Άνδρες και άνω των 50 ετών οι μισοί πανεπιστημιακοί στην Ελλάδα

kapo_09

Στη Φιλανδία, Λετονία και Λιθουανία οι περισσότερες γυναίκες πανεπιστημιακοί

Η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανδρών διδασκόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Ιταλία, συγκαταλέγονται στις χώρες με τους περισσότερους διδάσκοντες ηλικίας άνω των 50 ετών.

Στη Σλοβενία, οι διδάσκοντες ηλικίας άνω των 50 αποτελούν το 53,16% του συνόλου και ακολουθεί η Βουλγαρία (53,08%), η Ιταλία (50,51%) και η Λετονία (47,75%).

Υψηλά ποσοστά στις ηλικίες άνω των 50 εμφανίζουν και η Φινλανδία (47,64%), η Ελβετία (46,29%), η Ελλάδα (45,24%), η Σουηδία (43,40%) και η Ισπανία (42,44%).

Σε πέντε χώρες Βουλγαρία, Εσθονία, Ιταλία, Λετονία και Σλοβακία) το ακαδημαϊκό προσωπικό άνω των 65 ετών ξεπερνά το 10%. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γήρανση του ακαδημαϊκού προσωπικού συνοδεύεται και από χαμηλά ποσοστά στις ηλικίες κάτω των 35, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στη Σλοβενία (3,05%), την Ελλάδα (3,48%) και την Ιταλία (4,59%).

Η μειωμένη αντιπροσώπευση στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, λόγω της παροχής περιορισμένων ευκαιριών σε νέους επιστήμονες, προκαλεί εύλογη ανησυχία σχετικά με τη δυνατότητα ανανέωσης του προσωπικού των ΑΕΙ και, συνακόλουθα, με τη δυνατότητα διατήρησης ή βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση , το σύνολο των διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 1.483.720.Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών κατά 219.896, δηλαδή σε ποσοστό 14,79% επί του συνόλου.

Η Γερμανία διαθέτει τους περισσότερους διδάσκοντες (402.411), οι οποίοι αναλογούν περίπου στο ένα τέταρτο (27,16%) του συνόλου των διδασκόντων στην ΕΕ και ακολουθούν η Ισπανία (11,08%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,20%), η Γαλλία (8,36%), η Πολωνία (6,49%) και η Ιταλία (6,04%).

Η Ελλάδα διαθέτει μόλις 15.935 διδάσκοντες (1,07%), αριθμό πολύ μικρότερο σε σχέση με χώρες παρόμοιου ή μικρότερου πληθυσμιακού μεγέθους, όπως η Αυστρία (3,94%), η Σουηδία (2,32%), η Πορτογαλία (2,20%), το Βέλγιο (2,06%), η Τσεχία (1,27%), και η Ουγγαρία (1,46%).

Η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανδρών διδασκόντων στην ΕΕ .Μετά την Ελλάδα, ακολουθούν με ποσοστά πάνω από 60%, η Ιταλία (62,97%), η Γερμανία (60,94%), το Λουξεμβούργο (64,74%) και η Μάλτα (64,6%).Οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών μόνο σε τέσσερις (4) από τις 28 χώρες της ΕΕ και συγκεκριμένα στη Φινλανδία (51,72%), τη Λετονία (55,32%), τη Λιθουανία (56,47%), και τη Ρουμανία (50,02%).

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης