Κορωνοϊός

Προϋπολογισμός: Άνοδος στις εισπράξεις από ΦΠΑ μετά την άρση του lockdown

proypologismos

«Βαρόμετρο» τα κρατικά έσοδα του Μαΐου - Ποια έπεσαν και ποια ανέβηκαν

«Σημεία ζωής» από την αγορά φτάνουν στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς τον μήνα Μάιο καταγράφεται υπέρβαση στόχου 99 εκατ. ευρώ στις πληρωμές ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις. Καθώς μάλιστα τον Μάιο αποδόθηκε ο ΦΠΑ Απριλίου, η υπέρβαση αντανακλά το μερικό άνοιγμα της αγοράς, πριν ακόμα την γενικότερη άρση απαγορευτικών μέτρων του Μαΐου.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού, τον μήνα Μάιο σημειώθηκε υπέρβαση εισπράξεων έναντι του μηνιαίου στόχου από τις εξής κατηγορίες:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών (σχεδόν το σύνολο της αγοράς χωρίς καύσιμα και ποτά-τσιγάρα) κατά 99 εκατ. ευρώ,

β) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) Μεταβιβάσεις κατά 105 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 40 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάιο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 21 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 48 εκατ. ευρώ, που αντανακλά μειωμένη δραστηριότητα στις μεταφορές ή και στην παραγωγή.

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 20 εκατ. ευρώ,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 20 εκατ. ευρώ, λόγω των καθυστερήσεων στις υποβολές δηλώσεων (η πλατφόρμα άνοιξε μόλις εχθές)

ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 19 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Τα συνολικά έσοδα στα 3,451 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν τον Μάιο σε 3,451 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 125 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 3,150 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 193 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2,920 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Η ΑΑΔΕ τον Μάιο επέστρεψε φόρους 301 εκατ. ευρώ, δηλαδή 68 εκατ. ευρώ λιγότερους έναντι του μηνιαίου στόχου (369 εκατ. ευρώ) καθώς η υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος ξεκίνησε μόλις στις 27 του μηνός (αντί 15 Απριλίου το 2020).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 340 εκατ. ευρώ, αυξημένα επίσης κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πού εντοπίστηκε υπέρβαση του στόχου στο πεντάμηνο

Συνολικά στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 υπέρβαση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

β) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 30,1%,

γ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 25,6%,

δ) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 33 εκατ. ευρώ ή 126,8%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ευρώ ή 6,0%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

ζ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 510 εκατ. ευρώ ή 91,1% εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 625 εκατ. ευρώ ή 600,7%,

η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 346 εκατ. ευρώ ή 61,8% εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 182 εκατ. ευρώ ή 116,5%.

Υστέρηση έναντι του στόχου την ίδια περίοδο είχαν οι εξής βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 84 εκατ. ευρώ ή 12,8%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 308 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 219 εκατ. ευρώ ή 13,6%,

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

ε) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 17,0%,

στ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 16 εκατ. ευρώ ή 13,3%,

ζ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 78 εκατ. ευρώ ή 11,8% εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 67 εκατ. ευρώ ή 10,6%,

η) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 102 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

θ) Μεταβιβάσεις κατά 147 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

ι) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ ή 99,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,644 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 22 εκατ. ευρώ από το στόχο (1,666 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,683 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 ανήλθαν στα 29,074 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 757 εκατ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου (28.317 εκατ. ευρώ).

Η υστέρηση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ύψους 733 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 688 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Ομοίως αυξητικά κινήθηκαν και οι δαπάνες τόκων κατά 221 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον Τακτικό Προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 1,819 δισ. ευρώ (πληρωμές 3,559 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,δισεκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των ανωτέρω αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής μέσω του ΠΔΕ αντί του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι κυριότερες πληρωμές των μέτρων κατά της πανδημίας

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1,653 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,618 δισ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 508 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

ε) η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 217 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

στ) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

ζ) οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5,552 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων και τόκων.

Συνολικά, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό προ ημερών όταν ανακοινώθηκαν τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10,800 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 9,769 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 7,494 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Στα 8,139 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα

Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 8,139 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 7,169 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 4,843 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,275 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 274 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,919 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 296 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 16,859 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 193 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Ανακοινώνονται νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας

Άγριο έγκλημα στη Λάρισα: 35χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 70 χρονο συγχωριανό του

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική έρευνα για τα κορωνοπάρτι στο ΑΠΘ μετά από αναφορά του πρύτανη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης