Το όραμα που δείχνει το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
CPT_0117

Το όραμα που δείχνει το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Με οδηγό το «Vision 2025», ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο για πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον για όλους, η HELLENiQ ENERGY μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό Όμιλο, που διακρίνεται για ευαισθησία, υπευθυνότητα και εύρος δραστηριοτήτων.

Αιολικό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Εύβοια

Sponsored Content

Διαθέτοντας την πλούσια ιστορία των 7 δεκαετιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η HELLENiQ ENERGY μετασχηματίζεται με βάση περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες, επιδιώκοντας να φέρει το αύριο της έξυπνης ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της οικονομίας χαμηλών εκπομπών ρύπων πιο κοντά στο σήμερα. Ο Όμιλος συνειδητοποίησε εγκαίρως ότι η αγορά ενέργειας αλλάζει και πρέπει να εξελιχθεί και ο ίδιος, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του και προωθώντας πιο καθαρές μορφές ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και σταδιακή είσοδο σε νέες αγορές με πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής του και σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης - FuelsEurope, ο Όμιλος εργάζεται, παρέχοντας προσιτές λύσεις για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, ενώ  προχωράει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού «Vision 2025».

Το «Vision 2025» έχει θέσει ως προτεραιότητα 5 βασικούς πυλώνες:

  1. Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητά του Ομίλου έως το 2050.
  2. Επανακαθορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής και την κατανομή κεφαλαίων βάση των συγκεκριμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων.
  3. Καθιέρωση βέλτιστης εταιρικής δομής σε όρους αποδοτικότητας.
  4. Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης.
  5. Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας που αποτυπώνει το πρόσωπο ενός καινοτόμου, ευέλικτου και εξωστρεφή Ομίλου.

H πρώτη φάση του μετασχηματισμού «Vision 2025» ολοκληρώθηκε εντός του 2022, στοιχειοθετώντας και αναδεικνύοντας τη ηγετική θέση της HELLENiQ ENERGY στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επενδυτικό πλάνο, στροφή στις ΑΠΕ & μείωση εκπομπών CO2
Με σημαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει τη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
Για να επιτευχθεί αυτό έχει καταστρωθεί ένα επενδυτικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα περίπου 2 δισ. ευρώ προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας και την παραγωγή «καθαρότερων» υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις πιο καθαρές μορφές ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2. Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ενέργειας, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
Στο μεταξύ, ο Όμιλος υλοποιεί έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του, δημιουργώντας το διυλιστήριο του μέλλοντος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του.
Σήμερα, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ που διαθέτει στην Ελλάδα ανέρχεται στα 341MW. Στόχος, είναι να φτάσει το 1 GW έως το 2025 και τα 2 GW μέχρι το 2030. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου, διαδραματίζει το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης , το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ολοκληρώθηκε το 2021, με το ύψος της σχετικής επένδυσης να αγγίζει τα 135 εκατ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής. Με ισχύ 204 MW, το φωτοβολταϊκό πάρκο δύναται να καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών, απόδειξη της δέσμευσης του Ομίλου να ηγείται και στον τομέα των ΑΠΕ. Επιπλέον, στον τομέα της αιολικής ενέργειας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου έχει ενισχυθεί την τελευταία διετία μέσω της εξαγοράς δύο αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια και τεσσάρων στην Ανατολική Μάνη, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.
Συνεχίζοντας το επιτυχημένο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο, o Όμιλος σχεδιάζει την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας και υδρογόνου, την ενδυνάμωση των κύριων δραστηριοτήτων του και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικότερων μορφών ενέργειας.

Δράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Δεν είναι, όμως, μόνον αυτά που συνθέτουν το βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο προφίλ της HELLENiQ ENERGY. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με σύνεση, στηρίζοντας την απασχόληση και δημιουργώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 32.000 θέσεις εργασίας. Έτσι ενισχύει το εισόδημα σε 82.000 πολίτες και ανταποκρίνεται -στο μέτρο που του αναλογεί- στις ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα, έχει διαμορφώσει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης που εκτείνεται σε 4 βασικούς άξονες: Κοινωνία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Πολιτισμός & Αθλητισμός. Με προγράμματα συνολικού ύψους 11,8 εκατομμυρίων ευρώ το 2022 υλοποίησε έργα με μεγάλο αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ειδικά για το περιβάλλον, ανέλαβε την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές Βαρυμπόμπης Αττικής και Σχίνου Κορινθίας, ολοκληρώνοντας άμεσα τα απολύτως αναγκαία έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα έργο προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ που έχει αναγεννήσει τις πυρόπληκτες περιοχές, δίνοντας ανάσα στο περιβάλλον. Επιπλέον, ως ενεργό μέλος των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 2022 ο Όμιλος πραγματοποίησε εθελοντικούς καθαρισμούς παραλιών και χώρων πρασίνου, με τη συμμετοχή 1.000 μαθητών και 130 εργαζόμενων και των οικογενειών τους, συλλέγοντας σχεδόν 2 τόνους απορριμμάτων.

Εν κατακλείδι, η HELLENiQ ENERGY έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον με ουσιαστικές δράσεις. Λειτουργεί με διαφάνεια και δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της στους δείκτες ESG, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας. Είναι από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως άλλωστε, που υιοθέτησε οικειοθελώς τα νέα GRI Standards 2021 και τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες, αλλά και το νέο οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως ενεργό μέλος, μάλιστα, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ δημοσιεύει και την αναβαθμισμένη Έκθεση προόδου CoP και προωθεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως o CDP, σύμφωνα με τον οποίο ο Όμιλος βελτίωσε περαιτέρω τη βαθμολογία του στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων κλιματικής αλλαγής κατά την πιο πρόσφατη αξιολόγηση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK