Καύσιμα: Πτώση εσόδων από φόρους παρά τις ανατιμήσεις

Καύσιμα: Πτώση εσόδων από φόρους παρά τις ανατιμήσεις

Κάμψη πωλήσεων 17% στα πετρελοειδή τον Ιανουάριο δείχνουν τα στοιχεία – Άντεξαν (προς το παρόν) τα κρατικά έσοδα παρά την κρίση, τον χιονιά και τις παρατάσεις

VENZINIS
«Βουτιά» έως και 20% έναντι των προβλέψεων αλλά και των περασμένων ετών, καταγράφουν τον Ιανουάριο τα έσοδα από Ειδικους Φόρους Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την Εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο, η κρίση ακρίβειας έχει πλήξει την κατανάλωση και τα κρατικά έσοδα. Η κατάσταση όμως είναι καλύτερη για τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού, αν συνυπολογιστεί ότι λόγω της θεομηνίας «Ελπις» μεγάλο μέρος πληρωμών μεταφέρθηκε εκτάκτως στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία για τον Ιανουάριο επιβεβαιώνουν ότι το 2022 ξεκίνησε με μια υστέρηση εισπράξεων κρατικών εσόδων 664 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 280 είναι από πληρωμές φόρων. Ωστόσο αν συνυπολογιστεί η παράταση, τα έσοδα εκτιμάται πως υπερέβησαν κατά 100 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο.

Αποκαλυπτικά για την πορεία της κατανάλωσης τον Ιανουάριο είναι τα στοιχεία των εσόδων από έμμεσους φόρους:

· Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,526 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 212 εκατ. ευρώ (υστέρηση 13,9%)

· Τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους στα καύσιμα ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 65 εκατ. ευρώ (υστέρηση 12,9%)

· Τα έσοδα από πληρωμές ΕΝΦΙΑ και λοιπών φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ και είναι οριακά μειωμένα έναντι του στόχου κατά 4 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,150 δισ. ευρώ, σχεδόν όσο ήταν και ο στόχος.

Ειδικά στα καύσιμα, όπου έχει ανοίξει και συζήτηση για μείωση των φόρων, προκύπτει ότι:

Κλείσιμο
· Τα έσοδα από ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή ήταν 11 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τον μηνιαίο στόχο (170 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 160 εκατ. ευρώ) και αυτό προφανώς οφείλεται στην αύξηση της αξίας του πετρελαίου, πάνω στην οποία επιβάλλεται ο ΦΠΑ

· Τα έσοδα από τον Ειδικό φόρο ενεργειακών προϊόντων όμως ήταν 61 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο, γιατί ο ΕΦΚ επιβάλλεται στον όγκο των πωλήσεων (ανά λίτρο ή mwh κλπ) ασχέτως της τιμής που έχει το προϊόν.

Με άλλα λόγια, ενώ το Δημόσιο «κερδίζει» φαινομενικά 10 εκατομμύρια ευρώ στον ΦΠΑ από τις ανατιμήσεις, χάνει 61 εκατομμύρια ευρώ από την πτώση των πωλήσεων και «μπαίνει μέσα» 51 εκατομμύρια.

Ενδεικτικό της πτώσης κατανάλωσης τον Ιανουάριο είναι ότι τον συγκεκριμένο μήνα το κράτος εισέπραξε από Ειδικό Φόρο στον όγκο των πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων:

· 298 εκατομμύρια ευρώ φέτος, αντί 359 που υπολόγιζε πως θα εισπράξει

· 244 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο 2021 που ήταν μήνας καραντίνας

· 360 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2020 πριν την πανδημία

· 359 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2019

Με άλλα λόγια, παρατηρείται πτώση 17% εν σχέσει με την κανονική κατανάλωση καυσίμων που είχε ή θα έπρεπε να έχει τον Ιανουάριο η χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,199 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,243 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 1,561 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 15 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,145 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1,473 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3,855 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 610 εκατ. ευρώ ή 13,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από Φόρους, καθώς και από το ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,087 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 664 εκατ. ευρώ ή 14% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 3.832 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 280 εκατ. ευρώ ή 6,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ωστόσο:
- η μείωση αυτή οφείλεται στην παράταση, έως τις 4 Φεβρουαρίου, της προθεσμίας πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, στις περιοχές που επλήγησαν από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό της 24ης Ιανουαρίου 2022, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου

- εξαιρουμένης της παράτασης αυτής και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εσόδων μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου, εκτιμάται ότι τα έσοδα από φόρους μηνός Ιανουαρίου υπερέβησαν τον στόχο κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου.

Ειδικότερα την περίοδο του Ιανουαρίου 2022, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

· Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,526 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 212 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 65 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 4 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,150 δισ. ευρώ, σχεδόν όσο ήταν και ο στόχος.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» (από ΕΕ κλπ) ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 392 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εκ των 10 εκατ. ευρώ ποσό 2 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 393 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 172 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εκ των 172 εκατ. ευρώ, ποσό 65 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 232 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 54 εκατ. ευρώ από τον στόχο (285 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 358 εκατ. ευρώ από τον στόχο (425 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022 ανήλθαν στα 5.054 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,654 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (6,708 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 1,916 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 732 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 470 εκατ. ευρώ κατά 262 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου, έχει ως εξής:

α) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 114 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

β) η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 25 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

γ) η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις ύψους 42 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 355 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με τεθωρακισμένα σήμερα στο Κίεβο προβλέπουν Ουκρανοί αξιωματούχοι - «Η πιο δύσκολη μέρα του πολέμου»

Άνοδος 2% στην τιμή του πετρελαίου, πάνω από τα 100 δολάρια παραμένει το μπρεντ

Ο Σον Πεν βρίσκεται στην Ουκρανία για να γυρίσει ντοκιμαντέρ για τη ρωσική εισβολή


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης