Κολέγια: Σπουδές στην Ελλάδα, πτυχία από το εξωτερικό

foititis

Γιατί τα κολέγια αποτελούν πόλο έλξης για περίπου 5.000 νέους κάθε χρόνο

Περίπου 5000 νέοι επιλέγουν κάθε χρόνο τα Κολέγια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά το λύκειο. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι των λυκείων που εγγράφονται κάθε στα Κολέγια σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων, υπολογίζεται ότι είναι 5.000, εκ των οποίων περίπου οι 3.500 παρακολουθούν προπτυχιακές σπουδές και οι υπόλοιποι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Βασικός λόγος που τα κολέγια αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες νέους είναι ότι παρακολουθούν σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους,

O Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων εξηγεί γιατί πρέπει κάποιος να επιλέξει σπουδές σε κολέγιο :1) Το Κολλέγιο προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχία όλων των δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

2) Προσφέρει εγγυημένες ποιοτικές σπουδές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (QAA), καθώς και αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΝARIC, το βρετανικό “Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π”.

3) Διαθέτει ακαδημαϊκό κύρος, με καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης.

4) Προσφέρει συνδυασμό αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας, πλεονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρμογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την απευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο.

5) Αποτελεί διαβατήριο για μία καριέρα υψηλού επιπέδου με διευρυμένες επαγγελματικές προοπτικές εντός και εκτός Ελλάδας.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο πριν από κάθε εγγραφή ενώ προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να ζητούν όλα τα δικαιολογητικά που τους ενδιαφέρουν.

Οι ειδικοί συνιστούν: “Θα συμβουλεύαμε τους υποψηφίους φοιτητές να ελέγχουν τα ακόλουθα τέσσερα σημεία κατά την επαφή τους με το Κολλέγιο το οποίο τους ενδιαφέρει.

Το πρώτο είναι εάν το Κολλέγιο συνεργάζεται με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (χώρας της Ε.Ε.) για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό μπορεί να γίνει με έλεγχο των εντύπων του Κολλεγίου αλλά και με επίσκεψη της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου ή και της αντίστοιχης ξένης Πρεσβείας.

Το δεύτερο είναι εάν η εγγραφή γίνεται στο μητρικό Πανεπιστήμιο. Μπορείτε να ζητήσετε μια σχετική βεβαίωση για σπουδαστή προηγούμενου έτους.

Το τρίτο είναι εάν, το πτυχίο που θα λάβει, είναι πτυχίο του ξένου Παν/μιου .Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε το πτυχίο ενός αποφοίτου προηγουμένου έτους

Το τέταρτο είναι εάν το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται στην χώρα του Πανεπιστημίου. Μπορείτε να ζητήσετε μια σχετική βεβαίωση Επιμελητηρίου ή Κρατικής Αρχής στην χώρα του Πανεπιστημίου, για έναν απόφοιτο προηγουμένου έτους.

Σε ο,τι αφορά στην επαγγελματική ισοδυναμία, όπως επισημαίνεται από τον Σύλλογο, “τα πτυχία που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια, μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε Κολλέγια στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Το Σ.Α.Ε.Π. είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων από αλλοδαπά πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο τα πτυχία πανεπιστημίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Τώρα, όμως, για τον απόφοιτο ενός Κολλεγίου, είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου οποιασδήποτε ειδικότητας.
Με βάση το ανωτέρω Π.Δ. υπάρχουν δύο μορφές αναγνωρίσεως:

α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36|2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού, του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

β) Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36|2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.λπ.

Οι απόφοιτοι των Κολλεγίων μπορούν πλέον να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, να εξελίσσονται μισθολογικά βάσει των επαγγελματικών προσόντων τους, να συμμετέχουν σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων οργανισμών και γενικά να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο Κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει βέβαια μόνο για τα Ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, καθώς οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη”.

Σε ο,τι αφορά στην απορροφητικότητα των αποφοίτων των κολεγίων στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των Κολλεγίων που είναι μέλη του Συνδέσμου , όπως επισημαίνεται, με βάση έρευνες που γίνονται κάθε χρόνο το 95% των αποφοίτων έχει βρει εργασία στο αντικείμενό του μέσα στους πρώτους τρεις μήνες μετά την αποφοίτηση. Οι κύριες αιτίες αυτής της επιτυχίας , επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου, είναι “η αναγνώριση των πτυχίων των Κολλεγίων από την αγορά, η καλή εκπαίδευση που γίνεται η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η καλή προετοιμασία που έχουν οι φοιτητές μας για τους τρόπους αναζήτησης και ευρέσεως εργασίας”.

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία