Απαγόρευση κυκλοφορίας: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Στοπ στις μεταβολές κατοικίας φυσικών προσώπων

corona_ethniki

Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Απριλίου, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις με το «κόλπο» της μόνιμης κατοικίας

Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1077/2020) για την απαγόρευση μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για τη χρονική περίοδο που (θα) ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν και η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

1. Καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β΄ 1220) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Με νεότερη απόφαση, θα ορισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλονται για την εξέταση αιτήματος αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης:

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2020 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)
Αφορά : δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1123/30-04-2014 από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Α.1077/2020
Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.
Αριθμ. Α.1077 /2020

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 3α και 6 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει.
β) της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
γ) της ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11-08-2015 (Β΄1940) όμοια απόφαση και την Α.1164/23-04-2019 (Β΄1618) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ) της ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β΄1220) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων με ηλεκτρονικές διαδικασίες». ε) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2,13,14,17 και 41, όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» καθώς και την αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ανάγκη διασφάλισης των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β΄ 1220) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Με νεότερη απόφαση, θα ορισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλονται για την εξέταση αιτήματος αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2020 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ειδήσεις σήμερα

Διαβάστε επίσης:

«Σάρωσαν» οι άνεμοι: Ριπές 135 χλμ/ώρα στην Κάρυστο, 126 χλμ/ώρα στην Πεντέλη

Wall Street: Αντιστροφή του κλίματος με οριακές απώλειες

Κορωνοϊός - Αίγυπτος: Κλειστά τα τζαμιά μέχρι να εξαλειφθούν τα κρούσματα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (2)

"ο Καραντίνας"

Είμαι σε καραντίνα απ'όταν άρχισε και πραγματικά το σκεφτόμουν να πήγαινα στο χωριό (45χλμ) να πάρω το χορτοκοπτικό απ'το σπίτι μου, το οποίο σπίτι δεν συνορεύει στα 50 μέτρα και κάτω με κανένα άλλο σπίτι, το αυτοκίνητο παρκάρει απ'έξω στα 5 μέτρα, να μπω δηλαδή χωρίς να χαιρετήσω κανέναν στα 50μ που είναι ΜΌΝΟ ένα σπίτι με μία γριούλα, τα υπόλοιπα σπίτια άνω των 100μ (είμαι στον κάτω μαχαλά), να το πάρω-να ξανά μπω στο αυτοκίνητο και να γυρίσω! Και τελικά ΔΕΝ θα το κάνω, όχι γιατί σέβομαι τα μέτρα αλλά γιατί μπορεί να πουν στο χωριό "ήρθε να μας κολλήσει τον κορονοϊό" 😂 αν και στο χωριό όλοι με αγαπούν-δεν μάλωσα ποτέ με κανέναν! Τί να πω! Να πάνε να ..... και τα χόρτα όμως δυστυχώς.. όλοι θα κολλήσουμε - με μαθηματική ακρίβεια, το θέμα είναι να καθυστερήσουμε την νόσηση ώστε να έχουν βρει μέχρι τότε κανένα αποτελεσματικό φάρμακο για να μην ταλαιπωρηθουμε πολύ.

ας πάει και το παλιάμπελο

Φίλε έχεις δίκιο αλλά δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Ο Ελληνας είναι παρτάκιας. Ειμαι συνταξιούχος, έχω εν αμπελάκι στο χωριό. Ετσι για να περνάει η ώρα μου. Να έχω τα κρασάκι το τσιπουράκι. Τον Μάρτιο έπρεπε να πάω για κλάδεμα , να κόψω τα χόρτα όπως λες . Θα πήγαινα κατευθείαν στο αμπέλι , θα έκοβα τα χόρτα, το σπίτι είναι απομονωμένο , στα εκατό μέτρα υπάρχει άλλο , το αμπέλι χίλια μέτρα μακριά, αλλά όπως λες τα λίγα γερόντια που υπάρχουν , αν αρρωστήσουν , αν πάθουν κάτι θα τα φόρτωναν σε μένα και θα είχα τύψεις, άσχετα αν ήρθα σε επαφή ακόμη και εκατό μέτρα. Είπα ας πάει και το παλιάμπελο που λένε , μια χρονιά ας μην πάρω παραγωγή, πόσες αλλες φορές δεν πήρα για άλλο λόγο, από καταστροφή από χαλάζι, από άλλες αιτίες δεν χάλασε ο κόσμος. Υπομονή , να ζήσουμε για του χρόνου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης