ΣτΕ: «Ναι» στις νέες αστυνομικές ταυτότητες με ηλεκτρονικό τσιπάκι

ste432

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει 70 περίπου πολίτες και ζητούσαν να ακυρωθεί η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την έκδοση νέου τύπου δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων με «RFID chip»

Το πράσινο φως άναψε σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων του για τις νέες ηλεκτρονικές αστυνομικές ταυτότητες που θα τεθούν σε κυκλοφορία και περιέχουν ηλεκτρονικό τσιπάκι («RFID chip»), ενώ αντίθετα έκρινε ότι δεν μπορεί να περιέχονται-αποθηκεύονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εάν τελικά αποφασιστεί να εμπεριέχονται στο τσιπακι) καθώς αυτό είναι παράνομο.

Στην πράξη, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε «ναι» στην έκδοση των νέων ηλεκτρονικών Δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, που περιλαμβάνουν πολλά προσωπικά δεδομένα των πολιτών, αλλά παρέχουν παράλληλα και την δυνατότητα εντοπισμού του κατόχου της, λόγω του «RFID chip», που περιέχουν.

Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες θα περιλαμβάνουν, εκτός των έως τώρα γνωστών δεδομένων, μεταξύ των άλλων, μητρώο κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ομάδα αίματος και rhesus (προαιρετικά), την ιδιότητα του κατόχου της ταυτότητας ως συνταξιούχου, την πρόσκαιρη και μόνιμή κατοικία, κ.λπ.

Ακόμη, θα αποθηκεύονται τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δηλαδή, θα μπορεί η νέα ταυτότητα να καλύπτει όλες τις συναλλαγές του πολίτη με τους φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως είναι φορολογικές συναλλαγές, διακίνηση εγγράφων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ.

Επίσης, η επίμαχη υπουργική απόφαση προβλέπει την συγκρότηση ειδικού αρχείου ταυτοτήτων στην ΕΛ.ΑΣ., όπως και ενιαίο κωδικό αριθμό μητρώου (ΕΚΑΜ) για κάθε πολίτη, με 13 ψηφία και σύμβολα.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει 70 περίπου πολίτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται, ένας αρχιμανδρίτης και 3 πρωτοπρεσβύτεροι, δύο δικηγόροι, η «Εστία Πατερικών Μελετών», το «Ελληνορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας», κ.λπ. και ζητούσαν να ακυρωθεί η 8200/0-297647/10.4.2018 κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την έκδοση νέου τύπου δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων με «RFID chip» και παράλληλα καθορίζει τα προσωπικά στοιχεία που θα περιλαμβάνονται.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, ο νέος τύπος ηλεκτρονικών αστυνομικών ταυτοτήτων, είναι αντίθετος σε πλειάδα Συνταγματικών διατάξεων, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη νομοθεσία.

Ακόμη, υποστήριζαν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο «RFID chip» των νέων ταυτοτήτων, χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεση των πολιτών, αποτελούν προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο του κάθε πολίτη, ενώ αποθηκεύεται και ελέγχεται κάθε συναλλαγή του είτε με τις δημόσιες είτε με τις ιδιωτικές υπηρεσίες.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι –όπως υποστήριζαν οι προσφεύγοντες- ότι λόγω του «RFID chip» που περιέχει είναι εφικτός ο εντοπισμός και η γνώση της ακριβούς γεωγραφικού στίγματος της θέσης του κατόχου της ταυτότητας, ακόμα και εάν αυτός βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο.

Ο εντοπισμός αυτός των πολιτών μέσω του «RFID chip» των ταυτοτήτων έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το Σύνταγμα, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΕΣΔΑ, την Οικουμενική διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατέληγαν στις αιτήσεις τους οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ.

Όμως, η 7μελής σύνθεσης του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ με μια σειρά αποφάσεων με πρώτη την υπ΄ αριθμ. 2388/2019, έκανε μερικά δεκτές τις αιτήσεις ακύρωσης.

Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων εκτός από έναν.

Συγκεκριμένα, έκρινε το ΣτΕ ότι νόμιμα περιλαμβάνονται στις νέες ταυτότητες τα στοιχεία που προβλέπονται από την επίμαχη υπουργική απόφαση, παρά το γεγονός ότι αποτελούν προσωπικά δεδομένα τα οποία θα περιλαμβάνονται ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του πολίτη και κατόχου του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. Και αυτό γιατί είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου που εμπίπτει στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας και αφορά δημοσίου συμφέροντος σκοπό.

Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι μη νόμιμα προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες, τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και αυτό, γιατί κρίθηκε από το ΣτΕ ότι δεν είναι κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη της ταυτότητας των πολιτών, αλλά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύμφωνα με το νόμο 1599/1986, όπως βάσιμα υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες.

Έτσι, καταλήγει το ΣτΕ η αποθήκευση των στοιχείων που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν είναι νόμιμη.

Τέλος, η επίμαχη παράγραφος 4 του άρθρου 3 της επίμαχης υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί αναφέρει τα εξής:

«4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ) και δύο (2) δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χεριών του αιτούντος. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα, μέσου ή παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά. Η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πέραν των περιπτώσεων εμφανούς ακρωτηριασμού, αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση που βεβαιώνεται. Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, το ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο».

ΣΧΟΛΙΑ (40)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τέλεια! Άνοιξε ο δρόμος! Μέχρι το 2050 θα έχουμε τις νέες ταυτότητες!

ΚαραΗτας Καρανικας

διαβάζω ορισμένα σχόλια και .......... μνημόνια μέχρι να γίνει κι ο Πολακης ευγενικός

NK

Όταν συναλάσσεσαι με τις τράπεζες η και δημόσιες υπηρεσίες σημειώνουν τα στοιχεία ταυτότητας. Προσέξτε πόσο ηλίθιοι είμαστε : γράφουν τον ΑΤ, την ημερομηνία έκδοσης και το αστυνομικό τμήμα. Γιατί;;;; Αφού ο αριθμός είναι μοναδικός γιατί σημειώνουν και το αστυνομικό τμήμα που εκδόθηκε και την ημερομηνία έκδοσης; Ε λοιπόν αυτό έμεινε από τις δεκαετίες του 80 και 70 όπου άν σε ελέγχαν δεν υπήρχαν κομπιούτερ και έπαιρναν τηλ στο αστυνομικό τμήμα να ρωτήσουν που με το στοιχείο της ημερομηνία μπορούσε να ψάξει τους φακέλους. Και μετά περάσαν τα χρόνια και δεν βρέθηκε ένας ηλίθιος υπουργός να αλλάξει το τροπάρι γιατί πλέον δεν χρειάζεται. Και κάθε φορά σε εκατομμύρια συναλλαγές κάθε ημέρα, κάθεται ο υπάλληλος και ενώ έχει ένα δελτίο ταυτότητας με ΜΟΝΑΔΙΚΟ αριθμό και σημειώνει δίπλα : ημερομηνία έκδοσης, αστυνομικό τμήμα. Σημειωτέον ότι πλέον οι αστυνομικοί με φορητό κομπιούτερ μόνο με τον αριθμό σε βρίσκουν στον δρόμο και ξέρουν άν εκκρεμεί και δικαστική απόφαση εναντίον σου. Αλλά παρόλα αυτά κανείς χρόνια τώρα δεν σκέφτηκε να στείλει μια εγκύκλιο να σταματήσει αυτή η βλακεία : ημερομηνία εκδόσεως και αστυνομικό τμήμα.

Λαθροκυνηγος

Απλα δεν θα παμε να τις βγαλουμε

Δεν πιστευω κανένα βόδι

απ αυτά που δεν θέλουν τις νέες ταυτότητες να έχει τραπεζική κάρτα και να προδίδει την μίζερη παρουσία του σε κάνα ΑΤΜ.

Τη περίπτωση

"το βόδι" να το έχουν υποχρεώσει με διάφορους τρόπους να επισκέπτεται κατά διαστήματα ΑΤΜ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του περνάει από το άδειο σου το κεφάλι ; Τη περίπτωση να επιθυμεί "το βόδι" να σταματήσει αυτός ο εξαναγκασμός ; Αμφιβάλω ...

Ποιος

ζητησε την γνωμη σου μωρη νυφιτσα?

Εσείς που ταξιδεύετε

καρφώστε ο καθένας σας και από ένα τσιπάκι στο κούτελο. Δώστε και αναφορά και για το πότε κλάνετε... Ποσώς ενδιαφέρει άλλους που δεν ταξιδεύουν, δεν σκοπεύουν και δεν γουστάρουν να δίνουν αναφορά σε κανέναν για το που πηγαίνουν και τι κάνουν διότι την ελευθερία τους αυτή τη θεωρούν θεμελιώδη, αδιαπραγμάτευτη και μη ανταλλάξιμη. Πρόβλημα σας το τι αντιμετωπίζετε όταν επισκέπτεστε άλλη χώρα όχι των υπολοίπων.

Θ. Ρ.

Ναι παρανοϊκέ, όλοι μαζί σου ασχολούνται και με το γελοίο μπλε χαρτί σου που το βλέπει και γελάει όλη η Ευρώπη... Τραβά στο χωριό σου να βόσκεις γίδια που δεν χρειάζεται ταυτότητα και δεν θα μπορεί να σε εντοπίσει και η CIA

isonomia-isopolitia

Την αφήνεις στο σπίτι και τελειώνει το θέμα... Όταν κέρδισε το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές του 1981, ένα από τα βασικά του συνθήματα ήταν το κάψιμο των φακέλλων των αντιφρονούντων από το 1949 και μετά. Και τώρα θέλετε να ξέρετε που είμαι την κάθε στιγμή... Άντε να χαθείτε, ηλίθιοι!!!

Πόσα χρόνια ακούω για νέες ταυτότητες;;;

Θέλω να αντικαταστήσω τη παλιά μου ταυτοτητα(30 χρόνων) αλλά δεν έχω κανέναν μαρτυρα. Οπότε μένω με αυτή που εχω,ε;

User

Καλώς ήρθατε στην εποχή του ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΥ...

Επιτέλους,πολιτισμός στη μπανανία.

Άντε.Και πολύ άργησε.

Νομιζεις

οτι αν σε τσιπαρουν θα γινεις ανθρωπος? Μπα δεν νομιζω

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης