«Βραδυφλεγής βόμβα το δημογραφικό»: 100 εργαζόμενοι θα συντηρούν 169 μη απασχολούμενους στην Ελλάδα το 2060

dhmografiko_ar

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα είναι πάνω από 65 ετών το 2060, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι μπορούν να προσβλέπουν σε ζωές πιο μακριές, υγιείς και δραστήριες, χάρη στις συνεχείς προόδους στη βιοϊατρική και στην ποιότητα ζωής, που έχουν ως αποτέλεσμα το μέσο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ενός ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σήμερα περίπου τα 81 έτη, εννέα χρόνια πάνω από το μέσο παγκόσμιο όρο.

Το προσδόκιμο ζωής του μέσου Ευρωπαίου προβλέπεται ότι στο μέλλον θα αυξάνεται κατά δύο χρόνια ανά δεκαετία. Αν αυτή η τάση όντως επιβεβαιωθεί, τότε -σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων- το 2060 το 32% του πληθυσμού της ΕΕ, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους τρεις κατοίκους, θα είναι άνω των 65 ετών, έναντι ποσοστού 19% το 2015 και μόνο 13% το 1960.

Επιπλέον, έως το 2060 η ΕΕ θα διαθέτει ένα μικρότερο εργατικό δυναμικό (215 εκατομμύρια έναντι 245 εκατομμυρίων το 2015), αλλά ακόμη καλύτερα μορφωμένο (το 59% θα έχει μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2060, έναντι 35% το 2015). Όμως επειδή, αν και πιο μορφωμένοι, οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα είναι συνολικά λιγότεροι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αυτό θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά συστήματα και το κράτος πρόνοιας. Λιγότεροι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποστηρίζουν με τις εισφορές τους περισσότερους ηλικιωμένους και συνταξιούχους, οι οποίοι θα εξαρτώνται από τους πρώτους.

Η αναλογία ανενεργού-ενεργού πληθυσμού -δηλαδή ο βαθμός εξάρτησης των συνταξιούχων και λοιπών μη απασχολούμενων από τους εργαζόμενους- ήταν περίπου 1,05 στην ΕΕ το 2015 (δηλαδή 105 μη εργαζόμενοι ήσαν εξαρτημένοι από 100 εργαζόμενους) και προβλέπεται -με τις σημερινές τάσεις- να αυξηθεί στο 1,36 το 2060, αν και θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Χώρες που συνδυάζουν υπογεννητικότητα, υψηλό προσδόκιμο ζωής και χαμηλή απασχόληση, θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για την Ελλάδα π.χ. προβλέπεται αναλογία 1,69 (169 μη εργαζόμενοι θα εξαρτώνται από 100 εργαζόμενους) και για την Ιταλία 1,72, ενώ στο άλλο άκρο θα βρίσκονται χώρες όπως η Σουηδία (1,04) και η Δανία (1,05).

Η μελέτη του JRC εξετάζει διάφορα σενάρια για να βελτιωθεί η κατάσταση. Από τις τρεις βασικές κυριότερες επιλογές (αύξηση της γεννητικότητας, της εισροής μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ και της απασχόλησης), οι ερευνητές θεωρούν πιο κρίσιμο να διευρυνθεί η απασχόληση. Δηλαδή ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού, που βρίσκεται σε ηλικία για εργασία, να βρίσκει όντως δουλειές. Μεταξύ άλλων, αυτό αφορά την περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, προτείνεται να ενθαρρυνθεί και η συνέχιση της εργασίας πέρα από τα 65 χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση, η ηλικία των 65 δεν πρέπει πια να θεωρείται συνώνυμη με το τέλος της παραγωγικής ζωής ενός ανθρώπου και η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη στο μέλλον.

Αν όλα τα κράτη μέλη βελτίωναν έως το 2060 το ποσοστό απασχόλησης του εργατικού δυναμικού τους για να φθάσουν τις χώρες με την καλύτερη επίδοση σήμερα (π.χ. Σουηδία), τότε η ΕΕ δεν θα εξαρτιόταν τόσο από την αύξηση της εισροής μεταναστών ως εργατικού δυναμικού, ούτε από την αύξηση της γεννητικότητας.

Η έκθεση θεωρεί σημαντική τη μετανάστευση για τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ, τόσο για το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, όσο και του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης. Χωρίς καθόλου έξωθεν μετανάστευση, ο πληθυσμός της ΕΕ προβλέπεται ότι -λόγω υπογεννητικότητας- θα μειωθεί στα 466 εκατομμύρια το 2060, δηλαδή στα επίπεδα της δεκαετίας του 1980, ενώ με τη μετανάστευση, μπορεί να φθάσει τα 521 εκατομμύρια.

Όμως, από την άλλη, η έκθεση επισημαίνει ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού (η οποία θεωρείται δημογραφικά σχεδόν αναπότρεπτη), ούτε να λύσει από μόνη της τη δυσμενή αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τα σενάρια της μελέτης, ακόμη και με διπλάσια μετανάστευση, που θα αυξήσει τον πληθυσμό της ΕΕ στα 632 εκατομμύρια το 2060, το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 29% (ενώ χωρίς καθόλου μετανάστευση, από την άλλη, θα έφθανε το 34%). Αν εξάλλου η γεννητικότητα αυξηθεί κατά 25%, το ποσοστό του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας το 2060 υπολογίζεται γύρω στο 30%. Με άλλα λόγια, μετανάστευση και γεννητικότητα είναι ανεπαρκείς, χωρίς να «βάλει το χεράκι» της η διεύρυνση της απασχόλησης.

Το πρόβλημα της Ελλάδας

Πριν ενάμισι αιώνα, η Ευρώπη είδε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της να φεύγει για το Νέο Κόσμο, κυρίως τις ΗΠΑ. Μεταξύ 1850-1913 πάνω από 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μετανάστευσαν. Τώρα η κατάσταση έχει αντιστραφεί και η Ευρώπη υποδέχεται κύματα μεταναστών. Αλλά, σύμφωνα με τη μελέτη, σε μερικές χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, λόγω και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, στο ισοζύγιο των ροών της μετανάστευσης (πόσοι φεύγουν από τη χώρα και πόσοι έρχονται σε αυτήν) η ζυγαριά εξακολουθεί να γέρνει υπέρ των εκροών, καθώς η μορφωμένη νέα γενιά αναζητά καλύτερη τύχη σε άλλες χώρες.

Η μελέτη επίσης προειδοποιεί ότι μερικές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (όπως η Ελλάδα) μπορεί να αντιμετωπίσουν περαιτέρω συρρίκνωση πληθυσμού έως το 2060, αλλά και γήρανση του, καθώς -παράλληλα με την ενδημική υπογεννητικότητα τους- συνεχίζουν να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες δυναμικά τμήματα του εργατικού δυναμικού τους, ένα φαινόμενο που εν μέρει οφείλεται στη «διαρροή εγκεφάλων». Για τη Ρουμανία, για παράδειγμα, προβλέπεται ότι -με τη σημερινή τάση- ο πληθυσμός της θα μειωθεί από 19,9 εκατομμύρια το 2015 σε 13,8 εκατομμύρια το 2060 (μείωση 30%). Αν όμως σταματούσε η μετανάστευση Ρουμάνων σε άλλες χώρες της ΕΕ, τότε η μείωση του ρουμανικού πληθυσμού θα ήταν περίπου η μισή (14%) έως το 2060.

Οι επίμονες αποκλίσεις και ανισότητες στους μισθούς, στην ανεργία και στο επίπεδο ζωής στο εσωτερικό της ΕΕ τροφοδοτούν την ενδο-ευρωπαϊκή μετανάστευση με κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση και από Νότο προς Βορρά. Η έκθεση εισηγείται να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής και συνοχής μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ώστε να μη χρειάζεται να μεταναστεύει το εργατικό δυναμικό από τις χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης προς τις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης.

Η συγκράτηση του εργατικού δυναμικού -ιδίως του πιο μορφωμένου- στις χώρες καταγωγής του στην ΕΕ κρίνεται αναγκαία, αφενός επειδή έτσι θα στηριχθούν καλύτερα τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα και το κράτος πρόνοιας, αφετέρου οι νεότεροι και πιο μορφωμένοι εργαζόμενοι θα είναι ικανότεροι να αξιοποιήσουν τα οφέλη της αυτοματοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτό θα τους βοηθήσει να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Από τα μέσα του 2014 μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει δημιουργήσει περίπου 12,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Με περίπου 241 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες να δουλεύουν, η απασχόληση στην ΕΕ έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Όμως η Ευρώπη πρέπει να τα καταφέρει ακόμη καλύτερα στο μέλλον, ώστε να βελτιωθούν κι άλλο οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη και να συμμετάσχει ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει αφενός να υπάρχουν νέες δουλειές καλά αμειβόμενες και αφετέρου οι εργαζόμενοι να έχουν τις ζητούμενες (ολοένα πιο ψηφιακές) δεξιότητες. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην ΕΕ, να τονωθεί η καινοτομία και η παραγωγικότητα και να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, που θα αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης και θα μειώσουν την ανεργία. Σήμερα η ανεργία στην ΕΕ είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και στο μέλλον αναμένεται να υπάρχουν ακόμη λιγότερες δουλειές με χαμηλές απαιτήσεις.

Την ίδια περίοδο 2020-2060 προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ιδίως στην Αφρική και στην Ασία, άρα και οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Οι ροές αυτές μπορεί να ενταθούν και για άλλους λόγους (πέρα από την ανασφάλεια λόγω των εμπόλεμων συγκρούσεων, την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, την ανεπάρκεια των υποδομών κ.α.), όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Το «κλειδί» για να μπει ένα 'φρένο' σε αυτή την πληθυσμιακή αύξηση, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι να βελτιωθεί το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, ιδίως των κοριτσιών και γυναικών, σε αυτές τις ηπείρους, καθώς η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η μόρφωση και ο οικογενειακός προγραμματισμός πάνε χέρι-χέρι.

Αλλά ακόμη και με βελτίωση της εκπαίδευσης, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 9,6 δισεκατομμύρια το 2060, δηλαδή περίπου δύο δισεκατομμύρια μεγαλύτερος σε σχέση με σήμερα και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης (το 57%) θα προέρχεται από τη -γειτονική στην Ευρώπη- Αφρική.

ΣΧΟΛΙΑ (93)

Αλήθειες

Όταν κάποιος έχει πληρώσει εισφορές για 40 χρόνια με το παραπάνω, αυτόν δεν τον ζει κανένας. Όταν όμως το σύστημα δίνει τις ίδιες συντάξεις σε άτομα που δεν έχουν πκηρώσει εισφορές, ναι, αυτοί είναι παράσιτα που ζουν σε βάρος των εργαζομένων. Η λύση απλή, αλλά κανείς δεν έχει τα κότσια να την εφαρμόσει: συντάξεις αναλογικές α) με το ύψος των εισφορών, γιατί άλλο να δίνεις 40 χρόνια εισφορές κι άλλο 15, β) με την ηλικία, γιατί άλλο να παίρνεις σύνταξη στο 55 (βλ στρατιωτικοί) και άλλο στα 67.

Σωστός!

Σωστός αλλά που να βρεις το δίκιο σου. Δυστυχώς με τις εισφορές των συντάξεων χρηματοδοτούν την κοινωνική πρόνοια, που πολύ σωστά υπάρχει, αλλα θα έπρεπε να έχει πόρους από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τα κρατικά έσοδα. Ας είχαν κρατήσει τα λεφτά του ασφαλιστικού για το ασφαλιστικό. Τώρα που τα ξόδεψαν, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι νέοι ασφαλισμένοι πρέπει να δουλεύουν και πληρώνουν για τους συνταξιούχους, δημιουργώντας την αντιπαράθεση των γενεών, με αποτέλεσμα αυτούς δυστυχώς τους χαρακτηρισμούς που διάβασα παρακάτω.

@

Υπάρχει και η περίπτωση να μην χρειάζεται να πλήρώσεις καμία εισφορά, και να μην περιμένεις από το κράτος καμία σύνταξη, Όσο εργάζεσαι να μεριμνείς από το μισθό σου να αποταμιεύεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όσα θέλεις και όποτε θέλεις για τα γεράματα, και έτσι δεν θα έχεις καμία αίσθηση ότι σου τα φάγανε κάποια παράσιτα.

Dolly the dog

Έχεις δίκιο.... όπως τά λες είναι αλλά......στα 55 οι στρατιωτικοί έχουν 37 συνταξιμα χρόνια...... απλά όταν εσύ το έπαιζες μάγκας και γ .....ω..... κάποιοι άλλοι από τά 18 μπαιναν στο στρατό..... οπότε στα 55 όπως λες.... εσύ δεν μπορείς να βγεις στα 55 γιατί σέ συντηρούσαν ό μπαμπάς και η μαμά....

νικος

μηπως εάν στο ελληνικο αεροδρομιο φερουμε 2 εκατομ ταξικα μας αδελφια πακιστανια ταλιμπαν ινδους αφρικανους μουσουλμάνους που θα γενοβολανε από 7-10-15 παιδια η κάθε οικογενεια να δοθεί απλοχερη λυση στο πρόβλημα από την ελληνικη αριστερα , σκεφτείτε το διοτι η λυση θα ερθει από την Αριστερα .

Εφιάλτης

Ισχυρό ευρώ.Αυτη είναι η λύση.Η Ελλάδα έχει πιο σκληρό νόμισμα από τις Η.Π.Α.Ξεφτερια οι Έλληνες.

Πειραιώτης μαουνιέρης.

...πού τα έμαθες τα οικονομικά ρε αγράμματο κασιδιαρόπουλο;Ουστ.

Εχιδνα

Ακυρο το αρθρο. Δεν εχει προβλεψει τους επενδυτες που θα γεμησουν με παιδικα χαμογελα τις γειτονιες της ελλαδας!

kyriakos

Να δανειστουμε και να αυξήσουμε τις συντάξεις των βρωμογερων. Τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής τους δεν έκλεβαν. Δηλαδή, ένας 70χρονος κλέβει για μισό αιώνα.

Πρόσεχε

Γιατί κι εσύ βρωμογερος θα γίνεις κάποια στιγμή φίλε μου

Μιχάλης

Το να απαγορευθούν οι εκτρώσεις δεν παίζει, ε;

Το να ληφθούν τα σωστά μέτρα Όχι Ε?

Κόκκινα δάνεια, επιδοματα, υπερογκοι μισθοί δημοσίου (σε ορισμένα τμηματα) κλπ. Όχι η μόνη λύση είναι να κάνεις κουμάντο στο σώμα μου. Και να κάνουμε πολλά πολλά παιδιά τα οποία θα τα ταΐζουμε με...φωτοσύνθεση!

χαχα

Δεν μας έσωσαν οι πατριώτισσες της Χρυσής αυγής και Ελληνικής Τελικής Λύσης;

πρόλαβε ο Καρανίκας

και τα υπόλοιπα .... τρελά αγόρια

κα

Στην Ελλάδα "100 εργαζόμενοι θα συντηρούν 169"; Χαχαχα. Πολύ αισιόδοξο το βλέπω! Εδώ οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους, θα συντηρούν συνταξιούχους που ζουν παραπάνω από 20 χρόνια από την στιγμή που συνταξιοδοτήθηκαν; Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κακομαθημένοι συνταξιούχοι ρυθμίζουν τις πολιτικές και τις οικονομικές εξελίξεις σε ένα δήθεν δημοκρατικό σύστημα. Εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό τους πλεονέκτημα ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και κατατρώγουν σαν ακρίδες τα δημόσια ταμεία με την ανοχή ενός λαϊκίστικου και διαπλεκόμενου πολιτικού συστήματος που αυτοί εκλέγουν. Έχει υποθηκευτεί το μέλλον των παιδιών μας για να παίρνουν κάποιοι συντάξεις που επιχορηγούνται από το κράτος. Καταριούνται το κράτος και οι ίδιοι είναι οι πρώτοι κρατικοδίαιτοι και μάλιστα πλουσιοπάροχα (με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό) τη στιγμή που νέοι εργάζονται ως επιστήμονες με τα μισά λεφτά που παίρνουν οι συνταξιούχοι ως σύνταξη. Το αποτέλεσμα είναι να φεύγουν νέοι στο εξωτερικό και αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο λόγος Σ/Ε. Φαύλος κύκλος δηλαδή! Με βάση το κόστος ζωής η αύξηση της γεννητικότητας είναι αδύνατη. Οι ικανοί Έλληνες που μπορούν προτιμούν να φύγουν στο εξωτερικό αντί να δουν το βιοτικό τους επίπεδο να μειώνεται δραματικά. Απομένουν οι δύο άλλες λύσεις: αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (δύσκολο εάν σκεφτεί κανείς ότι πολλές προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι χειρωνακτικές που σημαίνει ότι αυτοί που θα δουλεύουν παραπάνω θα είναι αντιπαραγωγικοί λόγω ηλικίας) με παράλληλη και δραστική μείωση συντάξεων και θετικές μεταναστευτικές ροές ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν και να τεκνοποιήσουν με χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης από τους κακομαθημένους Έλληνες. Μονόδρομος και οι αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης, μονόδρομος και οι μετανάστες. Το μόνο που πιθανόν θα μπορούσαμε να ελέγξουμε είναι εάν οι μετανάστες θα μιλάνε Αραβικά, Σουαχίλι, Ούρντου, Χίντου ή κάτι άλλο. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε καν την προνομιακή πρόσβαση στις παραδοσιακές πηγές μεταναστών με εύκολη αφομοίωση (πχ Αλβανία) καθώς με την επερχόμενη εισδοχή τους στην ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα μετανάστευσης σε πολύ καλύτερους μεταναστευτικούς προορισμούς. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με στοχευμένη μετανάστευση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε 100 χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, έστω και πακιστανικής καταγωγής. Το εάν θα λείψουμε σε κάποιον είναι ένα άλλο ερώτημα που θα απαντηθεί στην ώρα του...

Άνθρωπε, ωραία τα είπες

Δεν θα πρόσεξες όμως ότι στο άρθρο προκρίνεται η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και η ενθάρρυνση της γεννητικότητας. Το εργατικό δυναμικό με τις μειωμένες απαιτήσεις τείνει προς εξαφάνιση. Μέχρι οι αλλοδαποί που έχεις στο μυαλό σου, φτάσουν να εκπαιδευτούν στην ψηφιακή τεχνολογία, θα περάσει αιώνας...μη σου πω αιώνες. Εντωμεταξυ το brain drain θα χαντακωνει την Ελλάδα. Οπότε μήπως να ξανασκεφτόσουν αυτά τα σοφά που έγραψες; Υ.Γ.: την βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών των τρίτων χωρών που συμβάλουν στην αθρόα εισροή μεταναστών στην Ευρώπη, πώς την ακούς;

Νικος

Δεν θα υπαρχει Ελληνικο δημοσιο το 2060 οποτε η ειδηση ειναι αχρηστη.

Κώστας

Μην αγχονεστε τη λύση για το δημογραφικό την ανακοίνωσε ο Πινόκιο πριν τρεις μήνες στη βουλη.Η έλευση εκατομμυριων λαθρομεταναστών θα λύσει το προβλημα.Αυτον τον ψηφισατε εσείς προβατακια μου....

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Novartis_Aftodioikisi

Ο κατηγορούμενος διαφημιστής, που αρνείται την ποινική εμπλοκή του στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας, εμφανίστηκε ενώπιον του πταισματοδίκη που διενεργεί την έρευνα με αφορμή τις μηνύσεις του, προκειμένου να εξεταστεί ως μάρτυρας - μηνυτής