«Χαστούκι» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Καταδικάζει την Ελλάδα για το μάθημα των Θρησκευτικών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι το σύστημα που έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα για την απαλλαγή από θρησκευτικά παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Επιδίκασε αποζημιώσεις τους προσφεύγοντες

«Χαστούκι» δέχθηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θεωρεί ότι το σύστημα για την εξαίρεση μαθητών από το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, καθώς οι γονείς απαιτείται να υποβάλλουν επίσημη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι ορθόδοξα.

Η απόφαση αφορά στην υπόθεση «Παπαγεωργίου και Άλλοι κατά Ελλάδος» που αφορά στην υποχρεωτική θρησκευτική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου 1 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του άρθρου 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας).

Σύμφωνα με τους δικαστές, οι αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να υποχρεώνουν τα πρόσωπα να αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις τους. Ωστόσο, το σύστημα απαλλαγής εξαίρεσης παιδιών από μαθήματα θρησκευτικών απαιτεί από τους γονείς να υποβάλλουν επίσημη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κάτι τέτοιο, θεωρούν οι δικαστές, επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους γονείς που καλούνται να αποκαλύψουν πληροφορίες από τις οποίες θα μπορούσε να συναχθεί ότι αυτοί και τα παιδιά τους είχαν ή δεν είχαν συγκεκριμένη θρησκευτική πίστη.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους γονείς από την υποβολή αίτησης απαλλαγής, ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτών που προσέφυγαν στο Στρασβούργο, που ζουν σε μικρά νησιά, η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού πιστεύει σε συγκεκριμένη θρησκεία και ο κίνδυνος στιγματισμού είναι πολύ υψηλότερος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι προσφεύγοντες ήταν πέντε Έλληνες, γονείς και παιδιά, που μένουν στη Μήλο και τη Σίφνο. Με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και άλλα νομοθετικά κείμενα, όπως τον εκπαιδευτικό νόμο, αλλά και υπουργικές αποφάσεις, η θρησκευτική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τον Ιούλιο του 2017, οι προσφεύγοντες ζήτησαν από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο να ακυρώσει δύο πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις για το σχολικό έτος 2017-2018. Την εποχή εκείνη, το ένα από τα παιδιά φοιτούσε στην τρίτη γυμνασίου στη Μήλο, ενώ το άλλο στην τετάρτη δημοτικού στη Σίφνο.

Οι προσφεύγοντες είχαν ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεσή τους με τη διαδικασίας του κατεπείγοντος, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε, λόγω έλλειψης σημασίας.

Επίσης, το δικαστήριο ουδέποτε αποφάνθηκε επί της υπόθεσης, καθώς η αρχική ακρόαση είχε αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο του 2018, οπότε και το σχολικό έτος είχε ολοκληρωθεί.

Με βάση τα άρθρα 43 και 44 της Σύμβασης, η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι οριστική, καθώς εντός τριμήνου, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν παραπομπή της υπόθεσης στο τμήμα μείζονος σύνθεσης. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοιο αίτημα, μια ομάδα πέντε δικαστών θα εξετάσει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί. Το μεγαλύτερο τμήμα, εφόσον εκδικάσει την υπόθεση, θα εκδώσει οριστική απόφαση. Διαφορετικά, εάν οι πέντε δικαστές απορρίψουν το αίτημα, η απόφαση θα καταστεί οριστική εκείνη την ημέρα και θα διαβιβαστεί για την εκτέλεσή της.

Τι υποστήριξαν οι γονείς

Οι προσφεύγοντες γονείς διαμαρτυρήθηκαν ότι εάν ήθελαν να εξαιρεθούν οι κόρες τους από τα θρησκευτικά, θα έπρεπε να δηλώσουν ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Επιπλέον, μετά τη δήλωσή τους, οι αρχές του σχολείου θα έπρεπε να επιβεβαιώσουν εάν οι δηλώσεις τους ήταν αληθείς και οι δηλώσεις τους θα παρέμεναν στα αρχεία του σχολείου.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Δικαστήριο έκρινε ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, οι γονείς έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από το κράτος σεβασμό για τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις για τη διδασκαλία των θρησκευτικών. Επίσης, το κράτος εγγυάται στους μαθητές το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση, με μορφή που να σέβεται το δικαίωμα να πιστεύουν ή όχι.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι το κρίσιμο ζήτημα ήταν ότι εάν οι αιτούντες γονείς ήθελαν να απαλλάξουν τα παιδιά τους από τα θρησκευτικά, θα ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι τα παιδιά τους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Πρώτον, το Δικαστήριο θεώρησε ότι το κύριο ζήτημα στην υπόθεση ήταν ότι αν οι αιτούντες γονείς ήθελαν να απαλλάξουν τα παιδιά τους από τα μαθήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης, θα ήταν υποχρεωμένα να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση λέγοντας ότι τα παιδιά τους δεν ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί.

Ένας τέτοιος μηχανισμός ή η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα εναλλακτικό μάθημα, έχει δοθεί από σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, σύμφωνα με το Δικαστήριο, αυτό που είχε σημασία είναι εάν οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή μη συμμετοχής ήταν πιθανόν να επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους γονείς, ζητώντας για παράδειγμα να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.  

Τα μέλη του Σώματος διαπίστωσαν ότι ήταν τέτοια η κατάσταση των αιτούντων γονέων, που θα τους ανάγκαζε να υποβάλλουν δήλωση, από την οποία θα μπορούσε να συναχθεί ότι τα παιδιά τους είχαν ή όχι συγκεκριμένη θρησκευτική πίστη.

«Χαστούκι» για το σύστημα εκπαίδευσης

Οι δικαστές έκριναν ότι το σημερινό σύστημα απαλλαγής παιδιών στην Ελλάδα από τα θρησκευτικά κινδυνεύει να εκθέσει ευαίσθητες πτυχές της ιδιωτικής ζωής των αιτούντων. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορούσε να τους αποτρέψει από την υποβολή του αιτήματος, δεδομένου του ότι ο διευθυντής του σχολείου καλείται να επαληθεύσει τις πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση και να ειδοποιήσει τον εισαγγελέα σε περίπτωση ασυμφωνίας. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη για τους αιτούντες, που ζουν σε μικρά νησιά και ο κίνδυνος στιγματισμού είναι πολύ υψηλότερος.

Επιπλέον, όπως τόνισαν οι προσφεύγοντες, στους μαθητές με απαλλαγή από τα θρησκευτικά δεν προσφέρονται εναλλακτικά μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάνονταν ώρες διδασκαλίας μόνο για τις πεποιθήσεις που έχουν δηλώσει.

. Επιπλέον, όπως υπογράμμισαν οι προσφεύγοντες, δεν προσφέρθηκαν άλλες τάξεις στους απαλλασσόμενους μαθητές, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάνονταν ώρες διδασκαλίας μόνο για τις δηλωμένες πεποιθήσεις τους.

Το δικαστήριο, ως εκ τούτου, έκρινε ότι υπάρχει παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, καθώς οι αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στη σφαίρα της ατομικής συνείδησης, να εξακριβώνουν τη θρησκευτική πίστη των ατόμων ή να τους υποχρεώνουν να αποκαλύψουν τις πεποιθήσεις τους.

Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλλει 8.000 ευρώ στους πρώτους τρεις προσφεύγοντες και το ίδιο ποσό, από κοινού, προς τον τέταρτο και τον πέμπτο. Επίσης, επιδίκασε 6.566,52 ευρώ στους πρώτους τρεις προσφεύγοντες για δικαστική δαπάνη.

Δείτε βίντεο: «Χαστούκι» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Καταδικάζει την Ελλάδα για το μάθημα των θρησκευτικών
«Χαστούκι» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Καταδικάζει την Ελλάδα για το μάθημα των θρησκευτικών

ΣΧΟΛΙΑ (225)

Teo

1.Οι μαθητές θελουν απαλλαγή από όλα τα μαθήματα. Ειναι φυσικό. 2. Με την ιδια λογική των γονέων πρεπει τα παιδιά τους να ΜΗ διδάσκονται ούτε την ελληνικη γλώσσα.3. Σαν εκπαιδευτικός γνωριζω ποιοι ειναι οι τύποι τετοιων γονέων. Ψευτοκουλτουριαρηδες, ψευτοαριστεροι, μπαχαλακηδες, που θελουν να κανουν θόρυβο ντενεκε αφού δεν εχουν κατι αλλο να επιδειξουν. 4. Το Ευρωπαικο δικαστήριο ασχολείται με μπουρδες ανοητων γονεων, ομως ΔΕΝ ασχολήθηκε με τα οσα αισχρά μας επεβαλαν οι ευρωπάιοι με τα μνημονια: Φορους, αυτοκτονιες, διαλυση νοσοκομειων, φτωχοποιηση, ζητιανιά..5. Οι Γερμανοι ΔΕΝ υπακουσαν το ευρωπαικο δικαστήριο οταν εκει προσεφυγαν οι μουσουλμανοι γονείς ζητωντας να κατέβει απο τις γερμανικες σχολικες αιθουσες η εικονα του Χριστού, διοτι ενοχλουσε τα παιδιά τους. Υπηρετουσα δάσκαλος στη Βαυαρία. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ, δήλωσε επισημα. 6.Ο Ερτογαν αιματοκυκλισε την περιοχή και όλοι τον γλυφουν. Τα ευρωπαικά δικαστήρια, γελοία κατασταση, ασχολούνται με το ότι ο γιος του Μήτσου Τραμπακουλα εχει προβλημα με τα θρησκευτικά. Ειμαστε καρνάβαλοι όντως!!!

βιβή

Φίλε σχολιαστή Teo...ας είσαι καλά!!Τα πες όλα...

4411

Σωστός

Χάος

Αν εγώ το παιδί μου θέλω να το διδάξω τις αρχές του Χριστιανισμού θα το γράψω στο κατηχητικό της ενορίας μου. Δεν επαφίεμαι σε έναν ΔΥ με 2 ώρες την εβδομάδα και με σχολικό εγχειρίδιο της πλάκας. Υπ αυτήν την έννοια δεν το θέλω σα μάθημα βασικής εκπαίδευσης, όπως δεν θέλω και τη διδαχή των άθλων του Ηρακλέως.

Lonely Heart

Εχουν μεγαλη πλακα οι ορθοδοξοι που πανε και καλα να βαλουν στο ιδιο τσουβαλι αθεους και ισλαμ. Τι λετε ρε βουρλα. Ο Αθεισμος και ο υλισμος ειναι τη αληθεια. Εσεις μεινετε κολημενοι σε μια αιρεση του Χριστιανισμου, που ειναι η Ορθοδοξια. Αν και ειμαι υλιστης και αθεος γνωριζω τουλαχιστον οτι μονο την Καθολικη εκκλησια ειναι ο αληθινος εκπροσωπος του Χριστιανισμου.

βιβή

Αυτό που δεν καταλαβαίνει το δικό σου,βουρλίδικο μυαλό,είναι ότι Σ' ΑΡΕΣΕΙ ΔΕ Σ'ΑΡΕΣΕΙ,ΘΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΤΟ ΙΣΛΑΜ.Κι όχι μόνο αυτό,αλλά θα το σέβεσαι κιόλας!Όχι,ΔΕ ΘΑ έρθει η αθεϊα στη χώρα σου.Αυτό που γίνεται τώρα,και θα ολοκληρωθεί σε λίγα χρόνια,είναι απλά το πέρασμα από το χριστιανισμό στο ισλάμ!!Για κάνε αύριο μεθαύριο πως τρως στο Ραμαζάνι,δημοσίως,και θα δεις τί θα πάθεις!!άσε,λοιπόν,τις σοφιστείες!Ξέρέις πόσοι Ευρωπαίοι ασπάζονται το ισλάμ ετησίως;;Νεοελληνάκο…......

Ποιητής.

Η επιστήμη μπορεί να μας κάνει κάποια στιγμή να ζούμε για πάντα, ο θεός είναι όμως αυτός που θα μας κάνει να επιθυμούμε να ζήσουμε για πάντα.

Τεστοφρων

Μόνο όταν βρείτε δυσκολίες ή σας χτυπήσει κανένας καρκίνος κάνετε τις κότες και το γυρίζεται στο θρησκευτικό... Ψευτοδιαννοουμενοι

...

Το ότι εσύ είσαι δειλός και ψάαχνεις μία ζωή για σωτήρες δε σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι. Επίσης, δεν είναι και πολύ Χριστιανικό το να εύχεσαι δυσκολίες και καρκίνο στους συνανθρώπους σου. Ξέρω ότι θα το αρνηθείς, αλλά ο Θεός ξέρει ότι το σκέφτεσαι.

Sakis

Επιτέλους ξυπνάμε. Και ο Μητσοτάκης άθρησκος είναι αλλά δεν τολμά ακόμα να το πει.

βιβή

Αχμέντ…...ξανακοιμήσου.

Σαλαμι αερος

Γενικα σκεφτείτε γιατι θελει ενα παιδι να απαλλαγει απ τα θρησκευτικά.. 1ος λόγος μπορει να ειναι γιατι όντως δεν ειναι χριστιανός και 2ος λογος γιατι ειναι ΠΑΙΔΙ και οταν του δινεται η ευκαιρια να γλιτωσει 2 ωρες μαθημα και να γραψει και ενα λιγοτερο διαγωνισμα θα το κανει.. Ελεος με τον καθε 60χρονο εδω μεσα που δεν ξερει τι του γινεται Και επισης τα θρησκευτικά σαν μαθημα στο λύκειο περιγραφουν και αλλες θρησκείες εκτός απο το χριστιανισμό. Οποτε επειδη ειναι "παιδια" και θα εκαναν τα πάντα για να χασουν λιγο μαθημα ειτε καντε τα υποχρεωτικά ειτε καταργήστε τα

😝

Άμα ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ και μενανε όλα τα άπλυτα από απουσίες, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Προσπαθείτε να εξευμενίσετε τους ανθέλληνες . ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΚΑΒΑΛΑΝΕ

@

Τα θρησκευτικα υποχρεωτικα. Οσοι δεν τα θελουν μπορουν να αλλαξουν χωρα. Εχουν πολλες επιλογες. Υπαρχει και η γουαδελουπη.

(1204)1453-2020

ἔτσι !!

JFK

Δηλαδη να καταργησουμε και τη θρησκεια μας που μας ξεχωριζει απο τους μουσουλμανους να διαγραψουμε την παραδοση μας και να μετατραπουμε σε λιγα χρονια με ολους αυτους τους ισλαμομεταναστες που μας ερχονται σωρηδον σε ισλαμικο χαλιφατο ?? Οποιος νομιζει οτι ολοι αυτοι οι μουσουλμανοι ερχονται εδω για να εκσυγχρονιστουν και να ζησουν σεβομενοι τη ντοπια θρησκεια και την παραδοση μας ειναι πολυ γελασμενοι. Αυτοι οποιον δεν ειναι μουσουλμανος τον θεωρουν απιστο και εχθρο. Αυτα ολα θα τα ζησουμε σε λιγα χρονια αν δεν κοπουν οι μεταναστευτικες ροες αμεσα

Revolver

Οχι να μην καταργησουμε την θρησκεια μας. Αλλα ουτε και να την πιστευουμε κιολας. Ας κρατησουμε την παραδοση και την μαγειριτσα - που μου αρεσει - και ας υποκρινομαστε οτι και καλα καπως καπως πιστευουμε τα παραμυθια που μας σερβιρει. Δεν καταργουμε την θρησκεια μας αλλα ουτε και την παιρνουμε στα σοβαρα. Ειμαστε μεγαλα παιδια για να πιστευουμε πλεον στα παραμυθια. Ειναι σαν τον Αι Βασιλη. Τον αγαπαμε και ας ξερουμε οτι δεν υπαρχει. Ετσι ειναι και με τον θεο. Τον δεχομαστε και ας μην υπαρχει.

Σε χώρες μέλη του ΟΗΕ

Δεν έχουμε όλοι ίδιο δόγμα στην Ελλαδα. Άλλοι είναι ορθόδοξοι, άλλοι καθολικοί, άλλοι διαμαρτυρόμενοι, άλλοι με τον ιουδαϊσμό και άλλοι μωαμεθανοί και (μάλλον οι πιο πολλοί) άλλοι που δεν πάνε σε εκκλησίες ή τζαμιά παρά μόνο για κάνα γάμο ή βάπτιση. Έχουμε ανεξιθρησκεία όπως και σε Γαλλία, ΗΠΑ, Ιταλία, Αλβανία αλλά και σε Τουρκια, Μαλαισία και γενικότερα σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΗΕ (η ανεξιθρησκεία είναι από τις βασικές αρχές του).

Βασικές γνώσεις λογικής

Για τα λεφτά έρχονται παράνομα, όσοι έρχονται. Δεν έρχονται για τις θρησκείες ή για να προσεύχονται για τη μετά θάνατο ζωή τους. Για την καλοπέραση στην τωρινή νοιάζονται. Για τον υλικό κόσμο!

Μπάμπης

Εκτός θέματος!!!

Τρολλερ

Άμα σε ξεχωρίζει η θρησκεία από τους άραβες μουσουλμάνους έχεις πρόβλημα πραγματικά

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης