει προηγουμένως τη δήλωσή του.

Υποχρεωτική η δήλωση ΙΒΑΝ για κατοίκους Ελλάδας

Για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE για όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει IBAN, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αντίστοιχα, γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και για τους οποίους θα προκύψει δικαίωμα επιστροφής φόρου από τη δήλωση.

Επιτάχυνση επιστροφών και συμψηφισμών φόρου

Επιπλέον, επιταχύνονται ακόμα περισσότερο οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών, ως εξής:

- Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

- Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 12/5/2024. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

- Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Τι δηλώνουν στην εφορία οι επαγγελματίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ

 • Εκμεταλλευτές ταξί: Ανέρχονται σε 29.108 και τα ακαθάριστα έσοδα που δήλωσαν το 2023 ανέρχονται στο ποσό των 16.281 ευρώ. Το 2022 είχαν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 11.743 ευρώ και καθαρά κέρδη 3.726 ευρώ.
 • Δικηγόροι: Ανέρχονται σε 35.967 και τα ακαθάριστα έσοδα του 2023 ανήλθαν στο ποσό των 22.890 ευρώ. Το 2022 είχαν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 18.960 ευρώ και καθαρά κέρδη 14.405 ευρώ.
 • Γιατροί: Οι 23.471 δήλωσαν πέρυσι ακαθάριστα έσοδα 46.640 ευρώ έναντι 43.541 ευρώ το 2021.
 • Οδοντίατροι: Ανέρχονται σε 10.907 και δηλώνουν ακαθάριστα έσοδα 28.289 ευρώ. Τα μέσα ακαθάριστα έσοδα τους διαμορφώθηκαν σε 25.752 ευρώ και τα καθαρά σε 8.121 ευρώ. Κατέβαλλαν φόρο ύψους 1,881 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αποτελούν το 26% των ακαθάριστων.
 • Αρχιτέκτονες: Οι 10.468 αρχιτέκτονες δήλωσαν το 2023 κατά μέσο όρο ακαθάριστα έσοδα 18.765 ευρώ.
 • Ιδιοκτήτες μπαρ: Οι 29.775 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 37.777 ευρώ, ενώ το 2022 ήταν 28.734 ευρώ. Το μέσο καθαρό εισόδημα είχε διαμορφωθεί στα 6.860 ευρώ
 • Υδραυλικοί: Στο κλάδο απασχολούνται 8.506 φυσικά πρόσωπα. Το ακαθάριστο εισόδημα του 2023 είχε φθάσει στα 29.463, ενώ το 2022 στα 27.004 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη που δήλωσαν το 2022 ήταν 7.617 ευρώ
 • Ξυλουργοί: Οι 4.904 μαραγκοί δηλώνουν ακαθάριστα κέρδη 32.913 ευρώ. Το 2021 είχαν δηλώσει 30.996 ευρώ. Τα καθαρά κέρδη τους είχαν φθάσει το 2021 στο ποσό των 7.993 ευρώ.
 • Ηλεκτρολόγοι: Στο κλάδο δραστηριοποιούνται 8.473 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανήλθε το 2022 στο ποσό των 32.635 ευρώ. Το 2021 το μέσο ακαθάριστο εισόδημα είχε διαμορφωθεί στα 32.785 ευρώ και το καθαρό στα 9.431 ευρώ.


Η λίστα των μέσων ακαθάριστων εσόδων ανά ΚΑΔ αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Το συγκεκριμένο κριτήριο ορίζει προσαύξηση 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Υπενθυμίζεται ότι τα άλλα κριτήρια είναι τα έτη δραστηριότητας και το κόστος μισθοδοσίας. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ.


Eιδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκρός 31χρονος σε τροχαίο - Τραυματίστηκε σοβαρά ο 25χρονος συνοδηγός

Κασσελάκης: «Είμαι και για πρωθυπουργός και για μπύρες-Εφικτό να είμαστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές»

Ο Γιάννης Περπατάρης σπίτι του και οι Μπλε του Survivor στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης