Σοφία Ζαχαράκη

Σοφία Ζαχαράκη

Ο προηγούμενος μήνας αποτέλεσε την επιτομή του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.

9