Παπασπύρου: Έκλεισε η πισίνα - Θα έχουμε λιγότερα κοινόχρηστα

papaspurou_arthroos1

Το ρεπορτάζ του Πρώτου ΘΕΜΑτος επιβεβαιώνει και με δεύτερη ανακοίνωσή της η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης 

Δεύτερη μακροσκελή ανακοίνωση χρειάστηκε να εκδώσει προκειμένου να εξηγήσει τα ... ανεξήγητα η γενική επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης Μαρία Παπασπύρου.

Στη δεύτερη ανακοίνωσή της με την οποία ενώ επιχειρεί να «απαντήσει» στο ρεπορτάζ του Πρώτου ΘΕΜΑτος το επιβεβαιώνει, η κ.Παπασπύρου προσθέτει μία φωτογραφία της πισίνας του κτιρίου που μίσθωσε η Αρχή, που τη δείχνει σκεπασμένη με έναν μουσαμά, ισχυριζόμενη ότι είναι εκτός λειτουργίας επί μια δεκαετία.

Και στη δεύτερη ανακοίνωσή της, η κυρία Παπασπύρου επιχειρεί να δικαιολογήσει τις ενέργειές της για τη μίσθωση νέου κτιρίου για την υπηρεσία -άλλωστε όπως ανέφερε στην πρώτη της ανακοίνωση οι υπάλληλοι από 37 έχουν αυξηθεί στους 134- και με ιδιαίτερα απολογητικό τόνο περιγράφει ξανά τη δυσκολία να βρεθούν γραφεία. Εχει όμως και ένα... επιχείρημα: στο νέο κτίριο είναι λιγότερα τα κοινόχρηστα.

Διαβάστε τη νέα ανακοίνωση της γενικής επιθεωρήτριας δημόσιας διοίκησης:H διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την εύρεση κτηρίων προκειμένου να στεγασθούν υπηρεσίες του Δημοσίου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση του ΓΕΔΔ, ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016, ήτοι άμα τη αναλήψει των καθηκόντων μου, επεσήμανα στην ως άνω υπηρεσία την άμεση ανάγκη εύρεσης νέου κτηρίου με οικονομικότερο μίσθωμα και μεγαλύτερο εμβαδόν για τη στέγαση του γραφείου ΓΕΔΔ, καθ’ όσον η μίσθωση του κτηρίου επί της οδού Κηφισίας είχε ήδη λήξει από τον 1/2016. Μετά από επανειλημμένες κρούσεις μου προς την Κτηματική Υπηρεσία και από ανεπιτυχείς προσπάθειες εύρεσης κτηρίου, καθώς ουδέποτε προτάθηκε το οποιοδήποτε διαθέσιμο κτήριο του Δημοσίου και πολύ περισσότερο το πρώην κτήριο καπνοβιομηχανίας «Κεράνης», τον Μάιο του 2019 διακηρύχθηκε διαγωνισμός από την Κτηματική Υπηρεσία. Ακολούθως, η αρμόδια Επιτροπή Στέγασης του άρθρου 9 του ν.3130/2003 υπέγραψε στις 5.6.2019 πρακτικό καταλληλότητας του κτηρίου επί της οδού Λένορμαν στην περιοχή των Σεπολίων και υπεγράφη η σχετική σύμβαση μίσθωσης. Συνεπώς, είναι εξόφθαλμο ότι το πολυετές εγχείρημα της μετεγκατάστασης της υπηρεσίας του ΓΕΔΔ έτυχε να ευοδωθεί τον Μάιο του 2019.
Υπογραμμίζεται ότι η περίφημη πισίνα του κτηρίου είναι μη λειτουργική και σκεπασμένη με προστατευτικό ήδη επί δεκαετία. Προδήλως δε δεν αποτέλεσε και ούτε θα μπορούσε, άλλωστε, να αποτελέσει, κριτήριο για την επιλογή του κτηρίου, η οποία σε κάθε περίπτωση έγινε από την Κτηματική Υπηρεσία με αμιγώς οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια.

asrd_2


Ένα έτερο ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί, καθότι αποκρύπτεται τελείως από τον συντάκτη του δημοσιεύματος, είναι αυτό της αναλογίας του μισθώματος με το εμβαδόν του κτηρίου. Με μόνη αναφορά, κατά τρόπο παρελκυστικό και παραπλανητικό, του συνολικού μισθώματος τόσο του νέου όσο και του παλαιού κτηρίου, αποκρύπτεται η αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη παρά το ότι το μίσθωμα του νέου κτηρίου είναι ανάλογο του μεγέθους του. Το δε μέγεθος του κτηρίου υπαγορεύεται από το αυξημένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι το μίσθωμα που παρουσιάζεται να αφορά το κτήριο επί της οδού Κηφισίας τεχνηέντως δεν περιλαμβάνει τόσο τα κοινόχρηστα όσο και τα έτερα έξοδα διαχείρισης που βαρύνουν το χώρο, τα οποία ανέρχονται μηνιαίως στα ποσά των 2.000 – 3.000 ευρώ. Σημειώνεται δε, ότι κατά μέσο όρο για ένα κτήριο εμβαδού 931 τμ, με ωφέλιμη επιφάνεια 870 τμ, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατέβαλε από το 2009 έως το 2015 μηνιαίως σχεδόν 20.000 ευρώ ως μίσθωμα. Η εξέλιξη δε του ύψους του εν λόγω μισθώματος αποτυπώνεται εύγλωττα στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος καθιστά περιττή κάθε περαιτέρω αναφορά.

pin


Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται δαπάνες κοινοχρήστων και έξοδα διαχείρισης, τα οποία ανέρχονται μηνιαία περί τα 2.000-3.000 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι οι μειώσεις που σημειώθηκαν στα μισθώματα από το 2010 και εφ’ εξής υπαγορεύονταν από την εφαρμογή των Μνημονίων.

Τέλος, επειδή υπήρξαν παραπλανητικές αναφορές τόσο στο δημοσίευμα όσο και στα σχετικά σχόλια, αναφέρεται ότι, τόσο οι Ειδικοί Επιθεωρητές όσο και το Διοικητικό προσωπικό, που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι σύμφωνα με τον νόμο 3074/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Η αύξηση του αριθμού των προσώπων που αποσπώνται και απασχολούνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, κρίθηκε απαραίτητη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΓΕΔΔ σε συνδυασμό με την ουσιαστική ενεργοποίηση των ήδη υπαρχουσών αρμοδιοτήτων του (διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων του Δημοσίου, πειθαρχικές αρμοδιότητες, έλεγχοι «πόθεν έσχες», τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι αθλητικών σωματείων, εξωδικαστικός συμβιβασμός, αξιολόγηση σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου, κ.α.). Σχετικώς, περί των αρμοδιοτήτων του ΓΕΔΔ και περί του τρόπου άσκησής τους παραπέμπω στις αναλυτικές αναφορές που συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο θεσμός που εκπροσωπώ απολαμβάνει νοµοθετικά πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και ότι από την αρχή της θητείας μου έως σήμερα αποδεικνύω εμπράκτως ότι ενεργώ με ουδετερότητα, αμεροληψία και διαφάνεια, δρώντας αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, επιδιώκοντας την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και πατάσσοντας τη διαφθορά, από όπου κι αν αυτή προέρχεται. Ως εκ τούτου, με προσβάλλει βαθύτατα και ταυτόχρονα με προβληματίζει η αμφισβήτηση τόσο του θεσμού του ΓΕΔΔ όσο και του προσώπου μου.

ΣΧΟΛΙΑ (19)

Αμφισβητείται η Παπασπύρου, όχι ο θεσμός

Ο θεσμός της ΓΕΔΔ δεν απαξιώνεται από τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ και από τα σχόλια των φορολογουμένων αλλά από τις πράξεις και τις παραλείψεις της κας Παπασπύρου ως επικεφαλής της ΓΕΔΔ. Η κα Παπασπύρου μπορούσε να απαιτήσει από τον αρμόδιο Κρατικό Οργανισμό να προσφερθεί και να διατεθεί στη ΓΕΔΔ κατάλληλο κτίριο από τα εκατοντάδες μη αξιοποιημένα κτίρια του Δημοσίου στην Αττική. Ποιος ελεγχόμενος κρατικός λειτουργός θα τολμούσε να μην εξυπηρετήσει τον ελεγκτή του; Μάλλον η κα Παπασπύρου αποκρύπτει την αλήθεια, άλλα είχε στο μυαλό της, έπρεπε να ξεχρεώσει αυτούς που την διόρισαν. Τελικά εκείνη εκτέθηκε.

Dina Carabina

Αιιιιι βαιβαιιιιι....τι συμφορά ειναι αυτή που μας βρήκε μανούλα μ´ ? Μάθε θειά Παύλαινα πως οι κομμουνιστές κλείσαν την πισίνα, 1η φορά αριστερά, ηταν δίκαιο και εγινε πράξη και αλλα τέτοια γαμάτα ! Να τους περιποιηθούμε στις 7 Ιουλίου τους καημένους, τόσες θυσίες εκαναν και κάνουν για εμάς τα παιδιά...

@

Εσύ χρειάζεσαι καραντίνα. Τέτοια άτομα δεν πρέπει να ψηφίζουν διότι μολύνουν.

Οι Απλυτοι αποφευγουν

να διαβασουν και να μαθουν τετοιες ειδησεις. Προτεινω λοιπον να γινει εκδοση ενος ενθετου που να μοιραζεται μαζι με τις εφημεριδες. Με την Αυγη δεν βλεπω φως γιατι πουλαει δεν πουλαει 800 φυλλα. Η δε ΝΔ αντι να φτιαξει ιστοσελιδα με ολα αυτα τα αισχη απο Καρανικα μεχρι Παπασπυρου αρκειται στο να τα λεει. Οι απλυτοι ομως δεν ακουνε τι λενε οι αλλοι. Ακουνε μονο το ρεψιμο του Τσιπρα του Παππα και του Γιδοβοσκου.

είστε σούργελα

δηλαδή άμα σκεπάσω την πισίνα με μουσαμά δεν είναι πισίνα? Ισχύει και για άλλα πράγματα? μπορώ να σκεπάσω ότι θέλω ???

Πόπη

Εσύ να σκεπάσεις τη βλακεία σου διότι είναι τρανταχτή.

Γιαννης

Έτσι που διάβαζα την επιστολή της Κας επιθεωρήτριας μουρθε στο μυαλό μια ατάκα του Λάμπρου Κωνσταντάρα την ωρα που τον έπιασαν στα πράσα να σκορπά λουλούδια για να πατήσει η πιτσιρίκα (Νόρα Βαλσάμη) και τον ρώτησαν τι κάνει εκεί (;) αυτος απάντησε "εεεε αυτόνω τα αυτά !!!" Α.....ρε Λέανδρε Ρακιντζή πως το κατάντησαν το δημιούργημά σου !!!!

μα γιατί τώρα, δεν ήταν ανάγκη να την κλείσετε σύντροφοι

Μην την κλείνετε, κρατήστε την να την χρησιμοποιείτε για να κάνετε βουτιές. Απλώς μην της βάλετε νερό...

chris13

μπεεεεεεεεεεεεεε νδ

Χαβρίας

Πρώτη φορά βλέπω πισίνα με μουσαμά!

Δεξιός

Είναι πολύ φτηνή αντιπολίτευση αυτή που κάνετε. Δεν οφελεί την παράταξη μας η διαστρέβλωση. Απευθύνεστε στις αμόρφωτες γιαγιάδες που ούτως ή άλλως δεν διαβάζουν νέα από το internet. Ζημιά κάνουν τα fake news που διαδίδετε.

@

Είσαι μάλλον από τους "δεξιούς" που τους έχουν μάθει οι γονείς τους ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πληρώνονται από λεφτόδεντρα και λεφτοβροχές. Δεν είσαι μόνος πάντως, μην ανησυχείς. Και στην Αμερική πιστεύουν ακόμα ότι η γη είναι επίπεδη ή κούφια...

chris

Η θείτσα δεν ήθελε να πάει στο κτίριο του Κεράνη που έχει περάσει στο δημόσιο για να μην πληρώνονται καθόλου ενοίκια;

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

sifnos-768x424

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος Vickers Wellington, τύπου Mk.XIIΙ, το οποίο χτυπήθηκε από γερμανικά αντιαεροπορικά πυρά την νύχτα της 7ης Νοεμβρίου 1943 με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση στα νοτιοανατολικά της Σίφνου

1