Σταϊκούρας: Tο έργο στο Ελληνικό σύντομα θα υλοποιηθεί

Σταϊκούρας: Tο έργο στο Ελληνικό σύντομα θα υλοποιηθεί

Ο κ. Σταϊκούρας μίλησε και για τις παραλείψεις της προηγούμενης κυβέρνησης

staikouras
Τις ενέργειες της κυβέρνησης για το «ξεμπλοκάρισμα» της επένδυσης στο «Ελληνικό» επισήμανε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην Βουλή υπογραμμίζοντας ότι το έργο σύντομα θα υλοποιηθεί.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες πραγματοποιούνται εντατικές προσπάθειες για την ωρίμανση της επένδυσης και την κάλυψη των πολλαπλών κενών που είχε αφήσει η προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου για το σχέδιο νόμου «Κύρωση της σύμβασης μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων λόγω εισφοράς σε είδος έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ αφενός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και αφετέρου της Ελληνικό – Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» είπε πως οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν:

«Πρώτον, το ΤΑΙΠΕΔ παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην εταιρεία «Ελληνικόν Α.Ε.», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα, κτίρια και συστατικά που βρίσκονται στα παραρτήματα, κατ’ εφαρμογή, θα το επαναλάβω, του ν. 4787 του 2021, σε ολοσχερή καταβολή του συνόλου του ποσού των 911,2 εκατομμυρίων ευρώ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Δεύτερον, προσδιορίζονται οι επιμέρους υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, όπως είναι η μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ των ακινήτων, απαλλαγμένων παντός εμπράγματος βάρους, φόρου, τέλους, νομικού ή πραγματικού ελαττώματος από τη μία πλευρά, αλλά και η πιστοποίηση της ολοσχερούς καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου διά της εισφοράς των εμπράγματων δικαιωμάτων από την άλλη πλευρά και συνεπώς, η έκδοση και παράδοση στο ΤΑΙΠΕΔ από την εταιρεία «Ελληνικόν Α.Ε.» ενός ή περισσοτέρων μετοχικών τίτλων που ενσωματώνουν την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου αυτής. Τρίτον, προβλέπεται, ότι καθένας από τους συμβαλλόμενους, εγγυάται, απέναντι σε κάθε τρίτον, ότι η εν λόγω σύμβαση είναι έγκυρη και ισχυρή, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα προσβολής, διάρρηξης και ακύρωσης μεταβίβασης των εμπράγματων δικαιωμάτων και της εν λόγω σύμβασης, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Τέταρτον, η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από αυτήν υπάγεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.

Και τέλος, προσαρτάται με μορφή παραρτήματος ο κατάλογος των ακινήτων στα οποία αφορούν τα μεταβιβαζόμενα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και το ειδικό διάγραμμα εισφοράς. Αυτά περιλαμβάνονται σε αυτά που σήμερα νομοθετούμε».

«Η σύμβαση μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων, αποτελεί, τυπικά, μία συναλλαγή μεταξύ δύο δημόσιων εταιρειών, πλην, όμως, η σύμβαση αυτή και η κύρωσή της με νόμο, αποτελεί ένα αποφασιστικής σημασίας βήμα για την ολοκλήρωση της ανάληψης από τον επενδυτή της διοικητικής και διαχειριστικής εξουσίας για την ανάπτυξη του επενδυτικού έργου στο Μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, το οποίο αποτελεί και το αποδεικνύουμε καθημερινά, κεφαλαιώδους σημασίας εγχείρημα, τόσο για τη τοπική κοινωνία και οικονομία, αλλά και συνολικά για τη χώρα. Γιατί; Λόγω της εμβέλειας του επενδυτικού σχεδίου με την πραγματοποίηση του οποίου συνάπτεται η κυρούμενη Σύμβαση» τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας για την πολυπλοκότητα της επένδυσης αλλά και για τις παραλείψεις της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «θα σας πω την τελευταία εμπειρία που βιώσαμε και στο Υπουργείο Οικονομικών που χρειάστηκε εισήγηση για να γίνει μια συγκεκριμένη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να αναφερθώ και να καταθέσω στα πρακτικά πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2021. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την εβδομάδα. Πράξη αναγκαία, η οποία εκκρεμούσε από το 2016. Αυτό που έγινε με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου εκκρεμούσε από το 2016. Κατά τα άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν φιλοεπενδυτική κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα ουδέποτε προσήλθε να υπογράψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τόσο τη Σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών όσο και την τροποποιητική αυτή Σύμβασης. Ποτέ. Από το 2016. Η συστηματική αυτή παράλειψη διήρκησε από τις 27 Σεπτεμβρίου 2016, χρόνο κατά τον οποίο ικανοποιήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για την υπογραφή των Συμβάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι και τις εκλογές του 2019. Δηλαδή, περίπου τρία χρόνια. Η δε άρνηση σύμπραξης από τους τότε εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου. Αρκετοί υπουργοί της προηγούμενης Κυβέρνησης να προσυπογράψουν τα κείμενα, τα οποία είχαν συμφωνήσει και είχαν ψηφίσει οι ίδιοι, διατηρήθηκε παρά την θετική έκβαση των προσυμβατικών ελέγχων των Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρά τη νομοθετική κύρωση των συμβάσεων με το νόμο 4422/2016 και παρά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη του νόμου 4422/2016 στο άρθρο 1, το οποίο προβλέπει το εξής: «Οι ως άνω Συμβάσεις θα συνυπογραφούν από το Ελληνικό Δημόσιο ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι μετά την έναρξη του παρόντος νόμου». Από το 2016 ουδέποτε υπεγράφη. Πρόκειται, συνεπώς, για ακόμα μία από τις συστηματικές πλημμέλειες της προηγούμενης Κυβέρνησης που η παρούσα Κυβέρνηση επιλέγει να αποκαταστήσει με σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που προβλέπει τις δέουσες ενέργειες για την ταχεία κάλυψη του πρωτοφανούς αυτού κενού».

Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις ο υπουργός είπε ότι θα ακολουθήσουν «Διανομή. Καταχώριση Σύμβασης διανομής και σύστασης δικαιώματος επιφάνειας από το Κτηματολόγιο και το ΤΑΙΠΕΔ. Για να δούμε και ποιοι υλοποιούν τα έργα, κύριοι συνάδελφοι, γιατί είπατε ότι δεν τα υλοποιούν Έλληνες υπάλληλοι. Τα υλοποιούν και τα εκτελούν και ότι σας πω σήμερα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, πολλών στελεχών σε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και Υπουργεία, τους οποίους δημοσίως ευχαριστώ.

Πρόδρομες διαδικασίες, μιλήσατε για αυτό. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικόν Α.Ε.», για την έγκριση της σύμβασης παραχώρησης και το διάγραμμα παραχωρούμενων χώρων, «Ελληνικόν Α.Ε.» - ΤΑΙΠΕΔ.

Κλείσιμο
Ότι σας λέω στο τέλος είναι υπεύθυνοι.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ για την έγκριση της σύμβασης παραχώρησης, έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της σύμβασης παραχώρησης, υπογραφή σύμβασης παραχώρησης από όλα τα μέρη, «Ελληνικόν Α.Ε.», ΤΑΙΠΕΔ, Υπουργείο Οικονομικών.

Πάμε στην εισφορά. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικόν Α.Ε.», μέσω έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης της «Ελληνικόν Α.Ε.», έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση της «Ελληνικόν Α.Ε.», δημοσίευση στο ΓΕΜΗ απόφασης της γενικής συνέλευσης της «Ελληνικόν Α.Ε.» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπογραφή σύμβασης εισφοράς μεταξύ «Ελληνικόν Α.Ε.» - ΤΑΙΠΕΔ, κύρωση σύμβασης εισφοράς από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό που σήμερα κάνουμε.

Μετεγκαταστάσεις. Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης από το Υπουργείο Οικονομικών για μετεγκατάσταση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ολοκλήρωση μετεγκατάστασης εργαστηρίου καυσαερίων του Υπουργείου Μεταφορών, ολοκλήρωση μετεγκατάστασης Δήμου Ελληνικού, πρωτόκολλο παράδοσης, ολοκλήρωση αποδέσμευσης χώρων αρμοδιότητας ΥΠΑ, που ολοκληρώνεται.

Δικαστικές αποφάσεις ΣτΕ. Απόφαση Ολομέλειας του ΣτΕ, περί μη δασικού χαρακτήρα τμήματος του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού και εκκρεμούν στην εισφορά, ενδεικτικά, θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, μόλις πάρει ΦΕΚ αυτό που κάνουμε σήμερα, καταχώριση στο κτηματολόγιο, στα κτηματολογικά βιβλία των αρμοδίων κτηματολογικών γραφείων του ΦΕΚ του νόμου που κυρώνουμε αυτές τις μέρες για τη σύμβαση εισφοράς, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικόν Α.Ε.» ή και της έκθεσης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, πιστοποίηση εμπρόθεσμης καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικόν Α.Ε.», έκδοση πολλαπλού τίτλου μετοχών.

Μετεγκατάσταση υπηρεσιών ΕΛΑΣ και Πυροσβεστικής, εκποίηση αεροσκαφών. Έχουμε υπογραφή του ελληνικού δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, επί της ΣΑΜ και της τροποποιητικής σύμβασης, έχουμε την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή για το καζίνο και την έκδοση της άδειας λειτουργίας καζίνο. Έχουμε μεταβιβάσεις και σχετικές αρμοδιότητες, όπως, για παράδειγμα, πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής ακινήτου της ΜΠΕΑ, μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και «Ελληνικόν Α.Ε.», σε εκτέλεση όρου, του 2,2 της ΣΑΜ, έγγραφη ενημέρωση και ειδοποίηση από τον πωλητή προς τον αγοραστή για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων και την ημερομηνία, πραγματοποίησης της μεταβίβασης, παράδοση εγγράφων από πωλητή και αγοραστή, σύμφωνα με τα 2,6 και 2,7 της ΣΑΜ, συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών και εξουσιοδοτήσεις με απόφαση διοικητικού συμβουλίου και επιστολές και καταβολή της πρώτης δόσης του οικονομικού ανταλλάγματος και παράδοση της εγγυητικής επιστολής του πιστωμένου τιμήματος. Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποδεικνύεται ποιοι, με μεθοδικότητα, ταχύτητα και ασφάλεια δικαίου, προωθούν τις επενδύσεις».

Ειδήσεις σήμερα:


Μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα Λάρισας και Βόλου - Σταθεροποίηση στην Αττική

Στα 2.433 τα νέα κρούσματα - 556 οι διασωληνωμένοι, 50 θάνατοι

«Κόλαση» οι φυλακές του Λουκασένκο - Ξυλοδαρμοί, στέρηση ύπνου και φαγητού για να «ομολογήσουν» οι κρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης